Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Български железопътни награди – 2010?

304 views

Published on

Български железопътни награди – 2010?

Съществуват десетки годишни награди на редица сектори, но връчването на награди в един от водещите сектори в транспорта на България все още не е практика.


инж. Варужан Апелян
Асоциация „Приятели на железопътния транспорт”
Европейска пътническа федерация

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Български железопътни награди – 2010?

  1. 1. Публикувана в сп. ЖПТ Български железопътни награди – 2010? Съществуват десетки годишни награди на редица сектори, но връчването на награди в един от водещите сектори в транспорта на България все още не е практика. инж. Варужан Апелян Асоциация „Приятели на железопътния транспорт” Европейска пътническа федерация Снимки: Връчване на Британските железопътни награди -2008 До преди десетина години всички ние, българските железничари, бях служители на БДЖ. Днес живеем и работим в различно време. Икономиката се развива на либерализиран принцип, при пазарни условия. От началото на 2007 г. България е член на ЕС, след приемането на ангажиментите от договора за присъединяване. Част от тях е провеждането на Общата транспортна политика, в резултат на която сме свидетели и на либерализиран железопътен транспортен пазар. Появиха се НК ЖИ, БДЖ ЕАД, БЖК, Булмаркет, Газтрейд, Унитранском, идват Рейл Карго Австрия и Лоджистък Сървисис Данубиус ... По-нататъшното развитие на пазарната икономика у нас ще доведе и до нарастване на интереса и представителството на частния капитал в железопътния ни сектор, под форма на участия в компании за товарни превози, инфраструктурно строителство и поддръжка, ремонти и модернизации на подвижен състав, доставки на железопътни съоръжения и оборудване, логистика и консултинг. Може би след края на Световната криза по родните релси ще се появят и много нови оператори, като икономическата среда ще става все по-конкурентна, а стандартът на предлаганите услуги ще се повишава непрекъснато, което би довело и до по-високи цели пред железопътния бизнес. Ще нарасне ли конкуренцията между железопътните компании, между отделите и екипите, от работниците до топ мениджърите? Дори и днес предизвикателствата не се срещат единствено в ежедневното изпълнение на преките ни служебни задължения, а все по-често се поставят въпроси от рода на това ще можем ли ние, българските железничари, да отговорим на високите изисквания на европейския транспортен пазар? Някои от нашите колеги намериха успешна реализация в железопътните системи по света, например в мегаполиси като Лондон, Берлин, Атина, Истанбул, но ако сравним количествено относителния дял на железничарите, работещи по специалността 1
  2. 2. си в чужбина с този на представители на другите професии, които са упражнявани извън пределите на страната, резултатите ще са много по-високи в полза на другите сектори на икономиката. Мнението ми е, че е крайно време да бъдат създадени критерии за професионална оценка на дейностите в системата на железопътния сектор на България, като едновременно с това започне и публично стимулиране на най-добрите професионалисти в Българската железопътна индустрия, а не само в отделните компании, както е настоящата практика. По пози начин ще се съдейства за постигане на общност в сектора, до споделяне на опита и най-добрите практики, което ще стимулира работещите да усъвършенстват допълнително изпълняваната от тях дейност. В светлината на по-горните размисли бих искал публично да оповестя предложението, което направих скоро пред МТИТС, относно създаването на годишни железопътни награди. Преглеждайки световния опит в железопътните награди, предлагам той да бъде отчасти взаимстван, като се създадат следните категории: • „Награда за изключителен принос” – категорията е отворена за служители от „предните редици” на експлоатационния и поддържащия персонал до мениджъри на средно управленско ниво. Всяка компания ще има право на излъчване на трима кандидати; • „Служител на годината” – Освен награда за главната категория, може да има под-категории, включващи най-популярните длъжности в железопътния транспорт като: машинист, началник-влак, ръководител движение, маневрист, стрелочник и др.; • „Гара на годината” – тази награда ще покаже гарата, която предлага най-доброто обслужване и условия за пътниците, в резултат от успешното взаимодействие на различните звена в железницата. Наградата може да бъде разделена на няколко под-категории: малка, средна и голяма гара; • „Награда за логистика” – номинациите могат да се подават от НК ЖИ, операторите, логистици, спедитори, както и от специалисти работещи в най- различни екипи; • „Иновация на годината” – наградата ще се дава за успешно въвеждане на нов продукт на железопътния пазар в широк смисъл; • „Специална награда за безопасност и сигурност” - наградата ще оцени усилията и ангажираността на служители и компании във връзка с повишаването на безопасност. Наградата ще обхваща всички аспекти на безопасността, включително безопасността на пътници, служители и товари; • „Награда за строително постижение” – номинации за всякакви железопътни строителни проекти, включващи както ново строителство, така и модернизации на съществуващи обекти; • „Проект на годината” – номинации ще се приемат за всякакви проекти (енергетика, сигнализация, телекомуникация, оперативна съвместимост и др.) , с изключение на строителните, за които има отделна награда; • „Пътнически оператор на годината” – предвид единствения пътнически оператор БДЖ ПП в момента, в първите години ще е задължително да се номинират всички налични пътнически оператори на релси, като Метрополитен София и Електротранспорт София; • „Товарен оператор на годината” – предвид няколко оператора в България, може по условие всички да бъдат номинирани; 2
  3. 3. • „Екип по поддръжката на годината” – право на участие ще има всяка структура свързана с поддържането на инфрастуктурни съоръжения. • „Железопътен екип на годината” – право на участие ще имат всички екипи по проекти или служители от всякакви звена свързани с железопътния транспорт. • „В името на пътника” – номинациите трябва да представят инициативност, творчество, иновативно мислене с цел предоставяне на първокласно обслужване на пътниците. Надявам се това предложение да провокира дискусия не само в професионалните среди, но и сред клиентите в сектора. Подобни награди са жизнено необходими за българския железопътен сектор, в контекста на потребността от създаване на Българското железопътно лоби – тема отворена преди месец в сп. Железопътен транспорт. Позитивен знак ще бъде, ако началото бъде поставено през 2010 г. – кръгла и лесна за запомняне! Предварително ви благодаря за коментарите и предложенията, които ще изпратите на следния електронен адрес:railfriends@abv.bg 3

×