Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mar AldomàAdelaida MonzónReligió 2012-13
Sagrada Família1. Introducció_______________________ pàg. 3-42. Antoni Gaudí_________________________pàg.53. Historia_____...
Sagrada FamíliaEl Temple Expiatori de la Sagrada Família, basílicaconeguda habitualment com la Sagrada Família, és undels ...
Sagrada Famíliaper damunt fins i tot de lAlhambra i el Museu del Prado.El 2008 va rebre més de 2,7 milions de visitants. L...
Sagrada FamíliaAntoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms, 25 de juny de 1852 -Barcelona, 10 de juny de 1926) va ser un arquite...
Sagrada FamíliaEl 31 de desembre de 1881, Josep Maria Bocabella va adquiriruns terrenys de lilla de cases compresa entre e...
Sagrada FamíliaEl projecte presentat per un Gaudí de trenta-un anys, quecanviava tot lantic projecte de Villar, era constr...
Sagrada Famíliaper manca de finançament o interès. Pensava que siconstruïa la nau central (dins la qual consagrar lesglési...
Sagrada Famílialalçament militar que va originar la guerra civilespanyola, grups anticlericals van incendiar el temple i v...
Sagrada FamíliaQuan Gaudí va començar a dirigirla construcció del temple, només estava construïda la cripta, en laqual va ...
Sagrada FamíliaLa planta de ledifici sobre la cripta és basilical de creu llatinaamb cinc naus, el creuer de tres naus, i ...
Sagrada FamíliaLa nau central té lestructura arborescent en la qual els pilarssón inclinats i es descomponen en forma de b...
Sagrada FamíliaLes voltes són perforades a les claus, amb forma dhiperboloideper permetre el pas de la claror exterior. Pe...
Sagrada FamíliaLes torres, que nhan de ser 18, tenen perfil parabòlic i disposendunes escales helicoïdals. Una, sobre labs...
Sagrada Famíliasimbolitzen la mitra episcopal; també figuren lanelli el bàcul episcopal, així com les inscripcions Hosanna...
Sagrada FamíliaEls grans finestrals que contenen els murs del temple van serdissenyats per Gaudí de forma progressivament ...
Sagrada Famíliapart superior completen aquests finestrals que al centre portenunes lletres formant la paraula Gloriam.El t...
Sagrada FamíliaLa Sagrada Família disposa dun espai habilitat com a museu,situat al soterrani del temple, a lespai inferio...
Sagrada FamíliaLany 1890 es van començar a realitzar misses a la cripta deSagrada Família. En lactualitat, la parròquia de...
Sagrada FamíliaShi accedeix per una escala a lapart esquerra de labsis. Consta deplanta circular destil neogòtic de40 x 30...
Sagrada FamíliaLabsis ocupa la capçalera del temple, entre les façanes delNaixement i la Passió; en el seu centre se situa...
Sagrada Famíliasant Francesc dAssís, santa Clara i sant Elies), aixícom els anagrames de Jesús (la inicial del seu nom env...
Sagrada FamíliaEl claustre, iniciat a lany 1895, està dissenyat per fer elrecorregut al voltant del temple com una espècie...
Sagrada FamíliaLa façana del Naixement,també dita de Llevant, éslúnica construïda en vidade Gaudí, i el procés deconstrucc...
Sagrada FamíliaLa façana consta de tres portals dentrada, també dedicats a lesvirtuts teologals, com a la façana del Naixe...
Sagrada Família« "Algú trobarà aquesta porta massa extravagant;però jo voldria que faci por, i per aconseguir-lo no estalv...
Sagrada Família• La traïció de Judes• La flagel·lació• La negació de sant Pere• Jesús davant del gran sacerdotSegon pis• E...
Sagrada FamíliaEl centurió Longinus.La negació de sant Pere.Lany 2005 es va col·locar lescultura de lAscensió del Senyor,e...
