Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BaCC: Utopia Week 4 – Doorn
Daphne    Rodney     Fabian  Emma  Eric  Daniël  Helena
Freya      Arthur    Daisy      Femke  Hannes  Gilles  Gaëlle
We beginnen de update met Daphne die zich in het zweetwerkt aan de balletbarre… maak dat mee! Dat verkoopt danballetbarre’...
Bij de peutertjes verloopt intussen ook alles prima: Gaëlleheeft alles al geleerd, en kleine Helena is druk bezig met lere...
Later op de ochtend zag ik deze twee naakt uit bedkomen, voor de zóveelste keer! Gelukkig is er geen kindje vangekomen, he...
Toen gingen ze naar de dansstudio, ennnn… de 125stetevredenheidsster is een feit! Dat is dan al de tweede zaak inUtopia di...
Weer thuis liep deze man voorbij, en ik vond ‘m best wel knap.Dus mocht Daisy met hem kennismaken, tenminste voor als zevo...
Owja, het laatste niveau van de dansstudio heb ik ingewisseldvoor geld, het hoogste vakje… 50.000 simdollars!! Ik hebmetee...
Die uitstulping vanachter aan het huis is een hobbykamer.Behalve de speelgoed- en robottafel staan er ook nog de pianoen z...
Foei, Rodney en Daphne! Zoiets doe je toch niet terwijl julliepeuternichtje staat toe te kijken!
Klein momentje van afscheid tussen de twee peutertjes…
Waaaaant het is tijd voor kleine Gaëlle om op te groeien! Enjullie zien het niet volledig, maar aan de deur staat de helef...
Ik denk dat zij helemààl een donkere versie van Freya is, zoschattig!
Trouwens, ik zei jullie toch dat de serre was verbouwd? Wel, aldie ruimte vonden Rodney en Arthur blijkbaar ideaal om eenb...
Gezellig avondje aan de werkbanken ;)
En Daisy laat weer eens zien dat ze een Familiesim is, zoschattig hoe ze Helena leert lopen!
Met de dansstudio op niveau 10, werd het tijd dat Daphne enRodney de manege nog eens gingen bezoeken. En kijk wie daarweer...
Haha, revenge!! Zó doe je dat, Daphne! Laat ‘m maar eensgoed voelen dat je al die ontevredenheidssterren, dat geklaagen di...
En ondanks het hele gedoe met Kas, bereikte Het Hoefijzer dieavond nog niveau 6!!
Camille Anjer kwam wat inspiratie opdoen voor haardierenwinkel, denk ik? En Calypso van der Wiel (er is ietsmisgegaan bij ...
Kindjes maken allemaal huiswerk vlak naast de schoolbus…straks worden het nog allemaal Kennissims :p
Want die avond was het hun verjaardag!! Zonder taart, wantze hadden geen plaats om alle taarten te kunnen zetten ;)We gaan...
Next one is Emma (die ik op één of andere manier steeds Lisawil noemen, dus sorry als ik me eens vergis :p).Emma is een Po...
Eric… alsof het nog niet erg genoeg is dat ik hem uiterlijksteeds met Daniël verwissel, heb ik voor hem ook nog eensdezelf...
En de laatste van de vierling, Fabian. Zoals jullie zien kon ikvoor hem geen andere oranje outfit vinden, dus laat onszegg...
Dan gaan we over naar de drieling van Freya en Arthur. Dit isFemke… en ik ben sprakeloos. Ik weet niet wat jullie van haar...
Gilles nam alweer een gewéldige houding aan voordat hij zouopgroeien, hij zou echt fotomodel moeten worden :pOr not… door ...
En alweer de laatste (vier simsuren later -.-’): Hannes, die deFamiliewens heeft en 20 puppy’s of kittens wil latenopgroei...
Klein sfeerbeeldje van de living zoals ze er dus de komendeweken zal gaan uitzien… ik verheug me er al op *sarcasm*
Ik vraag me af wat beide ouderkoppels gedacht moetenhebben… ‘Nu al onze kindjes tiener zijn, zullen we er snel nogeentje m...
En een lekker kleurrijk beeld: alle tieners op hun slaapkamers;)
Dia arme kleine Helena! Alle andere kinderen gaan naarschool, en zij moet nog thuisblijven!
Daphne en Rodney gingen nog maar wat verder paardjesverkopen…
Het is echt wel een sportkavel hoor, maar niemand lijkt op depaarden te willen rijden… dus heb ik de paarden waarop kanger...
O, en nog iets: de man die achter Daphne staat, was blijkbaarrecensent… aan de tevredenheidsster boven zijn hoofd kan jewe...
