Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

מצגת החייאה בסיסית ומתקדמת

 1. 1. ‫הנחיות לצוותי הרפואה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 2. 2. ‫מערכת העצבים‬ ‫פיקוח וויסות‬ ‫הפעלה ופיקוח‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מערכת הדם‬ ‫מערכת הנשימה‬ ‫אספקת חמצן 2‪O‬‬ ‫סילוק פחמן דו חמצני 2‪CO‬‬
 3. 3. ‫מערכת העצבים‬ ‫פיקוח וויסות‬ ‫הפעלה ופיקוח‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מערכת הדם‬ ‫מערכת הנשימה‬ ‫אספקת חמצן 2‪O‬‬ ‫סילוק פחמן דו חמצני 2‪CO‬‬
 4. 4. ‫• הוכח כי הפעולות מצילות החיים הן:‬ ‫– עיסויים אפקטיביים‬ ‫– דפיברילציה‬ ‫ומה עם כל השאר?‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 5. 5. ‫פירוש‬ ‫דרגת המלצה‬ ‫מומלץ מאוד‬ ‫‪Class I‬‬ ‫מקובל ויעיל - העובדות והמומחים‬ ‫‪Class Iia‬‬ ‫תומכים בטיפול‬ ‫מקובל ויעיל - תמיכתם של העובדות‬ ‫‪Class Iib‬‬ ‫והמומחים אינה גדולה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מבטיח, אך העובדות לא מספיקות‬ ‫”‪“Indeterminate‬‬ ‫כדי לקבוע המלצה לא מזיק אך לא‬ ‫מועיל‬ ‫לא יעיל, עלול להזיק‬ ‫‪Class III‬‬
 6. 6. ‫• ההוכחה שעיסויים יעילים ודפיברילציה מוקדמת מצילים חיים‬ ‫בוודאות, יושמו בהנחיות החדשות שפורסמו בשנת 0102.‬ ‫לכן השלבים ‪ A‬ו – ‪ ,B‬נדחקים מעט לאחור ומתחילים מיד‬ ‫בשלב ה – ‪! C‬‬ ‫• ביצוע פתיחת ‪ AW‬והנשמות מצריכים ידע וטכניקה לעומת עיסויים‬ ‫ודפיברילציה חצי אוטומטית הניתנים לביצוע גם ע"י עוברי אורח ואינן‬ ‫דורשות מיומנות גבוהה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬
 7. 7. ‫זיהוי דום לב וקריאה לצוות החייאה‬ ‫1.‬ ‫‪ CPR‬מוקדם בדגש על עיסויים‬ ‫2.‬ ‫דפיברילציה מוקדמת במידת הצורך‬ ‫3.‬ ‫טיפול ברמת ‪ALS‬‬ ‫4.‬ ‫תוכנית שיקום לאחר חזרת דופק ספונטני‬ ‫5.‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫זיהוי ואבחון מוקדמים של ‪ Stroke‬ו- ‪ACS‬‬ ‫•‬ ‫נחשבים לחלק מה – ‪BLS‬‬
 8. 8. ‫• במקרים של ‪ VF‬ו – ‪ Pulsless VT‬ניתן להגיע לכ – %05 סיכויי‬ ‫הישרדות בהחייאה הן בתוך בית החולים והן בהחייאה מחוץ לכותלי‬ ‫בית החולים‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 9. 9. ‫• זיהוי מוקדם של דום לב (חוסר הכרה, נשימות לא יעילות‬ ‫"‪Class I – )"Gasping‬‬ ‫• "לראות, לשמוע, להרגיש" הוסר מהפרוטוקול‬ ‫• התמקדות ב"החייאת ידיים" –‬ ‫עיסויים בלבד בכל צוות שאינו מיומן – ‪Class I‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• שינוי סכמת ההחייאה מ – ‪ ABC‬ל – ‪CAB‬‬ ‫• המשך ביצוע החייאה עד לחזרת דופק עצמוני או עד לקביעת מוות‬ ‫(דגש על שיקום החולים לאחר החייאה)‬
 10. 10. ‫• התמקדות בביצוע עיסויי חזה ברמה גבוהה:‬ ‫1. עיסויים בעומק וקצב נכונים – ‪Class IIa‬‬ ‫2. הקפדה על חזרת בית חזה לאחר כל עיסוי – ‪Class IIa‬‬ ‫3. מינימום הפרעות בזמן עיסויים – ‪Class IIa‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫4. מניעת הנשמה מופרזת – ‪Class III‬‬
 11. 11. ‫• הסיבה העיקרית לדום לב פתאומי –פרפור חדרים או טכיקרדיה‬ ‫חדרית ללא דופק‬ ‫• מוות מוחי מתרחש תוך 6-4 דקות מהתמוטטות החולה‬ ‫• מטרת ההחייאה הבסיסית )‪ )BLS‬היא לייצר פרפוזיה וחמצון עד‬ ‫לביצוע החייאה מתקדמת (‪)ALS‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫החייאה מתקדמת (‪ )ALS‬מתבססת על החייאה בסיסית‬ ‫(‪ )BLS‬ברמה גבוהה‬