Sagrada FamíliaEns ha agradat molt fer aquest treball perquè emaprès coses molt interessants sobre la SagradaFamília.Ens h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sagrada Família Barcelona

463 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sagrada Família Barcelona

 1. 1. Mar AldomàAdelaida MonzónReligió 2012-13
 2. 2. Sagrada Família1. Introducció_______________________ pàg. 3-42. Antoni Gaudí_________________________pàg.53. Historia_______________________pàg.6-7-8-94. Temple___________________________ pàg. 105. Arquitectura_______________________ pàg. 115.1. Columnes_____________________pàg. 125.2.Les voltes_____________________pàg. 135.3.Les torres__________________pàg. 14-155.4. Els finestrals_______________ pàg. 16-176. Museu_____________________________ pàg. 187. Parròquia___________________________ pàg. 198. Cripta_____________________________ pàg. 209. Absis i sagristies___________________ pàg. 21-2210. Claustre____________________________ pàg.2311. Façana del naixement__________________ pàg.2412. Façana de la pació_____________ pàg.25-26-27-2813. Opinió_____________________________ pàg.2927
 3. 3. Sagrada FamíliaEl Temple Expiatori de la Sagrada Família, basílicaconeguda habitualment com la Sagrada Família, és undels exemples més coneguts del modernisme català i queha esdevingut tot un símbol de Barcelona. Obrainacabada de larquitecte català Antoni Gaudí, estàsituada al barri de laSagrada Família, aldistricte de lEixample dela ciutat.En aquest temple,larquitecte va concebreuna minuciosa simbologiadintre dun poema místicamb grans audàciesconstructives formals,com en la seva forma deconcebre lestructura amblarc parabòlic o catenària,també anomenat funicular de forces, combinant eltractament escultòric naturalista amb labstracció deles torres. Segons dades de lany 2004, la SagradaFamília és el monument més visitat de lEstat espanyol,27
 4. 4. Sagrada Famíliaper damunt fins i tot de lAlhambra i el Museu del Prado.El 2008 va rebre més de 2,7 milions de visitants. Lobrarealitzada per Antoni Gaudí, és a dir, la cripta i la façanadel Naixement, foren declarades Patrimoni de laHumanitat per la UNESCO el 2005.El concepte de temple expiatorifa que la seva realitzaciósefectuï a partir dalmoines,cosa que ha provocat que devegades shagin hagut deparalitzar les obres. Tanmateix,des de la dècada de 1990lafluència de visitants i el granrenom a nivell mundial han fetcanviar la situació econòmica i lesobres han pres una fortaembranzida.La Sagrada Família va ser dedicada al culte i declaradabasílica menor catòlica pel papa Benet XVI el 7 denovembre de 2010. Malgrat que no és unacatedral,diverses fonts lhan denominat la CatedraldEuropa pel caràcter universal que Gaudí volia donar-li.27
 5. 5. Sagrada FamíliaAntoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms, 25 de juny de 1852 -Barcelona, 10 de juny de 1926) va ser un arquitecte català que haestat reconegut internacionalment com un dels genis mésrellevants de la seva disciplina.Gaudí es va traslladar per realitzar els seus estudisdarquitectura a la ciutat de Barcelona on les seves primeresobres van estar influïdes per diversos estils com el neogòtic,mudèjar, barroc, fins arribar a lexplosió del modernisme on vaaconseguir dimplantar un estil propi, amb la utilització dels seusestudis sobre la natura i les formes reglades de la geometria, lautilització de totes les arts aplicades per la decoració dels seusedificis i la recuperació per lornamentació de lantic mosaictransformat per Gaudí en trencadís, convertit en una novatècnica.La seva contribució alarquitectura és única i estàconsiderat com un dels màximsexponents del modernisme.Des de la infantesa Gaudí va serun atent observador de la natura,de la qual latreien les formes, elscolors i lageometria. Malgrattenir grans edificis realitzats,dels quals cada vegada es fan mésmonografies, el que més fama lhiha donat arreu del món és sensdubte el Temple de la SagradaFamília, obra encara en construcció i que a mesura que salça, laseva popularitat i admiració continua creixent.27
