Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mistä dataa saadaan - Hallinnon avaama data

1,780 views

Published on

Mistä dataa saadaan - Hallinnon avaama data
Case: Neuvottelut Helsingin kaupungin päätösasiakirjojen avaamisesta

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mistä dataa saadaan - Hallinnon avaama data

  1. 1. Mistä dataa saadaan -Hallinnon avaama dataCase: Neuvottelut Helsinginkaupungin päätösasiakirjojenavaamisestaDatajournalismin päivä29.09.2011 TampereenyliopistoAntti PoikolaVerkostokoordinaattori, Otavan opisto Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 1Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  2. 2. Hallinnon datan avaamisen yhteiskunnalliset hyödytA) Läpinäkyvyys ja demokratiaLäpinäkyvyys on nykyajan uskottavuutta - rahoituksen, toiminnan, päätöksenteon jne. läpinäkyvyysB) Markkinat ja innovaatiotJulkisen datan avaaminen, luo mahdollisuuksia uusille kaupallisille ja sosiaalisille innovaatioille ja käyttäjä- lähtöisille palveluille.C) Hallinnon tehokkuusAvoin data virtaviivaistaa prosesseja ja mahdollistaa yhteistyötä viranomaisten välillä, sekä viranomaisten ja yritysten ja kansalaisten kesken. 2Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  3. 3. Yksi esimerkki: Reittiopas API - ReittiGPS 3Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  4. 4. Mitä on julkishallinnon avoin data?Mikä ei ole salaista on julkista – voisiko se olla myös avointa? Avoin Hallinnon data data Avoin hallinnon data Julkinen hallinnon data 4Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  5. 5. Onko data avointa?1.) Laillisesti uudelleenkäyetttävääData on avoimesti lisensoitu, eli sen käyttöä ei rajoitetakäyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan.2.) Teknisesti uudelleenkäytettävääRiittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) jaavoimessa tiedostoformaatissa oleva data onladattavissa ilman rekisteröitymistä.3.) MaksutontaDatan käytöstä ei peritä maksua.opendefinition.org 5Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  6. 6. Datan avaamisen prosessi1.) Etsi data Onko meillä haluttu data? Omistammeko sen? Onko se jo julkista ja julkaistu?2.) Juridinen tarkastelu Tekijänoikeudet ja sopimukset? Turvallisuus ja yksityisyydensuoja?3.) Datan prosessointi Agregoidaan sellaiselle, että voidaan julkaista Muokataan sopivaan formaattiin4.) Datan julkaisu Onko reaaliaikaista? → API Jos ei reaaliaikainen → Julkaise datadumppi Valitse lisenssi ja dokumentoi julkaistava data Seuraa datan käyttöä Seinäjuliste: Ton Zijlstra & James Burke Ohjeet: 2-minute Guide to Making Your Data Open 6Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  7. 7. Case: Neuvottelut Helsingin kaupunginpäätösasiakirjojen avaamisestaTavoite: päätösdata auki ennen kunnallisvaaleja 2012 Asianhallintadatan avaaminen koneluettavassa ja laillisesti uudelleenkäytettävässämuodossa ajoissa ennen kunnallisvaaleja. Rajauksena kaupunginhallituksen, valtuuston ja josmahdollista niin myös lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen vuosilta 2008-2011(yleisnimitys päätösasiakirjat).Lähtötietojen selvitys Tapaaminen verkkoviestintäihmisten kanssa Puhelinhaastattelu asianhallintajärjestelmähankkeen -projektipäällikölleMitä voidaan tehdä Ratkaisu olisi tuottaa raaka-xml palomuurin ulkopuolelle samaan tapaan, kuin kaupunginsivuille julkaistavaksi menevä aineisto. Ei pitäisi olla vaikeaa toteuttaa. Perustetaan jonkunasteinen pilotti, jolla kokeillaan tekniikkaa ja löydetään mahdolliset haasteet. Pilotti käynnistyy,kun tehdään hanke-esitys ja katsotaan onko pomotasolla kiinnostusta. Läpinäkyvyys motiivina. 7Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi
  8. 8. Kiitos!Antti PoikolaVerkostokoordinaattori, Otavan opistoAntti.poikola@gmail.com Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 8Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 29.9.2011 Tampere www.julkinendata.fi

×