Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЗА НОВА ПОЛИТИКА И ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ Петър МУТАФЧИЕВ Министър на транспорта на Република Българ...
 
Железопътната  инфраструктурата  е характерна с : <ul><li>Ниски скорости – само 17 % от мрежата допуска скорости над 100...
<ul><li>Като следствие - влошена носимоспо- собност на земното платно и масови дефекти на горното строене; </li></ul><ul>...
При националния железопътен превозвач „БДЖ” ЕАД:  <ul><li>Пътническата превозна услуга е бавна и некомфортна; </li></ul><...
<ul><li>Липсва информационна система за ефективно управление на превозите и паричния поток; </li></ul><ul><li>Ниската прои...
<ul><li>Железопътният транспорт с години вървеше по низходяща спирала в един порочен кръг :  </li></ul><ul><li>недостат...
Ние направихме пробив в този порочен кръг като:  <ul><li>Обосновахме и защитихме в Оперативна програма „Транспорт” средст...
<ul><li>Продължихме структурната реформа като ясно откроихме правата и отговорностите на структурите, управляващи съответ...
<ul><li>Въпреки постигнатите резултати, железопътният транспорт в България продължава да има сериозни проблеми, чието реш...
Мотиви, принципи и цели на новата политика за европейско бъдеще на българските железници  <ul><li>От 2007 година българск...
<ul><li>Финансовата подкрепа на държавата </li></ul><ul><li>от характер на операции за оцеляване  прераства в политика...
Програми и проекти, които ще реализират новата политика в железопътната инфраструктура  2008 – 2013 г.  <ul><li>Модерни...
<ul><li>Програма за управление на оперативните активите на НКЖИ </li></ul><ul><li>(Приоритет на поддържката) </li></ul><ul...
206 1090 354 572 2017 360 649 915 1923 3941 ОБЩО 396,9 - 119,1 516 - 124,89 151,33 276,22 792 2013 285,3 - 85,6 371 - 118,...
<ul><li>Програми и проекти, които ще развият в европейски мащаб задълженията на държавата към пътническите превози </li>...
Четири условия за нормално функциониране и развитие на безопасен и сигурен пътнически железопътен транспорт в България: <...
<ul><li>2.Възможност за дългосрочно планиране, за по-гъвкаво финансиране и по-голяма ефективност на вложените средства; <...
На тази основа са разработени двата основни проекта на националния жп превозвач в областта на пътническите превози, обект...
207 318 546 573 556 359 МЛН. ЛЕВА 2,561 ОБЩО 120 310 330 320 120 - МЛН. ЛЕВА 1,200 ДОСТАВКА НА НОВ ПЖПС 239 246 243 2...
Очаквани резултати  3 (4) 1 0 Комбиниран транспорт-брой на построените нови терминали 22,7 % 11,2 % 0 % Повишаване капаци...
2960 2847 2736 2628 2556 2441 Извършена работа (млн.пкм) 40,0 39,0 38,0 36,5 35,5 34,5 Превозени пътници (млн)  136 136 1...
<ul><li>Новата политика в железниците е сериозно предизвикателство към нашия научен, експертен и преподавателски състав от...