Gelukkig was Kas Tellerman toen niet in de buurt… die ventvind niets leuker dan de hele tijd de kranten van de familieDoor...
De tieners kwamen van school en gingen weer allemaal op eenrijtje buiten hun huiswerk maken – als het zomer is, kan dat nu...
En Gaëlle is momenteel het enige kind in huis, maar zijn komtbraafjes haar mama begroeten wanneer die thuiskomt vanhaar we...
Owja, en nog een duidelijker foto van Gilles – volgens mij moetCamille Anjer op zoek naar een andere echtgenoot, zo’nlelij...
En nog een schattig beeld: kleine Helena bleef haar moedervolgen tot in de serre, dus heb ik er niet beter op gevondendan ...
Twee Genotssims bij elkaar… Fabian deed een poging omBenthe mee uit te vragen, maar zij zag dat voorlopig nog nietzitten… ...
Grote drukte en een taart in de keuken, dat kan maar één dingbetekenen…
Jawel dames en heren, het was die avond de verjaardag van dejongste Doorn: Helena!
Maar zo’n drukte, daar komt alleen maar ruzie van… ik had ergeen flauw idee van wat er opeens gebeurde, dus wist ik ooktot...
Whaha, Hannes zocht ruzie met Sophie Mikkels die mee naarhuis was gekomen… Vrouwen, het zwakke geslacht?? Laat meniet lach...
En nu richten we onze aandacht op de rechterkant van hetprentje – zó ver moest Daphne zich dus door de menigtewurmen voord...
En ze is een echt kind van Daphne en Rodney: ogen en neus(denk ik toch?) van haar moeder, mond en kin van haar vader!
Later die avond begon het blijkbaar toch te klikken tussenFabian en Benthe.
En terwijl iedereen binnen gezellig stond te feesten, trok Daisyzich – op mijn bevel – in haar eentje terug in de serre :)
Opeens werd het beeld helemaal naar boven gezogen en stondFreya daar naar mij te zwaaien…
Nee hé, Freya!!!! Je wordt binnen vijf dagen oudere en hethuis zit al veel te vol, en nog ben je één momentje aan mijnaand...
In ruil voor het schattige kindje dat Freya nog van plan is onste schenken??- Laten we de familie Doorn dan maar gewoon al...
De volgende ochtend, voor ze naar school vertrok, zag Daisynog snel de kans om een gouden Tuiniersbadge te halen! :D
En liet het bed zonder animatie de twee trouwringen weerliggen terwijl Freya en Arthur gezellig bezig waren… achja, zwange...
Daphne en Rodney vertrokken naar de manege, en…euhm, Rodney?? Het is de bedoeling dat jij achter de kassastaat, en er niet...
Maar toch ook genoeg positieve, want de zaak stond op heteinde van de dag op niveau 9!
En toen maakte Rodney zijn ongehoorzaamheid van dieochtend goed door een gouden onderscheiding voor Vissen tehalen! Er is ...
Daniël nam Camille Anjer mee uit school, perfect omdat ikhaar toch nog aan een Doorn wou koppelen… ze hebben hetblijkbaar ...
Stoute jongen, je moet een meisje wel meenemen naar jeeigen kamer en niet naar die van je nichtje! Ook al lijkt Camilleer ...
Ook kleine Helena had meteen de eerste schooldag al eenvriendje bij: Olaf. Het lijkt wel te klikken tussen hen.
Ook Emma en Hannes zien de serre als een geschikte plek ommet de bal te spelen – pas op voor de plantjes hé mannekes!
Jah, dàt heb je dus met een koelkast vol vis en zeven tienersdie honger hebben. Hannes, kon je niet gewoon even wachtentot...
Al is dat wel het voordeel bij een grote familie als deDoorntjes: wat en wanneer je ook iets op tafel zet, er zullenaltijd...
Meanwhile in Daisy’s bedroom…
Jaaaaaa, het is gebeurd!! Het eerste koppeltje in Utopia!! :D
En voor Daisy maakt het niet uit wat er zich in haar slaapkamerafspeelt, zij maakt liever een praatje met de planten :p
Freya kwam die nacht in het laatste trimester van haar lààtste(ik meen het, Freya!) zwangerschap…
En hier leek ze Rodney en Daphne veel succes te wensenvoordat die naar de manege gingen. Veel succes?? Waaromdan wel??
Omdat ze niveau 10 bereikt hebben! De laatstetevredenheidsster kwam nota bene van een slechte heks xD
Maar Daphne en Rodney zijn niet de enige die vandaag in eenwinkel gaan werken. Ook Rijkdomssim Daniël heeft van mijeen zaa...
