Successfully reported this slideshow.
Tu també pots ser un professor blogaire                    Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classificac...
Tu també pots ser un professor blogaire                     Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classifica...
Tu també pots ser un professor blogaire                       Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classi...
Tu també pots ser un professor blogaire                     Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classific...
Tu també pots ser un professor blogaire                    Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classificac...
Tu també pots ser un professor blogaire                      Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classifi...
Tu també pots ser un professor blogaire                      Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classifi...
Tu també pots ser un professor blogaire                      Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classifi...
Tu també pots ser un professor blogaire                      Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classif...
Tu també pots ser un professor blogaire                     Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classifica...
Tu també pots ser un professor blogaire                   Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classificació ...
Tu també pots ser un professor blogaire                   Escola Betània
Sessió 2
Tipus i Classificació ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blocaires sessió 3 classificacions

363 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blocaires sessió 3 classificacions

 1. 1. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. SESSIÓ 3: Classificació de blogs 2ª part Classificació de blogs 2ª Part 2.-El blog com a eina per a aministrar i generar continguts i activitats 2.-El blog com a eina per a administrar i generar continguts i activitats Descripció Una possible utilització del blog de la nostra aula o assignatura és l’administració de continguts i activitats. El blog de l’aula o assignatura esdevé un repositori dels continguts i activitats que pot anar creixent a mesura que es desenvolupa el curs. Amb la construcció permanent d’aquest blog, oferim als estudiants un element de valor afegit fora del marc de l’aula. Per a què és adequat? Podem utilitzar aquest tipus de blogs en situacions en les quals vulguem potenciar la participació dels estudiants en l’estudi de l’assignatura mitjançant la consulta i el treball de diferents continguts i activitats que evolucionen en paral·lel al desenvolupament del curs acadèmic i d’una manera integrada en la planificació de l’aprenentatge. El simple fet de disposar d’un lloc web accessible en què podem trobar, de manera fàcil i ordenada, continguts diversos (d’ampliació, de reforç, de síntesi, etc.) i activitats (d’aprenentatge, d’ampliació, d’avaluació, etc.) pot facilitar als estudiants el seguiment de l’assignatura i, de retruc, augmentar el seu seguiment o participació. La 1
 2. 2. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. novetat del mitjà pot esdevenir sens dubte un element motivador. Podem superar aquesta proposta més o menys proactiva si a més impliquem els nostres estudiants en l’elaboració i el desenvolupament d’aquest blog. El protagonisme que adquireixen els estudiants en el procés educatiu farà que el seu aprenentatge sigui més significatiu. D’altra banda, aquest ús permet al professor tenir coneixement del desenvolupament de l’estudi dels diferents estudiants, identificant quines són les seves llacunes, quins errors tenen, quin és el seguiment de l’assignatura, etc. Com hem dit, podem ser nosaltres mateixos els qui, com a editors del blog, publiquem tota la informació, però us proposem algunes altres dinàmiques que, juntament amb els estudiants, poden ajudar a fer que construïu i mantingueu el blog sempre actiu:  Possibilitat de desenvolupar-hi debats a proposta del professor o dels estudiants.  Assignació de responsabilitats determinades als estudiants (els uns s’encarreguen de buscar recursos sobre l’assignatura i els incorporen; altres validen els continguts incorporats; altres generen activitats o documentació que posen a l’abast de la resta de companys, etc.). Aquestes podrien ser idees per a 2
