SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
      Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe
               Prolog 3

                       Aleksander Pohl
                    http://apohllo.pl/dydaktyka/ai

                   Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci
                    z         ˛        s


                        23 marca 2009Aleksander Pohl                                           WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Typy operatorów        infiksowe
      ◮
        np. 5 + 10, a ∨ b
        prefiksowe
      ◮
        np. - 5, ¬ a
        postfiksowe
      ◮
        np. 5, 6 + (notacja Łukasiewicza)
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Dyrektywy
        op(N,T,Name).
      ◮
                     s´
            N – liczbowa warto´ c priorytetu operatora
         ◮

            T – typ operatora
         ◮

            Name – nazwa atomu
         ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Priorytety

            s´
    Im ni˙ szy warto´ c priorytetu (im wy˙ szy priorytet), tym operator
       z               z
    wia˙ e silniej.
     ˛z
        term, bad´ wyra˙ enie w nawiasach: 0
            ˛z   z
      ◮

        priorytet struktury: priorytet funktora głównego
      ◮

             s´
        x – warto´ c priorytetu silnie mniejsza od warto´ ci
                                s
      ◮
        priorytetu operatora głównego
             s´
        y – warto´ c priorytetu mniejsza bad´ równa warto´ ci
                          ˛z        s
      ◮
        priorytetowi operatora głównego
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Typy operatorów        infiksowe
      ◮
        xfx, xfy, yfx
        prefiksowe
      ◮
        fx, fy
        postfiksowe
      ◮
        xf, yf
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przykład


        a-b-c
      ◮

        (a-b)-c – tradycyjna interpretacja
      ◮

        definiujemy jako yfx
      ◮
        a-b priorytet równy warto´ ci operatora, czyli y ma taki
                     s
        sam priorytet jak operator główny
        definiujemy jako xfy (błednie)
                     ˛
      ◮
        a-b priorytet równy warto´ ci operatora, ale x nie mo˙ e
                      s             z
        mie´ priorytetu takiego jak operator główny
          c
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przykład    not
        jako fx
      ◮
        not(not p)
        jako fy
      ◮
        not not p
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Predefiniowane operatory

        op(1200,xfx,[ :- , -> ] )
      ◮

        op(1100,xfy,’;’)
      ◮

        op(1000,xfy,’,’)
      ◮

        op(900,fy, not )
      ◮

        op(700,xfx,[ is,=,=,=:=,== ])
      ◮

        op(500,yfx,[ +,- ])
      ◮

        op(400,yfx,[ *,/,//,mod ])
      ◮

        op(200, xfx , ** )
      ◮

        op(200,fy,-)
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przykład (1)

        ¬(A ∨ B) ↔ ¬A ∨ ¬B
      ◮

        equiv(not( and(A,B)),or(not(A),not(B)))
      ◮        op( 800,xfx, <===>).
      ◮

        op(700,xfy,v).
      ◮

        op(600,xfy,&).
      ◮

        op(500,fy,∼).
      ◮        ∼(A & B) <===> ∼A v ∼B.
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przykład (2)


        op(300,xfx, plays).
      ◮

        op(200,xfy,and).
      ◮

        jimmy plays football and squash.
      ◮

        Who plays football and squash.
      ◮

        Who = jimmy
      ◮

        jimmy plays What.
      ◮

        What = football and squash
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Wstep
  ˛

                        ´
        Wej´ cie inne ni˙ w formie pytan logincznych (np. w jezyku
          s      z                  ˛
      ◮
        naturalnym)
        Formatowanie wyj´ cia
                s
      ◮

        Współpraca z innymi urzadzeniami peryferyjnymi ni˙
                    ˛            z
      ◮
        terminal
        Dwa otwarte strumienie:
      ◮
                    ´
            bie˙ acy strumien wej´ ciwy
             ˛z ˛        s
         ◮