Jepjep, goed geraden, Daniël komt hier spiegels verkopen! Zijnbroer Eric is meegekomen om achter de kassa te staan, enpapa...
Woeps, vergeten om die spiegel te koop aan te duiden… duswat doet een ijdeltuit als Daniël? Juist ja -.-’
En daar is de eerste ster! Jammer genoeg is het lang bij die enester gebleven…
Volgens mij heeft Daniël hetzelfde probleem als mevrouwCalypso van der Wiel hier (mooie fote hé :p): allebei hebben zemaar...
Gelukkig stond er thuis al iemand om Daniël wat op tevrolijken na een eerste zware werkdag. Jawel, Camille was metéén van ...
Maar maar maar, zij zijn niet het enige Anjer-Doornkoppeltjedie het gezellig hebben, ook tussen Anton en Daisy lijkt alles...
Maar het mocht dan pesterig klinken, ze had wel gelijk… ;)
Trouwens, gezellige date met de halve familie hierbij. Ik hebook echt geen flauw idee waarom ze nu uitgerekend in dekeuken...
Alleen Freya had blijkbaar geen ook voor haar oudstedochter, die was weer eens met haar gezicht in haar etengevallen. En o...
Daisy werd helemaal hyper na haar date met Anton…tja, mensen die verliefd zijn doen soms vreemde dingen, da’sbij deze dus ...
Om één of andere reden stonden er opeens vier tieners rondde vuilnisbak, zonder echt iets te doen… dat krijg je dus metzo’...
Vier uur ‘s nachts, en alles is rustig? Ja toch, Freya??
Blijkbaar niet, dus. Geniet van dit gevoel, want het is échtwaar de laatste keer dat je het zal meemaken!
Het laatste Doorn-kindje is Jasper, een jongetje met dedonkere huidsleuk van zijn vader en de oogjes en het rodehaar van z...
Er was meteen volk genoeg in de keuken om kleine Jasper aanvoor te stellen…
Waarop Gaëlle vrolijk haar broertje kwam begroeten. Herinnerme niet meer wie van de twee ik nu eigenlijk het schattigstvon...
De drie meisjes bij elkaar, is nog niet vaak spontaan gebeurd.Als twee echte familiesims hadden Daisy en Femke hettrouwens...
En ook nog drie mannen samen op stap, duidelijk vader enzoons… - mijn moeder: “Wie is nu de vader, ik zie het verschilécht...
Maar goed, Rodney en Daniël doen overhand de kassa envoorraad aanvullen, en Eric… Eric?? Het was toch afgesprokendat jij d...
Trouwens, ik snap die klanten niet… als je hen probeert iets teverkopen, krijg je een ontevredenheidsster. En als je het n...
In ieder geval slaagde zelfs Eric met zijn zes punten voorspontaniteit en ook zelfs nog hoger voor vriendelijkheid erslech...
Iets waar Daniël niet gelukkig mee was, want zijn wensmeterstond hélemaal in het rood… Thuis liet ik hem dan maarCharisma ...
Verder lijkt kleine Helena de vismicrobe van haar vaderovergekregen te hebben. Zo blij dat ze daar staat te pronkenmet haa...
Hoewel die zware hengel toch ook minder leuke kanten kanhebben, niet Helena? Ik probeer al een hele tijd foto’s tenemen vó...
De volgende dag ging Daniël nog maar eens proberen om zijnzaakje op een hoger niveau te krijgen. Ook Eric mocht weermee… e...
En het was meteen een groot succes, de tevredenheidssterrenvlogen erbij! Op het einde van de dag was het niveauverdubbeld,...
Thuis kon Daisy eindelijk beginnen oogsten, en na de‘smakeloze’ tomaten en de ‘lekkere’ aardbeien, was ze er dezekeer in g...
Yess, eindelijk weer eens wat anders te eten dan de hele tijdvis!
Al had één van de jongens ook net vis klaargemaakt… maarhet ziet er wel gezellig uit, een volle tafel met al dieschittertj...
Die avond was het tijd voor een driedubbele verjaardag! Zoalsik eerder in de update al zei, moet ik ergens iets misrekendh...
En alsof hij zijn vrouw wilde steunen bij deze grote stap in haarleven, kwam Arthur vlak voordat Freya opgroeide nog eense...
De muur die vlak voor haar neus stond ging niet naarbeneden, dus is dit een onduidelijke foto van oude Freya.Straks komt e...
