Sofia rail info project tcvetomir varujan

816 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sofia rail info project tcvetomir varujan

 1. 1. ПРОЕКТ“Подобряване обслужването на чуждестранния пътнико потокпрез Централна гара – София във връзка с откриване на Летни Олимпийски Игри – Атина 2004” ... или просто един съвременен ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯАсоциация “Приятели на железопътния транспорт”Ул. ”Тракия” № 58, гр. Пловдив 4000, БългарияРешение на Пловдивски Окръжен Съд № 1002 от 11.02.2004Номер от НДР 1165883787, БУЛСТАТ 115826848www. railfriends. orgЛице за контакти: Цветомир Цветанов тел. 0889 38 49 63 , ВаружанАпелян тел. 0889 111 149 e-mail: tzetzotzvetanov78@abv.bg ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИМинистерство на транспорта и съобщениятаУл. ”Дякон Игнатий” № 9, гр. София, БългарияНК ”Железопътна Инфраструктура” - Централно управлениеУл. ”Ив. Вазов” № 3, гр. София, БългарияСРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:4 МЕСЕЦА ( 1 юли -1 октомври 2004 )МЯСТО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА:Централна гара – София
 2. 2. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТА:Развитието на България и стремежите ни към Евроинтеграция, минават презБалканското сътрудничество и участието на страната ни в общатаЕвропейска инфраструктура.Утвърждаването на железопътния транспорт като предпочитан вид транспортв страните-членки на ЕС е благодарение на неговата икономичност,безопасност, екологичност и традиции. С оглед на географското положениена България през територията на страната минават четири от десеттеОбщоевропейски транспортни коридора.• Дрезден – Истанбул –Коридор № 4• Дурас – Бургас – Варна - №8• Хелзинки – Александропулис - №9• Залцбург – Солун – основен коридор с разклонения Ниш – София (Димитровград – Истанбул през коридор №4)През годините изпъква фундаменталното значение на Централна гара –София като важна железопътна артерия на България.Историята на гарата започва още в далечната 1888 г. На 12 август за първипът е открита линията за международно съобщение. Посрещнат е първиятмеждународен влак от Виена за Истанбул. Към края на 1888г. два пътипреминава международен влак от Симплон – Ориент – Експрес. Наоткриването присъства министър Начевич, който благодари на всички заголямото дело.Първата гара София е построена на километър от входната врата на града,северно от Ломско шосе, по проект на архитектите Колар, Прошек иМаринов.В строителството участват и италиански специалисти, но цялостната работа еръководена от хората на Иван Грозев. В първоначалните разчети гарата естроена да обслужва 100-150 хилядната столица с технологично правилноразпределение на службите и скромно за времето си коловозно развитие.С увеличаването на пътнико потока, който към края на 1888 г. достига 26 400посрещнати и изпратени пътника, расте и нуждата от създаването наопределен ред за движението на влаковете, закупуването на билети идвижението на хората в района на гарата, който ред се спазва дълги години.Посрещачите и изпращачите си купуват перонни билети. До главната врата 2
 3. 3. на перона под перонния часовник има голяма камбана, а по-късно звънец.Звънецът обявява: • с първия звънец – продажба на билети; • с втория звънец- потеглянето на влака.Влакът потегля само след като началникът на влака получи сигнал отспирачите, че са разхлабили спирачките, а от кондукторите, че са преброилипътниците, след което той дава сигнал за тръгване на машиниста с месинговатръба. За извънредни съобщения, както и при обявяване на закъснение напристигащия влак, звънарят ползва специален гонг, но за известяването назакъсненията гонгът на практика става непотребен.Въпреки че сега тази система за информация ни се струва примитивна, тяпоставя основата на съвременните системи за информация. Бързото развитиена икономиката, търговията, науката и туризма утвърждават градът катокрупен стопански, културен, административен и политически център. От тукидва и необходимостта от разширяването и модернизирането на ЖП възела вСофия.На 6.09.1974 г. е открита за експлоатация новата Централна гара.Главен проектант е Милко Белчев, а строителството е извършено от СО“Трансстрой”. Коловозното развитие е проектирано от инж. ДимитърКонстантинов (Почетен председател на Асоциация “Приятели нажелезопътния транспорт”), гарата е построена от Транспортни войски.Гаровата сграда и гаровият площад са останали непроменени до наши дни.