Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 40

Sieci neuronowe

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sieci neuronowe

 1. 1. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Sieci neuronowe. Aleksander Pohl http://apohllo.pl/dydaktyka/ai Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 9 czerwca 2009 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 2. 2. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 3. 3. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 4. 4. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (1) ◮ Ramon y Cajal (1906) opis struktury sieci nerwowej ◮ Hodgin i Huxley (1963) model propagacji sygnału w aksonie ◮ Eccles (1963) Model synapsy ◮ Hubel i Wiesel (1981) Model kory wzrokowej Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 5. 5. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (2) Perceptron (1957) Frank Rosenblatt, Charles Wightmann ◮ Układ elektromechaniczny ◮ Rozpoznawanie znaków alfanumerycznych ◮ 103 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ ◮ Wra˙ liwy na dane wej´ ciowe z s ◮ Odporny na uszkodzenia ◮ ˛ ´ 8 komórek 512 połaczen Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 6. 6. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (3) Madaline (1960) Bernard Widrow (Standford) ◮ Układ elektrochemiczny ◮ Komercyjne zastosowania: analiza sygnałów (radary, modemy itp.) ◮ 104 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ ◮ „Adaptive Linear Element” ◮ ˛ ´ 8 komórek 128 połaczen Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 7. 7. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Historia (4) ◮ Lata 70-te zahamowanie rozwoju ◮ Wady i ograniczenia sieci liniowych 1-warstwowych - Minsky i Papert ◮ John Hopfield (1982) AT&T ◮ 1984 – Optical resonator ◮ 6.4 ∗ 104 elementow ◮ 1.6 ∗ 107 połaczen ˛ ´ ◮ 1.6 ∗ 105 przełaczen na sekunde ˛ ´ ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 8. 8. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 9. 9. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Neuron w przyrodzi Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 10. 10. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Synapsa w przyrodzie Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 11. 11. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sztuczny neuron Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 12. 12. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Topologia sztucznej sieci neuronowej Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 13. 13. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 14. 14. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ neuronowa c ◮ Paradygmat obliczeniowy oparty na masowo równołegłej architekturze mózgów zwierz˛ ecych. ◮ Sztuczna sie´ neuronowa ma posta´ wieloprocesorowego c c systemu zło˙ onego z wielu niewielkich elementów z ˛ ˛ ˛ ˛ ´ obliczeniowych (tzw. Neuronów), z gesta siecia połaczen (tzw. Dendrytów), prostych komunikatów i adaptacyjnej interakcji miedzy elementami ˛ ◮ ˛ ´ Topologia i parametry połaczen stanowia program ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 15. 15. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Porównanie paradygmatów ◮ Algorytmy „klasyczne” ◮ Szybkie obliczenia sekwencyjne ◮ Dostarczaja dokładnych wyników ˛ ◮ Rozwiazanie problemu znajdowane przez programiste ˛ ˛ ◮ Sieci Neuronowe ◮ Masowo równoległe ◮ Odporne na szumy ◮ Adaptacyjne zachowanie ◮ s´ Odporno´ c na błedy ˛ ◮ Rozwiazanie problemu znajdowane przez uczenie sieci ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 16. 16. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Dziedziny zastosowania ◮ Diagnostyka układów ◮ Badania psychiatryczne ◮ Prognozy: giełdowe, gospodarcze, sprzeda˙ y z ◮ Analiza spektralna ◮ Sterowanie procesów przemysłowych ◮ ´ Selekcja doboru celów sledztwa ◮ Rozpoznawanie wzorców (70%) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 17. 17. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Zastosowania ◮ Predykcja ◮ Klasyfikacja ◮ Kojarzenie danych ◮ Analiza danych ◮ Filtracja sygnałów ◮ Optymalizacja Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 18. 18. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Realizacje (1) ◮ Software ◮ Sieci analogowe ◮ Ładunki na kondensatorach ◮ 109 – 1011 p/s ◮ Układy optoelektroniczne ◮ Liniowe przekształcenia przez układy modyfikowalnej transparencji ◮ Nieliniowe przekształcenia poprzez ukł. Elektroniczny ◮ 1014 – 1015 p/s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 19. 19. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Realizacje (2) ◮ Układy cyfrowe typowe ◮ Układy dedykowane ◮ Procesory DSP ◮ Karty rozszerzen´ ◮ 106 – 107 p/s, 256k neuronow ◮ Specjalizowane układy scalone ◮ 9 ∗ 107 p/s ◮ Mózg ◮ 1010 komórek, 1015 połaczen, 1018 op/s ˛ ´ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 20. 20. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 21. 21. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Liniowe sieci neuronowe ◮ y= wi xi ◮ y znormalizowane do 0 albo do 1 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 22. 22. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Uczenie (1) ◮ Z nauczycielem ◮ Reguła delta (reguła najmniejszych kwadratów): ∆Wi = η ∗ (D − Y )Xi ◮ Bez nauczyciela (hebbian learning) (m)(j+1) (m)(j) (j) (j) ◮ wi = wi + ηxi ym ◮ „clustering” ◮ z s´ Ró˙ nicowe – bierzemy przyrosty wej´ c ◮ Instar (Grossberg) – dla ustalonego m: (m)(j+1) (m)(j) (j) (m)(j) ◮ wi = wi + η (j) (xi − wi ) ◮ Waga dostatecznie mała, rosnaca 0 → 1 – v ∗ j ˛ ◮ Outstar (cała warstwa) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 23. 23. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Uczenie (2) ◮ Competitive learning ◮ Sie´ Kohonena c ◮ Instar z normalizowanym X, m – maksymalne wyj´ cie s ◮ Uczymy tylko jeden ◮ Sie´ Kohonena – z uwzglednieniem sasiedztwa c ˛ ˛ ◮ Uczymy dany neuron – i jego sasiadów ˛ ◮ dwuwymiarowe sasiedztwo – rozpoznaje obiekty 2D ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 24. 24. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z jednym neuronem c Rysunek: Hiperpłaszczyzna Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 25. 25. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z dwoma neuronami c Rysunek: Obszar wypukły Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 26. 26. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sie´ z wieloma neuronami c Rysunek: „Dziura” Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 27. 27. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 28. 28. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ „Bias” y = wi xi + w0 ◮ funkcja pobudzenia – sigmoidalna 1 y = 1+e−px Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 29. 29. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ Uczenie pojedynczej warstwy ◮ Algorytm delta – metoda najmniejszych kwadratów ◮ Sieci wielowarstwowe ◮ algorytm „back-propagation” (j) (m)(j) (j) ◮ ym = φ( wi yi ) ◮ sygnał wyj´ cia m-tego neuronu w kroku j s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 30. 30. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Nieliniowe sieci neuronowe ◮ „Back-propagation” algorithm ◮ Dla ustalonego m, suma po wszystkich i neuronów z c ˛ ˙ dostarczajacych dane. Mo˙ na dobra´ porzadek zeby „y” ˛ były niezale˙ ne z (j) (m)(j) (j) ◮ ym = φ( i wi yi ) ◮ Bład sieci wnioskujemy z błedów warstwy ni˙ ej. Suma po ˛ ˛ z wszystkich neuronach dla których m wysyła swój sygnał (j) (m)(j) (j) ◮ δm = φ( k wk δk ) Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 31. 31. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci CP ◮ „Counter Propagation” (Hecht-Nielsena) ◮ 1-sza warstwa – normalizowana sie´ Kohonena. 1 wyj´ cie c s niezerowe „counter” ◮ 2-ga warstwa „Instar” Grossberga ◮ Uczone niezale˙ nie z ◮ 1-sza mała waga poczatkowa, ro´ nie ˛ s ◮ 2-ga mała waga poczatkowa, maleje ˛ ◮ Uogólnia i kojarzy – mo˙ na odwróci´ sie´ z c c ◮ Doskonale klasyfikuje – redukcja informacji Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 32. 32. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci rezonansowe Sieci ART – patent Univ. of Boston ◮ ART1 – obrazy binarne ◮ ART2 – obrazy analogowe ◮ ◮ s´ z s´ Ilo´ c neuronów wieksza ni˙ ilo´ c klas ˛ ◮ Sprz˛ zone wyj´ cie z wej´ ciem e˙ s s ◮ Stan wyj´ ciowy 1 tylko na jednym, pozostałe 0 – brak s odporno´ ci na szumy s Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 33. 33. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci rezonansowe Sieci ART ◮ Sprz˛ zenie wyj´ cia z wej´ ciem e˙ s s ◮ Układ kontrolny – eliminuje puste dane wej´ ciowe. s s´ Wzmacnia czuło´ c elementów drugiej warstwy ◮ System Orientujacy (novelity detector) ˛ ◮ Typowe wady sieci bez nauczyciela – nie wykrywa niewielkich znaczacych zmian ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 34. 34. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (1) ◮ Pierwsza z odwróconym kierunkiem przepływu (1982) ◮ Zatarcie granicy pomiedzy wej´ ciem a wyj´ ciem ˛ s s ◮ Brak wyra´ nych warstw z (j) (j) ◮ ym = φ(em ) (j) (m) (j) (j) ◮ em = i wi yi + xm (m) ◮ wi – współczynnik wyj´ cia i-tego neuronu z wej´ ciem s s m-tego neuronu Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 35. 35. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (2) (j+1) (j) (m) ◮ ym = −1 gdy em < w0 (j+1) (j) (j) (m) ◮ ym = ym gdy em = w0 (j+1) (j) (m) ◮ ym = 1 gdy em > w0 Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 36. 36. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hopfielda (3) ◮ Brak wydzielonych warstw ◮ Wprowadzamy dana X, i iterujemy do osiagniecia stanu ˛ ˛ ˛ stabilnego ◮ Content Addressable Memory (CAM) ◮ s´ Pojemno´ c: 0.15 N. ◮ Maszyny Bolzmanna ◮ Wyj´ cie jest zmieniane losowo w zal. Od wej´ cia → s s wy˙ arzanie z Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 37. 37. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci Hintona ◮ ´ Slad pamieciowy – engram nie posiada poło˙ enia ˛ z (charakter holologiczy) ◮ 2 warstwy – 1-sza neurony o 1 wej´ ciu, wyj´ cie do s s ka˙ dego neuronu z 2-giej warstwy z ◮ Uczymy metoda Hebba. Ciag wej´ ciowy (X1,Y1), (X2,Y2) ˛ ˛ s (skojarzenia) ◮ Odpowiada na X skojarzeniem Y Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 38. 38. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Sieci BAM ◮ Dwie warstwy, jak w ART, ale podobna do Hopfielda ◮ Wektor Y ostatniej warstwy skierowany na wej´ cie, brak s odpowiednika w przyrodzie ◮ „histereza” wag – adaptuje sie ˛ ◮ Dobrze reaguje na dane odległe od nauczonych, szuka ich iteracyjnie ◮ s´ Pojemno´ c: w zale˙ no´ ci od typu danych (nawet wieksza z s ˛ ni˙ n) z Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 39. 39. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Plan prezentacji Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe
 40. 40. Wprowadzenie Neuron Sieci neuronowe Sieci liniowe Sieci nieliniowe Postscriptum Materiały zródłowe ´ ◮ L.Sterling, E.Shapiro - „The Art Of Prolog” ◮ Ivan Bratko - „Prolog – Programming For Artificial Intelligence” ◮ Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Sieci neuronowe

×