Toen was het de beurt aan Daphne. Rodney heeft gezien hoelief Arthur daarnet bij Freya ging staan, en wil niet voor hemond...
En toen viel de computer uit, en aangezien ik geen zin had omalles om 12u ‘s nachts nog eens op te starten, moesten jullie...
Want het is eerst nog de verjaardag van de jongsteDoorn, kleine Jasper!
Ik zou zo graag zeggen dat hij net zo schattig was alsGaëlle, maar jammer genoeg heeft hij het gezicht van papaArthur geër...
En dan eindigen we met een make-over foto van de driejarigen. Freya en Daphne zijn nog steeds even knap :DTot de volgende ...
Daphne    Rodney     Fabian    Emma  Eric  Daniël  Helena
Freya      Arthur    Daisy      Femke  Hannes  Gilles  Gaëlle  Jasper
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ba cc w4_doorn

319 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ba cc w4_doorn

 1. 1. BaCC: Utopia Week 4 – Doorn
 2. 2. Daphne Rodney Fabian Emma Eric Daniël Helena
 3. 3. Freya Arthur Daisy Femke Hannes Gilles Gaëlle
 4. 4. We beginnen de update met Daphne die zich in het zweetwerkt aan de balletbarre… maak dat mee! Dat verkoopt danballetbarre’s en weet zelf haar conditie niet op peil te houden!:D
 5. 5. Bij de peutertjes verloopt intussen ook alles prima: Gaëlleheeft alles al geleerd, en kleine Helena is druk bezig met lerenpraten!
 6. 6. Later op de ochtend zag ik deze twee naakt uit bedkomen, voor de zóveelste keer! Gelukkig is er geen kindje vangekomen, het huis is al druk genoeg!
 7. 7. Toen gingen ze naar de dansstudio, ennnn… de 125stetevredenheidsster is een feit! Dat is dan al de tweede zaak inUtopia die niveau 10 bereikt heeft :D
 8. 8. Weer thuis liep deze man voorbij, en ik vond ‘m best wel knap.Dus mocht Daisy met hem kennismaken, tenminste voor als zevolwassen is en kan trouwen en kindjes maken en… - oké, ikratel. In ieder geval kan ze dus nu nog niks met hem beginnen.
 9. 9. Owja, het laatste niveau van de dansstudio heb ik ingewisseldvoor geld, het hoogste vakje… 50.000 simdollars!! Ik hebmeteen het huis (en de serre) een kleine verbouwinggegeven, en dan houden ze nóg 42.000 simdollars over :D
 10. 10. Die uitstulping vanachter aan het huis is een hobbykamer.Behalve de speelgoed- en robottafel staan er ook nog de pianoen zo’n ding om bloemen te maken. Als ik eraan denk, zal dehele familie straks wel weten waarmee ze zich kunnenbezighouden ;)
 11. 11. Foei, Rodney en Daphne! Zoiets doe je toch niet terwijl julliepeuternichtje staat toe te kijken!
 12. 12. Klein momentje van afscheid tussen de twee peutertjes…
 13. 13. Waaaaant het is tijd voor kleine Gaëlle om op te groeien! Enjullie zien het niet volledig, maar aan de deur staat de helefamilie te dringen om te mogen toekijken!
 14. 14. Ik denk dat zij helemààl een donkere versie van Freya is, zoschattig!
 15. 15. Trouwens, ik zei jullie toch dat de serre was verbouwd? Wel, aldie ruimte vonden Rodney en Arthur blijkbaar ideaal om eenballetje te gaan overgooien. En Daisy intussen maar zwoegentussen de planten!
 16. 16. Gezellig avondje aan de werkbanken ;)
 17. 17. En Daisy laat weer eens zien dat ze een Familiesim is, zoschattig hoe ze Helena leert lopen!
 18. 18. Met de dansstudio op niveau 10, werd het tijd dat Daphne enRodney de manege nog eens gingen bezoeken. En kijk wie daarweer bij het bruine paard staat…
 19. 19. Haha, revenge!! Zó doe je dat, Daphne! Laat ‘m maar eensgoed voelen dat je al die ontevredenheidssterren, dat geklaagen die porren in je buik beu bent!!Hopen dat hij nu écht niet meer terugkomt…
 20. 20. En ondanks het hele gedoe met Kas, bereikte Het Hoefijzer dieavond nog niveau 6!!