Новата гара с предгаровия площад е един модерен транспортен комплекс,който коренно измени старата обстановка и създаде неограниченивъзможности за обслужване на пътниците от столицата и страната.Приемната сграда има 5 блока с 2 подземни и 3 надземни етажи.Разположените по дължина паралелно 36 х-образни колони, върху коитолежи покривната конструкция, съчетана с алуминиева дограма, стъкло и бялмрамор придават внушителност и архитектурна цялост. Положителна оценкатук заслужават най-вече правно-технологично разпределение на службите сместата за обслужване на масовия пътнико поток. През просторнияпешеходен тунел пътниците могат да намерят своя влак на един от седемтеполувисоки покрити перони. Чрез източния и западния багажен тунел есъздадена директна връзка за обработка на колетните и багажните пратки. Заувеличаване на пропускателната способност на приемната сграда и най-вечена проходите между двете нива са изградени стълбища. Всичко това едостигнало до наши дни като наследство от поколението. Същественипромени настъпват единствено в билето издаването и информацията, коетопък доказва гъвкавостта и новаторството, което трябва да съпътства сферитена обслужване.В началото билетните касиерки използват 20 билето печатни машини, 3
 4. 4. внесени от Италия, а за обслужването на крайградските пътници се използват15 нови билетно-касови автомата, внесени от Русия.В днешно време за улесняване на пътнико потока касите са разделени на двенива (сектора): • северен – в първия етаж на чакалните • южен – в приземния сутерен.От 01.07.1992 г. е въведена системата за билето издаване ASIB - версия 1.0.Тя позволява също и тримесечен, шестмесечен и годишен отчет на гарата.Разработена е на 16-разреден персонален компютър от типът IBM PC/XT/AT/FUKAI/ Правец 16 и операционна система DOS 3,30. Промени настъпват прислужба “Информация” в гарата.Въведената през 1947 г. електромеханична система “Solari”, (внесена отИталия) е заменена от механична разработка на компанията SIEMENS (2001).Тук предимствата са на страната на новата система за гарова информация. Тяосъществява:• по голяма надеждност• по голяма като обем оперативна памет• по малки габаритни размери• табло за допълнителен информационен ред• пълно компютъризиранe на оперативната система.В цялата гара са разположени пет гарови табла и 1300 високоговорителя, арайонът е озвучен с модерна радиоуредба.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:Като цяло системата за информация, билето издаването и цялата организацияе на ниво, което позволява оптималното обслужване на вътрешния пътникопоток и създаване на условия за качественото и бързо транспортиране нахората.Проблемите на Централна гара София идват от липсата на каквато и да еинформация за чуждестранните пътници. Липсва гласова информация начужд език, което спъва и завинаги убива желанието на чуждестраннитетуристи за повторно посещение.С оглед на Олимпиадата в Атина и настъпването на активния летен сезон сеочаква поток от чужденци, който трябва да бъде поет от Централна гара -София. Считаме че НК “ЖИ” трябва да вземе активни мерки за качественотообслужване на чуждестранните пътници и туристи. Българските железницитрябва да привличат, а не да прогонват чужденците, решили да посетятстраната, било като туристи или транзитно преминаващи пътници. 4
 5. 5. Нашето предложение е да бъдат оборудвани открити информационницентрове (ИЦ) на територията на Централна гара – София. Мястото, къдетотрябва да се поставят тези ИЦ, трябва да е съобразено с гаровата чакалня.Добре е те да бъдат на централното място. По своята същност тези ИЦ могатда изпълняват и обединяват в себе си и определена бизнес стратегия, с целпостигане на стабилно конкурентно предимство и създаване наорганизационна култура.В тези ИЦ е възможна и търговско-рекламна дейност – продажба наброшури, популяризиращи България и определени туристически релации,както и презентации на хотели, маршрути и услуги, предлагани зачуждестранните граждани. Рекламните материали могат да се подготвят отодобрена от МТС фирма. С оглед намаляването на разходите е възможно исамият ИЦ да бъде направен като рекламен, да бъде облепен с реклами на М-тел, например и така да привлича вниманието на пътниците.За оптимизирането на ИЦ трябва да се избегнат закритите гишета, при такъввид услуга по-ефективен е директния контакт с клиента. В центъра трябвада се дават сведения и оказва помощ от всякакво естество на пътниците, катосе гарантира максимална бързина и простота при обслужването.