                    ´
            bie˙ acy strumien wyj´ ciowy
             z˛        s
         ◮

            domy´ lnie – terminal user
               s
         ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Operacje na wej´ ciu i wyj´ ciu
        s     s        see – zamiana aktualnego wej´ cia na inne:
                      s
      ◮
            see(file1)
         ◮

            read_from_file(Info)
         ◮

            see(user)
         ◮


        tell – zamiana aktualnego wyj´ cia na inne
                       s
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Operacje na wej´ ciu i wyj´ ciu
        s     s


        Zamykanie strumieni:
      ◮
            seen
         ◮

            told
         ◮


        end_of_file – koniec pliku
      ◮

        get, put – pojedyncze znaki
      ◮

        read, write – termy
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Operacje na wej´ ciu
        s        read(X) – odczyt termu z bie˙ acego strumienia wej´ cia
                      z˛          s
      ◮

        X zmienna – podstawienie warto´ ci
                       s
      ◮

        brak dopasowania – fail
      ◮

        nie ma nawrotu w celu przeczytania nastepnego elementu
                            ˛
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Operacje na wyj´ ciu
        s
        write(X) – zapis termu do bie˙ acego strumienia wyj´ cia
                       z˛          s
      ◮

        tab(N) – wypisanie N spacji
      ◮

        nl – przej´ cie do nowej linii
             s
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Schemat przetwarzania pliku        processfile :- read(Term),
      ◮
        process(Term).
        process(end_of_file) :- !.
      ◮

        process(Term) :-
      ◮
        treat(Term), processfile.
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przetwarzanie pliku – przykład błedny!
                 ˛        cube :- read(stop), !.
      ◮

        cube :- read(N),
      ◮
        C is N*N*N,
        write(C),
        cube.
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przetwarzanie pliku – przykład poprawny


        cube :-
      ◮
        write(’Next Item, please:’),
        read(X),process(X).
        process(stop) :- !.
      ◮

        process(N) :- C is N*N*N,
      ◮
        write(’Cube of ’), write(N),
        write(’ is ’),
        write(C),nl,cube.
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Wczytywanie i wypisywanie znaków        put(C) – wypisanie pojedynczego znaku
      ◮

        get(C) – wczytanie pojedynczego, widocznego znaku
      ◮
        (nie-spacji)
        get0(C) – wczytanie pojedynczego znaku
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Przykład – operacje na znakach        squeeze :-
      ◮
        get0(C), put(C), dorest(C).
        dorest(46) :- !. %46 ASCII „.”
      ◮

        dorest(32) :- !, get(C), put(C),
      ◮
        dorest(C). %32 ASCII „ ”
        dorest(Letter) :- squeeze.
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Operacje na znakach
        name(A, L) – zamiana termu na kody znaków
      ◮

        name(zx232, [ 122, 120, 50, 51, 50 ])
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Wczytywanie plików
        consult(F)
      ◮

        compile(F)
      ◮

        consult([file1, file2, queens])
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Testowanie typu

        var(X) – zmienna o warto´ ci nieprzypisanej
                    s
      ◮

        nonvar(X)
      ◮

                s´
        atom(X) – warto´ c atomowa
      ◮

        integer(X) – liczba całkowita
      ◮

        float(X) – liczba zmiennopozycyjna
      ◮

        number(X) – liczba
      ◮

                      s´
        atomic(X) – liczba lub warto´ c atomowa
      ◮

        compound(X) – struktura
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Testowanie typu – przykład (1)


        count(_,[],0).
      ◮

        count(A,[A|L],N) :- !,
      ◮
        count(A,L,N1),N is N1 +1.
        count(A,[_|L],N) :- count(A,L,N).
      ◮        count(a,[a,b,a,a],Nb).
      ◮

        Nb=3
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Testowanie typu – przykład (2)        count1(_,[],0).
      ◮

        count1(A,[B|L],N) :-
      ◮
        atom(B),A=B,!,
        count1(A,L,N1),
        N is N1 +1 ;
        count1(A,L,N).
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Testowanie typu – przykład (3)        count(a,[a,b,X,Y],Nb).
      ◮
        Nb=3

        count1(a,[a,b,X,Y],Nb).
      ◮
        Nb=1
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s      Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Predykat =..