 21. 21. Camille Anjer kwam wat inspiratie opdoen voor haardierenwinkel, denk ik? En Calypso van der Wiel (er is ietsmisgegaan bij het trouwen, nu draagt ze de achternaam vanJim) heeft ook een paard of twee gekocht ;)
 22. 22. Kindjes maken allemaal huiswerk vlak naast de schoolbus…straks worden het nog allemaal Kennissims :p
 23. 23. Want die avond was het hun verjaardag!! Zonder taart, wantze hadden geen plaats om alle taarten te kunnen zetten ;)We gaan weer in alfabetisch volgorde, dus is dit Daniël! Hijheeft de Rijkdomswens en wil graag Illusionist worden –oefenen op Charisma dus, jongen!
 24. 24. Next one is Emma (die ik op één of andere manier steeds Lisawil noemen, dus sorry als ik me eens vergis :p).Emma is een Populariteitssim met als levenswens De Wetworden, iets wat waarschijnlijk niet zal lukken omdat ik nooiteen universiteit zal kunnen krijgen voordat ze volwassen is.
 25. 25. Eric… alsof het nog niet erg genoeg is dat ik hem uiterlijksteeds met Daniël verwissel, heb ik voor hem ook nog eensdezelfde wens gedobbeld als voor zijn broer, Rijkdomswensdus. Met dat verschil dat Eric een Balletdanser vanwereldklasse wil worden. Dat kan, vanaf het moment datMilan Anjer de top haalt :)
 26. 26. En de laatste van de vierling, Fabian. Zoals jullie zien kon ikvoor hem geen andere oranje outfit vinden, dus laat onszeggen dat zijn kleren met hem zijn mee gegroeid :pHij is de zoveelste Genotssim in Utopia en wil 50 eerste dateshebben… Amber Anjer, waar blijf je??
 27. 27. Dan gaan we over naar de drieling van Freya en Arthur. Dit isFemke… en ik ben sprakeloos. Ik weet niet wat jullie van haardenken, maar ik vind haar echt zó knap!! ;)Ze is een Familiesim die haar Gouden bruiloft wil vieren – yeeyFamiliewens, dat betekent veel knappe kindjes!!
 28. 28. Gilles nam alweer een gewéldige houding aan voordat hij zouopgroeien, hij zou echt fotomodel moeten worden :pOr not… door de drukte is het me niet gelukt een degelijke foto vanhem te nemen, maar laat ons zeggen dat het Arthur is maar danmet aliënogen :(Net als Emma heeft hij de Populariteitswens, maar hij wilBurgemeester worden. Mmm, hangt ervan af hoe snel de populatiegroeit, zit nu ongeveer op 75 denk ik.
 29. 29. En alweer de laatste (vier simsuren later -.-’): Hannes, die deFamiliewens heeft en 20 puppy’s of kittens wil latenopgroeien. Ik denk dat we hem nog vaak ik Camille’sBeestenboel gaan zien ;)
 30. 30. Klein sfeerbeeldje van de living zoals ze er dus de komendeweken zal gaan uitzien… ik verheug me er al op *sarcasm*
 31. 31. Ik vraag me af wat beide ouderkoppels gedacht moetenhebben… ‘Nu al onze kindjes tiener zijn, zullen we er snel nogeentje maken?’
 32. 32. En een lekker kleurrijk beeld: alle tieners op hun slaapkamers;)
 33. 33. Dia arme kleine Helena! Alle andere kinderen gaan naarschool, en zij moet nog thuisblijven!
 34. 34. Daphne en Rodney gingen nog maar wat verder paardjesverkopen…
 35. 35. Het is echt wel een sportkavel hoor, maar niemand lijkt op depaarden te willen rijden… dus heb ik de paarden waarop kangereden worden ook maar te koop gezet, of bestaat er eenander trucje om de klanten echt te doen rijden??
 36. 36. O, en nog iets: de man die achter Daphne staat, was blijkbaarrecensent… aan de tevredenheidsster boven zijn hoofd kan jewel zien dat hij hen een positieve recensie heeft gegeven :D
 37. 37. Gelukkig was Kas Tellerman toen niet in de buurt… die ventvind niets leuker dan de hele tijd de kranten van de familieDoorn te pikken, gewoon omdat hij Daphne niet kan luchten!
 38. 38. De tieners kwamen van school en gingen weer allemaal op eenrijtje buiten hun huiswerk maken – als het zomer is, kan dat nueenmaal ;)
 39. 39. En Gaëlle is momenteel het enige kind in huis, maar zijn komtbraafjes haar mama begroeten wanneer die thuiskomt vanhaar werk.
 40. 40. Owja, en nog een duidelijker foto van Gilles – volgens mij moetCamille Anjer op zoek naar een andere echtgenoot, zo’nlelijkerd hoef ik echt niet!