 3. 3. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. dinamitzar el blog, que es poden modificar, segons com es vagi veient el funcionament i la dinàmica que pren. Competències que facilita treballar - Capacitat d’anàlisi i síntesi. - Capacitat de cerca d’informació en la xarxa i d’incorporar-la amb sentit crític. - Capacitat per a estructurar la informació de l’assignatura. - Adquisició dels coneixements de l’assignatura. - Capacitat per a desenvolupar estratègies d’organització del temps. - Capacitat per a prendre decisions personals i en grup sobre els continguts i el seguiment del blog. - Capacitat per a comunicar-se i exposar idees en un àmbit de coneixement determinat. - Preocupació per la qualitat de les aportacions. Exemples en la xarxa http://proyectorosaleda.blogspot.com/ Bloc d’en Jaume de Lamo http://socialsescolapies.blogspot.com/ http://blocs.xtec.cat/tic2safahorta/?p= 252 Avantatges que presenta  Podem exposar els temes de l’aula, de manera que encaixin amb les necessitats del nostre grup concret d’estudiants.  Podem tenir un espai propi, que anem elaborant a mesura que el curs avança. 3
 4. 4. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs.  Com a producte podem millorar o obtenir nous recursos per a l’assignatura al final d’un període docent a partir de l’activitat generada en el blog.  Afavorim una major responsabilitat sobre l'aprenentatge i n'incrementem el nivell de personalització.  Disposem d'una eina complementària per a l'avaluació. Consideracions que cal tenir en compte.  Hem de valorar i planificar el temps que comporta per als estudiants la consulta o la participació en el blog.  Hem de valorar quin volum de feina pot comportar per a nosaltres mateixos com a docents l’elaboració, el manteniment, la dinamització i la qualitat del contingut del blog; per això és adequat planificar-se unes hores concretes per a dedicar-s’hi.  Cal integrar a la dinàmica de l’aula virtual l’ús del blog, per tal de veure que són elements paral·lels integrats en la planificació de l’aprenentatge.  Cal proporcionar als estudiants pautes clares per a la participació en el blog i la publicació de la informació (sempre abans d’exposar el tema a l’aula, sempre després, criteris de qualitat, etc.).  Si el blog serveix com a element per a l’avaluació, cal identificar els criteris, proporcionar retroalimentació, etc.  Cal vetllar per la qualitat dels elements que s’incorporen al blog, per tal que no donin lloc a errors o confusions que malmetin el 4
 5. 5. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. procés d’aprenentatge. 3.-El Blog com a eina per a mostrar fotografies 3.-El Blog com a eina per a mostrar fotografies Descripció Hi ha un tipus de blog, anomenat fotoblog, que té com a objectiu principal mostrar fotografies. No és que les fotografies siguin un http://fotoimagic.blogspot.com/2010/0 complement del que s’exposa al blog, 6/reportatge-del-centre-pont-del- sinó que són les mateixes fotografies drago.html que hi donen sentit. Quan es publica una fotografia en aquesta mena de blog, si l’editor ho considera oportú, es fa un comentari de la fotografia, de tipus descriptiu o de tipus reflexiu, però és la mateixa fotografia la que provoca els comentaris dels participants en el fotoblog. Per a què és adequat Un fotoblog es podria utilitzar en assignatures que treballin continguts més expositius o en aquelles en què pensem que una “exposició” de fotografies ens pot permetre mostrar sentit als nostres estudiants. També es podria utilitzar en assignatures en què una fotografia ens pot donar peu a obrir un debat, per exemple, o en què, a partir d’una fotografia de base que obri un tema, els estudiants en puguin afegir d’altres i en què, per exemple, la fotografia: -ens permeti veure el mateix des de diferents punts de vista; 5