Персоналът в тези ИЦ трябва да дава:• комплексна, пълна и ясна информация• навременна, достъпна и достоверна• четлива и на подходящо място• поднесена във вежлива форма и на съответния език за комуникация.Оценяването на квалификацията на персонала е дейност по набиране ианализиране на информация за трудовото представяне на работника илислужителят за изготвянето на становище за неговата работа, като се отчитатизискванията и целите на компанията.При назначаването на персонала за тези ИЦ могат да се използват двестратегии: Назначаване на собствени кадри. Като недостатък на този похват трябва да се отчетат допълнителните езикови курсове, които оскъпяват и усложняват бързината при стартирането на проекта, но пък предимствата тук са допълнителната квалификация, която ще получат работниците. Назначаването на външни хора (студенти за лятна работа по социални програми) на системата на железниците. Предимства:• приток на нови идеи и информация• намаляване до минимум от разходи и средства за обучение• по-голям и по-добър подбор на кандидати. 5
 6. 6. Която и стратегия да се избере трябва да се спазват определените правилапри назначаването на персонала.Т.1 определяне на изисквания към кандидатитеТ.2 привличане на подходящи кандидатиТ.3 проучване на кандидатите и първоначално пресяванеТ.4 оценяване качествата на кандидатитеПо Т.1Към изискванията към кандидатите могат да се прибавят владеенето наанглийски и немски език, компютърна грамотност и добра комуникативност.По Т.2Подходящи за тази временна работа са студентите. Тъй като тези центровестартират в началото на лятото, а през лятото студентите търсят начини да сиосигурят допълнителен доход (възможно е включването на младежите вопределени социални програми).По Т.3Може да се търсят студенти от специалността “Туризъм”, което ще помогнеза техния професионален опит.По Т.4Оценяването може да се извърши от специална комисия, коятобезпристрастно да оценява кандидатите, като даването на предимство намладите хора е от съществено значение за компанията.Самият информационен център може да е само едно бюро и рекламен плакат,от който да става ясно, че това е мястото, където чужденците могат данамерят необходимата им информация, но според нас най-добре е ИЦ да евъв вид на презентационен щанд.Ако този проект докаже своята ефективност, би могло да се помисли заоформянето на Центъра като постоянен и целогодишен.Като автори на проекта членовете на Асоциацията “Приятели нажелезопътния транспорт” ще съдействат активно в реализацията иорганизацията на проекта. 6
 7. 7. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: С въвеждането на новите технологии и новаторството в борбата за по-доброобслужване и предлагане на определените продукти новаторството, нарастваи дела на услугите.Те започват да играят все по-голяма роля във въз производственият процес.Без развитието на услугите процесът на реализация започва да се забавя идеформира, а на определен етап на стоково пасище тяхното отсъствие илинеравномерно предлагане води до загуби. Те могат да доведат до прекъсванена процеса на реализация в транспортната схема.Нарастването на делът на услугите без печалба в който влизат и“информационните услуги” заемат все по-голям дял в икономическатаструктура. Нетърговските услуги непрекъснато се увеличават катоорганизациите, които ги предлагат функционират на основата нафинансирането, при което не се осъществяват и търсят печалби в паричноотношение, а активите по-скоро идват от изпълнението на социални иобществени програми. За осъществяването на тази перспектива е необходимоназначаването на персонала за ИЦ. Работното време на персонала да бъдегъвкаво, плаващо и асинхронно с частична заетост. Назначеният персонал даосъществява “лична продажба”, която съпровожда физическата среща напредлагането и търсенето в транспортната система. Умението на тези, коитонепосредствено са ангажирани в информационната среда е да убеждаватпътниците в предимствата на железопътния транспорт. Успехът на личнатапродажба зависи от техническата екипировка, т.е. наличието на проспекти,каталози и рекламни брошури, но тук не трябва да се пренебрегват и личнитекачества на персонала (включително и външния вид- форменото облекло)знанието на чужди езици и ученията да бъдат убедителни и красноречиви –установено е ,че съществува взаимозависимост между начина и мястото наизложение на стоката в пункта за обслужване в ИЦ. Ръководството поемаотговорността и конкретната форма и методите за неговото осъществяване.