 41. 41. En nog een schattig beeld: kleine Helena bleef haar moedervolgen tot in de serre, dus heb ik er niet beter op gevondendan dat Daphne haar ter plekke een kinderliedje leerde ;)
 42. 42. Twee Genotssims bij elkaar… Fabian deed een poging omBenthe mee uit te vragen, maar zij zag dat voorlopig nog nietzitten… -.-’
 43. 43. Grote drukte en een taart in de keuken, dat kan maar één dingbetekenen…
 44. 44. Jawel dames en heren, het was die avond de verjaardag van dejongste Doorn: Helena!
 45. 45. Maar zo’n drukte, daar komt alleen maar ruzie van… ik had ergeen flauw idee van wat er opeens gebeurde, dus wist ik ooktotaal niet wie er uit de stofwolk zou tevoorschijn komen…
 46. 46. Whaha, Hannes zocht ruzie met Sophie Mikkels die mee naarhuis was gekomen… Vrouwen, het zwakke geslacht?? Laat meniet lachen!
 47. 47. En nu richten we onze aandacht op de rechterkant van hetprentje – zó ver moest Daphne zich dus door de menigtewurmen voordat ze een plekje vond waar Helena rustig konopgroeien…
 48. 48. En ze is een echt kind van Daphne en Rodney: ogen en neus(denk ik toch?) van haar moeder, mond en kin van haar vader!
 49. 49. Later die avond begon het blijkbaar toch te klikken tussenFabian en Benthe.
 50. 50. En terwijl iedereen binnen gezellig stond te feesten, trok Daisyzich – op mijn bevel – in haar eentje terug in de serre :)
 51. 51. Opeens werd het beeld helemaal naar boven gezogen en stondFreya daar naar mij te zwaaien…
 52. 52. Nee hé, Freya!!!! Je wordt binnen vijf dagen oudere en hethuis zit al veel te vol, en nog ben je één momentje aan mijnaandacht ontsnapt!Vijf dagen?! Dat deed me beseffen dat ik eenberekeningsfoutje heb gemaakt toen ik de updates begon teposten, want blijkbaar is ze dus ouder dan Milan Anjer…nja, vergeven jullie het me??
 53. 53. In ruil voor het schattige kindje dat Freya nog van plan is onste schenken??- Laten we de familie Doorn dan maar gewoon als de foudingfamily zien, ook al is het dus niet echt zo… -
 54. 54. De volgende ochtend, voor ze naar school vertrok, zag Daisynog snel de kans om een gouden Tuiniersbadge te halen! :D
 55. 55. En liet het bed zonder animatie de twee trouwringen weerliggen terwijl Freya en Arthur gezellig bezig waren… achja, zwangerder dan ze is kan ze toch niet meer worden!
 56. 56. Daphne en Rodney vertrokken naar de manege, en…euhm, Rodney?? Het is de bedoeling dat jij achter de kassastaat, en er niet om de twee uur achteruit komt. Dus dààrkomen al die negatieve sterren vandaan!!
 57. 57. Maar toch ook genoeg positieve, want de zaak stond op heteinde van de dag op niveau 9!
 58. 58. En toen maakte Rodney zijn ongehoorzaamheid van dieochtend goed door een gouden onderscheiding voor Vissen tehalen! Er is voorlopig nog niemand die Hand van Poseidon wilworden, maar de carrière ligt al wel open. En bovendien ligt dekoelkast van de familie Doorn intussen vol lekkere vis.
 59. 59. Daniël nam Camille Anjer mee uit school, perfect omdat ikhaar toch nog aan een Doorn wou koppelen… ze hebben hetblijkbaar wel leuk samen.
 60. 60. Stoute jongen, je moet een meisje wel meenemen naar jeeigen kamer en niet naar die van je nichtje! Ook al lijkt Camilleer niet meteen een punt van te maken ;)
 61. 61. Ook kleine Helena had meteen de eerste schooldag al eenvriendje bij: Olaf. Het lijkt wel te klikken tussen hen.
 62. 62. Ook Emma en Hannes zien de serre als een geschikte plek ommet de bal te spelen – pas op voor de plantjes hé mannekes!
 63. 63. Jah, dàt heb je dus met een koelkast vol vis en zeven tienersdie honger hebben. Hannes, kon je niet gewoon even wachtentot Eric klaar was met koken?!
 64. 64. Al is dat wel het voordeel bij een grote familie als deDoorntjes: wat en wanneer je ook iets op tafel zet, er zullenaltijd genoeg sims zijn om ervan te eten!