 12. 12. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫הצלחת ההחייאה המתקדמת‬ ‫תלויה בביצוע החייאת ‪BLS‬‬ ‫ברמה גבוהה !‬
 13. 13. ‫בטיחות‬ ‫בטיחות‬ ‫בדוק האם האדם מגיב‬ ‫אם לא מגיב‬ ‫התרשם במהירות אם האדם נושם‬ ‫אם לא נושם או‬ ‫נושם "נשימות אחרונות"‬ ‫הנשם כל‬ ‫קרא לעזרה (חייג 101)‬ ‫6-5 שניות.‬ ‫ודאג להביא דפיברילטור‬ ‫בדוק דופק‬ ‫‪C‬‬ ‫כל 2 דקות.‬ ‫בדוק דופק (עד 01 שניות)‬ ‫אם אין - בצע 03 עיסויי חזה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫כאשר מגיע דפיברילטור חבר אותו מיד‬ ‫סלק הפרשות ופתח נתיב אוויר‬ ‫‪A‬‬ ‫בצע 2 הנשמות‬ ‫‪B‬‬ ‫המשך בביצוע סבבים של 03 עיסויי חזה ו-2 הנשמות‬ ‫עד להגעת צוותי מד"א‬
 14. 14. ‫• שמירה על בטיחותך‬ ‫• שמירה על בטיחות החולה‬ ‫• במסגרת ה – ‪ – SAFETY‬אין להנשים מפה לפה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 15. 15. ‫• בדיקת הכרה: קריאה לחולה בקול רם וטפיחה על הכתף‬ ‫• זיהוי: האם החולה נושם? האם הוא נושם נשימות אחרונות‬ ‫)‪Class I – ?(Gasping‬‬ ‫• קריאה לעזרה‬ ‫• שלח מישהו להביא דפיברילטור – ‪Class IIa‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫אם אתה לבד ואתה יודע שיש דפיברילטור זמין בקרבת מקום,‬ ‫גש להביאו, חבר אותו לחולה ופעל בהתאם להנחיות המכשיר.‬
 16. 16. ‫• בתוך בית החולים:‬ ‫– הזעק צוות החייאה‬ ‫• מחוץ לבית החולים:‬ ‫– חייג 101 למוקד מד"א‬ ‫– מסור מס' טלפון ואת כתובת האירוע‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫המדויקת‬ ‫– מסור פרטים רפואיים על האירוע‬ ‫– נתק אחרון את השיחה‬ ‫אם ביקשת מהמזכירה להתקשר,‬ ‫ספק לה את הפרטים‬ ‫והמידע הדרוש !‬
 17. 17. ‫• במקביל לשלב הקודם:‬ ‫– בדיקת דופק בקרוטיד עד 01 שניות‬ ‫– אם אין דופק, עד להגעת דפיברילטור, ביצוע 03 עיסויים –‬ ‫‪Class Iia‬‬ ‫– עם הגעת הדפיברילטור, חבר אותו לחולה ופעל בהתאם‬ ‫להנחיותיו‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫אנשים שאינם מיומנים, אינם נדרשים‬ ‫לבדוק דופק! עליהם להתחיל מיד בביצוע‬ ‫03 עיסויי חזה ‪Class I‬‬
 18. 18. ‫• בזמן ביצוע העיסויים יש להקפיד:‬ ‫– עומק עיסויים: 5 ס"מ לפחות – ‪Class IIa‬‬ ‫– קצב של לפחות 001 עיסויים בדקה – ‪Class IIa‬‬ ‫– מיקום:מרכז בית החזה – ‪Class IIa‬‬ ‫– הקפדה על חזרת בית החזה לאחר כל עיסוי – ‪Class IIa‬‬ ‫– מניעת הפרעות לרצף העיסויים (פרפוזיה) – ‪Class IIa‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫– החלפת מעסה כל 2 דקות במידת האפשר‬ ‫– החולה שוכב על משטח קשיח‬ ‫מקום העיסוי: מרכז‬ ‫בית החזה‬ ‫(אין צורך למדוד אצבעות)‬
 19. 19. ‫• עם הגעת הדפיברילטור:‬ ‫– חיבור מהיר של המדבקות והפעלת המכשיר (במושתלי קוצב,‬ ‫השתדל לא להניח על הקוצב) – ‪Class IIa‬‬ ‫– פעל בהתאם להוראותיו‬ ‫– מיקום מדבקות:‬ ‫• קדמי + אחורי‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• קדמי + ימני‬ ‫• קדמי + שמאלי‬ ‫**אין עדיפות למיקום ספציפי‬ ‫לאחר מתן שוק חזרה מיידית ל -2 דקות עיסויים‬ ‫המטרה: מתן שוק ראשון עד 3 דקות מרגע ההתמוטטות‬
