Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista catalunya al mon (201101a04)

445 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

Revista catalunya al mon (201101a04)

  1. 1. El sistema de salut núm. 7 gener - abr il 2011 a CatalunyaJosep BaselgaDirector de la Divisiód’Oncologia iHematologia del’Hospital General deMassachusettsJosep BaselgaDirector de la Divisiónde Oncología yHematología del HospitalGeneral de Massachusetts Trasplantaments Model sanitari Centre Esther Koplowitz Trasplantes Modelo sanitario Centro Esther Koplowitz Catalans a Rússia Vint anys després de la caiguda de l’URSS Catalanes en Russia Veinte años después de la caida de la URSS Empreses catalanes al Canadà Empresas catalanas en CanadáLa dietamediterràniaPatrimoni Immaterialde la HumanitatLa DietaMediterráneaPatrimonio CulturalInmaterial de laHumanidad Exportem un model de referència
  2. 2. els Molts i variats són els festivals musicals que es fan a l’estiu a Catalunya. Si ens fixem en Barcelona, podríem dir que el Sónar, el Fes- tival Internacional de Música Avançada i Art festivals Multimèdia, obre una mica la temporada es- tiuenca. A hores d’ara, és un dels festivals amb més projecció internacional que es fan a Catalunya. La primera edició data de 1994 i actualment es concentra en tres dies. Se celebra la tercera setmana del mes de juny en diversos espais de la ciutat de Barcelona. destiu Paral·lelament, el Sónar organitza activitats en col·laboració amb altres entitats o equipa- ments de la ciutat. Chemical Brothers, Grace Jones, LCD Soundsystem o Orbital, són no- més una part de les moltes figures que han passat pel festival. També al mes de juny co- mença el Grec, el Festival d’Estiu de Barcelo- a Catalunya na, que s’allarga fins a començament d’agost. És aquí on trobarem algunes de les principals propostes musicals de l’estiu a la capital cata- lana. Aquest 2011 en celebren l’edició núme- ro trenta-cinc. Concerts de jazz, cantautors o músiques del món, entre d’altres, s’ofereixen en escenaris a l’aire lliure com la plaça del Rei© Sónar o el Teatre Grec, i també en sales, teatres i auditoris barcelonins. Artistes de la talla de Dee Dee Bridgewater, McCoy Tyner Trio & Joe Lovano, Hespèrion XXI o Richard Bona van participar en l’última edició. Després del Grec, a l’agost arriba el Festival Mas i Mas, que permet que la capital catalana continuï oferint bona música en el mes de vacances per excel·lència, i disposar així de propostes en tota mena de gèneres, en espais tan em- blemàtics com el Palau de la Música Catalana o la Pedrera, com també en sales amb una llarga tradició com el Jamboree, Luz de Gas o Tarantos, a més del Moog. Músics com Peri-© Festival (a)phònica co Sambeat, Sole Giménez, Lucrecia o Manel Camp, donen qualitat al festival. El gruix de l’oferta de música a l’estiu el tro- barem, però, a la costa, tot i que també hi ha festivals repartits per tot el territori. Dues de les cites ineludibles són, sens dubte, a Peralada i a Torroella de Montgrí. El Festival Castell de Peralada, a l’Alt Empordà, arriba aquest 2011 a la seva 25a edició. Va comen- çar la seva trajectòria oferint només música clàssica, però en aquestes últimes edicions, a 5 8 mon cat banda d’òpera, música simfònica, ballet i mú-
  3. 3. sica de cobla, també ofereix concerts de jazz de grans noms de l’escena internacional amb El gruix de l’ofertai recitals de cantants, tant de pop rock com artistes del país, amb noms com els de Na- de música a l’estiucantautors. Es fa entre mitjan juliol i mitjan talie Cole, Patti Smith, Kris Kristoferson o Pat el trobem a la costa,agost, i compta amb figures del nivell de No- Metheny. També a la Costa Brava tenim unrah Jones, Zubin Mehta, Daniel Barenboim o altre festival que ha aconseguit en poc temps tot i que també hi haJoan Manuel Serrat. El Festival de Músiques ser un dels reclams musicals de l’estiu, grà- festivals repartits per totde Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha cies especialment al cartell d’artistes que hi el territori.mantingut la seva oferta centrada exclusiva- participen: el Festival Jardins de Cap Roig, dement en la música clàssica. Comença a final Calella de Palafrugell. Són propostes variadesde juliol i continua les tres primeres setmanes de dansa, músiques del món, òpera, jazz, fla- de la