 65. 65. Meanwhile in Daisy’s bedroom…
 66. 66. Jaaaaaa, het is gebeurd!! Het eerste koppeltje in Utopia!! :D
 67. 67. En voor Daisy maakt het niet uit wat er zich in haar slaapkamerafspeelt, zij maakt liever een praatje met de planten :p
 68. 68. Freya kwam die nacht in het laatste trimester van haar lààtste(ik meen het, Freya!) zwangerschap…
 69. 69. En hier leek ze Rodney en Daphne veel succes te wensenvoordat die naar de manege gingen. Veel succes?? Waaromdan wel??
 70. 70. Omdat ze niveau 10 bereikt hebben! De laatstetevredenheidsster kwam nota bene van een slechte heks xD
 71. 71. Maar Daphne en Rodney zijn niet de enige die vandaag in eenwinkel gaan werken. Ook Rijkdomssim Daniël heeft van mijeen zaak gekregen, ‘Spiegeltje aan de wand’. Driemaal radenwat ze er verkopen…
 72. 72. Jepjep, goed geraden, Daniël komt hier spiegels verkopen! Zijnbroer Eric is meegekomen om achter de kassa te staan, enpapa Rodney had al een paar dagen de wens om een goudenBevoorradingsonderscheiding te halen, dus hij mocht ook mee;)
 73. 73. Woeps, vergeten om die spiegel te koop aan te duiden… duswat doet een ijdeltuit als Daniël? Juist ja -.-’
 74. 74. En daar is de eerste ster! Jammer genoeg is het lang bij die enester gebleven…
 75. 75. Volgens mij heeft Daniël hetzelfde probleem als mevrouwCalypso van der Wiel hier (mooie fote hé :p): allebei hebben zemaar 2 punten voor spontaniteit, daarom waarschijnlijk dathet verkopen zo moeilijk vlot…
 76. 76. Gelukkig stond er thuis al iemand om Daniël wat op tevrolijken na een eerste zware werkdag. Jawel, Camille was metéén van de anderen mee naar huis gekomen, en begon hemspontaan te knuffelen – zo schattig!
 77. 77. Maar maar maar, zij zijn niet het enige Anjer-Doornkoppeltjedie het gezellig hebben, ook tussen Anton en Daisy lijkt alleswel goed te gaan – goh, ik zie Gaëlle hier op de achtergrondecht denken: “Njaaha, grote zus is verliefd!!”
 78. 78. Maar het mocht dan pesterig klinken, ze had wel gelijk… ;)
 79. 79. Trouwens, gezellige date met de halve familie hierbij. Ik hebook echt geen flauw idee waarom ze nu uitgerekend in dekeuken gingen staan…
 80. 80. Alleen Freya had blijkbaar geen ook voor haar oudstedochter, die was weer eens met haar gezicht in haar etengevallen. En op deze foto lijkt het zelfs alsof Daphne haar zuswil imiteren!
 81. 81. Daisy werd helemaal hyper na haar date met Anton…tja, mensen die verliefd zijn doen soms vreemde dingen, da’sbij deze dus bewezen :p
 82. 82. Om één of andere reden stonden er opeens vier tieners rondde vuilnisbak, zonder echt iets te doen… dat krijg je dus metzo’n grote huishoudens waarbij je niet iedereen tegelijk in hetoog kan houden.
 83. 83. Vier uur ‘s nachts, en alles is rustig? Ja toch, Freya??
 84. 84. Blijkbaar niet, dus. Geniet van dit gevoel, want het is échtwaar de laatste keer dat je het zal meemaken!
 85. 85. Het laatste Doorn-kindje is Jasper, een jongetje met dedonkere huidsleuk van zijn vader en de oogjes en het rodehaar van zijn moeder.En nu is het gedààn met kindjes maken, Freya (mede omdat jeleeftijd het niet meer toelaat :p)!
 86. 86. Er was meteen volk genoeg in de keuken om kleine Jasper aanvoor te stellen…
 87. 87. Waarop Gaëlle vrolijk haar broertje kwam begroeten. Herinnerme niet meer wie van de twee ik nu eigenlijk het schattigstvond ;)
 88. 88. De drie meisjes bij elkaar, is nog niet vaak spontaan gebeurd.Als twee echte familiesims hadden Daisy en Femke hettrouwens over hun kleine broertje.