 6. 6. Sagrada FamíliaEl 31 de desembre de 1881, Josep Maria Bocabella va adquiriruns terrenys de lilla de cases compresa entre els carrers deMallorca, Marina, Provença i Sardenya per 172.000 pessetes,amb diners obtinguts dalmoines, per aixecar un temple dedicat ala Sagrada Família (sant Josep, la Mare de Déu i Jesús). A mésdel temple, el projecte comprenia la construcció descoles. Elprimerarquitecte contractat va ser Francesc de Paula del Villar,el qual va traçar un projecte neogòtic amb una església de tresnaus amb creuer i unabsis ambdeambulatori; el dia deSant Josepdel1882 posava laprimera pedra elbisbe Urquinaona, coincidint amb laproclamació al ConciliVaticà I de SantJosep com a patró delEsglésia Universal.Francesc de Paula delVillar va idear un conjunt neogòtic, rebutjant la idea de Bocabellade fer una rèplica del Santuari de Loreto, que se suposa va ser lacasa de Josep i Maria a Natzaret. Els desacords de Villar ambBocabella i amb el seu assessor, larquitecte Joan Martorell iMontells, van fer que al 1883 Gaudí passés a encarregar-se deles obres –per recomanació del mateix Martorell, amb el qualGaudí havia col·laborat com a ajudant– amb un nou projecte moltmés ambiciós.27
 7. 7. Sagrada FamíliaEl projecte presentat per un Gaudí de trenta-un anys, quecanviava tot lantic projecte de Villar, era construir el templeamb la seva originalitat pròpia de tendència naturalista-modernista, amb una gran torre central de 170 metres dedicadaa Jesucrist, i augmentant les dimensions del temple. Lesreferències místico-religioses tenen gran importància en lobrade Gaudí, tant en el vessant estrictament iconogràfic com tambéen el simbòlic.Acceptat pel promotor amb gran entusiasme, el nou arquitecte esva dedicar la resta de la seva vida a aquesta obra, iexclusivament durant els quinze últims anys abans de la sevamort.El desembre de 1884, Gaudí signà el projecte de la capella deSant Josep a labsis de la cripta, que fou inaugurat el 19 demarç de 1885, en el qualtambé intervingueren els seusdeixebles Llorenç Matamala iPiñol i Carles Mani. Se sap queen aquest any hi treballavenun equip de vuit paletes, deupicapedrers, dotze escultors iun nombre indeterminat defusters i serrallers.El 1891 es van començar lesobres de la façana delNaixement.Gaudí va comprendre que mai veuria acabada la seva obra i queexistia la possibilitat que, a la seva mort, el projecte es retallés27
 8. 8. Sagrada Famíliaper manca de finançament o interès. Pensava que siconstruïa la nau central (dins la qual consagrar lesglésia) perdesprés ampliar progressivament al seu voltant amb les torres,labsis i les façanes, el projecte es podria alterar o aturar un copobtinguda la seva funció de culte. Per aquest motiu, decidíaixecar fins a la seva màxima alçada una part prou significativade les parts més exteriors i menys funcionals del temple.Daquesta forma, evitava un escapçament de lalçada prevista;les parts construïdes eren inútils sense acabar totalment eltemple i, el més important, deixava una mostra prou significativadel seu personal estil constructiuque servís de guia quan ell faltés. Deltemple, Gaudí va poder veurenconstruïda una part del costat delEpístola amb la façana delNaixement, de la qual només la torrede Sant Bernabé estava acabadatotalment, i una part del murexterior de labsis.A partir de lencàrrec de la casaMilà de lany 1906, Gaudípràcticament es concentraria nomésen lobra de la Sagrada Família, quede fet ocuparia tota la seva carreraja que feia un quart de segle que en dissenyava i dirigia laconstrucció, i es moriria fent-ho, tot i així el temple nomésquedava embastat.Volta central vista des del creuer al nivell de la base del cimboriAntoni Gaudí fou sepultat a la cripta, a la capella de la Mare deDéu del Carme, el 12 de juny de 1926.A la mort de Gaudí es va fer càrrec de les obres el seuajudant Domènec Sugrañes i Gras, durant els anys 1926-1936, elqual va acabar les tres torres que faltaven en la façana delNaixement. El 20 de juliol de 1936, lendemà passat de27