 20. 20. ‫פתיחת פה‬ ‫•‬ ‫סילוק הפרשות – סקשן‬ ‫•‬ ‫פתיחת נתיב אויר בשיטת "מצח סנטר" (שיטה בטוחה בכל‬ ‫•‬ ‫הגילאים) – ‪Class IIa‬‬ ‫בטראומה: פתיחת ‪ AW‬בשיטת: ‪Jaw Thrust‬‬ ‫•‬ ‫לאנשי צוות רפואי – ‪Class IIb‬‬ ‫החדרת מנתב אויר (‪Class IIa – )OPA NPA‬‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 21. 21. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 22. 22. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 23. 23. ‫• שלב 1 - בחר את הגודל המתאים‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• שלב 2 – החדר את מנת האוויר‬
 24. 24. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 25. 25. ‫• דגשים לביצוע סקשן:‬ ‫– שימוש בקטטר קשיח בחלל הפה על מנת לייעל את הפעולה‬ ‫– חשוב להחזיק מספר סוגים על מנת לאפשר סקשן דרך הטובוס‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 26. 26. ‫שתי הנשמות עד לעליית בית חזה ‪Class IIa‬‬ ‫•‬ ‫כל הנשמה במשך שנייה אחת ‪Class IIa‬‬ ‫•‬ ‫דגש על הכשרת צוותים להנשמה נכונה באמבו‬ ‫•‬ ‫לא מומלץ למטפל בודד להנשים באמבו‬ ‫•‬ ‫הנשמה נכונה: בעזרת 2 מטפלים כאשר האחד אוטם והשני מנשים‬ ‫•‬ ‫נפח הנשמה מומלץ: ‪600cc‬‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫**אין צורך בבדיקה חוזרת של נשימה, יש להמשיך‬ ‫ברצף ההחייאה, עד לסיום הסט‬
 27. 27. ‫• קצב העיסויים וההנשמות‬ ‫– קצב העיסויים וההנשמות בכל הגילאים (הן ביחיד והן בצוות):‬ ‫• 03 עיסויים‬ ‫• 2 הנשמות‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫– 2 מקרים יוצאי דופן:‬ ‫• בילדים ותינוקות בזוג: 2:51‬ ‫• ביילודים: 1:3 (אם ידוע שסיבת ה – ‪ Arrest‬הינה‬ ‫קרדיאלית עבור לקצב עיסויים מתאים – 2:51)‬
 28. 28. ‫הגעה של ‪ AED‬או מוניטור דפיברילטור‬ ‫מצריך שוק‬ ‫לא מצריך שוק‬ ‫תן שוק אחד‬ ‫‪ANALYZE‬‬ ‫חזור מיידית להחייאה‬ ‫וחזור מיידית‬ ‫בדיקת קצב – האם מצריך שוק?‬ ‫בדוק דופק‬ ‫להחייאה ל-5 מחזורים‬ ‫כל 5 מחזורים‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫דפיברילציה מידית היא הטיפול הנבחר ל- ‪VF‬נצפה ‪Class I‬‬ ‫•‬ ‫בצע ‪ Analyze‬בהקדם האפשרי‬ ‫•‬ ‫אם אין צורך בביצוע דפיברילציה חזור מידית לביצוע החייאה,‬ ‫•‬ ‫בדוק את הקצב לאחר 2 דקות של החייאה‬
 29. 29. ‫השימוש ב - ‪AED‬‬ ‫1. הדלק את המכשיר‬ ‫2. חבר את המדבקות‬ ‫3. עקוב אחר הוראות המכשיר‬ ‫4. דפיברילציה ‪ ‬שתי דק' החייאה ‪ ‬בדיקת דופק‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 30. 30. ‫ילד מוגדר בין הגילאים שנה לגיל 8-1 (או עד הופעת סימני בגרות)‬ ‫עיסוי באמצעות יד אחת / שתי הידיים בהתאם לגודל הילד‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫יחס עיסויים-הנשמות בזוג (צוות מקצועי)‬ ‫דפיברילציה- עדיפות עם מתאם‬ ‫או מדבקות לילדים‬ ‫51עיסויים‬ ‫2 הנשמות‬
 31. 31. ‫תינוק מוגדר בין הגילאים אפס לשנה‬ ‫עיסויי חזה‬ ‫הנשמה‬ ‫בדיקת דופק‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫51עיסויים‬ ‫2 הנשמות‬ ‫דפיברילציה- עדיפות עם מתאם‬ ‫או מדבקות לילדים‬ ‫יחס עיסויים-הנשמות בזוג (צוות‬ ‫מקצועי)‬
