Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tilastojen tulkintaStats4Finland-työpaja 5.9.2012
Tilastokeskus        Jussi Melkas  9.2.2012  2
Suomen virallinen tilasto              Jussi Melkas  9.2.2012  3
Tilastokeskuksen verkkokoulu              Jussi Melkas  9.2.2012  4
Euroopan tilastojärjestelmä (ESS)n  Tavoite: vertailukelpoisia tilastoja Euroopastan  Mukana EUROSTAT, EU:n jäsenmaiden ...
Virallisille tilastoille tunnusomaisia piirteitän  Tiedonsaantioikeus ja tilastosalaisuusn  Tilastolaitosten riippumatto...
Tilasto …n  on kvantitatiivinen ja aggregoitu (havainnot esiintyvät  vain luokiteltuna aineistona)n  on kattavan  nou...
Tilastojen lukutaiton  tilastojen kohteena olevien ilmiöitä koskevien käsitteiden  ja määritelmien (esimerkiksi kuollei...
Mitä tilastoaineiston tulkinnassa ja raportoinnissapitää varoa?n  Valikoituminen vääristää otoksen, virhemarginaali vähen...
Kimmo Pietiläinen, Tiedetoimittaja 2009 - 1                    Jussi Melkas  17.1.2007  10
Jussi Melkas  17.1.2007  11
Esimerkki epäluotettavasta tutkimuksestan  1000 hengen postikyselyyn vastasi 290n  Aineistoa kuvattiin maksimissaan 5-lu...
Jussi Melkas  17.1.2007  13
Tiedebarometri 2007n  Otos 3 000 henkeä satunnaispoiminnalla väestön  keskusrekisteristän  Vastaajia 1078 henkeä (= 35...
Edustavuuden ongelma ei aina ole ongelman  Tutkimus siitä mitä papeilta odotetaann  1000 hengen otos, johon vastasi 393 ...
Kemian teollisuuden (TOL 23- 25) tuotanto 1990 -2007 (indeksi: lokakuu 2000 = 100)130120110100 90             ...
Asuntojen hintojen, vuokrien, elinkustannusten japalkkojen kehitys 1995 - 2007              300Indeksipistee...
Asuntojen hintojen, vuokrien, elinkustannusten japalkkojen kehitys 1985 - 2007              350Indkesipistee...
Paljonko on paljon?n  ”Vain kaksi 2 % suomalaisista sairastuu vaikeaan  työuupumukseen vuosittain...” Kelan sanomat 28....
Lähde: New York Times  Jussi Melkas  9.2.2012  20
Jussi Melkas  17.1.2007  21
Globalisation - measurement challenge:Case: Nokia cell phone, the global production networkn  branded and ‘orchestrated’...
Eri maiden kansantalouksien monimutkaistumisindeksi 1964-                Jussi Melkas  9.2.2012  23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stats4 finland 28.8.2012, jussi melkas

1,320 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stats4 finland 28.8.2012, jussi melkas