 9. 9. Sagrada Famílialalçament militar que va originar la guerra civilespanyola, grups anticlericals van incendiar el temple i vandestruir bona part del taller en el qual Gaudí havia treballat, i ones trobaven els seus esbossos, maquetes i models. A causa daixòi per la particular manera de treballar de Gaudí, no van quedarplànols ni directrius sobre com havia dacabar-se el temple. Peraixò, quan al 1944 es va reprendre la construcció de la SagradaFamília, va haver de definir-se en primer lloc com havia deprocedir-se per edificar el temple de la forma més fidel a lesidees de Gaudí.Lany 1954 es van reprendre lesobres, en què van participar,entre altres arquitectes, IsidrePuig i Boada i Lluís Bonet i Garí,els quals, a la mort de Quintanalany 1966, continuaren en ladirecció de lobra fins alany 1981, en què prengué elrelleuFrancesc Cardoner iBlanch. Larquitecte Jordi Bonet i Armengol, des del 1985, formapart de lequip que dirigeix les obres del temple.Les obres que actualment es fan per acabar la Sagrada Famíliarespecten el projecte original de Gaudí en el seu conjunt, però noen els detalls, que estan adaptats a lestètica moderna i a lestildels artistes que les duen a terme. El 1999 rebien el PremiDomènech i Montaner dinvestigació arquitectònica convocat perlInstitut dEstudis Catalans.Lobra està encara en procés de construcció i empra les novestecnologies com ara el disseny assistit per ordinador. La data definalització de les obres, seguint el ritme actual, seria el 2026,[15]segons la previsió aproximada feta lany 2011 perJoan Rigol,president del Patronat de la Sagrada FamíliEltemple va ser dedicat al culte i declarat basílica menor el 7 denovembre de 2010 pel papa Benet XVI.27
 10. 10. Sagrada FamíliaQuan Gaudí va començar a dirigirla construcció del temple, només estava construïda la cripta, en laqual va modificar els capitells, que van passar de ser destil corinti aun altre estil inspirat en motius vegetals. Gaudí va evolucionar des delprimer projecte neogòtic cap al seu estil particular naturalista,orgànic, adaptat a la naturalesa. Una de les seves fonts dinspiracióva ser la Cova del Salnitre a Collbató (província de Barcelona), aixícom la muntanya de Montserrat. Larquitecte reusenc opinava que elgòtic era imperfecte, perquè les seves formes rectes, el seu sistemade pilars i boterells, no reflectia les lleis de la natura, que segons ellés propensa a les formes geomètriques reglades, com són elparaboloide hiperbòlic, d’hiperboloide, lhelicoide i el conoide.Les superfíciesreglades són formesgenerades per unarecta, anomenadageneratriu, endesplaçar-se sobre unalínia o diverses,denominadesdirectrius. Gaudí les vatrobar enabundància en la naturalesa, com per exemple en joncs, canyes oossos; deia que no existeix millor estructura que un tronc darbre oun esquelet humà. Aquestes formes són alhora funcionals iestètiques, i Gaudí les va emprar amb gran saviesa, sabent adaptar elllenguatge de la naturalesa a les formes estructurals delarquitectura. Larquitecte assimilava la forma helicoïdal almoviment, i la hiperboloïdal a la llum.27
 11. 11. Sagrada FamíliaLa planta de ledifici sobre la cripta és basilical de creu llatinaamb cinc naus, el creuer de tres naus, i un absis ambdeambulatori molt ampli que té set capelles poligonals i duesescales de cargol que pugen a les cantories que circumden labsis.Gaudí tenia sòlids coneixements litúrgics, que varen ser una baseessencial per a les sevesreflexions de definir un tipusdeterminat darquitecturareligiosa: les capelles serienconsagrades als goigs de santJosep; als peus de lesglésia hianirien les grans capellescirculars del Baptisme i laPenitència i les virtuts teologals:fe, esperança i caritat.Gaudí vaconcebre una complexaiconografia que va basar exclusivament en la seva condició detemple catòlic i en el culte religiós, adaptant tots els elementsals ritus litúrgics. Per fer-ho es va inspirar principalment enLAny Litúrgic de Prosper Guéranger, recopilació de tots elscultes i festivitats religioses produïts al cap de lany, així com enel Missal Romà i el Cerimonial de Bisbes. Per a Gaudí, la SagradaFamília era un himne de lloança a Déu, en el qual cada pedra erauna estrofa. Lexterior del temple representa lEsglésia a travésdels apòstols, els evangelistes, la Mare de Déu i Jesús; la torreprincipal simbolitza el triomf de lEsglésia, linterior al·ludeix alEsglésia universal i el creuer a la Jerusalem Celestial, símbolmístic de la pau.27
