Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

440 c 04 entrevista a javier perianes

367 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

440 c 04 entrevista a javier perianes

  1. 1. ENTREVISTAJavier Perianes“La curiositat és l’únicque no ha canviat”El pianista andalús Javier Perianes vaig rebre una invitació per tocar aquestas’ha consolidat els últims anys mateixa peça a la temporada de l’Orquestracom un dels músics espanyols de la BBC, a petició de Pons mateix. A Conèixer noves orquestresmés reconeguts internacionalment, partir d’aquí, i ja que estàvem en el projecte i nous països forma partgràcies sobretot a les gravacions per fer aquest disc, vam proposar a l’orques-amb el segell Harmonia Mundi. tra de gravar el concert i van acceptar. de l’enriquiment personalAcaba de publicar un àlbum Només es podia enregistrar el concert i a l’hora de fer músicadedicat a Manuel de Falla i ja l’assaig general. La versió del disc ésestà pensant en un nou projecte pràcticament el mateix concert que es vadiscogràfic: un monogràfic poder sentir al Barbican de Londres.amb sonates de Beethoven. És de les poques vegades que podem l’hora de fer música. Amb tot això sempre escoltar-te en una gravació en directe. tens l’oportunitat de seguir aprenent iTEXT Estàs molt acostumat a gravar a l’estudi. seguir millorant, sens dubte.Pere Andreu Jariod Sí, però la manera com treballem és molt Hi ha músics que un cop graven ja noFOTO ràpida. Alguns productors musicals em diuen volen tornar a escoltar el disc. També ésMarco Borgreeve l’escapista perquè arribo, toco, fem dues o aquest el teu cas? Possiblement ho és, sí. tres versions d’una obra i immediatament Un cop enllestim la gravació i ja donem el sí els dic: “Senyors, això s’ha acabat per a mi”, definitiu, mai no torno a escoltar un disc perquè la música comença a perdre frescor. meu. Ara, ja m’ha passat diverses vegades Josep Pons és un gran especialista en que, escoltant la ràdio, m’he dit “aquest ésEl disc De Falla (Harmonia Mundi, 2011) Falla, ha gravat molt la seva música. Com el Schubert o el Falla que vaig gravar”. Tincestà basat en l’obra pianística del va anar l’entesa? Una meravella. I com ja he consciència del que he fet.compositor gadità. Has escollit el més dit, ja havia tingut la possibilitat de tocar Parlem amb tu, pocs dies abans quesignificatiu del seu catàleg? El nostre música amb ell. Els assajos van ser comencis a enregistrar un nou projecteobjectiu no era oferir una integral. El que sí extraordinaris. Va dedicar molt de temps a discogràfic, aquest cop dedicat a lesque hi ha, efectivament, és el més important treballar l’obra, una versió molt refinada, sonates de Beethoven. Harmonia Mundide l’obra de Falla. No hi podien faltar les molt cuidada. A més, Pons com a persona és volia que fes un retorn al repertori mésQuatre peces espanyoles, ni la Fantasía molt proper, molt amable. És molt fàcil internacional, però no gravar un disc debética, ni els dos Homenajes. Si a això hi treballar amb ell. Beethoven més. Hem intentat unir quatresumàvem, per exemple, les Noches, el disc Continues ampliant la nòmina sonates per a piano, de diferents èpoques,es feia molt extens. L’espai que ens quedava d’orquestres i directors. De tot se n’aprèn, que tenen la idea comuna del motoera per a algunes de les obres de joventut. de tothom se n’aprèn? Absolutament. Cada perpetuo. Ens va semblar una idea originalPotser ens n’ha quedat alguna al tinter, però orquestra, cada experiència, cada concert, i interessant per desenvolupar, i marxem ales que ell més apreciava, hi són. és com un món nou, una circumstància Berlín per ficar-nos de ple en la gravació. Com va sorgir la possibilitat de absolutament diferent. Cal recordar que el A Catalunya ets car de veure. L’únic quetreballar amb Josep Pons i l’Orquestra de que fem és transmetre experiències al puc dir és que hi ha projectes i idees per alla BBC? Amb el mestre Pons ja havia fet les públic, i per a aquestes experiències, que futur. Encara és una mica d’hora per anun-Noches en los jardines de España en una són totes vitals, el fet de conèixer noves ciar-les, però molt probablement la tempo-altra ocasió anterior, interpretada amb orquestres, nous països o nous directors, rada 2012-13 seré a Barcelona d’una o del’Orquestra del Capitoli de Tolosa. Després forma part de l’enriquiment personal a diverses maneres. De tornar sí que tornaré.42 — NÚM. 4 — www.440classica.cat
  2. 2. Impressionat per FallaJavier Perianes (Nerva, Huelva, 1978)ha gravat un disc extens –que frega elsvuitanta minuts– amb el més destacatde l’obra per a piano de Manuel deFalla, un músic que va destacar coma excel·lent intèrpret de piano tot i querenegava de les gires de concerts.“Hi té molt a veure la seva personalitat,discreta i austera però alhora genial”,comenta. De Falla s’ha publicat ambHarmonia Mundi, el segell amb el qualha dedicat monogràfics a Mompou,Schubert i Blasco de Nebra, entrealtres. Per preparar el disc, el pianistaandalús va consultar els manuscritsoriginals, conservats a l’Arxiu Manuelde Falla de Granada: “Em semblavauna obligació moral i professional”.Perianes no deixa de créixer i madurar,com a músic i persona: “La curiositatés l’únic que no ha canviat”. www.440classica.cat — NÚM. 4 — 43

×