 89. 89. En ook nog drie mannen samen op stap, duidelijk vader enzoons… - mijn moeder: “Wie is nu de vader, ik zie het verschilécht niet!”, duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is in sims :p
 90. 90. Maar goed, Rodney en Daniël doen overhand de kassa envoorraad aanvullen, en Eric… Eric?? Het was toch afgesprokendat jij de spullen zou gaan verkopen?! Leg nu meteen dat touwneer en ga naar binnen!
 91. 91. Trouwens, ik snap die klanten niet… als je hen probeert iets teverkopen, krijg je een ontevredenheidsster. En als je het nietdoet… ook! – hier gedemonstreerd door Marylena, die de heledag lastig heeft lopen doen maar wel steeds in de winkelbleef…
 92. 92. In ieder geval slaagde zelfs Eric met zijn zes punten voorspontaniteit en ook zelfs nog hoger voor vriendelijkheid erslecht in de zaak één niveau’tje hoger te brengen, ze staan nuop niveau 3.
 93. 93. Iets waar Daniël niet gelukkig mee was, want zijn wensmeterstond hélemaal in het rood… Thuis liet ik hem dan maarCharisma oefenen, want als hij dat balkje vol heeft krijgt hijeen baan in de Entertainment-sector, zijn levenwens.
 94. 94. Verder lijkt kleine Helena de vismicrobe van haar vaderovergekregen te hebben. Zo blij dat ze daar staat te pronkenmet haar eerste visje!
 95. 95. Hoewel die zware hengel toch ook minder leuke kanten kanhebben, niet Helena? Ik probeer al een hele tijd foto’s tenemen vóórdat die simmies vallen, dan maken ze toch eersteen salto of zo. Tot op heden nog niet gelukt…
 96. 96. De volgende dag ging Daniël nog maar eens proberen om zijnzaakje op een hoger niveau te krijgen. Ook Eric mocht weermee… en Daphne, want zij heeft toch al een goudenVerkoopsonderscheiding. Eric vindt het blijkbaar heel gezelligom met mama op stap te gaan ;)
 97. 97. En het was meteen een groot succes, de tevredenheidssterrenvlogen erbij! Op het einde van de dag was het niveauverdubbeld, van 3 naar 6!
 98. 98. Thuis kon Daisy eindelijk beginnen oogsten, en na de‘smakeloze’ tomaten en de ‘lekkere’ aardbeien, was ze er dezekeer in geslaagd om ‘heerlijke’ stokbonen voort te brengen!
 99. 99. Yess, eindelijk weer eens wat anders te eten dan de hele tijdvis!
 100. 100. Al had één van de jongens ook net vis klaargemaakt… maarhet ziet er wel gezellig uit, een volle tafel met al dieschittertjes…
 101. 101. Die avond was het tijd voor een driedubbele verjaardag! Zoalsik eerder in de update al zei, moet ik ergens iets misrekendhebben. Daarom worden Daphne en Freya nu al oudjes…
 102. 102. En alsof hij zijn vrouw wilde steunen bij deze grote stap in haarleven, kwam Arthur vlak voordat Freya opgroeide nog eensextra dicht bij haar staan ;)
 103. 103. De muur die vlak voor haar neus stond ging niet naarbeneden, dus is dit een onduidelijke foto van oude Freya.Straks komt er ook nog een gemake-overde hoor ;)
 104. 104. Toen was het de beurt aan Daphne. Rodney heeft gezien hoelief Arthur daarnet bij Freya ging staan, en wil niet voor hemonderdoen… euhm, Rodney, zo vreselijk geslaagd ziet het erniet uit, vrees ik…
 105. 105. En toen viel de computer uit, en aangezien ik geen zin had omalles om 12u ‘s nachts nog eens op te starten, moesten julliedus nog een dagje langer wachten op de update…Anyway, dit is dus oudje Daphne, ook zij krijgt nog een make-over ;)
 106. 106. Want het is eerst nog de verjaardag van de jongsteDoorn, kleine Jasper!
 107. 107. Ik zou zo graag zeggen dat hij net zo schattig was alsGaëlle, maar jammer genoeg heeft hij het gezicht van papaArthur geërfd. En ik wou zo graag in schoonheid afsluiten :(
 108. 108. En dan eindigen we met een make-over foto van de driejarigen. Freya en Daphne zijn nog steeds even knap :DTot de volgende keer, bij de familie Phyllon. Ik kijk er al naaruit om even met iets rustigers te spelen dan met *telt* 15simmies in één huishouden -.-’ Zie jullie daar!!
 109. 109. Daphne Rodney Fabian Emma Eric Daniël Helena
 110. 110. Freya Arthur Daisy Femke Hannes Gilles Gaëlle Jasper

×