Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olli Rinne: Apps4Finland-kilpailun esittely Paikkatietomarkkinoilla 2012

1,171 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Olli Rinne: Apps4Finland-kilpailun esittely Paikkatietomarkkinoilla 2012

  1. 1. Apps4Finland  Paikka(etomarkkinoilla  7.11.12  ! Matkailusampo  -­‐  turis(n  mobiili  personoitu  opas  seman1sessa  webissä,   Eero  Hyvönen  !  Susi    -­‐  kar6apohjaisten  esitysten  tekoon  tarkoite6u  selainsovellus.  Olli  Alm  ! Rauta.ehistoriallinen  kar4a  Helsinki-­‐Hyvinkää-­‐Riihimäki-­‐Hanko-­‐Porvoo,   Jussi  Mäkinen  ! Taukkis  -­‐  avointa  dataa  hyödyntävä  tauko-­‐paikkaopas,  Tuomas  Husu  ! Espoon  aurinko-­‐  ja  geoenergiakartat,  Mikko  Ahlström  ! ShareNav  -­‐  avoimia  kar6a-­‐aineistoja  hyödyntävä  navigoin(-­‐  ja   kartanmuokkaussovellus,  Jyrki  Kuoppala  ! Maailman  Suurin  Muis.peli  -­‐  mobiili  paikka(etopohjainen  muis(peli,   Panu  Koskela  ! Kar4apullau.n  -­‐  luokitelluista  laserkeilaus-­‐aineistoista  suunnistuskar6oja.   Jarkko  Ryyppö      
  2. 2. Apps4Finland 2012!  Innostaa kansalaisia ja yrityksiä ideoimaan jakehittämään uusia tapoja hyödyntää avointa dataa!  Kilpailu järjestetään vuonna 2012 neljättä kertaa.!  Tänä vuonna kovatasoisessa kilpailussa 120 työtä viidessä sarjassa!  11 kumppania avaamassa dataa, tuomassaasiantuntemusta ja tukemassa kilpailua!  Palkintoja n. 20 000€ arvosta! Tuomarointi ja yleisöäänestys käynnissä, voittajatjulkistetaan 4.12 Helsingin kaupungintalolla
  3. 3. 5 kilpailusarjaa!  Idea (31 työtä v. 2012)!  Sovellus (34)!  Visualisointi (28)!  Datan avaus (21)!  Dataopas (6)
  4. 4. 3 teemaa ja erikoispalkintoa!  Maps4Finland - paikkatietoinnovaatiot!  Stats4Finland – tilastojen havainnollistaminen ja ymmärtäminen!  NewBiz4Finland – uuden liiketoiminnan luonti
  5. 5. Yhteistyössä
  6. 6. Apps4Finland  Paikka(etomarkkinoilla  7.11.12  ! Matkailusampo,  Eero  Hyvönen  !  Susi,  Olli  Alm  ! Rauta.ehistoriallinen  kar4a,  Jussi  Mäkinen  ! Taukkis,  Tuomas  Husu  ! Espoon  energiakartat,  Mikko  Ahlström  ! ShareNav,  Jyrki  Kuoppala  ! Maailman  Suurin  Muis.peli,  Panu  Koskela  ! Kar4apullau.n,  Jarkko  Ryyppö      
  7. 7. Otathan    yhtey6ä!  Projek(päällikkö  Olli  Rinne  olli@apps4finland.fi  +358  40  900  5556     Lisä(etoa  Apps4Finland  –kilpailusta:     !   Verkkosivut:  www.apps4finland.fi     !   Videot:  www.bambuser.com/channel/apps4finland  ,  h6p://www.vimeo.com/user7318083   !   Facebook:  www.facebook.com/Apps4Finland   ! Twi6er:  www.twi6er.com/Apps4Fi   !   Sähköpos(lista:  www.groups.google.com/group/apps4finland   !   Koodinjako:  h6ps://github.com/Apps4Finland/       ! Slideshare:  h6p://www.slideshare.net/apps4finland/  Tehdään  Suomesta  avoimen  datan  ja  avoimen  yhteistyön  mallimaa!  

×