Като при набирането на необходимият персонал ( четири човека) да сеназначи консултант (на хонорар) по назначаването на хората. Той да е човек,свързан и запознат със спецификата на работа, да подбере подходящите и даим предложи срочни договори за изпълнение на техните задължения. Зазаемането на изработването на договорите да се назначи юрист консулт.Създаването на управленчески кадри спрямо човешката активност повишенанивото на резултатите от работата на назначеният персонал. Отсъствието науправленчески контрол често пъти води до занижаване на качеството напредлаганите услуги. Тук изпъква нуждата от ръководител и заместник 7
 8. 8. ръководител на проекта (директор и зам.директор на проекта).Ролята на ръководителя на проекта:Да следи за спазването на изпълнението на поставените задачи и правила, даосъществява оперативен отчет и статистика (алтернативният метод). Следкрая на проекта да докладва за изпълнението на конкретните задачи.Заместник ръководителят: - Да създаде правила за работа на персонала. - Инструкции - Да следи за работното време и работното облекло и техническото състояние на пункта - Да държи връзка с ръководителя на проекта и докладва при настъпили измененияЗа проверка резултатите на проекта, при извършването на информационнатауслуга персонала да предостави на клиента (чуждия пътник) формуляр.Чрез попълването на този формуляр се извършва статистика и се търсятначини и методи за оптимизиране на услугата. Цялостното събиране исистематизиране на резултатите да се извърши чрез алтернативния метод намаркетинга, при който се задават въпроси като се позволяват само двавъзможни отговора.. Да се отпечатат железопътни карти на английски език, разписание, ако щеима допълнителни влакове за Олимпиадата. Да се популяризираттуристически дестинации, които са близо до железопътните линии, хотели,близо до тези обекти също могат да се рекламират. По отношениеобслужването на инвалиди, Центърът ще има връзка с дежурните на гарата забързо доставяне на платформа за транспортирането на инвалидите до влака.Трябва да има един железопътни телефон за връзка с Транспортна полиция,ръководителя на смяната и други гарови служби.Като всеки проект най-скъпата и ценна (от финансов характер) еизпълнението на инфраструткурните виждания - за целта ще се закупи илинаеме готовият продукт на фирма. В случая сме използвали фирма“FAIRNET”- лидер в проектирането и реализацията на павилиони и щандовеза изложения. 8
 9. 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: В администрирането на проекта ще бъдат включени следните длъжности: • ръководител на проекта • зам. ръководител на проекта • консултант по набирането на персонала • юрист-консултант • експерт по връзки с обществеността • счетоводителВъзможно е едно лице да изпълнява по няколко длъжности с цел оптимизиране набюджета на проекта. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТАЗа инфраструктурното реализиране на проекта предлагаме два подхода: Първи вариант при наемане на павилиона за три месеца – обща максимална сумаза реализация на проекта 8939 лв. Втори вариант при закупуване на павилиона - обща максимална сума зареализация на проекта 9584 лв.За подробна информация за дела на всички разходи предлагаме следната таблица: 9
 10. 10. персонал Брой Сума за Сума за Допълнителни души 1 месец лв. 3 месеца лв. условия 4 1072 за 4 4290 за 4 души Срочен трудов души договор+осигуровки Обслужване на ИЦРъководител на проекта 1 150 450 Осигуряване на платен год. отпускЗам. ръководител 1 120 360 Осигуряване на платен год. отпускКонсултант по набиране на 1 120 еднокр. 270персонал и PR експерт Хонорар +50лв./мес.Юрист консулт 1 40 120 ХонорартекущиОфис консумативи 100 300Откриване на тел пост 144 еднокр. 144Печат на брошури 1200общиТел. разходи 100 300Облекло 520 еднокр. 520 320 за 4-те човека от персонала и 200 за упр. органиТабела на ИЦ 100 еднокр. 100Инфраструктурни ИЦ 90+90+90 Макс. за вариант- Евро/мес. 531 лв. под наем ИЦ 600 Евро Макс. за вариант- еднокр. 1176 лв. закупуванеТранспортиране ИЦ 70 Евро 138лв. и при двата еднокр. вариантаПоддръжка ИЦ 40 Евро/3мес. 78 лв. и при двата вариантаСглобяване ИЦ 70 Евро 138лв. и при двата еднокр. варианта 10
 11. 11. Облекло Общи Тел. разходи Персонал Инфраструктурни РАЗХОДИД З К Ю Транспорти а о р ИЦр м н ие . с ск д у тт и л ко р т о Текущир е а н к н с т т у о л р т Офис Теле- Печат на консу- фони брошури и мативи анкетиОбщ персонал на ИЦ 11

×