Successfully reported this slideshow.

Nettikansa Pitch

970 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettikansa Pitch

 1. 1. OKF Finland Oppimismenetelmät Opintokokonaisuus Pilotit-verkosto Datavaalit.fi Avoin demokratia Iittalan hyvinvointikylä Osallistuva kaupunkisuunnittelu Etäosallistuminen Vertaisoppiminen Datajournalismi Avoin koulutus Internetkoordinoinnin opintokokonaisuus 25 op / useita kohderyhmiä Ylioppilaskunta / yhteiskirjoittaminen Moderni järjestö ... ... Kaavio 1. Osahanke rakentuu neljästä toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta 1.) Open Knowledge Foundation Finland –verkosto (OKF Finland) , b) Pilotit, c) Oppimismenetelmät ja d) Opintokokonaisuus 1 www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 2. 2. Nettikansa osahankkeessa etsitään, kokeillaan ja mallinnetaan verkon mahdollistamia osallisuuttaedistäviä toimintamalleja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä.Osahankkeen keskeinen toimintainstrumenttina toimii aktiivisiia edelläkävijöitä kokoava OpenKnowledge Foundation Finland -verkosto. Verkoston jäseniä yhdistää usko uusiin toimintatapoihin jaerilaiset ideat siitä miten avoimen tiedon ja verkon avulla voidaan kehittää yhteisten asioiden käsittelyäja päätöksentekoa. Verkosto toimii oppimisverkostona, jossa sen jäsenet yhdessä hakevat uusiatoimintamalleja.Tämä luonteeltaan edelläkävijöiden ja kehittäjien verkosto käynnistettiin nyt jo päättyneen AVO1-hankkeen aikana nimellä Nettiajan yhteiskunnan verkosto. AVO2-hankkeessa Nettikansa osion toimillatuetaan avoimemman verkostoimaisen toimintakulttuurin leviämistä laajemmalle yleisölle niin, että nytvielä uudet toimintamallit muuttuvat ajan myötä tavanomaisiksi hyviksi käytännöiksi.Toimintamalleista poimitaan pilotteja, joilla on selkeä idea ja tarve. Pilotit toteutetaan yhteistyössäkumppaniorganisaatioiden (esim. kunnat, järjestöt, koulutuslaitokset) kanssa.Pilottien kautta testatut toimintamallit jalostetaan sisällöiksi ointernetkoordinoinninopintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden toteutuksen yhteydessä kehitetään etäosallistumisenja vertaisoppimisen menetelmiä, jotka soveltuvat erityisen hyvin työn ohessa oppimiseen jatäydennyskoulutukseen.Kohderyhminä toimivat eri kuntien ja valtion virkamiehet, hanketoimijat, järjestöaktiivit sekä muutruohonjuuritason aktivistit. Osahankkeen koordinoinnista vastaa Otavan Opisto. Toteutus tehdäänOtavan Opiston, Jyväskylän yliopiston, Kansalaisfoorumin ja Hämeen kesäyliopiston kanssayhteistyössä. 2www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 3. 3. Verkosto• [AVO1] Perustettu nimellä Nettiajan kansalaisyhteiskunnan verkosto – ensimmäinen tapaaminen Tampereella 2010 MindTrek –konferenssin yhteydessä, sen jälkeen lukuisia pienempiä ja suurempia tapaamisia ja verkkokeskustelua• Syksyllä 2011 ensimmäinen Open Knowledge Foundation Finlandin meetup Aalto yliopiston kauppakorkeakoululla• 2012 pienempiä meetuppeja ja suuri yli 1000 henkilön Open Knowledge Festival Helsingissä• 2013 organisoituminen rekisteröidyksi yhdistyksesksi (tai säätiöksi)• OKF Finland Convention 8-9.2.2013 3www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 4. 4. 4www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 5. 5. PilotitPiloteissa "happotestataan”todellisen elämän tapauksissa verkostossa kehitettyjä toimintamallejaKäytännössä AVO2 hanketyön tekijät auttavat pilotin suunnittelussa, käynnistämisessä ja dokumentoinnissa. Verkostosta löydetyt tekijät toteuttavat ja tarvittaessa kumppani maksaa toteutuksesta suoraan tekijöille.Pilottien aikana tuotetaan avoimia oppimateriaaleja internetkoordinoinnin opintokokonaisuuteen. 5www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 6. 6. Pilotit• [AVO1] Kaupungin Kangas (Osallistuva kaupunkisuunnittelu)• Datajournalismi (Avoin koulutus)• Datavaalit.fi (Avoin demokratia)• Iittalan hyvinvointikylä (Osallistuva kaupunkisuunnittelu)• Ylioppilaskunta / yhteiskirjoittaminen (Moderni järjestö)• [idea] Vapaaehtoistoiminnan käsikirja / BookSprint (Moderni järjestö) 6www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 7. 7. 7www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 8. 8. 8www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 9. 9. Opintokokonaisuus alustava kokonaisrakenne sisältöineen 1. Internet ja kansalaisyhteiskunta 3. Internet-yhteistyökaluja 1.1 Kansalaisyhteiskunnan käsite 3.1 Sosiaalisen median käsite ja 1.2 Internet ja järjestö ominaispiirteitä 1.3 Internet ja julkishallinto 3.2 Organisaatio ja kanava-ajattelu 1.4 Osallistavia menetelmiä 3.3 Muita internet-työkaluja 1.5 Oppiminen verkostoissa 3.4 Työkalujen ylläpito 3.5 Nettimaine ja -identiteetti 2. Avoimet toimintatavat 2.1 Avoimuuden käsite 4. Organisoituminen internetissä 2.2 Internet-ajan viestintätaidot 4.1 Itseorganisoitumisen ideaali 2.3 Prosessien avaaminen (+Avoimuuden 4.2 Nettijoukko hyötyjä ja riskejä) 4.3 Verkosto ja ekosysteemi 2.4 Avoin data ja lähdekoodi 4.4 Yhteisö ja kollektiivi 2.5 Tekijänoikeudet 4.5 Rihmasto 5. Internet-koordinointi 5.1 Verkoston dynamiikkaa 5.2 Uusia ammattinimikkeitä 5.3 Joukkoäly 5.4 Joukkoistaminen 5.5 Internet-fasilitoinnin perusteita 5.6 Sosiokulttuurinen innostaminen (vai lukuun 1.4 vai lukuun 2) 9www.mahdollista.fi Attribution-Share Alike 1.0 Finland

×