Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estic en camí, estem en camí

1,499 views

Published on

Ponència inaugural del curs d'estiu de la Universitat d'Estiu Rafael Altamira (Universitat d'Alacant) La competència digital a l'escola: realitat o ficció
Del 26/07/2012 al 27/07/2012

Published in: Education
 • Login to see the comments

Estic en camí, estem en camí

 1. 1. esTIC en camí estem en camí Universitat d’estiu Rafael Altamira Universitat d’Alacant 26 de juliol de 2012@pephernandez
 2. 2. Què es pensa de l’escolahttp://www.flickr.com/photos/feuilllu/302001867
 3. 3. Unidireccionalitat
 4. 4. i l’alumnat?
 5. 5. tot l’alumnat? http://www.flickr.com/photos/65817306@N00/2672989636
 6. 6. Monòtona i previsible
 7. 7. http://www.flickr.com/photos/65817306@N00/2676659073Explotadora
 8. 8. Competitiva http://www.flickr.com/photos/gsimmonsonca/4103229224
 9. 9. Cruel http://www.vancouversun.com/entertainment/books/6418757.bin
 10. 10. Avaluadora http://www.flickr.com/photos/bara-koukoug/6778294139
 11. 11. Buscant resultats òptims
 12. 12. El secret d’un bon equipestà en l’ordre: tots han desaber el que han de fer. Pep Guardiola
 13. 13. Què som per a ells?
 14. 14. Seguint-los a cada pas
 15. 15. http://www.blaugranas.com/media/galeria/25/0/4/4/6/n_f_c_barcelona_baloncesto-336440.jpgals seus canvis i evolucions
 16. 16. Què volem?
 17. 17. Si ensenyem els estudiants de hui com ensenyàrem ahir, els estem furtant el demà. John Deweyhttp://www.flickr.com/photos/shaniber/3951932177
 18. 18. Quina escola volem?
 19. 19. Com volem ensenyar?
 20. 20. Com volen ser ensenyats?
 21. 21. Protagonistes http://www.flickr.com/photos/vox_efx/3589064377
 22. 22. Participativa http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834379
 23. 23. Optimista http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834853
 24. 24. Creativahttp://www.flickr.com/photos/wwworks/535565467
 25. 25. Inclusiva http://www.flickr.com/photos/richjohnsonphoto/6256185600
 26. 26. Aprenentatge emocional
 27. 27. La capacitat de sentir, entrendre, controlar imodificar estats d’ànim propis i dels altres. Daniel Goleman
 28. 28. http://www.flickr.com/photos/shanghaidaddy/3443631316i tecnològica?
 29. 29. Per què?http://3.bp.blogspot.com/-OvGhVNmjXHE/T93LkvjVvTI/AAAAAAAAFvo/7NXZ4bAZSq0/s1600/Jose-Mourinho.png
 30. 30. Aprenem d’allò que estudiemo d’allò que experimentem?
 31. 31. El fals Con de l’experiència de Dale http://www.jasoft.org/blog/content/binary/WindowsLiveWriter/Lamenorformadeaprenderaprogramar_12420/Cono_de_Dale_4.jpg
 32. 32. Lorin Anderson Dr. AndrewDr. Benjamin Bloom David Kratwwohl Churches 2008 Taxonomia de Bloom
 33. 33. I si ho apliquem a l’educació?
 34. 34. Les TIC són un medihttp://www.flickr.com/photos/organised/8830572
 35. 35. però mai lafinalitat educativa http://www.flickr.com/photos/donsolo/2855854548
 36. 36. http://www.flickr.com/photos/more-cowbell/2064416188 no ens enganyem
 37. 37. http://www.flickr.com/photos/taciano/230186018hem de saber quin paper juguen les TIC
 38. 38. “De vegades sentim que el que fem és tan sols una gota a la mar, però la mar seria menys si li mancara eixa gota” Mare Teresa de Calcuta http://www.flickr.com/photos/peasap/1559815054
 39. 39. El principal objectiu de l’educacióconsisteix en la formació de persones quesiguen capaces de fer coses noves i nosimplement de repetir el mateix que s’hafet en altres generacions s’ha realitzat. Jean Piaget
 40. 40. Pedagogia TIC http://www.flickr.com/photos/mr_beaver/2379583599
 41. 41. Natius digitals http://www.flickr.com/photos/puci/437672194/sizes/z
 42. 42. El món, l’educació, el futur, passen per les seues mans.http://www.flickr.com/photos/restlessglobetrotter/2513014001/
 43. 43. Les TIC no són una moda passatgera http://www.flickr.com/photos/jurvetson/2798315677
 44. 44. Són la realitat
