ลำดับเลขคณิต

4,462 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
785
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลำดับเลขคณิต

  1. 1. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง ลาดับเลขคณิต ................................................................................................................จุดประสงค์ที่ 2 เข้าใจความหมายของลาดับเลขคณิต ผลต่างร่วม และหาพจน์ต่าง ๆ ของลาดับเลขคณิตได้คาชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ กรุณาเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว1. จงหาพจน์ที่ 31 ของลาดับเลขคณิต 2 , 6 , 10 ,14 , ... ก. 120 ข.122 ค.124 ง. 1252. ลาดับเลขคณิตนี้มีกี่พจน์ 20, 17, 14, ... ,-85 ก. 34 ข.35 ค.36 ง. 373. จานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 400 มีกี่จานวนที่ 9 หารลงตัว ก. 30 ข.32 ค.33 ง. 344. จงหาพจน์ที่ n ของลาดับเลขคณิต -10,-13,-16, ... ก. -7-3n ข.-13-3n ค.-13+3n ง. -7+3n5. ถ้า 3,a,b,c,15 เป็นจานวนจริงซึ่งเรียงกันเป็นลาดับเลขคณิต จงหา a+b+c ก. 24 ข.25 ค.26 ง. 276. ถ้าลาดับเลขคณิตคือ 2, -3, -8, -13, . . . จงหาผลต่างร่วม ก. -1 ข. -5 ค.1 ง. 57. กาหนดพจน์ที่ 1 =10 และผลต่างร่วม =3 จงหาพจน์ที่ 10 ก. 37 ข.38 ค.39 ง. 408. ลาดับเลขคณิตหนึ่งมีพจน์แรกเป็น 20 และพจน์ที่ 11 เป็น 35 จงหาพจน์ที่ 25 ก. 50 ข.52 ค.54 ง. 569. ลาดับเลขคณิตมีพจน์ที่ 5 เท่ากับ 30 และพจน์ที่ 10 เท่ากับ 55 จงหาพจน์ที่ 15 ก. 50 ข.60 ค.70 ง. 8010. จงหาพจน์ที่ 30 ของลาดับเลขคณิต 1 , 3 , 5 , ... ก. 59 ข.60 ค.61 ง. 62

×