 6. 6. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. -ens permeti veure el canvi temporal d’un mateix element; -ens doni l'oportunitat que els nostres estudiants busquin fonts documentals i recuperin imatges d’un fet que s'ha de treballar. En la cerca d’imatges els estudiants podran treballar competències transversals de cerca i organització de la informació i alhora competències de la nostra assignatura, investigant amb informació concreta del tema que els haguem proposat. Competències que facilita de treballar  Capacitat de reconèixer el tema per mitjà de diferents fonts documentals, amb la imatge com a element base d’informació  .Capacitat de valorar el potencial personal de participació en una activitat de grup. Exemples a la xarxa Nocturama Fotoblog d'un artista que penja les seves fotografies perquè es comentin. http://www.arte-redes.com/nocturama/ Instantáneas Fotoblog que invita a publicar fotografies, estructurades per temes, de la vida quotidiana. http://fotoimagic.blogspot.com/2010/0 6/reportatge-del-centre-pont-del- drago.html Valoració... Avantatges que presenta 6
 7. 7. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs.  Els estudiants poden cercar i aportar imatges i publicar-les; per tant, han de fer tota una tasca de cerca d’informació, tria i edició.  Podem aconseguir tenir una exposició o mostra d’imatges i treballar temes a partir d’aquestes imatges, no sols a partir de textos. Consideracions que cal tenir en compte  Podem utilitzar el fotoblog per a treballar un tema concret del nostre pla docent o el podem utilitzar al llarg de l’assignatura completa, fent-hi referència quan ens interessi tornar-hi.  El fotoblog pot ser el punt de sortida de treball de temes, que ens serveixi per a trencar el gel i, a partir d’aquí, arrencar amb els materials que ja tinguem o el treball normal d’aula.  El fotoblog pot ser alhora una manera de recollir fotografies d’usuaris de geografia dispersa, sobre un mateix tema; per la qual cosa podem demanar a altres institucions que hi participin. 4.-El blog com a quadern de bitàcola. Descripció El quadern de bitàcola és el nom que reben, tradicionalment, els diaris dels capitans de vaixell, en els quals es descriu el detall de les rutes. Aquesta mateixa idea pot servir per als estudiants, de manera que poden tenir un blog personal que els permeti recollir les informacions, materials diversos o apunts que tenen de les 7
 8. 8. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. assignatures dels seus estudis i traçar una ruta. Per a què és adequat Aquest ús es pot treballar des d’aules com les de tutoria, que tenen l’opció d’oferir una ruta o un fil argumental de totes les assignatures de què un estudiant es matricula, en els mateixos estudis. És a dir, al llarg dels semestres l’estudiant cursa diferents assignatures, que d’una manera o altra es relacionen. El blog com a quadern de bitàcola permet a l’estudiant de tenir un espai personal en què reculli i relacioni les informacions que vagi rebent al llarg dels estudis.  El traçat dependrà de la manera en què cada estudiant vulgui organitzar el seu quadern de bitàcola, però des d’aquí us proposem dues opcions per oferir als estudiants, és a dir, organitzar el blog des de:  continguts, entenent que el tema base és el títol dels estudis, del qual penjaran les diferents assignatures. A partir d’aquí es tracta de trobar les relacions entre unes assignatures i altres, per a poder construir ponts o nexes que ens permetin connectar- les i completar la informació de les unes amb la de les altres.  funcions, entenent que pot crear espais generals que pot trobar en totes les assignatures, com materials web, referències bibliogràfiques, congressos relacionats amb el tema de les assignatures, autors, recull dels missatges d’un debat, etc. Competències que facilita de treballar 8
 9. 9. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs.  Capacitat de relacionar els continguts de les diferents assignatures d’un curs.  Capacitat de recollir ordenadament informació procedent de fonts variades.  Capacitat d'estructurar la informació a mesura que aconsegueix nous continguts. Exemples a la xarxa  QUADERNSdigitals.net Blog que recull les experiències de docents i estudiants amb la creació de blogs en una assignatura universitària. http://www.unav.es/digilab/da/blogs. htm  http://www.vilabarrufa.blogspot.com  http://animalsestranys.blogspot.com/ Valoració... Avantatges que presenta  Permet que l’estudiant tingui, al final del curs o dels estudis, segons com es plantegi el quadern de bitàcola, una perspectiva general de tota la informació que haurà pogut recollir.  Permet que l’estudiant tingui un espai identificat on pugui trobar materials o referències.  Fa que sigui el mateix estudiant qui decideix l’estructura dels continguts, segons com li sigui més convenient o còmode de consultar. No treballa, doncs, amb una estructura predeterminada pel consultor. Consideracions que cal tenir en 9
