Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoin data suomalaisessa tietoyhteiskuntakeskustelussa

965 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoin data suomalaisessa tietoyhteiskuntakeskustelussa

 1. 1. Avoin data suomalaisessatietoyhteiskuntakeskustelussaAalto yliopistoFaktat ja tietyhteiskuntaviestintä -kurssi30.101.2011, OtaniemiAntti PoikolaHILA Open Oy Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 1Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 2. 2. Osa 1.Hallinnon avoin data (perusteet)Osa 2.Wappudataa 2012 odotellessaOsa 3.Keskustelua Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 2Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 3. 3. Mitä on avoin data?Datan avoimuus on keino,ei päämääräVideo: Hans Roslinghttp://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6wmin: 0:20 – 5:15 ja 15:10 – 17:35 3Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 4. 4. Hallinnon datan avaamisen yhteiskunnalliset hyödytA) Läpinäkyvyys ja demokratiaLäpinäkyvyys on nykyajan uskottavuutta - rahoituksen, toiminnan, päätöksenteon jne. läpinäkyvyysB) Markkinat ja innovaatiotJulkisen datan avaaminen, luo mahdollisuuksia uusille kaupallisille ja sosiaalisille innovaatioille ja käyttäjä- lähtöisille palveluille.C) Hallinnon tehokkuusAvoin data virtaviivaistaa prosesseja ja mahdollistaa yhteistyötä viranomaisten välillä, sekä viranomaisten ja yritysten ja kansalaisten kesken. 4Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 5. 5. Läpinäkyvyyttä ja demokratiaa http://puheenvuorot.kansanmuisti.fi 5Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 6. 6. Liiketoimintaa ja innovaatioita... Parkkinappi – Apss4Finland 2011 sovellussarjan voittaja http://www.youtube.com/watch?v=JUqG4OCCDi8 6Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 7. 7. Julkisten palveluiden laajennuksia... http://akiware.com/andropas 7Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 8. 8. Julkishallinnon avoimen datan kysyntä Taide ja kulttuuri Tutkimus ja tuotekehitys Valmistelu ja Automaatio ja päätöksenteko ohjaus Läpinäkyvyys ja Tietokantajournalismi osallistuminen Arkisovellukset 8Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 9. 9. Mitä on julkishallinnon avoin data?Mikä ei ole salaista on julkista – voisiko se olla myösavointa? Avoin Hallinnon data data Avoin hallinnon data Julkinen hallinnon data 9Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 10. 10. Onko data avointa?1.) Laillisesti uudelleenkäyetttävääData on avoimesti lisensoitu, eli sen käyttöä ei rajoitetakäyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan.2.) Teknisesti uudelleenkäytettävääRiittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) jaavoimessa tiedostoformaatissa oleva data onladattavissa ilman rekisteröitymistä.3.) MaksutontaDatan käytöstä ei peritä maksua.opendefinition.org Seinäjuliste: Ton Zijlstra & James Burke Ohjeet: 2-minute Guide to Making Your Data Open 10Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 11. 11. 1. Laillisesti uudelleen-käytettävää?StandardikäyttöehdotAineisto on vapaastiuudelleenkäytettävissä kaikilleriippumatta käyttäjästä taikäyttötarkoituksestaLisensointiehdot on esitetty selvästi jaläpinäkyvästi siten, että ne kannustavatuudelleenkäyttöön.Tekijänoikeuksista on luovuttu (Waiverof Rights) ja se kerrottu suoraanaineiston uudelleenkäyttöönkannustavissa käyttöehdoissa. 11Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 12. 12. Julkishallinnon datan lisensointiLähtökohtaisesti avointa – tarpeelliset rajoitteet avoimenpäälleVältettävä tilannetta, että esim.koko rekisterille asetetaan Käyttö-rajoittavat käyttöehdot sen takia,että rekisterin osana on aineistoja, ehdotjotka sitä edellyttävät.→ Avoimet ja käyttörajoitteidenalaiset aineistot on pystyttävä Avoin lisenssijakamaan toisistaan erillään. (esim. CC-by) Public Domain 12Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 13. 13. Aineistot, joihin liittyy käyttörajoittaita esim. yksityisyydensuojan turvaamiseksi tai muista syistä. Ei kuulu avoimen datan piiriin! Käyttö-Hallinnon avoin data, käytöstäEi tarvitse erikseen sopia! ehdotPohjalla avoin julkinen Avoin lisenssiaineisto, jota käytettäessä ei (esim. CC-by)edellytetä edes lähteennimeämistä. Public Domain 13Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 14. 14. 2. Teknisesti uudelleen-käytettävää?”Palvelukartalle tehtiin aluksiKML-rajapinta ja WS-rajapinta.Näistä saadun käyttäjä-palautteen pohjalta lähdettiinkehittämään PalvelukartanREST-rajapintaa”Pääkaupunkiseudun Palvelukartan REST-rajapinta: Apps4Finland 2011 Julkinendatanavaus voittaja 14Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 15. 15. Osa 1.Hallinnon avoin data (perusteet)Osa 2.Wappudataa 2012 odotellessaOsa 3.Keskustelua Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 15Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 16. 16. Avoin data Suomessa vuonna 2011HRI -hankeHelsinki Region Infoshare seudullinen datanavaamiseen keskittyvä hanke.Yleinen keskusteluJulkisia kannanottoja, lehtijuttuja yms.Hallituksen periaatepäätösKiviniemen hallitus hyväksyi viimetöinäänperiaatepäätöksen julkisen tiedon avoimuudesta.HallitusohjelmaKataisen hallituksen ohjelmassa on linjauksiaavoimesta datasta. VM on avoimen datanedistämisen vakavasti.Konreettiset datan avauksetMm. Kirjastot, VR, maanmittauslaitos, Helsinginkaupunki ja monet muut avannet tietovarantoja.http://apoikola.wordpress.com/2011/10/21/open-government-data-and-people-in-finland-2011/ 16Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 17. 