ciutat. El cartell d’artistes l’han format,d’agost. Els concerts, que se celebren a l’es- menc, pop o música clàssica, que atrauen un entre d’altres, noms com els de Paco Ibáñez,glésia gòtica de Sant Genís, combinen reci- nombrós públic, amb noms com els de Char- Pascal Comelade, Miguel Poveda o Love oftals de pianistes o petits conjunts de cambra, les Aznavour, Diana Krall, Herbie Hancock, Lesbian. Dos festivals recents més, en laamb formacions de música antiga, recitals de Rufus Wainwright o George Benson. nova escena de la música independent ca-cant i algun concert orquestral. Les germanes talana, són el Faraday, de Vilanova i la Geltrú, A la vila del Vendrell, se celebra des del 1980pianistes Katia i Marielle Labèque, Il Giardino i el popArb, d’Arbúcies. El Faraday, creat el el Festival Internacional de Música Pau Ca-Armonico, el violoncel·lista Mischa Maisky o 2003, es fa el primer cap de setmana de juliol sals. Com no podia ser d’una altra manera,la soprano María Bayo han passat aquests úl- al Molí de Mar, a la platja del Far, de Vilano- el violoncel n’és el protagonista. Sovint estims anys per Torroella. També té molts adep- va i la Geltrú. Són tres dies intensos i, cada conviden intèrprets destacats, de nivell inter-tes la Schubertíada de Vilabertran, que es fa any que passa, més creix l’oferta. Jeff Twe- nacional, sense deixar de banda els artistes idurant la segona quinzena del mes d’agost edy (Wilco), The Divine Comedy, Nick Lowe els conjunts d’aquí. També hi tenen cabuda lai els primers dies de setembre. Els concerts o The Wedding Present són grups que hi han música per a cobla i els espectacles de cairesón a l’església romànica de Santa Maria i actuat. El festival de música pop independent familiar. Maria João Pires, el Cor de la Cape-giren al voltant de la figura del compositor feta a Catalunya, el popArb, ja porta sis edi- lla de Sant Petersburg, Jordi Savall o I Solistivienès Franz Schubert. Hi sonen sobretot lie- cions. Se celebra durant dos dies a Arbúcies, Veneti hi han actuat en les últimes edicions.der (cançons) del músic austríac, però també al Parc Natural del Montseny, i es posen a la Un altre festival que frega la trentena és eles poden sentir recitals de piano i de música venda un total de 4.000 entrades. És un festi- Festival Internacional de Música de Canto-de cambra. Primeres figures del món del lied val, doncs, a mida, en el qual hi han tocat els nigròs, que es fa en aquesta petita localitatcom Matthias Goerne, Christoph Prégardien, principals músics de l’escena independent de osonenca. Grups folklòrics de dansa i corsAngelika Kirchschlager o Juliane Banse, van casa nostra, com Mishima, Delafé y Las Flo- infantils i d’adults, vinguts molts des de foraprendre part en l’última edició. res Azules o Roger Mas. de les nostres fronteres, participen en unSi parlem de la capital gironina, una de les concurs ja consolidat a escala internacional De festivals, n’hi ha molts més. Eclèctics ocites ineludibles de l’estiu és, sens dubte, el des de fa temps. temàtics. Multitudinaris o de petit format.Festival Internacional de Músiques Religioses Aquesta només és una selecció entre la gran El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica,i del Món de Girona. Després d’onze edici- varietat d’oferta que fa de Catalunya una terra és una proposta inquieta, dedicada a la veuons, s’ha consolidat gràcies al ventall variat en totes les seves vessants. Fins ara se n’han de festivals.d’espectacles dirigits a un públic divers. fet set edicions. Consta d’una vintena d’ac- Pere Andreu JariodMúsiques que van de la música antiga al fla- tuacions i una desena d’activitats paral·leles, Periodistamenc, passant per les músiques del món, el repartides en diversos espais emblemàticsjazz o la dansa. Paral·lelament es fan tambéaltres activitats com projeccions, xerrades, © Castell de Peraladatallers o un mercat culinari. Hi han actuat ar-tistes com Rinaldo Alessandrini i el seu Con-certo Italiano, Salif Keita o l’Anouar BrahemQuartet, entre d’altres.El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu deGuíxols és un dels festivals amb més tradiciódel nostre país. Actualment és multidiscipli-nari, ja que tant ofereix concerts com espec-tacles de dansa i teatre. Se celebra durant elsmesos de juliol i agost, i combina la presència 59

×