Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.2. reclamarea in domeniul apei potabile

1,506 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6.2. reclamarea in domeniul apei potabile

  1. 1. 6.2. Reclamarea prestatiilor de servicii din domeniul apei potabile 1.Daca doriti sa contestati indexul fac- Pentru a contesta indexul din fac- turii de apa rece va recomandam sa tura trebuie sa va grabiti. Acesta aveti in vedere urmatoarele aspecte. poate fi contestat numai in 15 zile Conform normelor impuse de catre de la data primirii facturii. furnizorii de apa rece, factura poate fi con- testata, totusi, in general, in orice situatie Pentru reclamatiile adresate suma din factura trebuie achitata, urmand a furnizorului de apa potabila Apa Nova fi regularizata, daca contestatia este accep- Bucuresti S.A. puteti apela la urma- tata. toarele mijloace: In cazul in care doriti sa depuneti o - telefonul 9262, unde exista un serviciu reclamatie referitoare la contestarea sumei permanent; din factura trebuie ca mai intai sa analizati - faxul 3123612, in atentia Apa Nova/ factura, adica sa vedeti care ar fi suma care Serviciul Clienti; credeti ca ar trebui sa o platiti, in functie de - scrisoare expediata pe adresa Apa Nova consumul pe care l-ati avut in perioada fac- Clienti, str. Demetriad 2, sector 1, turata. Bucuresti - va deplasati personal la Biroul Primire Pentru analiza facturii trebuie sa Clienti din str. Demetriad 2, sector 1, cititi in mod regulat contorul de apa. O Bucuresti, intre orele 8-12. citire corecta a acestuia va va permite sa supravegheati permanent consumul de apa si astfel chiar sa va planificati buge- tul familiei. Va recomandam sa va faceti o copie dupa factura si sa va prezentati cu contractul de apa la societatea furnizoare (de exemplu Apa Nova S.A. in Bucuresti) unde sa depuneti o reclamatie, pentru care sa primiti un numar de inregistrare si un termen pana la care vi se va solutiona cazul. APC- Romania Reaclamarea in domeniul apei potabile -1-
  2. 2. 2.Daca vreti sa contestati calitatea distribuita la toti utilizatorii. proasta a apei potabile Prin bransamentul de apa se intelege ansamblul de constructii si instalatii din reteaua de distributie care Calitatea proasta a apei potabile este asigura legatura dintre conducta publi- si principala cauza a tuturor neplacerilor ca si utilizator. dumneavoastra, incepand cu garniturile de la robinete care trebuie schimbate din ce in Bransamentul se compune ce mai des si cu corodarea boilerului de apa din: calda si nu in ultimul rand calcinarea tevilor, - priza de apa, pe conducta de distributie care combinata cu trepidatiile cauzate de publica; modificarea brusca a presiunii apei calde - robinetul, cu dispozitiv de inchidere cu sau rece pot conduce chiar la fisurarea cheie; acestora. - vana de inchidere, inainte de apometru; In cazul in care v-ati confruntat cu - robinetul vanei de inchidere; una din situatiile enumerate mai sus va reco- - apometru, plasat intr-un camin sau intr- mandam sa va adresati societatii care dis- un spatiu corespunzator; tribuie apa rece. - caminul de bransament, plasat acolo unde sunt conditii de amplasare. De asemenea este bine sa luati legatura si cu alti vecini, care mai mult ca sigur se confrunta cu aceleasi probleme ca si dumneavoastra astfel incat reclamatia pe care o veti face in comun va avea un impact mai mare asupra distribuitorului. In cazul in care reclamatia nu va fost solutionata va recomandam sa va adresati Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor sau Oficiului pentru Protectia 3. Daca vreti sa reclamati proasta intretinere si reconditionare a bransa- mentelor si racordurilor trebuie sa cititi cu atentie urmatoarele precizari. Atentie : delimitarea dintre instalatia Consumatorilor. interioara (a casei dumneavoastra, sau a Lucrarile de intretinere si blocului dumneavoastra) se face prin reconditionare a bransamentelor si apometru, care este ultima componenta a racordurilor publice sunt executate de retelei