Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20140520 Digitaal engagement: share to care - TegenGas

998 views

Published on

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20140520 Digitaal engagement: share to care - TegenGas

  1. 1. Digitaal Engagement?
  2. 2. “Wat stelt een beetje internetkabaal van een paar vzw's voor? Of een poll waar je met één klik kunt melden dat je GAS- boetes repressief vindt?” Joëlle Milquet
  3. 3. Onafgezien van het feit dat de toename van het aantal verweren onmiskenbaar gelijke tred houdt met het aantal dossiers, is deze enorme toename ook voor een deel te wijten aan de (negatieve) publiciteit die aan de toepassing van GAS wordt gegeven. Veel signalen die in de media en n.a.v. protestacties worden gegeven, worden zonder meer overgenomen in verweerschriften, niet zelden zonder enige relevantie voor het dossier in kwestie. Evaluatienota GAS in Gent, 2014
  4. 4. en sociale media Nieuwe wet Nationale betoging
  5. 5. Informatie Nieuws Nieuws  Campagne vs Campagne Nieuws
  6. 6. Caring = sharing • Wat doe je met bereik? – Klemtoon op engagement & actie – Wat stel je voor als alternatief, doel? – Bv #Occupy
  7. 7. Caring = sharing • Wie bereik je hoe? – Sociale media & internet hebben beperkingen
  8. 8. Sociale media niet enigste communicatiemiddel

×