 12. 12. Sagrada FamíliaLa nau central té lestructura arborescent en la qual els pilarssón inclinats i es descomponen en forma de branques i fulles. Eltronc de la columna interior és geomètric i saconsegueix perinterseccions successives de polígons estel·lats. El capitell té laforma de un gran nus ligni, don surten les columnesmés primes que formen les branques. Les columnesque corresponen al transsepte i a labsis són fetesde pòrfir, un material procedent de lIran,considerat més resistent.Les columnes de linterior tenen variada simbologia:les quatre del creuer són dedicades alsevangelistes, lesdotze queenvolten el creuerals apòstols (SantPere i Sant Pau alcostat de laltar), i la resta alsbisbats continuadors de lobraapostòlica: els de Catalunya(Barcelona, Tarragona, Lleida,Girona, Vic, Urgell, Solsona,Tortosa i Perpinyà) en elcreuer, de la resta dEspanya(Mallorca, València, Saragossa,Granada, Burgos, Sevilla,Valladolid, Toledo i Santiago) ala nau central i a les laterals els cinc continents; cada columnaporta els Sants patrons de cada diòcesi.27
 13. 13. Sagrada FamíliaLes voltes són perforades a les claus, amb forma dhiperboloideper permetre el pas de la claror exterior. Per a Gaudí un elementclau en la seva forma de concebre lestructura és larc parabòlico catenària, també anomenat funicular de forces, que va utilitzarcom element més adequat per suportar les pressions. Mitjançantla simulació de distints polifuniculars experimentals vadeterminar la forma òptima de lestructura per suportar lespressions dels arcs i les voltes, primer a la cripta de la ColòniaGüell i després a la Sagrada Família. Així, va desenvolupar unmodel a escala de cordills entreteixits dels quals se suspenienpetits sacs de perdigons quesimulaven els pesos, aixídeterminava el funicular deforces i la forma delestructura. Per tant, apartir de lestat decàrregues, simulats amb elspetits sacs de perdigons, vadeterminar experimentalmentla forma idònia delestructura, que ell vaanomenar "estereostàtica",que reproduïa lestructuraòptima per treballar a tracciói amb la que, un cop posadacap per avall, saconseguialestructura idònia per treballar a compressió.27
 14. 14. Sagrada FamíliaLes torres, que nhan de ser 18, tenen perfil parabòlic i disposendunes escales helicoïdals. Una, sobre labsis, simbolitzarà laMare de Déu i serà coronada peruna estrella de dotze puntes; nhihaurà també una per cada apòstol(quatre a cada portal) i una percada evangelista, al voltant delcimbori central, que tindran 125 metres dalçària; coronaran elspinacles els símbols de lhome per Sant Mateu, el lleó per SantMarc, el brau per Sant Lluc i làliga per Sant Joan. La torrecentral estarà dedicada a Crist i se situarà sobre el creuer, ungran cimbori de 170 metres; serà coronada per la creu gaudinianatridimensional.Les torres tenen diferents solucions segons la seva tipologia: lesdels apòstols estan rematades per pinacles de mosaic veneciàpolicromat amb escuts amb la creu i unes esferes blanques, que27
 15. 15. Sagrada Famíliasimbolitzen la mitra episcopal; també figuren lanelli el bàcul episcopal, així com les inscripcions Hosanna, Excelsis iSanctus, Sanctus, Sanctus, repetit tres vegades per laSantíssima Trinitat (la del Pare en color groc, per la llum; la delFill de color vermell, símbol de martiri; i la de lEsperit Sant decolor taronja, síntesi dels altres dos). Així mateix, cada torreporta inscrit el nom en llatí i la paraula Apostolus junt amb unaesculturadelapòstolquerepresenta. També es poden apreciar daltres inscripcions com:Jesus, Maria, Joseph; Sursum corda; Gratia plena; Ora pro nobis;i les sèries aurum, thus, myrrham (en llatí, or, encens i mirra) i"oració, sacrifici, almoina" en català.27
 16. 16. Sagrada FamíliaEls grans finestrals que contenen els murs del temple van serdissenyats per Gaudí de forma progressivament diferent peraconseguir una harmonia entre el neogòtic original del primerespai i lúltim pas cap a la seva plena concepció de larquitecturadel seu projecte final.Es pot apreciar que al nivell de sota la cantoria són de tipusneogòtic amb les motllures clàssiques ja substituïdes amb unesformes arrodonides. Daquesta part van ser els mateixosarquitectes ajudants de Gaudí els que van realitzar els dibuixos.En els que són sobre les cantories ifins els trenta metres de les nauslaterals, lelement principal és unhiperboloide el·líptic envoltat dequatre circulars sobre un frisdobertures rectangulars. Aquestsegon tipus va ser estudiat perlarquitecte neozelandès Mark Burry,que havia estat becari de la càtedraGaudí durant els anys 1979-1980, i enva fer un estudi a través de lainformàtica. Aquests finestralssallarguen amb un frontó terminal enforma de fruits de mosaic. El tercer tipus en correspondènciaamb la nau central és semblant a lanterior, amb lhiperboloideeŀlíptic, però només amb dos hiperboloides sobre les quatreobertures rectangulars. Uns elements estrellats i arrodonits a la27