        Term =..        L
      ◮


        f(a,b) =..           L
      ◮

        L=[f,a,b]
      ◮


        T=..[rectangle,4,5]
      ◮

        T=rectangle(4,5)
      ◮
Aleksander Pohl                                            WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Predykat =.. – przykład (1)        enlarge(Type(Par),F,Type(Par1)) :-
      ◮
        Par1 is Par * F.

        square(side), triangle(s1,s2,s3),
      ◮
        rectangle(s1,s2)
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Predykat =.. – przykład (2)


        enlarge(Fig,F,Fig1) :-
      ◮
        Fig=..[Type,Params],
        multiply_list(Params,F,Params1),
        Fig1=..[Type,Params1].
        multiply_list([],_,[]).
      ◮

        multiply_list( [X|L],F,[X1|L1]) :-
      ◮
        X1 is X*F, multiply_list(L,F,L1).
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
arg i functor


        functor(D,date,3).
      ◮

        D=date(_5,_6,_7).
      ◮

        arg(1,D,29)
      ◮

        arg(2,D,june)
      ◮

        arg(3,D,1982)
      ◮

        D = date(29,june,1982).
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Porównywanie termów

              s´
        X=Y – równo´ c termów
      ◮

        X is E – ewaluacja warto´ ci liczbowej
                    s
      ◮

               s´
        X=:=Y – równo´ c warto´ ci liczbowych
                   s
      ◮

                s´
        X=/=Y – nierówno´ c warto´ ci liczbowych
                     s
      ◮

                  s´
        T1==T2 – identyczno´ c termów
      ◮

                    s´
        T1/==T2 – nieidentyczno´ c termów
      ◮

        X@<Y – porównywanie słownikowe
      ◮

        @<, @<=, @>=, @>
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Zarzadzanie asercjami
   ˛


        assert(X) – dodanie asercji
      ◮

        retract(X) – usuniecie asercji
                 ˛
      ◮

        asserta(X) – dodanie asercji na poczatku
                           ˛
      ◮

                         ´
        assertz(X) – dodanie asercji na koncu
      ◮        assert(rodzic(jan, anna))
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Caching

        solve(problem1, Solution),
      ◮
        asserta(solve(problem1,Solution)).

        fib(1,1):- !.
      ◮

        fib(2,1):- !.
      ◮

        fib(N,M) :-
      ◮
        N1 is N-1, fib(N1,M1),
        N2 is N-2, fib(N2,M2),M is M1 + M2,
        asserta(fib(N,M)).Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Sterowanie


        ! – odciecie
            ˛
      ◮

                      ´
        fail – cel, który zawsze konczy sie niepowodzeniem
                         ˛
      ◮

                      ´
        true – cel, który zawsze konczy sie sukcesem
                         ˛
      ◮

        not(P) – negacja (przez odciecie!)
                      ˛
      ◮

        call(P) – wywołanie procedury
      ◮

        repeat – potwórzenie:
      ◮
            repeat.
         ◮

            repeat:-repeat.
         ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Powtórzenie – przykład        doSquare :-
      ◮
        repeat,
        read(X),
        (X = stop, ! ;
        Y is X*X, write(Y), fail).
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Zbieranie wyników        bagof(X,P,L) – L lista obiektów X spełniajacych
                              ˛
      ◮
        predykat P
        setof(X,P,L) – L posortowana lista obiektów
      ◮
        X spełniajacych predykat P
              ˛
                                ˛˙
        findall(X,P,L) – podobny do bagof, z ta ró˙ nica, ze
                            ˛z
      ◮
        dla wyniku istotna jest tylko zmienna X
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
bagof – przykład (1)


        age(peter,7).
      ◮

        age(ann,5).
      ◮

        age(pat,8).
      ◮

        age(tom,5).
      ◮        bagof(C,age(C,5),L).
      ◮

        L=[ann,tom]
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
bagof – przykład (2)        bagof(C,age(C,A),L).
      ◮        A=7, L=[peter]
      ◮