Благодаря за  вниманието !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Петър Мутафчиев - За нова ЖП политика

944 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Петър Мутафчиев - За нова ЖП политика

 1. 1. ЗА НОВА ПОЛИТИКА И ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ Петър МУТАФЧИЕВ Министър на транспорта на Република България Doctor Honoris Causa на ВТУ „Тодор Каблешков”
 2. 3. Железопътната инфраструктурата е характерна с : <ul><li>Ниски скорости – само 17 % от мрежата допуска скорости над 100 км/час. Преобладаващи са 60 – 80 км/час; </li></ul><ul><li>Просрочени ремонти, от 3629 км разгъната дължина на главните железопътни линии, просрочените ремонти са 67%; </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Като следствие - влошена носимоспо- собност на земното платно и масови дефекти на горното строене; </li></ul><ul><li>Амортизирани осигурителната техника и телекомуникации; </li></ul><ul><li>Съоръженията на първите ни електри -фицирани жп линии 40 години не са подменяни с нови. </li></ul><ul><li>Ниска производителност - 2,5 млн. приведени единици на километър; </li></ul>
 4. 5. При националния железопътен превозвач „БДЖ” ЕАД: <ul><li>Пътническата превозна услуга е бавна и некомфортна; </li></ul><ul><li>Товарните превозни услуги за бизнеса са недостатъчни и нередовни; </li></ul><ul><li>Средната възраст на локомотивите и вагоните над 25 години е над 70 % от парка; </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Липсва информационна система за ефективно управление на превозите и паричния поток; </li></ul><ul><li>Ниската производителност на труда - 223 хил. приведени единици на служител; </li></ul><ul><li>Непълно покриване разходите за задължител -ните обществени услуги от страна на държавата. </li></ul><ul><li>80 % от приходите на БДЖ се реализират от 1/3 от дължината на железопътната мрежа. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Железопътният транспорт с години вървеше по низходяща спирала в един порочен кръг : </li></ul><ul><li>недостатъчна поддръжка и обновление  ненадеждна жп инфраструктура и подвижен жп състав  неконкурентни железопътни превози  намалено пазарно търсене  недостатъчни приходи  недостатъчна поддръжка и обновление </li></ul>
 7. 8. Ние направихме пробив в този порочен кръг като: <ul><li>Обосновахме и защитихме в Оперативна програма „Транспорт” средства от 2 (два) милиарда лева за модернизация и рехабилитация на железопътната инфраструктура за периода 2007 – 2013 г.; </li></ul><ul><li>Осигурихме повече бюджетни средства за двете железопътни компании, в резултат на което за първи път от много години насам, в проекта за новия ГДВ , ще бъде предвидено увеличаване на скоростите и намаление на времепътуването ; </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Продължихме структурната реформа като ясно откроихме правата и отговорностите на структурите, управляващи съответните подсистемите на жп транспорта </li></ul><ul><li>Издигнахме социалния статут на българския железничар; </li></ul><ul><li>Насърчихме частната инициатива и публично-частното партньорство в сектора. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Въпреки постигнатите резултати, железопътният транспорт в България продължава да има сериозни проблеми, чието решение зависи единствено и само от: </li></ul><ul><li>изпълнението на ясно очертана политика за неговото развитие и </li></ul><ul><li>наличието на сериозна подкрепа от страна на държавата . </li></ul>
 10. 11. Мотиви, принципи и цели на новата политика за европейско бъдеще на българските железници <ul><li>От 2007 година българските железници са вече част от Европейската конвенционална железопътна система и общоевропейския транспортен пазар </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Финансовата подкрепа на държавата </li></ul><ul><li>от характер на операции за оцеляване прераства в политика на развитие , която да гарантира постигането на качествени промени на транспортната услуга. </li></ul><ul><li>България е с развиваща се икономика и устойчив икономически растеж. При БВП </li></ul><ul><li>60 - 80 милиарда лева за периода, бюджетните разходи от 500 - 600 млн. лева годишно, са приемлив обществен разход. </li></ul>