 32. 32. ‫אין כניסת אויר – שיפור קיבוע הראש לאחור‬ ‫•‬ ‫החייאה בטראומה – יש לבצע החייאה מלאה (עיסויים והנשמות)‬ ‫•‬ ‫שבירת / פריקת צלע – המשך ביצוע העיסויים‬ ‫•‬ ‫נעילת לסתות – אין לבצע ניסיון לפתיחת הלסת בכוח‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 33. 33. ‫סכנה לצוות המטפל‬ ‫•‬ ‫אובדן צלם אנוש‬ ‫•‬ ‫חזרה של דופק ספונטני‬ ‫•‬ ‫הגעת צוות רפואי בכיר יותר‬ ‫•‬ ‫קביעת מוות ע"י רופא‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 34. 34. ‫עבודה לפי סכמת ה- ‪CAB‬‬ ‫•‬ ‫שילוב מהיר של הדפיברילטור ללא עיכוב בביצוע עיסויים – במטרה‬ ‫•‬ ‫לתת שוק בהקדם האפשרי‬ ‫באם הנך מטפל בודד: בצע עיסויים ללא הפסקה עד להגעת צוות‬ ‫•‬ ‫נוסף‬ ‫אם אין באפשרותך להנשים – בצע עיסויים בלבד‬ ‫•‬ ‫קריאה לעזרה תתבצע באופן מיידי בכל הגילאים, אלא אם כן הוכח‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫שהרקע להחייאה הינו אספיקציה‬ ‫בילדים ותינוקות במידת האפשר, יש להנשים פה ואף‬ ‫•‬ ‫נפח הנשמה עד עליית בית החזה‬ ‫•‬
 35. 35. ‫תינוק‬ ‫ילד‬ ‫מבוגר‬ ‫שלב‬ ‫מתחת לגיל 1‬ ‫8-1‬ ‫8 ומעלה‬ ‫מייד, למעט במקרים ברורים של התמוטטות על רק נשימתי (טביעה, אסטמה וכיוצב'),‬ ‫קריאה לעזרה והבאת‬ ‫במקרה זה יש לבצע סבב של 2 דק ורק אחריו להזעיק עזרה‬ ‫דפיברילטור‬ ‫ברכיאלי או פמורלי‬ ‫בקרוטיד‬ ‫בדיקת דופק‬ ‫במרכז בית החזה‬ ‫מיקום עיסוי‬ ‫2 אצבעות‬ ‫1 או 2 ידיים‬ ‫2 ידיים‬ ‫צורת לחיצה‬ ‫לפחות 4 ס"מ לעומק החזה‬ ‫לפחות 4 ס"מ לעומק‬ ‫לפחות 5 ס"מ לעומק‬ ‫עומק עיסוי‬ ‫החזה‬ ‫החזה‬ ‫לחץ מהר חזק ועמוק בקצב של 001 בדקה לפחות‬ ‫קצב עיסויים‬ ‫יחיד – 2:03 זוג - 2:51‬ ‫יחיד – 2:03 זוג - 2:51‬ ‫יחיד וזוג – 2:03‬ ‫צורת לחיצה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫"מצח סנטר"‬ ‫‪Air Way‬‬ ‫ניסיון ל – ‪ Jaw Thrust‬בחשד לעמש"צ‬ ‫2 הנשמות יעילות בקצב של 1 שנייה להנשמה‬ ‫‪Breathing‬‬ ‫02 נשימות בדקה 3:1‬ ‫51 נשימת בדקה 4:1‬ ‫21 נשימות בדקה 5:1‬ ‫הנשמה ללא עיסוי‬ ‫01-8 נשימות בדקה 6:1 – 8:1‬ ‫הנשמה לטובוס‬ ‫בהכרה: טפיחות בין השכמות ודחיקות‬ ‫חזה.‬ ‫בהכרה: לחיצות חזקות ברום הבטן‬ ‫סילוק גוף זר‬ ‫לא בהכרה: המשך החייאה.‬ ‫לא בהכרה: המשך החייאה‬ ‫(השתנקות חמורה)‬ ‫חבר את הדפיברילטור מיד כשזמין, לאחר שוק המשך בביצוע 2 דקות החייאה.‬ ‫‪AED‬‬ ‫בילדים ותינוקות יש תחילה לנסות לחפש מדבקות ילדים, אם אין, יש להשתמש במדבקות מבוגר‬
 36. 36. ‫• השתנקות – חנק מגוף זר, אשר לא מאפשר כניסה או יציאה של‬ ‫אויר מקנה הנשימה ומשבש את תהליך הנשימה התקין‬ ‫• הגורם העיקרי –‬ ‫– מבוגר – בזמן האוכל‬ ‫– ילד / תינוק – גוף זר‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫%1 בלבד ממקרי ההשתנקות נגמרים במוות‬
 37. 37. ‫• אספירציה – כניסה של הפרשות או חומר זר לתוך קנה הנשימה‬ ‫והריאות‬ ‫– אדם מחוסר הכרה עלול להיחנק – מכסה הגרון, הנקרא‬ ‫אפיגלוטיס, ממוקם מאחורי שורש בסיס הלשון ומונע כניסת‬ ‫אוכל לקנה בזמן הבליעה‬ ‫ושט‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫קנה‬ ‫נשימה‬ ‫בליעה‬
 38. 38. ‫הגדרה: חסימה חלקית של קנה הנשימה עם מעבר מספק של אויר.‬ ‫סימנים:‬ ‫• החולה מסוגל לדבר‬ ‫• משתעל שיעול יעיל‬ ‫• נושם‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 39. 39. ‫טיפול:‬ ‫• התערבות במקרה זה עלולה לדחוק את הגוף הזר ממקומו ולהרע‬ ‫את מצבו של החולה‬ ‫• יש לעודד שיעול‬ ‫• פינוי לבית חולים‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 40. 40. ‫הגדרה: חסימה מלאה, או חסימה חלקית עם מעבר אויר לא מספק.‬ ‫סימנים:‬ ‫• החולה לא מסוגל לדבר‬ ‫• משתעל שיעול לא יעיל – שיעול שקט‬ ‫• לא נושם‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• ירידה ברמת הכרה, עד אובדן הכרה‬
