Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoimen datan talkoot - Jyväskylä

945 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoimen datan talkoot - Jyväskylä

 1. 1. Johdatus hallinnonavoimeen dataanAvoimen datan talkoot11.10.2011 Protomo, JyväskyläAntti PoikolaVerkostokoordinaattori, Otavan opisto Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 1Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 2. 2. Mitä on avoin data?Datan avoimuus on keino,ei päämääräVideo: Hans Roslinghttp://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg 2Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 3. 3. Hallinnon datan avaamisen yhteiskunnalliset hyödytA) Läpinäkyvyys ja demokratiaLäpinäkyvyys on nykyajan uskottavuutta - rahoituksen, toiminnan, päätöksenteon jne. läpinäkyvyysB) Markkinat ja innovaatiotJulkisen datan avaaminen, luo mahdollisuuksia uusille kaupallisille ja sosiaalisille innovaatioille ja käyttäjä- lähtöisille palveluille.C) Hallinnon tehokkuusAvoin data virtaviivaistaa prosesseja ja mahdollistaa yhteistyötä viranomaisten välillä, sekä viranomaisten ja yritysten ja kansalaisten kesken. 3Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 4. 4. Julkishallinnon avoimen datan kysyntä Taide ja kulttuuri Tutkimus ja tuotekehitys Valmistelu ja Automaatio ja päätöksenteko ohjaus Läpinäkyvyys ja Tietokantajournalismi osallistuminen Arkisovellukset Katso taidetta: http://www.youtube.com/watch?v=qGllzWt0acU 4Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 5. 5. Mapumental http://mapumental.com/demo/Julkisen liikenteen matka-aikadata ja asuntojen hinnatEi olisi vielä mahdollinen SuomessaTiedon alkuperän näkyvyys ja luotettavuus, datalukutaito.Katso myös: http://www.nytimes.com/interactive/business/buy-rent-calculator.html 5 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 6. 6. Yksi esimerkki: Reittiopas API - ReittiGPS 6Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 7. 7. Yhteisö datan tuottajana: Open Streetmap (OSM)Vapaaehtoisvoiminpiirretty karttojenwikipediaUsein tarkempi, kuinGoogle-kartta taikaupunkien omat kartatSuositus 17 ”Aineistojen yhteistuotannonpilotoiminen”. OSM-yhteisölle voitaisiintehdä paikkatietolahjoitus, jonka jälkeenaineistoa voitaisiin kehittää yhdessä 7Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 8. 8. Mitä on julkishallinnon avoin data?Mikä ei ole salaista on julkista – voisiko se olla myös avointa? Avoin Hallinnon data data Avoin hallinnon data Julkinen hallinnon data 8Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 9. 9. Onko data avointa?1.) Laillisesti uudelleenkäyetttävääData on avoimesti lisensoitu, eli sen käyttöä ei rajoitetakäyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan.2.) Teknisesti uudelleenkäytettävääRiittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) jaavoimessa tiedostoformaatissa oleva data onladattavissa ilman rekisteröitymistä.3.) MaksutontaDatan käytöstä ei peritä maksua.opendefinition.org Seinäjuliste: Ton Zijlstra & James Burke Ohjeet: 2-minute Guide to Making Your Data Open 9Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 10. 10. 1. Laillisesti uudelleen-käytettävää?StandardikäyttöehdotAineisto on vapaastiuudelleenkäytettävissä kaikilleriippumatta käyttäjästä taikäyttötarkoituksestaLisensointiehdot on esitetty selvästi jaläpinäkyvästi siten, että ne kannustavatuudelleenkäyttöön.Tekijänoikeuksista on luovuttu (Waiverof Rights) ja se kerrottu suoraanaineiston uudelleenkäyttöönkannustavissa käyttöehdoissa. 10Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 11. 11. 2. Teknisesti uudelleen-käytettävää?”Tämä on epävirallinen,kokeilu-mielessä tekemäniREST/XML-rajapinta (API)Eduskunnan äänestys-tietoihin.”-Mikko Heikkinen (biomi.org) 11.3.2010 11Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 12. 12. Hyödynnettävyys – Kuinka laajasti dataa hyödynnetään? Julkisia tietoja kuten lainsäädäntöä, tilastoja ja erilaisia rekistereitä on kyettävä hyödyntämään paremmin digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020 Saatavuus SaavutettavuusHyödynnettävyys = x Reilut käyttöehdot Käytön rajoitteetMarc de Vries (2010) Reverse engineering Europe’s PSI re-use rules 12 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 13. 13. Datan hyödynnettävyyden mittareita Kokonaisuus (Saatavuus) Alkuperäisyys ja ajantasaisuus (Saatavuus) Laillinen ja vapaa uudelleenkäytettävyys (Käytön rajoitteet) Maksuttomuus (Käytön rajoitteet) Löydettävyys (Saavutettavuus) Koneluettavuus (Saavutettavuus) Formaatin avoimuus (Saavutettavuus) Ymmärrettävyys (Saavutettavuus) Käyttöehtojen tasa-arvoisuus (Reilut käyttöehdot) https://gist.github.com/912647 13Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 14. 14. Kertaus ja kiitos!Julkista?Avointa?Helposti hyödynnettävää?Laajasti käytettyä!Antti PoikolaVerkostokoordinaattori, Otavan opistoAntti.poikola@gmail.com Kuva: Peter Tattersall www.julkinendata.fi 14Attribution - ShareAlike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 15. 15. Saatavuus - Voinko saada dataa? Hallinnon datavarantojen julkisuutta määrittää ensisijaisesti tietosuojalainsäädäntö ja julkisuuslainsäädäntö. Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta ja muusta tallenteesta. laki ja asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) ja (1999/1030) Saatavuus SaavutettavuusHyödynnettävyys = x Reilut käyttöehdot Käytön rajoitteetMarc de Vries (2010) Reverse engineering Europe’s PSI re-use rules 15 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 16. 16. Saavutettavuus - Löydänkö dataa, kunka helppo sitä on käyttää? Tietoinfrastruktuuri: Proaktiivinen aineistojen julkaisu, koneluettavuus, formaatit, standardit, dokumentaatio, metatiedot, linked data, rajapinnat, datakatalogit, jne. Esim. Laki ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista Saatavuus SaavutettavuusHyödynnettävyys = x Reilut käyttöehdot Käytön rajoitteetMarc de Vries (2010) Reverse engineering Europe’s PSI re-use rules 16 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 17. 17. Käytön rajoitteet- Pitääkö datan käyttöön pyytää lupa? Tekijänoikeudet, käyttöehdot, maksullisuus, sopimukset, lisenssit jne. Avoimista lisensointikäytännöistä esim. Creative Commons (CC) ja Public Domain Dedication and License (PDDL) Saatavuus SaavutettavuusHyödynnettävyys = x Reilut käyttöehdot Käytön rajoitteetMarc de Vries (2010) Reverse engineering Europe’s PSI re-use rules 17 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi
 18. 18. Reilut käyttöehdot Kilpailulainsäädäntö, tasapuoliset ehdot kaikille. + aktiivinen kannustaminen uudelleenkäyttöön esim. kilpailut, kampanjat, työpajat Esim. Apps4Finland kilpailu (Verkkodemokratiaseura 2010) Saatavuus SaavutettavuusHyödynnettävyys = x Reilut käyttöehdot Käytön rajoitteetMarc de Vries (2010) Reverse engineering Europe’s PSI re-use rules 18 Attribution - Share Alike 1.0 Finland 11.10.2011 Jyväskylä www.julkinendata.fi

×