 45. 45. Només hi ha dues coses que estan malament al sistema educatiu: què ensenyem com ho ensenyem Roger Schankhttp://www.flickr.com/photos/jeezny/3336307257
 46. 46. Què fem? http://www.flickr.com/photos/fleecircus/3931341477/
 47. 47. Decideix el teu camíhttp://www.flickr.com/photos/84265607@N00/1898331455
 48. 48. “Al llarg dels primer dotze mesos de la vida d’un fill li ensenyem a caminar i parlar, i durant els següents dotze anys li ensenyem a estar assegut i a callar.” Phyllis Dillerhttp://www.flickr.com/photos/definetheline/2644671002
 49. 49. Pedagogia de base
 50. 50. “Quan el món no canvia, ésfàcil educar els nens per a laresta de la seua vida” Marc Prensky
 51. 51. Pedagogies emergents
 52. 52. que les tenim acíhttp://4.bp.blogspot.com/_PiNYwFaLd94/TDXVlhfK83I/AAAAAAAAAFw/9Oc-nGSOjSA/s1600/title-wave.jpg
 53. 53. és possible http://www.flickr.com/photos/wavy1/3057284879
 54. 54. Eduquem, eduqueu
 55. 55. Competències bàsiques Competència vol dir ésser capaç dutilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes, en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per tant coneixements transversals.1. Competència en comunicació lingüística.2. Competència matemàtica.3. Competència en el coneixement i la interaccióamb el món físic.4. Tractament de la informació i competència digital.5. Competència social i ciutadana.6. Competència cultural i artística.7. Competència per aprendre a aprendre.8. Autonomia i iniciativa personal.
 56. 56. COMPETÈNCIA DIGITAL RD 1513/2006, de 7 de desembre, educació primària. («BOE» 293, de 8-12-2006.) RD 1631/2006, de 29 de desembre, ensenyaments mínims ESO («BOE» 5, de 5-1-2007.)Aquesta competència consisteix a disposar d’habilitatsper buscar, obtenir, processar i comunicar informació, iper transformar-la en coneixement. Incorpora diferentshabilitats, que van des de l’accés a la informació fins a laseva transmissió en diferents suports una vegadatractada, incloent-hi la utilització de les tecnologies de lainformació i la comunicació com a element essencialper informar-se, aprendre i comunicar-se.
 57. 57. COMPETÈNCIA DIGITAL RD 1513/2006, de 7 de desembre, educació primària. («BOE» 293, de 8-12-2006.) RD 1631/2006, de 29 de desembre, ensenyaments mínims ESO («BOE» 5, de 5-1-2007.)La competència digital inclou utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicacióextraient el seu màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i la manerad’operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el mónpersonal i sociolaboral. Així mateix suposa manejar estratègies per identificar i resoldreels problemes habituals de programari i maquinari que vagin sorgint. Igualment permetaprofitar la informació que proporcionen i analitzar-la de forma crítica mitjançant eltreball personal autònom i el treball de col·laboració, tant en el seu vessant sincrònic comdiacrònic, coneixent i relacionant-se amb entorns físics i socials cada vegada més amplis. Amés d’utilitzar-les com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la peraconseguir objectius i fins d’aprenentatge, treball i oci prèviament establerts.En definitiva, la competència digital comporta fer ús habitual dels recursos tecnològicsdisponibles per resoldre problemes reals de manera eficient. Alhora, possibilita avaluar iseleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que vanapareixent, en funció de la seva utilitat per emprendre tasques o objectius específics.