 17. 17. Sagrada Famíliapart superior completen aquests finestrals que al centre portenunes lletres formant la paraula Gloriam.El temple disposa de nombrosos vitralls en els seus finestrals,dels que destaquen els elaborats pel vidrier català Joan Vila iGrau utilitzant vidre de diferents colors per representar temesvariats. Les vidrieres dels creuers van ser les primeres decol·locar-se seguint la idea original de Gaudí. La vidriera principaldel creuer de la façana de la Passió simbolitza la Resurrecció, iles vidrieres laterals i lesde la nau principalrepresentaran els sants isantuaris. La JerusalemCelestial estaràrepresentada amb lAnyell,larbre de la vida, els fruitsde lEsperit Sant, àngels,ocells, branques i fulles(palma com a símbol demartiri i llorer com a símboldintel·ligència). Alsfinestrals de les naus laterals estaran les paràboles de Jesús: Josóc la llum, la veritat i la vida, Jo sóc la Resurrecció, Jo sóc lafont daigua viva, Jo sóc la vinya, Jo sóc el bon sembrador, Josóc el bon pastor. Al sortint interior dels murs laterals deltemple hi haurà peixos en mosaic, uns nedant cap a laltar amb laboca oberta i daltres tornant amb lhòstia a la boca, com fidelsamb lEucaristia. Els finestrals de la nau central mancaran decolorit, ja que es realitzaran amb vidres clars per simbolitzar lapuresa i permetre una més gran entrada de llum.27
 18. 18. Sagrada FamíliaLa Sagrada Família disposa dun espai habilitat com a museu,situat al soterrani del temple, a lespai inferior corresponent alcreuer, on antigament es trobaven els tallers de lobra. Es vainaugurar el 1961, i recentment es va ampliar amb lespai ofertper les Escoles de la Sagrada Família, després de la sevacol·locació lany 2002 a la cantonada dels carrers Sardenya-Mallorca, al costat de la façana de la Passió.Al museu es poden veure maquetes, plànols, dibuixos anticsoriginals i fotografies sobre levolució de les obres i el dissenyutilitzat per Gaudí per lestructura de la Sagrada Família,compost per saquets penjats duns cordills i pesos realitzats perla cripta de la Colònia Güell, així com les maquetes de lesescultures de la façana de laPassió de Josep MariaSubirachs i Sitjar.També sofereix un audiovisualsobre el temple, i sorganitzendistintes exposicionstemporals sobre diversosaspectes relacionats amb eltemple.27
 19. 19. Sagrada FamíliaLany 1890 es van començar a realitzar misses a la cripta deSagrada Família. En lactualitat, la parròquia de la SagradaFamília és la seu dun arxiprestat que inclou els templesbarcelonins de lEsperit Sant, Immaculat Cor de Maria, Mare deDéu del Roser, Sant Oleguer i Sant Tomàs dAquino. Des de lany1993 fins a lactualitat el rector i arxiprest és Lluís Bonet iArmengol.Amb la dedicació al culte de la nau principal, feta pel papa BenetXVI el 7 de novembre de 2010, està previst que la nova basílica,amb capacitat per 9000 fidels, aculli només les misses de granformat, i les misses habituals continuïn a la cripta.27
 20. 20. Sagrada FamíliaShi accedeix per una escala a lapart esquerra de labsis. Consta deplanta circular destil neogòtic de40 x 30 metres, amb volta nervada,amb la clau de volta principalrepresentant lAnunciació, delescultor Joan Flotats i Llucià, i undeambulatori; les set capelles estandedicades a la Immaculada, el Sagrat Cor de Jesús i a familiarsde Jesús, amb la de sant Josep al centre. La talla en fusta de laimatge de Sant Josep és de Maximí Sala Sánchez i va serpolicromada pel pintor Guixà.Enfrontades hi ha cinc capelles més, la central és laltar major,amb un relleu de la Sagrada Família de lescultor Josep Llimona;als seus costats es troben la de la Mare de Déu de Montserrat,la de Crist crucificat de lescultor Carles Mani i Roig i que contéla sepultura de Josep Maria Bocabella, la de Jesucrist i la de laNostra Senyora del Carme amb la sepultura dAntoni Gaudí. Lacripta està circumdada per un mosaic romà on estanrepresentats la vinya i el blat, símbols de lEucaristia, obra delmosaïcista Mario Maragliano.A causa de l’incendií provocat per la guerra civil espanyola del1936, lany 1940 sen va fer una restauració a càrrec delarquitecte Francesc de Paula Quintana.Lany 1958 sacaba la capella baptismal de la cripta. Estàfuncionant normalment com a església parroquial.27