 41. 41. ‫• טיפול:‬ ‫משתנק‬ ‫משתנק‬ ‫בהכרה‬ ‫מחוסר הכרה‬ ‫וודא‬ ‫בצע החייאה ללא בדיקת‬ ‫השתנקות‬ ‫דופק, לפני כל הנשמה בצע‬ ‫סריקת פה מהירה, מבלי‬ ‫שזו תפגע ברצף ההחייאה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫בדוק את חלל‬ ‫הפה‬ ‫בצע 01-6‬ ‫לחיצות ברום‬ ‫הבטן‬
 42. 42. ‫יש לוודא השתנקות‬ ‫6-4 טפיחות בין השכמות‬ ‫מבט לפה‬ ‫(‪)BACK BLOWS‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫עידוד שיעול‬ ‫מבט לפה‬ ‫במידת האפשר‬
 43. 43. ‫משתנק‬ ‫משתנק‬ ‫משתנק‬ ‫בהכרה (1-)‬ ‫מחוסר הכרה‬ ‫בהכרה (8-1)‬ ‫וודא‬ ‫בצע החייאה ללא בדיקת‬ ‫וודא‬ ‫השתנקות‬ ‫דופק, לפני כל הנשמה בצע‬ ‫השתנקות‬ ‫סריקת פה מהירה, מבלי שזו‬ ‫תפגע ברצף ההחייאה‬ ‫בדוק את חלל‬ ‫בדוק את חלל‬ ‫הפה‬ ‫הפה‬ ‫• כאשר נותנים טפיחות בן השכמות‬ ‫חייבים להפוך את התינוק / ילד‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫6-4 טפיחות‬ ‫6-4 טפיחות‬ ‫בן השכמות‬ ‫במידה ואי אפשר יש לדלג על‬ ‫בן השכמות‬ ‫השלב.‬ ‫בדוק את חלל‬ ‫בדוק את חלל‬ ‫הפה‬ ‫הפה‬ ‫6-4 דחיקות‬ ‫חזה ‪chest‬‬ ‫6-4 לחיצות‬ ‫‪thrusts‬‬ ‫ברום הבטן‬
 44. 44. ‫• ישנם מקרים בהם אין לבצע לחיצות בטן ויש לבצע‬ ‫דחיקות חזה:‬ ‫אישה הרה‬ ‫אדם שמן‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מרותק למיטה/כסא גלגלים‬ ‫תינוק עד גיל שנה‬ ‫מיקום הלחיצה - מרכז עצם החזה‬
 45. 45. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 46. 46. ‫• המונח "דום לב" כולל 4 סוגים של הפרעות בקצב הלב‬ ‫• במצגת שלהלן נסקור את ארבעת הסוגים והטיפול בהן‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 47. 47. ‫• אין כל פעילות חשמלית בלב. לכן, על נייר הרישום יהיה קו ישר, או‬ ‫כמעט ישר‬ ‫• אין להתייחס לתזוזות מעטות של המחט‬ ‫• מאפיינים:‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫– קצב: אין כל פעילות חשמלית בלב‬ ‫– מספר פעימות בדקה: אין‬ ‫– גלי ‪ :P‬אין‬ ‫– קומפלקס ‪ :QRS‬אין‬
 48. 48. ‫מוקדים אקטופיים מרובים בחדרי הלב‬ ‫•‬ ‫המוקדים "יורים" זרם חשמלי ללא קשר וסינכרון עם שאר המוקדים האקטופיים‬ ‫•‬ ‫חוסר תזמון של הקצבים החשמליים המהירים (מעל 003 בדקה) גורם לכך שהלב‬ ‫•‬ ‫אינו פועם, כלומר, החולה נמצא בדום לב‬ ‫גם ב ‪ VF‬גס (‪ )Coarse‬וגם ב ‪ VF‬עדין (‪ , )Fine‬יש לבצע דפיברילציה בהקדם‬ ‫•‬ ‫האפשרי ובמקביל להתחיל לבצע עיסויים‬ ‫מאפיינים:‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• קצב: לא ניתן להבחין בקצב כלשהו‬ ‫• מספר פעימות בדקה: קצב שלא ניתן לספירה‬ ‫• גלי ‪ :P‬אין נוכחות של גלי ‪ P‬או קצב עלייתי מסודר‬ ‫• קומפלקס ‪ :QRS‬לא קיים‬
 49. 49. ‫• קצב חדרי מהיר – ‪ ,VT‬יכול להופיע עם דופק וללא דופק (‪)Pulseless VT‬‬ ‫• ‪ VT‬ללא דופק הוא מצב של דום לב‬ ‫• קצב חדרי מהיר ללא דופק מתרחש בעקבות מוקד אקטופי בחדר (מוקד אחד או‬ ‫יותר) אשר "יורה" זרם חשמלי במהירות גבוהה מאוד ולכן אין כיווץ של הלב‬ ‫מאפיינים:‬ ‫• קצב: סדיר בד"כ, תיתכן אי סדירות קלה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• מספר פעימות בדקה: בין 062-021‬ ‫• גלי ‪ :P‬אין‬ ‫• קומפלקס ‪ :QRS‬רחב, גדול מ- 21.0 שניות‬
 50. 50. ‫‪Pulseless Electrical Activity‬‬ ‫•‬ ‫קיימים קומפלקסים (‪ )QRS‬חשמליים שאינם גורמים להתכווצות שריר הלב‬ ‫•‬ ‫כלומר, במוניטור נצפה בפעילות חשמלית מכל סוג שהוא, אולם החולה יהיה ללא‬ ‫•‬ ‫דופק מרכזי וללא לחץ דם‬ ‫במקרה זה, יש לבצע פעולות החייאה בהקדם ולטפל בגורם‬ ‫•‬ ‫מאפיינים:‬ ‫• קצב: סדיר / לא סדיר‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• מספר פעימות בדקה: הכל אפשרי‬ ‫• גלי ‪ :P‬יש / אין‬ ‫• קומפלקס ‪ :QRS‬צר או רחב‬