publice. Astfel, instalatia care plea- prestatorul de servicii (de exemplu Apa ca de la apometru la blocul (locuinta) dum- Nova Bucuresti S.A.) pe cheltuiala sa. neavoastra se afla in proprietatea dum- neavoastra si deci si raspunderea si chel- Trebuie sa specificam faptul ca este tuielile asociate reparatiilor va apartin. vorba despre reteaua publica de distributie a apei, adica de partea din sistemul de ali- Va mentionam faptul ca mentare cu apa, alcãtuit din conducte,armã- intretinerea instalatiei nu cuprinde si turi si constructii accesorii prin care apa este cheltuielile necesare deplasarii la locul APC- Romania Reclmareain domeniul apei potabile -2-
  3. 3. solicitat a lucrãtilor, lucrarile de modifi- Este bine sa va faceti o copie dupa care a bransamentelor si racordurilor factura si sa va prezentati cu contractul de aflate in proprietatea dumneavoastra si apa la societatea furnizoare (de exemplu nici alte reparatii necesare datorate avari- Apa Nova S.A. in Bucuresti) unde sa ilor cauzate de neglijenta consumatoru- depuneti o repclamatie, pentru care sa lui. primiti un numar de inregistrare si un ter- men pana la care vi se va solutiona cazul. Dar si in acest caz trebuie sa cunoasteti care este granita dintre reteaua Pentru a contesta indexul din publica si reteaua proprie pentru a nu plati si factura trebuie sa va grabiti. Acesta ceea ce nu trebuie sa platiti dumneavoastra. poate fi contestat in 15 zile de la In cazul in care vreti sa reclamati data primirii facturii. proasta intretinere a bransamentleor va tre- bui sa faceti o plangere, in scris, la furnizorul de apa potabila Apa Nova Bucuresti S.A. 5. In cazul in care apometrul (contorul care va trimite un specialist sa constate pentru apa) este defect si doriti o verifi- starea in care se gaseste bransamentul care a acestuia trebuie sa stiti ca aveti respectiv. dreptul ca in orice moment sa verificati exactitatea apometrului sau a indicati- 4. Persoanele care locuiesc in case(vile) ilor lui. se plang destul de des de faptul ca chiar Verificarea inexactitatii indicatiilor daca si-au montat un contor pentru apa apometrului se face numai la standuri acesta nu este citit, iar factura este incar- autorizate de verificare ale funizorului de cata in mod constant cu consumuri inex- apa sau ale unor terti in prezenta istente. reprezentantilor furnizorului. Verificarea metrologica a Ce trebuie sa stiti: apometrului nu este gratuita si va sfatuim Contorul de apa trebuie sa fie citit o sa va adresati firmei care furnizeaza apa data la doua luni, cam la aceeasi data de sau chiar unui tert cu mentiunea ca, de catre un reprezentant al furnizorului. Daca exemplu in Bucuresti, taxele solicitate de locuiti la casa si nu sunteti acasa in perioada societatea Apa Nova Bucuresti S.A. sunt citirii contorului ar fi bine daca ati putea mai mici decat cele ale altor firme. apela la un vecin sau o alta persoana care sa permita accesul reprezentantului furni- Taxa difera in functie de diametrul zorului la locul unde este montat contorul de nominal al apometrului si cuprinde operati- apa. ile de demontare/montare apometru si de verificare propriu-zisa. Daca contorul dumneavoastra nu este citit de catre persoana autor- Astfel, pentru un apometru cu izata de societatea furnizoare de apa, iar in diametrul nominal cuprins intre 20 si factura este trecut un consum nereal trebuie 30 mm, taxa totala asociata verificarii sa analizati factura, adica sa vedeti care ar fi este de 513937 lei (iulie 2002), iar pentru suma care credeti ca ar trebui sa o platiti, in un apometru al carui diametru nominal functie de consumul pe care l-ati avut in este egal sau depaseste 50 mm, taxa este perioada facturata. de 1036585 lei (iulie 2002). APC- Romania Reclamarea în domeniul apei potabile -3-
  4. 4. Daca in urma verificarii se constata ca apometrul este defect acesta va trebui sa fie inlocuit, iar Asociatia de Locatari/Proprietari va trebui sa cumpere un apometru nou. APC- Romania Reclamarea în domeniul apei potabile -4-

×