Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 0111 ihanneprosessi

707 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2012 0111 ihanneprosessi

 1. 1. PYÖRÄILY JA UUSI DEMOKRATIA Luottamushenkilöiden, virkamiesten ja pyörälijöiden yhteistyöpaja Antti Poikola HILA Open Oy Laituri, Helsinki 11.1.2012Kuva: Tulenheimo (Flickr)Kuva: Pörrö (Flickr) Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 2. 2. Virkamiehiä, pyöräilijöitä, luottamushenkilöitä? Roolien takana kaikki osallitujat ovat ihmisiä Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 3. 3. 2020 Helsingillä on iso tavoite muu 2% jalankulku 27% pyöräilyn edistämisessä julkin polkupyörä 15% muu 2% henkilöau 2004 27% jalankulku julkinen 20% Miten organisoida fiksustipolkupyörä 6% luottamushenkilöiden, virkamiesten ja muiden pyöräilijöiden yhteistyö tavoitteen saavuttamiseksi? henkilöauto 44% Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 4. 4. Avoin kaupunki Ihanneprosessi pyöräilyolojen kehittämiseen Yhteistyö Osallistuminen Viestintä (Läpinäkyvyys)Kuva: jurek_durczak (Flickr)Lähde: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 5. 5. Osallistumisen merkitysA) demokratiaB) kehitys ja laatuC) päätösten hyväksyttävyysOili Saalminen, Oikeusministeriö, Demokratiayksikkö Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 6. 6. Virkamiehet eivät ehdi”Kaupungin eri virastot eivät mielellään ota käyttöön enäämitään uutta ja erilaista palaute/vikailmoitusjärjestelmääentisten lisäksi, sillä ongelmana ei ole se miten palautetta /ilmoituksia voisi antaa vaan miten niitä käsitellään.”Heli Rantanen, Helsingin kaupunki, sähköisten palautejärjestelmienprojektipäällikkö Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 7. 7. Luottamushenkilöt unohdetaan"Tyypillistä on esimerkiksi se, että vuoropuhelua pyritäänparantamaan lähinnä asukkaiden ja viranhaltijoiden välillä jaluottamushenkilöiden rooli asukkaiden suoran osallistumisenvahvistuessa jää tarkemmin pohtimatta"Pia Bäcklund (toim.) 2008 - Helsinkiläisten käsityksiä osallisuudesta Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 8. 8. Ollaan jo oikeilla raiteilla“Näkisin, että viimeisen vuoden tai kahden aikana tapahtunutmuutos on ollut suurempi kuin mitä on tapahtunut kahden taikolmen edellisen vuosikymmenen aikana”Kuvailee Helsingin polkupyöräilijöiden ex-pj Petri Sipilä Helsingissätapahtunutta pyöräilymyönteistä muutosta (Polkija 2011) Attribution-Share Alike 1.0 Finland
 9. 9. KIITOS! Attribution-Share Alike 1.0 Finland

×