 58. 58. COMPETÈNCIA DIGITAL RD 1513/2006, de 7 de desembre, educació primària. («BOE» 293, de 8-12-2006.) RD 1631/2006, de 29 de desembre, ensenyaments mínims ESO («BOE» 5, de 5-1-2007.)La competència digital inclou utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicacióextraient el seu màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i la manerad’operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el mónpersonal i sociolaboral. Així mateix suposa manejar estratègies per identificar i resoldreels problemes habituals de programari i maquinari que vagin sorgint. Igualment permetaprofitar la informació que proporcionen i analitzar-la de forma crítica mitjançant eltreball personal autònom i el treball de col·laboració, tant en el seu vessant sincrònic comdiacrònic, coneixent i relacionant-se amb entorns físics i socials cada vegada més amplis. Amés d’utilitzar-les com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la peraconseguir objectius i fins d’aprenentatge, treball i oci prèviament establerts.En definitiva, la competència digital comporta fer ús habitual delsrecursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals demanera eficient. Alhora, possibilita avaluar i seleccionar novesfonts d’informació i innovacions tecnològiques a mesura que vanapareixent, en funció de la seva utilitat per emprendre tasques oobjectius específics.
 59. 59. Proporcionem un Estem fent les cosesensenyament complet? adeqüadament? http://www.feteugtpaisvalencia.es/webwp/wp-content/uploads/Cara-a-la-Pared1.jpg
 60. 60. A soles no fan reshttp://www.flickr.com/photos/jasonmichael/1973910
 61. 61. http://www.flickr.com/photos/adrian_s/8271860poden ser un infern
 62. 62. És el que ells poden fer http://www.flickr.com/photos/iboy/4333362932
 63. 63. (re)construir el món
 64. 64. recuperar el seu futur
 65. 65. Pep Hernández Col·legi El Valle (Madrid)“TIC i Educació formen una associació tan formidable com Educació i Emoció”http://www.facebook.com/Pep.Hernández @pephernandez Blog personal: http://www.pephernandez.com Blog docent: http://www.apuntesdelengua.com
 66. 66. Juanfra Álvarez Col·legi Sagrada Família (Alcoi) “Les TIC en Educació són una tasca necessària i imprescindible”http://www.facebook.com/juanfratic @juanfratic Blog personal: http://juanfratic.blogspot.com
 67. 67. Mª Carmen Devesa CEIP Voramar (Sant Joan d’Alacant)“Educació amb TIC és ensenyar als nostres alumnes a aprendre a aprendre i aacompanyar-los en un camí ple d’emocions” @mcarmendz TOC-TAC: aprenem: http://mcarmendvoramar.blogspot.com.es/ Ticaprendizaje: http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/
 68. 68. Magdalena Galiana CEIP El Murtal (Benidorm) “TIC i Educació van unides: són innovació, creativitat i motivació”http://www.facebook.com/Mada Solidaria @radiosolidaria Web: http://www.radiosolidariamiga.es Blog personal: http://madagali.wordpress.com
 69. 69. Mª Carmen Romero IES La Encantá (Rojales, Alacant)“magrada definir-me així, com una malabarista a qui les TIC li ajuden aportar endavant la seua tasca docent perquè són un punt en comú amolts daquests aspectes, del qual ens hem daprofitar”. facebook.com/mcromeroriera http://www.doyoubuzz.com/carmen-romero-riera
 70. 70. Josep Manuel Escolano IES Dr. Balmis (Alacant)a) Educar en TIC és terapèutic, heurístic, didàctic, propedèutic, democràtic, dialèctic, poètic, estilístic, artístic,policromàticb) Educar en TIC no és dogmàtic, axiomàtic, dramàtic, problemàtic, hermètic, críptic, despòticc) Educar en TIC no vull que siga traumàtic, antipàtic, memorístic, neuròtic, acrobàtic, sibarític, anecdòticd) Educar en TIC vull que siga entusiàstic, elàstic, sistemàtic, paradigmàtic, simpàtic, estètic, autèntic, eròtic,orgàstic http://www.facebook.com/deforenc @jmelescolano a) Bloc docent: Aprendre de llengua (http://aprendredellengua.blogspot.com/ b) Bloc personal: Amb la llengua fora (http://amblallenguafora.blogspot.com/
 71. 71. Teresa Sáez Xarxa UnEntreTants (València)“La incorporació real de les TIC al Sistema Educatiu és el gran repte del s. XXI”http://www.facebook.com/TeresaSc @Teresa_Saez Perfil a la xarxa: http://1entretants.ning.com/profile/TeresaSaez Blog personal: http://tesacu.blogspot.com

×