Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cp8i9angelperezberoy

359 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cp8i9angelperezberoy

  1. 1. Presentacions.PC8 i 9. Inserir objectes:TaulesGràfics i organigrames Àngel Pérez Beroy
  2. 2. Presentacions. Inserir objectesObjectiusInserir taules en una presentació de diapositiva.Inserir gràfics o diagrames en una presentació.També hauras de fer servir recursos treballats amb anterioritatEs pot trobar informació sobre inserció daquesta mena dobjectes aquí.
  3. 3. Presentacions. Inserir objectesSITUACIÓ:Treballes a una agència de viatges.Un institut tha demanat presupost per que el seu alumnat de darrer curs pugui anar cinc dies de viatge de final destudis.Et demanen que presentis tres alternatives ben ajustades de preu per que lalumnat pugui triar.
  4. 4. Presentacions. Inserir objectesTASQUES:Has de presentar breument les tres destinacions (un parell de diapositives cadascuna)Has de fer una taula comparativa (destinació, preu, mitjà de transport, règim alimentici, …)Has de mostrar gràficament els preus de les tres alternatives.Has de preparar una diapositiva de tancament.
  5. 5. Presentacions. Inserir objectesExemple de taula Destinació: Madrid València Menorca Preu/p: xxx€ yyy€ zzz€ etc etc etc etc
  6. 6. Presentacions. Inserir objectesExemple de diagrama 700 600 500 400 Amsterdam Ibiza Benidorm 300 200 100 0 Destinacions
  7. 7. Presentacions. Inserir objectesEn presentar una destinació pots afegir alguns efectes, per exemple ...
  8. 8. Presentacions. Inserir objectes Vinga! Ànims! Quan acabeu, deseu i penjeu larxiu al lloc corresponent a laula virtual del curs.

×