 21. 21. Sagrada FamíliaLabsis ocupa la capçalera del temple, entre les façanes delNaixement i la Passió; en el seu centre se situarà la capella delAssumpció, i tindrà dues sagristies als laterals,intercomunicades pel claustre, que envoltarà tot el recinte. Gaudíva dedicar el conjunt de labsis a la Mare de Déu, de la qual eraun gran devot.Labsis és una de les parts de la Sagrada Família que manté uncert estil neogòtic, ja que junt a lacripta (sobre la qual està construït)va ser realitzat en les primeresfases de construcció entre 1890 i el1893; a lexterior es poden veureels vitralls, corresponent tres acada una de les set capelles queconsta labsis. Es troben alspinacles dels pilars, a mitja alçada,les figures dunes gàrgoles ambfigures danimals, principalmentrèptils. A les terminacions de lesllanternes de les capelles hi seransimbolitzades les invocacions alMessies. A la part interior es construirà, rodejant el presbiteri,una tribuna de graderia al llarg i al voltant de labsis, per allotjarel cor infantil; estarà cobert per la torre dedicada a la Mare deDéu, de 120 metres dalçada.Conté una profusa decoració escultòrica on destaquen lesestàtues dedicades a Sants fundadors dordes religiosos (santAntoni Abat, sant Benet de Núrsia, santa Escolàstica, sant Bru,27
 22. 22. Sagrada Famíliasant Francesc dAssís, santa Clara i sant Elies), aixícom els anagrames de Jesús (la inicial del seu nom envoltada peruna corona despines), de la Mare de Déu, (la seva inicial amb lacorona de «Reina dels Cels i la Terra») i sant Josep (la sevainicial acompanyada de narcisos, flors que evoquen la puresa i lacastedat). Així mateix, shi troben nombrosos elements de lanatura com a herbes (principalment el blat, com a símbol delEucaristia) i animals (serp, camaleó, cargol, sargantana, granota,salamandra, etc.).Les baranes altes de les capelles portaran decoració floral delantífona del Petit Ofici de la Benaurada Verge Maria : cedre,palma, xiprer, cínamom , rosa, olivera i bàlsam. Les llanternes deles capelles tindran els símbols de les antífones de lúltimasetmana dAdvent, conegudes com "antífones de lO":• O Sapientia: saviesa, amb un lleó i un anyell com a unió de laforça i la mansuetud.• O Adonai: invocació hebraica de Déu (corona ducal iceptre).• O Radix Jesse: vara de Jessè.• O Clavis David: clau com a signe de domini.• O Oriens: sol com a símbol de justícia.• O Rex Gentium: pedra angular (pedra amb lanagrama deJesús i corona reial).• O Emmanuel rex: rei i legislador (mantell reial, espasa itaules de la Llei).A ambdós costats de labsis es construiran les dues sagristies,duna alçada de 46 metres, amb una cúpula de dotze cares,ambdues amb dotze rosasses triangulars per on entrarà la llumexterior.27
 23. 23. Sagrada FamíliaEl claustre, iniciat a lany 1895, està dissenyat per fer elrecorregut al voltant del temple com una espècie dedeambulatori; en ser Gaudí un fervent devot del rosari, ho vadisposar així per resar-lo en processó. Les voltes són daresta ientre elles es troba una rosassa de tres ogives.A les interseccions amb cada façana hi haurà una porta dedicadaa la Mare de Déu en diverses advocacions: la de Montserrat i ladel Roser a la del Naixement, i la de la Mercè i la dels Dolors a lafaçana de la Passió. La del Roser la va dissenyar Gaudí i la varealitzar lescultor LlorençMatamala i Piñol, amb la imatgecentral de la Mare de Déu amb elNen Jesús, flanquejada per SantDomènec i Santa Caterina; alcostat esquerra de la porta estroben representats els reis Davidi Salomó, i al costat dret elsprofetes Isaac i Jacob. Sacabàaquest portal lany 1899.A cada cantonada del claustre, a lapart exterior, hi haurà unmonument amb tres obeliscs, mésgran el central, cada grup amb un punt cardinal amb les sevesrepresentacions i símbolsEstan construïdes les parts de la façana del Naixement i unapart de la façana de la Glòria amb gran profusió de decoracionsescultòriques i de la façana de la Passió.27