        A=5, L=[ann,tom]
      ◮

        A=8, L=[pat]
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
bagof, setof, findall – przykład


        bagof(C,A^age(C,A),L).
      ◮
        L=[peter, ann , pat, tom]
        setof(C,A^age(C,A),ChildList).
      ◮
        ChildList = [ ann, pat, peter , tom ]
        setof(A,C^age(C,A),AgeList).
      ◮
        AgeList = [ 5,7,8 ]
        findall(C,age(C,A),L).
      ◮
        L=[peter, ann , pat, tom]
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Optymalizacja ostatniego wywołania        p(...)       :- ....
      ◮

        p(...)       :- ....
      ◮

        P(...)       :- ...., !, p(...).
      ◮        Zmiana rekursji na iteracje
                     ˛
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Akumulator – problem małpy        canget(state(_,_,_,has),[]).
      ◮        canget(State1,[Move| L]) :-
      ◮
        print(Move), write(’ ’),
        move( State1, Move, State2),
        canget( State2, L ).
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Wykorzystanie akumulatora
    Brak tail recursion:
        sumlist([],0).
      ◮

        sumlist([First|Rest],Sum) :-
      ◮
        sumlist(Rest,Sum0), Sum is X + Sum0.
    Wykorzystanie tail recursion:
        sumlist(L,S) :- sumlist(L,0,S).
      ◮

        sumlist([],S,S).
      ◮

        sumlist([First|Rest],PartialSum,TotalSum)
      ◮
        :-
        NewPartialSum is PartialSum + First,
        sumlist(Rest, NewPartialSum, TotalSum).

Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Tablice


        functor(A, f, 100).
      ◮

        A = f(_,_,_,....,_)
      ◮

        arg(60,f,1).
      ◮

        W jezyku C: f[60]=1
          ˛
      ◮

        arg(60,f,X).
      ◮

        W jezyku C: X=f[60]
          ˛
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Listy ró˙ nicowe (1)
    z
        conc([], L, L).
      ◮

        conc([X|L1],L2,[X|L3]):-
      ◮
        conc(L1,L2,L3).
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Listy ró˙ nicowe (2)
    z        [a,b,c] → [a,b,c|T]-T
      ◮

        [] → L-L
      ◮        conc(A1-Z1,Z1-Z2,A1-Z2).
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Listy ró˙ nicowe (3)
    z

        ... czyli conc(L1,L2,L3).
      ◮

        ?- conc([a,b,c|T1]-T1,[d,e|T2]-T2,L).
      ◮
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Plan prezentacji

    Operatory

    Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
          s    s

    Predykaty wbudowane

    Techniki programowania

    PostscriptumAleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
Materiały zródłowe
     ´        L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog”
      ◮

        Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial
      ◮
        Intelligence”
        Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛
      ◮
        dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu.
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3
Operatory     Operacjy wyj´ cia/wej´ cia
               s    s    Predykaty wbudowane  Techniki programowania  Postscriptum
                        Dziekuje!
                         ˛  ˛
Aleksander Pohl                                          WSZiB
Prolog 3

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Sztuczna Inteligencja - Prolog 3

