Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rmc 325 201201 - fazioli

415 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rmc 325 201201 - fazioli

  1. 1. ACTUALITAT Entrevista Paolo Fazioli Trenta anys fent pianos de qualitat per Pere Andreu Jariod En la seva última visita a Barcelona, coincidint amb el Festival de Jazz de Barcelona, conversem amb Paolo Fazioli, creador de Pianos Fazioli. La trobada és a Pianos Puig, el seu distribuïdor d’aquí, al barri de Gràcia de Barcelona. L’entusiasme i la il·lusió amb què parla no ens fan pensar que ja han passat tres dècades des que va començar a fabricar uns pianos que s’han consolidat com una de les referències del mercat: la il·lusió i les ganes de millorar continuen intactes. Per què es va decidir a crear una fàbri- i amb trobades, però no hem creat un ments, perquè no tenien bon material, ca de pianos a començament dels anys esdeveniment especial per aquest any. Ja especialment bona fusta. I econòmica- vuitanta? veurem en el futur. Potser celebrarem el ment no era rendible comprar-la fora. A quarantè aniversari, o el cinquantè. Qui Alemanya, a final del segle XIX, en canvi, La veritat és que ja ho he oblidat [riu]. sap, si hi arribem... [riu]. a cada ciutat important hi havia vint o Sempre m’he estimat els pianos, ja des que trenta fàbriques de pianos. era un nen. El piano ha estat sempre per Parlava abans d’un so especial per als a mi una cosa especial. Amb deu o onze seus pianos. Com és? Però ara és més fàcil importar i exportar. anys vaig començar a estudiar-lo en tota la seva dimensió: l’instrument, els pianistes, Als pianos tenim diferents tipus de so. Els Efectivament, els últims temps la cons- la música per a piano. Qualsevol cosa a instruments germànics acostumen a tenir trucció de pianos ha canviat molt. Ara l’entorn d’aquest instrument era màgica. un so fort, gran, si en volem dir així. El so podem fer realment els millors instru- Després em vaig graduar com a pianista, que jo penso és més mediterrani, més del ments, si realment volem fer-los. Quan vaig anar a la universitat. I va ser precisa- Sud. Això vol dir no gaire gruixut, més clar vaig començar, tenia alguns problemes per ment en acabar els meus estudis quan vaig i brillant. Estaria d’alguna manera a prop trobar els millors materials. Havia d’anar començar a pensar en la idea de crear un del bel canto, del so de l’òpera italiana. Té a veure’ls, triar, provar-los. Tot això ha piano propi, amb la meva visió del so. també una gran varietat de dinàmiques i canviat. ens permet sentir clarament les diverses I fins que arriba a crear la seva empresa? veus, la polifonia. Va ser molt difícil entrar en mercats con- solidats amb marques com Steinway? Va passar un temps. Abans, vaig infor- I al seu país, hi havia molta tradició de mar-me sobre la situació del piano, vaig constructors de piano? La primera vegada que vam presentar parlar amb molts experts en l’instrument públicament els nostres instruments va i vaig començar a estudiar pianos, com És una història estranya, la d’Itàlia amb els ser el 1981 a la Musikmesse de Frankfurt, estaven fets. I aleshores va ser quan vaig pianos. El piano va ser inventat allà, per que encara és avui dia la fira de música decidir crear la meva pròpia manera de Cristofori, és cert. Però tot necessita millo- més important del món. Va suposar un fer pianos. Era al començament de 1980. res i l’instrument que va inventar, també. gran xoc per al món del piano. Tothom L’empresa va néixer oficialment un any No era perfecte. Fins que no van arribar preguntava: “Qui és aquesta gent?”,38 | RMC · gener - febrer 2012 després. els alemanys i els austríacs, amb Silberman “D’on vénen, d’Itàlia?” Va ser impactant i, al capdavant, l’instrument no va fer el gran sense gastar-nos diners en publicitat, des Ha estat especial aquest 2011, en ser el desenvolupament. Alemanya, Àustria, d’aquell moment tothom va començar a trentè aniversari de la companyia? França i Anglaterra van ser els països que parlar de nosaltres, ja fos bé o malament. van fer avançar el piano. Itàlia tenia molt Fa cinc anys vam celebrar el vint-i-cinquè pocs constructors, una tendència que I els alemanys, què hi deien? aniversari. Després d’allò vaig pensar de s’ha mantingut gairebé fins avui. Sí que és no fer res especial per aquest any. Diguem veritat que a Nàpols n’hi havia uns quants Va ser el més curiós. Estaven absolutament que l’hem celebrat tot l’any amb concerts constructors, però no feien bons instru- sorpresos, però alhora demostraven una
  2. 2. ACTUALITAT gran admiració. De fet, allà vam vendre Vam estudiar les característiques de les “El so que jo penso per al els nostres primers pianos i els alemanys (i cordes, la física de l’instrument i, parti- piano és més mediterrani, més també els austríacs) són encara els nostres cularment, la puresa del so. Vam veure del Sud –no gaire gruixut, més clients més importants. que com més llarga era la corda, el so era més pur. Per això vam dissenyar aquest clar i brillant– i estaria d’alguna Vostès només fabriquen pianos de con- instrument de 308 centímetres de llarg. El manera a prop del bel canto.” cert, de cua. Ja des del començament van piano estàndard, però, continua sent el de voler que fos així? 278 centímetres. A La Scala, per exemple, el gran no hi cap, al muntacàrregues. Sí, absolutament. Des de l’inici vam tenir clar que només construiríem pianos de En la seva presentació, parlen d’artesania cua, de diferents mides, de la més alta i tecnologia. Com es combinen aquests qualitat, que no fossin imitació del so ni dos aspectes? de les característiques d’altres instruments ja existents. No volem còpies. De fet, els Les dues coses van juntes. Diríem que fem pianistes necessiten instruments originals. servir cadascuna de la millor manera. Si el millor camí per obtenir el resultat òptim, Això vol dir que no hi ha dos pianos és manualment, ho fem manual. I si és Fazioli iguals? preferible fer-ho amb una màquina, ho fem així. Intentem fer la millor combi- Evidentment que hi ha coses en comú, el nació. La tecnologia ens hi ajuda molt. tipus de construcció, per exemple. Però Estem oberts a la recerca i a la innovació. treballant la fusta mai pots preveure què El piano que fem nosaltres avui és el pot passar. Les persones que els fan també resultat de trenta anys de treball constant, són diferents. d’experimentar i cercar millores. Actualment fabrica sis models diferents Somnis de futur? de pianos, entre els quals el més gran del mercat. Per què es decideix a fabricar un Continuar millorant cada dia més i més. ♦ piano així? 39 | RMC · gener - febrer 2012Fazioli / Pianos Puig

×