 51. 51. ‫• שינוי מהותי בסכמת ההחייאה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 52. 52. ‫הגדרה קלינית‬ ‫קריטריונים להמלצה‬ ‫דרגת המלצה‬ ‫התערבות טיפולית‬ ‫נתמך ע"י עובדות מדויקות‬ ‫ב – ‪ ,Class I‬תמיד מקובלת‬ ‫‪Class I‬‬ ‫בלפחות מחקר אחד, מבוקר,‬ ‫בטוחה ויעילה. נחשב כטיפול‬ ‫"מומלץ מאוד"‬ ‫אקראי ורטרוספקטיבי‬ ‫ראשוני וסטנדרטי‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫התערבות טיפולית‬ ‫נתמך ע"י עובדות טובות עד‬ ‫ב – ‪ ,Class IIa‬מקובלת‬ ‫‪Class IIa‬‬ ‫טובות מאוד, העובדות‬ ‫בטוחה ויעילה. נחשב כטיפול‬ ‫"מקובל ויעיל"‬ ‫והמומחים תומכים בטיפול‬ ‫אפשרי ע"י רוב המומחים‬
 53. 53. ‫הגדרה קלינית‬ ‫קריטריונים להמלצה‬ ‫דרגת המלצה‬ ‫התערבות טיפולית‬ ‫נתמך ע"י עובדות אמינות עד‬ ‫ב – ‪ Class IIb‬מקובלת,‬ ‫‪Class IIb‬‬ ‫טובות, תמיכתם של העובדות‬ ‫בטוחה ויעילה. נחשב כטיפול‬ ‫"מקובל ויעיל"‬ ‫והמומחים אינה גדולה‬ ‫חלופי ע"י רוב המומחים‬ ‫”‪,“Indeterminate‬‬ ‫התערבות טיפולית מבטיחה‬ ‫אך עם העדר עובדות כדי‬ ‫נמצא בשלבי מחקר‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫”‪“Indeterminate‬‬ ‫לתמוך בה. ה – ‪ ,AHA‬ו –‬ ‫ראשוניים, לא מזיק אך לא‬ ‫מבטיח אך אם העדר של‬ ‫‪ ,ILCOR‬מקבלים טיפולים‬ ‫מועיל. העובדות לא מספיקות‬ ‫העובדות‬ ‫ב – ”‪ “Indeterminate‬רק‬ ‫כדי לקבוע דרגת המלצה‬ ‫כאשר הם נתמכים ע"י‬ ‫קונצנזוס של מומחים‬
 54. 54. ‫הגדרה קלינית‬ ‫קריטריונים להמלצה‬ ‫דרגת המלצה‬ ‫התערבות טיפולית‬ ‫ב – ‪ Class III‬היא ללא‬ ‫לא מקובל או מומלץ, לא יעיל,‬ ‫‪Class III‬‬ ‫עדות ליעילות כלשהי. וישנם‬ ‫יכול להזיק.‬ ‫"ייתכן ומזיק"‬ ‫עדויות לגרימת נזק‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 55. 55. ‫הוצאת האטרופין מחוץ לפרוטוקול ‪Asystole/Pea‬‬ ‫•‬ ‫תרופות כרונוטרופיות יכולות לשמש כתחליף לקיצוב לב חיצוני‬ ‫•‬ ‫בברדיקרדיה סימפטומטית / לא יציבה‬ ‫הכנסת ה – ‪ Adenosine‬לפרוטוקול ‪Monomorphic VT‬‬ ‫•‬ ‫תוכנית ‪ ROSC‬לחולים לאחר החייאה כוללת טיפול בהיפותרמיה‬ ‫•‬ ‫יזומה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 56. 56. ‫• לחיצה על הקריקואיד – לא מומלץ – ‪Class III‬‬ ‫• ‪ – Advanced Airway‬לאחר התחלת מתן טיפול תרופתי ראשון‬ ‫• אינטובציה רק לאיש צוות מיומן‬ ‫• יתרון לשימוש ב – ‪ LMA‬ו – ‪ Combitube‬על פני אינטובציה‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• קיימת מחלוקת בממצאים אם ביצוע עיסויי חזה לפני מתן שוק‬ ‫חשמלי משפרים את סיכויי ההישרדות‬
 57. 57. ‫• אמיודרון הינה התרופה האנטיאריתמית היחידה המומלצת לאחר‬ ‫מתן תרופה וואזופרסורית. במידה ואין בנמצא ניתן להשתמש‬ ‫בלידוקאין‬ ‫• מגנזיום ב – ‪ TDP‬נחשב ‪Class IIb‬‬ ‫• ‪ Bicarbonate‬בהחייאה ‪ – Class III‬מומלץ לתת במקרים‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫ספציפיים – ‪Hyperkalemia & Tricyclic Overdose‬‬