 1. 1. Tilastojen tulkintaStats4Finland-työpaja 5.9.2012
 2. 2. Tilastokeskus Jussi Melkas 9.2.2012 2
 3. 3. Suomen virallinen tilasto Jussi Melkas 9.2.2012 3
 4. 4. Tilastokeskuksen verkkokoulu Jussi Melkas 9.2.2012 4
 5. 5. Euroopan tilastojärjestelmä (ESS)n  Tavoite: vertailukelpoisia tilastoja Euroopastan  Mukana EUROSTAT, EU:n jäsenmaiden kansalliset tilastovirastot sekä Norja, Islanti, Sveitsi, Liechtensteinn  Euroopan tilastojärjestelmäkomitea (= Eurostatin ja kansallisten virastojen pääjohtajat) ohjaa ESS:ään  Käyttäjiä kuullaan Euroopan tilastojen neuvoa-antavassa komiteassan  Yleiset pelisäännöt määritellään Euroopan tilastojen käytännesäännöissä, joiden noudattamista valvoo erillinen Euroopan parlamentille raportoiva komitean  Yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa (OECD, YK, IMF, WB)n  Euroopan keskuspankki (EKP) myös tärkeä tilastontuottaja 5 TYK
 6. 6. Virallisille tilastoille tunnusomaisia piirteitän  Tiedonsaantioikeus ja tilastosalaisuusn  Tilastolaitosten riippumattomuusn  Yhtenäiset (kansainväliset) toimintasäännöt toiminnan perustana Jussi Melkas 9.2.2012 6
 7. 7. Tilasto …n  on kvantitatiivinen ja aggregoitu (havainnot esiintyvät vain luokiteltuna aineistona)n  on kattavan  noudattaa standardeja vertailukelpoisuuden takaamiseksin  on aikaan sidottu, toistuu ja on ajantasainenn  sisältää metatiedotn  sisältää laaturaportinn  on julkinen ja moneen käyttöön sopivan  perustuu tilastoalan professionalismiin ja tietämykseenn  on riippumattomasti tuotettu Jussi Melkas 9.2.2012 7
 8. 8. Tilastojen lukutaiton  tilastojen kohteena olevien ilmiöitä koskevien käsitteiden ja määritelmien (esimerkiksi kuolleisuus, inflaatio, hyvinvointi) ymmärtämistän  tilastoajattelun perusteiden hallintaa (prosenttilasku, tunnusluvut ja satunnaisvaihtelu)n  tilastollisten esitysten (taulukot, tilastografiikka, tilastosanasto) tulkintataitoan  tiedon tuotantoprosessin tuntemistan  tilastollisten tietolähteiden tuntemista ja lähdekritiikkiä Jussi Melkas 9.2.2012 8
 9. 9. Mitä tilastoaineiston tulkinnassa ja raportoinnissapitää varoa?n  Valikoituminen vääristää otoksen, virhemarginaali vähentää tiedon tarkkuutta En  Tulokset voivat johtua myös sattumastan  Kysymysten muotoilu ja kontekstointi vaikuttaa tuloksiin.n  Vertaile omenoita omenoihin, kansainvälinen vertailu vaikeaa.n  Yksi pääsky ei tee kesää, älä unohda tarkastelujakson rajausta! En  Keskiluvut eroavat: aritmeettinen keskiarvo, mediaani, moodin  Älä anna outliereiden vaikuttaa!n  Älä poimi rusinoita pullasta (cherry picking)!n  ”Paljonko on paljon” riippuu kontekstista, esim. pienen riskin muutos on usein suuri. En  Syy ja seuraus ovat vaikeita todistaa, korrelaatio ei sitä todista.n  Isot ja pienet luvut ovat vaikeita ymmärtää, tarkista pilkun paikka!n  Muista lähdekritiikki! Jussi Melkas 9.2.2012 9
 10. 10. Kimmo Pietiläinen, Tiedetoimittaja 2009 - 1 Jussi Melkas 17.1.2007 10
 11. 11. Jussi Melkas 17.1.2007 11
 12. 12. Esimerkki epäluotettavasta tutkimuksestan  1000 hengen postikyselyyn vastasi 290n  Aineistoa kuvattiin maksimissaan 5-luokkaisten taustamuuttujien mukaisilla taulukoilla, 6-luokkaisen tutkimusmuuttujan avulla eli vastaajajoukko jaettiin parhaimmillaan 30 osajoukkoonn  Tutkimuksessa oli arkaluontoisia aiheita Jussi Melkas 17.1.2007 12
 13. 13. Jussi Melkas 17.1.2007 13
 14. 14. Tiedebarometri 2007n  Otos 3 000 henkeä satunnaispoiminnalla väestön keskusrekisteristän  Vastaajia 1078 henkeä (= 35,9 % brutto-otoksesta)n  Vastausaktiivisuus aleni edellisestä mittauksesta 6,3 %- yksikköän  Koulutetut yliedustettuina, naiset lievästi Jussi Melkas 17.1.2007 14
 15. 15. Edustavuuden ongelma ei aina ole ongelman  Tutkimus siitä mitä papeilta odotetaann  1000 hengen otos, johon vastasi 393 henkeän  Vastanneissa oli perusjoukkoon verrattuna paljon naisia, avioliitossa eläviä, paljon iäkkäitä ihmisiän  Valikoituminen tapahtunut todennäköisesti uskonnollisuuden mukaann  Kuka on kiinnostunut ateistien tai uskonnollisesti passiivisten ihmisten pappeihin kohdistuneista odotuksista? Jussi Melkas 17.1.2007 15
 16. 16. Kemian teollisuuden (TOL 23- 25) tuotanto 1990 -2007 (indeksi: lokakuu 2000 = 100)130120110100 90 Alkuperäinen indeksi 80 70 60 50 9019 Jussi Melkas 17.1.2007 16
 17. 17. Asuntojen hintojen, vuokrien, elinkustannusten japalkkojen kehitys 1995 - 2007 300Indeksipisteet (1995=100) 250 200 asuntojen hinnat vuokrat 150 elinkustannusindeksi 100 palkat 50 0 95 97 99 01 03 05 07 19 19 19 20 20 20 20 Jussi Melkas 17.1.2007 17
 18. 18. Asuntojen hintojen, vuokrien, elinkustannusten japalkkojen kehitys 1985 - 2007 350Indkesipisteet (1985=100) 300 250 asuntojen hinnat 200 vuokrat 150 elinkustannusindeksi 100 palkat 50 0 85 88 91 94 97 00 03 06 19 19 19 19 19 20 20 20 Jussi Melkas 17.1.2007 18
 19. 19. Paljonko on paljon?n  ”Vain kaksi 2 % suomalaisista sairastuu vaikeaan työuupumukseen vuosittain...” Kelan sanomat 28.11.2008 l  2 % suomalaisista on 100 000 henkeän  ”Tukholmalaisessa tutkimuksessa on osoitettu, että vaikka kaikki skitsofrenia-diagnoosin saaneet, kerran sairaalaan joutuneet, potilaat suljettaisiin koko eliniäkseen sairaaloihin, vain viisi prosenttia rikoksista jäisi tapahtumatta” Helsingin Sanomat 16.11.2008 l  5 % poliisin tietoon vuosittain tulleista kaikista rikoksista on 41 000 ja rikoslakia vastaan tehdyistä 28 000 Jussi Melkas 17.1.2007 19
 20. 20. Lähde: New York Times Jussi Melkas 9.2.2012 20
 21. 21. Jussi Melkas 17.1.2007 21
 22. 22. Globalisation - measurement challenge:Case: Nokia cell phone, the global production networkn  branded and ‘orchestrated’ in Finlandn  designed in Italy, engineered in Spain etc.n  manufactured in Romania, assembled in China etc. (more than 900 components sourced in 40-50 countries)n  sold in US, Europe, Asia etc. (over eighty markets around the world)n  furthermore, the way multinational companies organise their global production networks is in constant flux==> Question to the statistician; What is the national value added and profitability at each stage?Source: Globalization and Europe (Daniel S. Hamilton, Joseph P. Quinlan), February 2008 Jussi Melkas 17.1.2007 22
 23. 23. Eri maiden kansantalouksien monimutkaistumisindeksi 1964- Jussi Melkas 9.2.2012 23

×