 • 1. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Prolog 3 Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 23 marca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 2. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 3. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 4. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Typy operatorów infiksowe ◮ np. 5 + 10, a ∨ b prefiksowe ◮ np. - 5, ¬ a postfiksowe ◮ np. 5, 6 + (notacja Łukasiewicza) Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 5. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Dyrektywy op(N,T,Name). ◮ s´ N – liczbowa warto´ c priorytetu operatora ◮ T – typ operatora ◮ Name – nazwa atomu ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 6. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Priorytety s´ Im ni˙ szy warto´ c priorytetu (im wy˙ szy priorytet), tym operator z z wia˙ e silniej. ˛z term, bad´ wyra˙ enie w nawiasach: 0 ˛z z ◮ priorytet struktury: priorytet funktora głównego ◮ s´ x – warto´ c priorytetu silnie mniejsza od warto´ ci s ◮ priorytetu operatora głównego s´ y – warto´ c priorytetu mniejsza bad´ równa warto´ ci ˛z s ◮ priorytetowi operatora głównego Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 7. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Typy operatorów infiksowe ◮ xfx, xfy, yfx prefiksowe ◮ fx, fy postfiksowe ◮ xf, yf Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 8. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przykład a-b-c ◮ (a-b)-c – tradycyjna interpretacja ◮ definiujemy jako yfx ◮ a-b priorytet równy warto´ ci operatora, czyli y ma taki s sam priorytet jak operator główny definiujemy jako xfy (błednie) ˛ ◮ a-b priorytet równy warto´ ci operatora, ale x nie mo˙ e s z mie´ priorytetu takiego jak operator główny c Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 9. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przykład not jako fx ◮ not(not p) jako fy ◮ not not p Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 10. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Predefiniowane operatory op(1200,xfx,[ :- , -> ] ) ◮ op(1100,xfy,’;’) ◮ op(1000,xfy,’,’) ◮ op(900,fy, not ) ◮ op(700,xfx,[ is,=,=,=:=,== ]) ◮ op(500,yfx,[ +,- ]) ◮ op(400,yfx,[ *,/,//,mod ]) ◮ op(200, xfx , ** ) ◮ op(200,fy,-) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 11. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przykład (1) ¬(A ∨ B) ↔ ¬A ∨ ¬B ◮ equiv(not( and(A,B)),or(not(A),not(B))) ◮ op( 800,xfx, <===>). ◮ op(700,xfy,v). ◮ op(600,xfy,&). ◮ op(500,fy,∼). ◮ ∼(A & B) <===> ∼A v ∼B. ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 12. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przykład (2) op(300,xfx, plays). ◮ op(200,xfy,and). ◮ jimmy plays football and squash. ◮ Who plays football and squash. ◮ Who = jimmy ◮ jimmy plays What. ◮ What = football and squash ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 13. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 14. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Wstep ˛ ´ Wej´ cie inne ni˙ w formie pytan logincznych (np. w jezyku s z ˛ ◮ naturalnym) Formatowanie wyj´ cia s ◮ Współpraca z innymi urzadzeniami peryferyjnymi ni˙ ˛ z ◮ terminal Dwa otwarte strumienie: ◮ ´ bie˙ acy strumien wej´ ciwy ˛z ˛ s ◮ ´ bie˙ acy strumien wyj´ ciowy z˛ s ◮ domy´ lnie – terminal user s ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 15. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Operacje na wej´ ciu i wyj´ ciu s s see – zamiana aktualnego wej´ cia na inne: s ◮ see(file1) ◮ read_from_file(Info) ◮ see(user) ◮ tell – zamiana aktualnego wyj´ cia na inne s ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 16. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Operacje na wej´ ciu i wyj´ ciu s s Zamykanie strumieni: ◮ seen ◮ told ◮ end_of_file – koniec pliku ◮ get, put – pojedyncze znaki ◮ read, write – termy ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 17. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Operacje na wej´ ciu s read(X) – odczyt termu z bie˙ acego strumienia wej´ cia z˛ s ◮ X zmienna – podstawienie warto´ ci s ◮ brak dopasowania – fail ◮ nie ma nawrotu w celu przeczytania nastepnego elementu ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 18. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Operacje na wyj´ ciu s write(X) – zapis termu do bie˙ acego strumienia wyj´ cia z˛ s ◮ tab(N) – wypisanie N spacji ◮ nl – przej´ cie do nowej linii s ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 19. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Schemat przetwarzania pliku processfile :- read(Term), ◮ process(Term). process(end_of_file) :- !. ◮ process(Term) :- ◮ treat(Term), processfile. Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 20. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przetwarzanie pliku – przykład błedny! ˛ cube :- read(stop), !. ◮ cube :- read(N), ◮ C is N*N*N, write(C), cube. Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 21. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przetwarzanie pliku – przykład poprawny cube :- ◮ write(’Next Item, please:’), read(X),process(X). process(stop) :- !. ◮ process(N) :- C is N*N*N, ◮ write(’Cube of ’), write(N), write(’ is ’), write(C),nl,cube. Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 22. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Wczytywanie i wypisywanie znaków put(C) – wypisanie pojedynczego znaku ◮ get(C) – wczytanie pojedynczego, widocznego znaku ◮ (nie-spacji) get0(C) – wczytanie pojedynczego znaku ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 23. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Przykład – operacje na znakach squeeze :- ◮ get0(C), put(C), dorest(C). dorest(46) :- !. %46 ASCII „.” ◮ dorest(32) :- !, get(C), put(C), ◮ dorest(C). %32 ASCII „ ” dorest(Letter) :- squeeze. ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 24. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Operacje na znakach name(A, L) – zamiana termu na kody znaków ◮ name(zx232, [ 122, 120, 50, 51, 50 ]) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 25. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Wczytywanie plików consult(F) ◮ compile(F) ◮ consult([file1, file2, queens]) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 26. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 27. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Testowanie typu var(X) – zmienna o warto´ ci nieprzypisanej s ◮ nonvar(X) ◮ s´ atom(X) – warto´ c atomowa ◮ integer(X) – liczba całkowita ◮ float(X) – liczba zmiennopozycyjna ◮ number(X) – liczba ◮ s´ atomic(X) – liczba lub warto´ c atomowa ◮ compound(X) – struktura ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 28. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Testowanie typu – przykład (1) count(_,[],0). ◮ count(A,[A|L],N) :- !, ◮ count(A,L,N1),N is N1 +1. count(A,[_|L],N) :- count(A,L,N). ◮ count(a,[a,b,a,a],Nb). ◮ Nb=3 ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 29. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Testowanie typu – przykład (2) count1(_,[],0). ◮ count1(A,[B|L],N) :- ◮ atom(B),A=B,!, count1(A,L,N1), N is N1 +1 ; count1(A,L,N). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 30. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Testowanie typu – przykład (3) count(a,[a,b,X,Y],Nb). ◮ Nb=3 count1(a,[a,b,X,Y],Nb). ◮ Nb=1 Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 31. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Predykat =.. Term =.. L ◮ f(a,b) =.. L ◮ L=[f,a,b] ◮ T=..[rectangle,4,5] ◮ T=rectangle(4,5) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 32. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Predykat =.. – przykład (1) enlarge(Type(Par),F,Type(Par1)) :- ◮ Par1 is Par * F. square(side), triangle(s1,s2,s3), ◮ rectangle(s1,s2) Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 33. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Predykat =.. – przykład (2) enlarge(Fig,F,Fig1) :- ◮ Fig=..[Type,Params], multiply_list(Params,F,Params1), Fig1=..[Type,Params1]. multiply_list([],_,[]). ◮ multiply_list( [X|L],F,[X1|L1]) :- ◮ X1 is X*F, multiply_list(L,F,L1). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 34. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum arg i functor functor(D,date,3). ◮ D=date(_5,_6,_7). ◮ arg(1,D,29) ◮ arg(2,D,june) ◮ arg(3,D,1982) ◮ D = date(29,june,1982). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 35. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Porównywanie termów s´ X=Y – równo´ c termów ◮ X is E – ewaluacja warto´ ci liczbowej s ◮ s´ X=:=Y – równo´ c warto´ ci liczbowych s ◮ s´ X=/=Y – nierówno´ c warto´ ci liczbowych s ◮ s´ T1==T2 – identyczno´ c termów ◮ s´ T1/==T2 – nieidentyczno´ c termów ◮ X@<Y – porównywanie słownikowe ◮ @<, @<=, @>=, @> ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 36. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Zarzadzanie asercjami ˛ assert(X) – dodanie asercji ◮ retract(X) – usuniecie asercji ˛ ◮ asserta(X) – dodanie asercji na poczatku ˛ ◮ ´ assertz(X) – dodanie asercji na koncu ◮ assert(rodzic(jan, anna)) ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 37. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 38. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Caching solve(problem1, Solution), ◮ asserta(solve(problem1,Solution)). fib(1,1):- !. ◮ fib(2,1):- !. ◮ fib(N,M) :- ◮ N1 is N-1, fib(N1,M1), N2 is N-2, fib(N2,M2),M is M1 + M2, asserta(fib(N,M)). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 39. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Sterowanie ! – odciecie ˛ ◮ ´ fail – cel, który zawsze konczy sie niepowodzeniem ˛ ◮ ´ true – cel, który zawsze konczy sie sukcesem ˛ ◮ not(P) – negacja (przez odciecie!) ˛ ◮ call(P) – wywołanie procedury ◮ repeat – potwórzenie: ◮ repeat. ◮ repeat:-repeat. ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 40. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Powtórzenie – przykład doSquare :- ◮ repeat, read(X), (X = stop, ! ; Y is X*X, write(Y), fail). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 41. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Zbieranie wyników bagof(X,P,L) – L lista obiektów X spełniajacych ˛ ◮ predykat P setof(X,P,L) – L posortowana lista obiektów ◮ X spełniajacych predykat P ˛ ˛˙ findall(X,P,L) – podobny do bagof, z ta ró˙ nica, ze ˛z ◮ dla wyniku istotna jest tylko zmienna X Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 42. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum bagof – przykład (1) age(peter,7). ◮ age(ann,5). ◮ age(pat,8). ◮ age(tom,5). ◮ bagof(C,age(C,5),L). ◮ L=[ann,tom] ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 43. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum bagof – przykład (2) bagof(C,age(C,A),L). ◮ A=7, L=[peter] ◮ A=5, L=[ann,tom] ◮ A=8, L=[pat] ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 44. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum bagof, setof, findall – przykład bagof(C,A^age(C,A),L). ◮ L=[peter, ann , pat, tom] setof(C,A^age(C,A),ChildList). ◮ ChildList = [ ann, pat, peter , tom ] setof(A,C^age(C,A),AgeList). ◮ AgeList = [ 5,7,8 ] findall(C,age(C,A),L). ◮ L=[peter, ann , pat, tom] Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 45. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Optymalizacja ostatniego wywołania p(...) :- .... ◮ p(...) :- .... ◮ P(...) :- ...., !, p(...). ◮ Zmiana rekursji na iteracje ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 46. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Akumulator – problem małpy canget(state(_,_,_,has),[]). ◮ canget(State1,[Move| L]) :- ◮ print(Move), write(’ ’), move( State1, Move, State2), canget( State2, L ). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 47. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Wykorzystanie akumulatora Brak tail recursion: sumlist([],0). ◮ sumlist([First|Rest],Sum) :- ◮ sumlist(Rest,Sum0), Sum is X + Sum0. Wykorzystanie tail recursion: sumlist(L,S) :- sumlist(L,0,S). ◮ sumlist([],S,S). ◮ sumlist([First|Rest],PartialSum,TotalSum) ◮ :- NewPartialSum is PartialSum + First, sumlist(Rest, NewPartialSum, TotalSum). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 48. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Tablice functor(A, f, 100). ◮ A = f(_,_,_,....,_) ◮ arg(60,f,1). ◮ W jezyku C: f[60]=1 ˛ ◮ arg(60,f,X). ◮ W jezyku C: X=f[60] ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 49. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Listy ró˙ nicowe (1) z conc([], L, L). ◮ conc([X|L1],L2,[X|L3]):- ◮ conc(L1,L2,L3). Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 50. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Listy ró˙ nicowe (2) z [a,b,c] → [a,b,c|T]-T ◮ [] → L-L ◮ conc(A1-Z1,Z1-Z2,A1-Z2). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 51. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Listy ró˙ nicowe (3) z ... czyli conc(L1,L2,L3). ◮ ?- conc([a,b,c|T1]-T1,[d,e|T2]-T2,L). ◮ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 52. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Plan prezentacji Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 53. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Materiały zródłowe ´ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial ◮ Intelligence” Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ ◮ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3
 • 54. Operatory Operacjy wyj´ cia/wej´ cia s s Predykaty wbudowane Techniki programowania Postscriptum Dziekuje! ˛ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Prolog 3