 58. 58. ‫‪BLS‬‬ ‫‪ALS‬‬ ‫• ‪ – C‬בדיקת דופק (סגל רפואי),‬ ‫• ‪ – C‬עיסוים ללא הפסקה‬ ‫עיסויי לב 2:03‬ ‫– שימוש בדפיברילטור‬ ‫• ביפאזי – ‪120J-200J‬‬ ‫– חיבור ‪ AED‬בהקדם האפשרי‬ ‫• מונופאזי – ‪360J‬‬ ‫ופעולה עפ"י הוראותיו‬ ‫– ‪IV=IO‬‬ ‫• ‪ – A‬פתיחת נתיב אויר‬ ‫– במתן ‪ ET‬פי 5.2 מהול‬ ‫ב – ‪10cc‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫– ‪Head Tilt-Chin lift‬‬ ‫• ‪ – A‬נתיב אויר מתקדם‬ ‫• ‪ – B‬הנשמות מסונכרנות‬ ‫– ‪ET ,Combitube ,LMA‬‬ ‫• ‪ – B‬הנשמה‬ ‫– כל 8/6 שניות‬ ‫– טובוס – 01-8 הנשמות בדקה‬ ‫• חפש ב – ‪ 5H5T‬וטפל בגורם‬
 59. 59. ‫1‬ ‫דום לב‬ ‫בצע החייאת ‪BLS‬‬ ‫כולל ‪AED‬‬ ‫בדוק קצב‬ ‫האם צריך לבצע שוק?‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫‪VF / VT‬‬ ‫/ ‪Asystole‬‬ ‫‪pulseless‬‬ ‫‪PEA‬‬
 60. 60. ‫‪Asystole / PEA‬‬ ‫‪Adrenaline 1mg/IV/IO push‬‬ ‫כל 5-3 דקות‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫‪Vasopressin 40u IV/IO‬‬ ‫במקום המנה הראשונה או השנייה של אדרנלין‬ ‫‪BiCarbonate 1meq/kg‬‬ ‫רק במקרים של הרעלת טריציקלים (משפ' נוגדי דכאון) והיפרקלמיה‬
 61. 61. ‫1‬ ‫‪VF / VT pulseless‬‬ ‫מתן שוק חשמלי‬ ‫המשך בביצוע פעולות החייאה (עיסויים והנשמות)‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫‪Adrenaline 1mg/IV/IO push‬‬ ‫כל 5-3 דקות‬ ‫תרופה אנטי-אריטמית - אמיודורון ‪ 300mg‬ומנה חוזרת של ‪150mg‬‬ ‫בהעדר אמיודורון - לידוקאין ‪ 1-1.5mg/kg‬ומנה חוזרת ‪0.5-0.75mg/kg‬‬ ‫‪Magnesium 1-2Gr‬‬ ‫רק במקרה של ‪Torsade de Pointes‬‬
 62. 62. ‫1‬ ‫תרופה‬ ‫שוק‬ ‫אדרנלין‬ ‫שוק‬ ‫החייאה‬ ‫אנטיארטמית‬ ‫יש לשאוף למינימום הפסקות בביצוע עיסויים‬ ‫•‬ ‫המשך ביצוע החייאה עד לגמר טעינת השוק – יש להקפיד על בטיחות מוגברת‬ ‫•‬ ‫בצע החלפה של מבצע העיסויים כל 2 דקות‬ ‫•‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫לאחר מתן שוק יש להמשיך בעיסויים, בדיקת דופק תעשה לאחר 2 דקות ביצוע‬ ‫•‬ ‫עיסויים‬ ‫עוצמת השוק: מכשיר בי-פאזי – ‪ ,200J‬מונו-פאזי ‪360J‬‬ ‫•‬ ‫לאחר ביצוע אינטובציה, אין צורך לסנכרן בין עיסויים להנשמות. קצב ההנשמה‬ ‫•‬ ‫יעמוד על 01-8 הנשמות בדקה‬
 63. 63. Hypovolemia Toxins Hypoxia Tamponade (cardiac) Hydrogen ion (acidosis) Thrombosis (coronary or pulmonary) HypoHyperkalemia Tension pneumothorax Hypothermia Trauma ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫במהלך ההחייאה חפש‬ !! ‫וטפל בסיבות הנ"ל‬
 64. 64. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬
 65. 65. ‫• אטרופין‬ ‫– התוויות: ברדיקרדיה (מתחת ל-06)‬ ‫– מינון: ברידקרדיה ‪ 0.5-1mg‬תוך ורידי‬ ‫• אדרנלין‬ ‫– התוויות: אסיסטולה, שוק אנאפילקטי‬ ‫– מינון: בהחייאה: ‪1mg‬תוך ורידי כל 5-3 דקות‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫שוק אנאפילקטי: ‪ 0.1-0.2mg‬תוך שרירי או תת עורי (עד 3 פעמים)‬ ‫בהחייאה על רקע שוק אנאפילקטי: ‪ 2-3mg‬לוריד כל 5-3 דקות‬
 66. 66. ‫• ‪( Assival‬דיאזפם)‬ ‫– התוויות: פרכוסים‬ ‫– מינון: ‪ 5-10mg‬תוך שרירי או תוך ורידי‬ ‫• סולומדרול‬ ‫– התוויות: אסטמה, תגובה אלרגית קשה.‬ ‫– מינון: ‪ 100-125mg‬תוך ורידי או תוך שרירי‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫• גלוקוז %05‬ ‫– התוויות: היפוגליקמיה‬ ‫– מינון: ‪ 12.5g‬תוך ורידי (למהול בסליין לריכוז של %52)‬