 10. 10. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. compte  No sols es recomana aquest ús per a les aules de tutoria, sinó que qualsevol consultor pot proposar la creació d’un quadern de bitàcola de la seva assignatura.  El tutor o el consultor que obri la idea de l’elaboració del quadern pot proposar que es treballi en grups que construeixin el mateix blog, però que cada un s’encarregui d’un aspecte concret de l’estructura, que entre tots hagin consensuat dibuixar el blog. Si voleu ampliar continguts val la pena consultar aquesta web. http://cv.uoc.edu/~ueees/tutorial_blog/cat/index.htm 10
 11. 11. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. Uso de los blogs en el aula.  Aula blogue "Principalmente abre una espacio de comunicación del aula con el mundo y especialmente con toda la comunidad educativa, reflejando nuestros intereses y proyectos. Los niños y niñas publican a través de audios fundamentalmente. En el blog se implican las familias con actividades participativas, en este momento estamos elaborando una galeria de imagenes (captura nubes) que está favoreciendo el contacto a través de correo electrónico para el envio de las fotos. Es una actividad abierta y de hecho participan de fuera de la comunidad educativa. Buscamos el contacto con otras aulas que trabajan con blogs, con enlaces desde el nuestro, comentarios, mensajes de voz y uso de sus recursos educativos …. Este es nuestro primer curso con blog y forma parte de nuestras herramientas de trabajo más apreciada por su versatilidad. Os invitamos a compartir nuestra experiencia" 1  Aula nuestra "Aula Nuestra, es nuestro particular mundo más allá del tiempo de clase. Aquí podemos escribir, leer, comentar, jugar... El mundo está lleno de oportunidades para aprender... ¡y no las queremos dejar escapar!" 1  Ciclo Superior de Mantemento de equipo industrial "El Blog está construido con los alumnos del Ciclo Superior de Mantenimiento de equipo industrial. En el que reciben orientaciones en los temas de Mantenimiento industrial y Sistemas automáticos. Además de indagar en temas como energías renovables y seguridad laboral. Ellos mismos también exponen trabajos. Otras informaciones interesantes es la de mantenerse informados de ofertas laborales para su especialidad formativa así como las noticias de su comarca."2  Cole de la fantasía "En dicho blog, vamos contando las actividades que realizamos diariamente, noticias y vivencias que van surgiendo. También tenemos enlaces de recursos en infantil para que los niños junto a sus padres puedan trabajar en casa. Para los padres, además de ver todo lo que sus hijos hacen en el aula, es una vía de comunicación a través de los comentarios y sugerencias. Montse y los peques del Jorge Manrique"4  Creactivos Creactivos es un blog de la clase de 3º B del CEIP San Félix de Candás (Asturias), dedicado especialmente a actividades de creación en diversos soportes: presentaciones, vídeos, ilustraciones, podcast, ..4.  Palabras para tí Primer premio en la categoría de Blogs de Aula-Secundaria, del III Premio Espiral Edublogs'09: "Palabras para ti es el blog por medio del cual propongo actividades de Lengua y Literatura a mi alumnado de primero de ESO. A este blog “nodriza” están enlazados los blogs colectivos de los tres grupos de primero del instituto."2  Producindo planta Segundo premio en la categoría de Blogs de Aula-FP y Ciclos Formativos, del III Premio Espiral Edublogs'09: "Este blog nace como medio "distinto" de publicar os traballos, comentarios e opinións do alumnado do Módulo de Produción de Planta do C. S. de Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos do IES de Arzúa. Nace como 11
 12. 12. Tu també pots ser un professor blogaire Escola Betània Sessió 2 Tipus i Classificació de Blogs. blog de aula, ó servizo do alumnado e de todos aqueles que se acheguen ata nós." 1  Proyecto de literatura hispano-inglesa Blog del proyecto e literatura hispano- inglesa donde pretenden que los alumnos de Segundo de Bachillerato tengan un conocimiento más exhaustivo sobre escritores españoles y anglosajones de la primera mitad del siglo XX y que averigüen posibles influencias recibidas. Todo ello utilizando una metodología activparticipativa basada en las herramientas propias de la web 2.0. 1-2 12

×