Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com fer una exposició oral - TDR

Idees per l'exposició oral del treball de recerca

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com fer una exposició oral - TDR

 1. 1. Exposició oralCom fer-la
 2. 2. Planificar la presentacióL’exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No s’ha defer una lectura de les conclusions. S’ha de procurar, també, que l’exposició siguidinàmica i entenedora.Valorar bé la distribució de la presentació en el temps de què es disposaPreparar un full de seguiment per a la presentació. Aquest ha de ser un recull deparaules claus que serveixin de referència, amb lletra més gran de l’habitual.
 3. 3. Planificar la presentacióCal pensar quins mitjans tècnics pots utilitzar (ordinador, projector dediapositives, USB, DVD, connexió a Internet, programari, etc.). Tenir un pla B persi fallen els mitjans. Si disposes dels mitjans necessaris a la presentació:Eviteu tipus estranys de lletraEviteu grans acumulacions de textNo abusar d’un elevat nombre de diapositives (per a 20 minuts, uns 12)No carregar la presentació d’elements molestos (música, transicionsespectaculars, etc. )
 4. 4. Preparar la presentacióL’exposició ha de tenir tres parts: introducció, nucli i conclusions igual que el cosde l’informeIntroducció: Quin és el tema. Motivacions. Hipòtesis de partida i/o objectiudel treballDesenvolupament: Activitats realitzades. Metodologia utilitzada.Problemàtiques que hagin pogut sortir en la realització del treball.Conclusió: Síntesi de les idees principals que es dedueixen de lainvestigació. S’ha d’esmentar l’acceptació o rebuig de la hipòtesi de partida(i sempre en funció dels objectius).Identificar i organitzar els punts clauDesenvolupar transicions entre els punts clau
 5. 5. Preparar la presentacióescollir els exemples i incidents més adequats per a clarificar la presentació i fer-la amenaPreparar un guió esquemàtic de l’exposició amb els punts clau del treball i elsexemples que es poden utilitzar durant la presentació.Preparar informació visual per a il·lustrar els punts clau. Es important prepararuna presentació per a ordinador.
 6. 6. Practicar la presentacióMemoritza l’estructura i el desenvolupament general de la teva intervencióAssaja en veu alta i comprova que la durada de la intervenció no sobrepassa eltemps de què es disposaAssegurar-se que el material de suport és clar, variat i il·lustratiu
 7. 7. Durant la presentacióEstablir contacte visual. Cal saludar i presentar-se als membres del tribunalParlar a poc a poc, clar, amb naturalitat i amb un to de veu audibleMostrar-se relaxat i convençut de l’interès del treballConsultar el guió, si s’escau, durant la presentació, sense llegir.Centrar-se en els aspectes fonamentals i exposar la conclusió de forma convincent
 8. 8. Com presentar el TDR - xerrades“El Virus de les Males Presentacions” - Presentació de l’Ivan Basart i el CarlesCaño al IES Forat del Vent, Cerdanyola 2010http://vimeo.com/8907875“Com exposar el crèdit de síntesi - Presentació del Carles Caño al IES Baix Campde Reushttp://vimeo.com/8237977http://www.presentArte.es - Ideas para elaborar presentaciones 2.0
 9. 9. Informació extreta dehttp://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/comfer/index3.htmhttp://www.slideshare.net/MontsePou/recerca-exposicio-oralhttp://www.presentArte.es
 10. 10. Informació extreta dehttp://www.edu365.cat/batxillerat/recerca/comfer/index3.htmhttp://www.slideshare.net/MontsePou/recerca-exposicio-oralhttp://www.presentArte.es

×