 67. 67. VF Pulslles VT Asystole PEA Adrenaline 1mg IVIO push 2-2.5 ‫ כפול‬ET ,‫כל 5-3 דקות‬ Vasopressin 40u IVIO ‫במקום המנה הראשונה או השנייה של האדרנלין‬ Amiodarone 300mg IV push Amiodarone 150mg IV push "‫ – בהעדר "אמיודרון‬Lidocaine 1-1.5mgkg IV push ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ "‫ – בהעדר "אמיודרון‬Lidocaine 0.5-0.75mgkg IV push Magnesium 2Gr torsade de pointes (Class IIb) – ‫ניתן רק ב‬ Bicarbonate 1meqkg Hyperkalemia & Tricyclic Overdose (Class III) 2 ‫המשך בהחייאה ברצף תוך כדי מתן שוק כל‬ ‫המשך החייאה ברצף ומתן‬ ‫דקות ומתן תרופות‬ ‫תרופות‬
 68. 68. ‫• ‪ – Epinephrine‬אדרנלין‬ ‫– ‪ α‬ו- ‪ β‬אגוניסט‬ ‫– מינונים גבוהים לא הראו שיפור בשחרור‬ ‫חולים מבית חולים לאחר החייאה‬ ‫– יש צורך במינונים גבוהים במקרים ספציפיים:‬ ‫מינון יתר של חסמי ביטא או חסמי תעלות סידן‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪Arrest Rhythms‬‬ ‫• ‪Class IIb‬‬ ‫‪ 1mg IVIO‬או ‪( 2-2.5mg ET‬מהול במזרק של ‪)NaCl 0.9% 10cc‬‬ ‫• כל 5-3 דקות‬
 69. 69. ‫• ‪ – Vasopressin‬ואזופרסין‬ ‫– מכווץ כלי דם פריפריים, כליתיים וקורונריים‬ ‫– מחקרים הראו יעילות דומה בשימוש ב – ‪ Vasopressin‬מול‬ ‫שימוש ב – ‪ Epinephrine‬כגורם טיפול בלעדי‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪Arrest Rhythms‬‬ ‫• ‪Class IIb‬‬ ‫מנה אחת של ‪ IVIO 40U‬במקום המנה הראשונה או השנייה של ‪Epinephrine‬‬
 70. 70. ‫• ‪ – Amiodarone‬אמיודורון/פרוקור‬ ‫– שימוש ב – ‪VF Pulseless VT‬‬ ‫– משפיע על תעלות סידן, נתרן ואשלגן ובעל מרכיבי חסימה‬ ‫לרצפטורי ‪ α‬ו- ‪β‬‬ ‫– ניתן לשקול שימוש בחולה עם ‪VF Pulseless VT‬‬ ‫שאינו מגיב לדפיברילציה, החייאה וואזופרסור‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪VF Pulseless VT‬‬ ‫• ‪Class IIb‬‬ ‫מנה ראשונה של ‪300mg IVIO‬‬ ‫• מהול ב – ‪ 20cc‬של ‪D5W‬‬ ‫מנה שנייה של ‪150mg IVIO‬‬ ‫• מהול ב – ‪ 20cc‬של ‪D5W‬‬
 71. 71. ‫• ‪ – Lidocaine‬לידוקאין‬ ‫– שימוש ב – ‪VF Pulseless VT‬‬ ‫– ‪ Amiodarone‬נמצא יעיל יותר בהשגת קצב לב ודופק‬ ‫בשימוש בהחייאה‬ ‫– יש לשקול שימוש ב- ‪ Lidocaine‬כאלטרנטיבה‬ ‫ל – ‪ ,Amiodarone‬רק אם אין‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪VF Pulseless VT‬‬ ‫• ‪Class IIb‬‬ ‫מנה ראשונה של ‪1-1.5mgkg IVIO‬‬ ‫מנה שנייה של ‪0.5-0.75mgkg IVIO‬‬ ‫• יש לתת עד 2 מנות חוזרות במרחקים של 01-5 דקות אחד מהשני, במינון מקסימאלי של ‪3mgkg‬‬
 72. 72. ‫• ‪ – Magnesium‬מגנזיום‬ ‫– שימוש יעיל ב – ‪Polymorphic VT( Torsads de Pointes‬‬ ‫עם ‪ QT‬מאורך)‬ ‫– ללא עדות מובטחת להצלחה לטווח הקצר או הארוך בדום לב‬ ‫– לא נמצא יעיל בטיפול בדום לב בהפרעות קצב אחרות (ללא‬ ‫דופק)‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪Torsade De Pointes - VF Pulseless VT‬‬ ‫• ‪Class IIb‬‬ ‫מנה ראשונה של ‪1-2Gr IVIO‬‬ ‫• מהול ב – ‪ 10cc‬של ‪D5W‬‬
 73. 73. ‫• ‪ – Sodium Bicarbonate‬סודיום ביקרבונט‬ ‫– עלול לקפח ‪ CPP‬בזמן ההחייאה‬ ‫– עלול ליצור היפרנתרמיה ולכן היפראוסמולריות‬ ‫– נקבע כ – ‪ Class III‬בכל ‪ Arrest‬למעט:‬ ‫• ‪Preexisting Metabolic Acidosis‬‬ ‫• ‪Hyperkalemia or tricyclic antidepressant overdose‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬ ‫מינון ודרך מתן – ‪Arrest Rhythms‬‬ ‫• ‪Class III‬‬ ‫מנה ראשונה של ‪1mEq IVIO‬‬
 74. 74. ‫© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל‬

×