 12. 13. Програми и проекти, които ще реализират новата политика в железопътната инфраструктура 2008 – 2013 г. <ul><li>Модернизация на направленията по транс-европейските транспортни коридори. Приоритет - Коридор ІV </li></ul><ul><li>(І, V и VІІ жп линии) </li></ul><ul><li>Рехабилитация на главните железопътни направления. Приоритет - ІІ, ІІІ и VІІІ жп линии </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Програма за управление на оперативните активите на НКЖИ </li></ul><ul><li>(Приоритет на поддържката) </li></ul><ul><li>Привеждане на жп тунелите с дължина над 500 м в съответствие с Техническите спецификации за оперативна съвместимост – ТСОС ”Жп тунели” </li></ul><ul><li>Изграждане на инфраструктура за комбиниран транспорт </li></ul><ul><li>Програма за модернизация и обновление на 40 основни жп гари в мрежата “Интерсити”, </li></ul>
 14. 15. 206 1090 354 572 2017 360 649 915 1923 3941 ОБЩО 396,9 - 119,1 516 - 124,89 151,33 276,22 792 2013 285,3 - 85,6 371 - 118,38 155,18 273,56 644 2012 278,3 59,4 83,5 421 109,0 112,21 154,05 375,26 796 2011 49,3 140 109 298 123,0 106,36 155,80 385,16 683 2010 58,9 62 83,6 205 128,0 99,87 160,82 388,69 593 2009 22 93 91 - 87,36 137,74 225,10 431 2008 КФ ФРР ИСПАТЕНТ ДБ кредит ДБ ПЕксп ДБ КТ млн. лева години източници на финансиране Обща сума източници на финансиране Обща сума общо Средства за модернизация и рехабилитация Средства за поддръжка и ремонти НКЖИ
 15. 16. <ul><li>Програми и проекти, които ще развият в европейски мащаб задълженията на държавата към пътническите превози </li></ul><ul><li>обект на </li></ul><ul><li>задължение за обществена превозна услуга </li></ul><ul><li>(ЗОУ) </li></ul>
 16. 17. Четири условия за нормално функциониране и развитие на безопасен и сигурен пътнически железопътен транспорт в България: <ul><li>1.100% покриване на необходимите средства за изпълнение на ЗОУ от БДЖ ЕАД, съгласно изискванията на Регламент 1370/2007/ЕС; </li></ul>
 17. 18. <ul><li>2.Възможност за дългосрочно планиране, за по-гъвкаво финансиране и по-голяма ефективност на вложените средства; </li></ul><ul><li>3.Повишаване качеството, безопасността и сигурността на пътническите превози, чрез обновление на пътническия подвижен жп състав; </li></ul><ul><li>4.Въвеждането на нова информационна, билетоиздаваща и резервационна система (ТСОС „телематични приложения за пътнически превози”) </li></ul>
 18. 19. На тази основа са разработени двата основни проекта на националния жп превозвач в областта на пътническите превози, обект на ЗОУ <ul><li>І.100% покриване на необходимите средства за изпълнение на ЗОУ за периода 2008 – 2013 г. </li></ul><ul><li>ІІ.Технологично преструктуриране на пътническите железопътни превози – доставка на нов ПЖПС </li></ul>
 19. 20. 207 318 546 573 556 359 МЛН. ЛЕВА 2,561 ОБЩО 120 310 330 320 120 - МЛН. ЛЕВА 1,200 ДОСТАВКА НА НОВ ПЖПС 239 246 243 226 198 207 МЛН. ЛЕВА 1,361 СРЕДСТВА ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ, ОБЕКТ НА ЗОУ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 ОБЩО ПОКАЗА ТЕЛИ
 20. 21. Очаквани резултати 3 (4) 1 0 Комбиниран транспорт-брой на построените нови терминали 22,7 % 11,2 % 0 % Повишаване капацитета на жп мрежата 1180 км. 589 км. 87 км Ремонтирани жп линии за достигане на проектни параметри 632 км. 147 км. 0 км Модернизирани и подновени жп линии с повишени проектни параметри 45,4 % 16,7 % 0 % Намалено времепътуване по модернизираните жп линии в % спрямо 2005г. 160 км/ч 110 км/ч 65,7 км/ч Достигната проектна скорост по участъци от Транс-европей- ските коридори 2013 г 2010 г 2007 г Показатели за НКЖИ
 21. 22. 2960 2847 2736 2628 2556 2441 Извършена работа (млн.пкм) 40,0 39,0 38,0 36,5 35,5 34,5 Превозени пътници (млн)  136 136 136 136 136 136 Регионални влакове по второстепенните линии - ПВ 98 100 100 98 96 96 Регионални влакове по главните линии - ПВ 260 264 260 256 254 254 Крайградски влакове - КПВ 79 79 79 79 75 75 Интеррегионални влакове - ЕВ 23 21 19 17 15 15 Интерсити влакове - БВ 30 30 28 26 26 24 Международни влакове - МВ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Показатели за БДЖ
 22. 23. <ul><li>Новата политика в железниците е сериозно предизвикателство към нашия научен, експертен и преподавателски състав от висшите училища , свързани с подготовка на кадри за жп транспорта и занимаващи се с аналитична и изследователска работа в областта на железопътния транспорт. </li></ul><ul><li>Тук проблемите не са малко, ето защо министерството на транспорта започва поредица от срещи със всички ВУЗ свързани с темата транспорт, като основна цел е осигуряването на системата с подготвени кадри, които да усвоят максимално възможностите, които се откриват пред транспортната система на България, вече като страна-членка на ЕС. </li></ul>
 23. 24. Благодаря за вниманието !

×