17. Suomalaista keskustelua avoimesta datasta ETLA 2011 - Does marginal cost pricing of public sector information spur firm growt? VN 2011 - Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma VN 2011 - Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011) VN 2010 - Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelma LVM 2010 - Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda VN 2010 - Mari Kiviniemen hallituksen ohjelma TEM 2010 - Käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelma LVM 2009 - Sähköisesti nouseva Suomi Ja Kansallinen älyliikenteen strategia EVA 2009 - Nykyaikaa etsimässä VM 2005 - Tiedote 1.7.2005 Suomen lainsäädäntö vastaa EU:n PSI -direktiiviä VM 1994 - ”Kukin tieto kerätään vain kerran ja yhteiskunnalle edullisimmalla tavalla. Tarpeettomasta ja päällekkäisestä tiedonkeruusta luovutaan” ( ETLA 2009 ) 17Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 18. 18. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa... http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/fi.pdf Viestintä (s.50): ”Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta kansalaisten yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi.” Hallinnon kehittäminen (s.78): ”Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi."Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa: http://www.slideshare.net/JyrkiKasvi/hallitusohjelma-ja-tietoyhteiskunta-3-9568712 18 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 19. 19. Pääministeri Mari Kiviniemen hallitusohjelmassa...http://www.valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/aiemmat-hallitukset/kiviniemi/hallitusohjelma/pdf/fi.pdfKohta 8/10. (s.4): ”Julkishallinnon tietojärjestelmät sovitetaan yhteen mahdollisimman pikaisesti. Julkisen sektorin IT- konserniohjausta keskitetään ja sitä vahvistetaan. Hallitus tekee periaateratkaisut, jotka mahdollistavat julkisen sektorin hallussa olevan tiedon avaamisen ja saatavuuden tietosuojaa vaarantamatta.” 19Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 20. 20. Wappudataa 2012odotellessaMaanmittauslaitoksenmaastotietokannat auki1.5.2012?”Iso-Britannian ja Hollanin tekemät päätöksetpaikkatietoaineistojensa avaamiseta ovat pikkulastennäpertelyä verrattuna Maanmittauslaitoksenehdotukseen.” - Paikkatieto.com 2.11.2011 20Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 21. 21. CASE Maanmittauslaitus ja maastotietokannat Pekka Sarkola MML:n aineistojen maksuasetus: http://paikkatieto.com/2011/11/14/mmln-aineistojen-maksuasetus/ 21Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 22. 22. CASE Maanmittauslaitus ja maastotietokannatEHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI MAANMITTAUS LAITOKSEN MAKSUISTA (Muistioluonnos 20.10.2011)Muistiossa viitataan valtioneuvoston periatepäätökseen 3.3.2011, Kataisen hallituksen ohjelmaan ja ETLA:n Marginal cost -tutkimukseen...Edellä mainitun johdosta esitetään, että asetukseen lisätään pykälä 5 b, jonka mukaisesti Maanmittauslaitos ei perisi maastotietoaineistoistaan käyttöoikeuskorvausta. Silloin kun aineiston luovutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset, voitaisiin myös luovutuksesta aiheutuneet kustannukset jättää perimättä. Tällaisia luovutuksia olisivat esimerkiksi sähköisesti itsepalveluna tapahtuvat ennalta muodostettujen tiedostojen lataukset sekä vakiomuotoisiin rajapintoihin perustuvat palvelulupauksettomat tai käyttömäärältään rajoitetut verkkopalvelut.Käyttöoikeusmaksuista luopuminen edellyttää teknisiä valmisteluja tietoaineistoille, niiden luovuttamiselle sekä muutoksia käyttöehtoihin ja voimassa oleviin käyttölisensseihin. Edellämainituista syistä pykälän 5 b ehdotetaan tulevan voimaan 1.5.2012 alkaen. 22Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 23. 23. CASE Maanmittauslaitus ja maastotietokannatMitä aineistoja avaaminen koskee – Kiintopisteaineistot – Pieni- ja keskimittakaavaiset aineistot ja rasterikartat – Maastotietokanta ja siitä tuotetut rasterikartat – Digitaaliset ilmakuva ja laserkeilausaineistot 23Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 24. 24. CASE Maanmittauslaitus ja maastotietokannatMitä maksaa?TAULUKKO: Maanmittauslaitoksen tulot ja kustaimukset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista.”Vuonna 2012 vaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,2 milj. euroa, sillä käyttöoikeusmaksuista luovuttaisiin vasta toukokuun alussa. Liiketaloudellisesta toiminnasta aiheutuneiden kustannusten arvioidaan laskevan lähes liiketoirninnan volyymin laskua vastaavasti.” 24Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 25. 25. Maanmittauslaitoksen ja HSL:n dataa käytössä Lauri Vanhala – Apss4Finland 2011 visualisointisarjan voittaja http://www.youtube.com/watch?v=qGllzWt0acU 25Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi
 26. 26. Osa 1.Hallinnon avoin data (perusteet)Osa 2.Wappudataa 2012 odotellessaOsa 3.Keskustelua Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 26Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 30.11.2011 Otaniemi www.julkinendata.fi

×