 24. 24. Sagrada FamíliaLa façana del Naixement,també dita de Llevant, éslúnica construïda en vidade Gaudí, i el procés deconstrucció va continuarper aquesta porta,perquè, tal com ell mateixva dir:« ... si en lloc de fer aquesta façana decorada, ornamentada,turgent, hagués començat per La Passió, dura, pelada, comfeta dossos, la gent shauria retret. »És situada al carrer de laMarina i té tres gransportals, que són, desquerra a dreta, els dedicats a lesperança,la caritat i la fe. Justament al centre, sobre la porta principal ientre les quatre torres, es troba un xiprer que representalarbre de la vida, coronat amb una creu en forma de T (Tau),simbolitzant Déu Pare, amb unes diagonals a sobre seu en formade X (Khi) que és la simbologia del nom de Crist i, finalment, uncolom amb les ales obertes en al·lusió a lEsperit Sant.27
 25. 25. Sagrada FamíliaLa façana consta de tres portals dentrada, també dedicats a lesvirtuts teologals, com a la façana del Naixement. El porxo té siscolumnes semblants a ossos, inclinades de fora a dintre, amb unacornisa que sustenta una galeria coberta per divuit columnetes.Per la façana de la Passió o de Ponent, separada de la plaça quedu el nom del temple pel carrer de Sardenya, Antoni Gaudí el1917 projectà un dibuix on es veu també un esbós per unmonument en memòria de Josep Torras i Bages, bisbe de Vic. Elpropi Gaudí descrivia la seva concepció de la façana de la Passióde la següent manera:27
 26. 26. Sagrada Família« "Algú trobarà aquesta porta massa extravagant;però jo voldria que faci por, i per aconseguir-lo no estalviaréel clarobscur, els motius entrants i sortints, tot el que resultide més tètric efecte. És més, estic disposat a sacrificar lamateixa construcció, a trencar arcs i a tallar columnes perdonar una idea del cruent del Sacrifici".»Sinicien les obres dels fonaments lany 1954. Ha estatconstruïda de manera molt semblant al disseny de Gaudí, ambalguns canvis sobre tot en el treball escultòric, que ha contribuïta una gran polèmica sobre la continuació de les obres. Al 1976sacaben els campanars daquesta façana, torres que sóndedicades a sant Jaumeel Menor, santBartomeu, sant Tomàs isant Felip, ambescultures que elsrepresentencol·locats a un terç delalçada de les torrescorresponents, ambunes mides les centralsde 112 metres i les duesrestants de 107 metres.Fou decorada perJosep Maria Subirachs, que va signar el contracte amb la juntadobres del temple el 10 de juny de 1986. Desquerra a dreta, lesescultures de Subirachs són les següents:Primer pis• El Sant Sopar• Lhort de Getsemaní27
 27. 27. Sagrada Família• La traïció de Judes• La flagel·lació• La negació de sant Pere• Jesús davant del gran sacerdotSegon pis• El centurió Longinus• Jesús parla amb les dones de Jerusalem• Simó CireneuTercer pis• Els soldats es juguen les vestidures• La crucifixió• Lenterrament•El Sant Sopar.La traïció de Judes, amb el quadrat màgic.•27
 28. 28. Sagrada FamíliaEl centurió Longinus.La negació de sant Pere.Lany 2005 es va col·locar lescultura de lAscensió del Senyor,en bronze, a una alçada de seixanta metres. El 22 dabril de2007 es va instal·lar una escultura de Sant Jordi,en bronze, detres metres dalçada, obra de Subirachs, a la barana del Jubé, alcostat interior de la façana de la Passió, a 8,5 metres dalçada,coincidint amb la proclamació del 550è aniversari del sant com apatró de Catalunya i dins dels actes de celebració del 125èaniversari de la col·locació de la primera pedra del temple.27
 29. 29. Sagrada FamíliaEns ha agradat molt fer aquest treball perquè emaprès coses molt interessants sobre la SagradaFamília.Ens ha estat fàcil buscar la informació perquè n’hiha molta per escollir.El vocabulari encara que ha estat fàcil hi haalgunes paraules que al ser molt d’arquitecturahem tingut problemes per entendre-les i les hembuscat al diccionari.Ha estat molt divertit fer aquest treball perquèens ha agradat fer-lo en petit grup .Ens agrada molt les obres de l’Antoni Gaudiperquè era molt imaginari i creatiu i per fer elsseus treballs es fixa molt en la natura.També ha estat maco posar les imatges perquè sonprecioses.Ens agradaria fer mes treballs com aquest perquè,es genial!27

×