Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulttuurin muutos kohti ekososiaalista sivistystä

3,747 views

Published on

Tiekartta ekososiaaliseen sivistysyhteiskuntaan. Ekososiaalisessa sivistyksessä on kyse tietoiseksi tulemisesta siitä systeemisestä maailmasta, jonka jaamme päivä päivältä useamman ihmisen kanssa. Läpi elämän jatkuvan oppimisen päämääränä on ihminen, joka huolehtii paitsi itsestä ja omasta kulttuuristaan, myös toisista ja planeettamme kokonaisuudesta.

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kulttuurin muutos kohti ekososiaalista sivistystä

 1. 1. Kulttuurin muutoskohti ekososiaalistasivistystäSuomen kulttuuriperintökasvatuksen seura 24.1.2013Arto O. Salonenarto.salonen (at) metropolia.fi
 2. 2. 1. Kulttuurin muutoksen taustaa2. Tiekartta ekososiaaliseen sivistysyhteiskuntaan3. Muutos alkaa minusta4. Kulttuurin muutos kasvatushaasteena
 3. 3. 1
 4. 4. Kulutuskeskeisyys leimaa suomalaista hyvinvoinnin tavoittelua (a) Suomalaisen elämäntavan materiaali-intensiivisyys on maailman 7. suurinta (ruotsalaisten 25. ja norjalaisten 26. suurinta) (b) Suomalaisen kuluttamisen hiilidioksidipäästöt ovat maailman 9. suurimmat (Pohjoismaiden suurimmat) (c) Suomalaisen ekologinen jalanjälki on maailman 11. suurin (ruotsalaisen 13. ja norjalaisen 24. suurin) Maapallon rajallisuus, planetaariset rajat?______________ Dittrich, M., Giljum, S., Lutter, S., Polzin, C. (2012). Green economies around the world? Implications of resource use for development and the environment. Vienna: SERI. Luettavissa http://seri.at/green-economies Caldeira, K., & Davies, S. (2010). Consumption-based accounting of CO2 emissions. PNAS 107(12), 5687–5692. WWF (2012). Living Planet Report 2012. Biodiversity, biocapacity and better choices. Gland: World Wildlife Fund International.
 5. 5. Näin me toimimme? Talouskasvu Arvokas elämä, ihmisarvo Elämän edellytysten turvaaminen
 6. 6. Mitä elämän kukoistaminen edellyttääkun perustarpeet on jo tyydytetty? Kulttuuriseen perinteeseen liittyminen Kokemus vaikuttamismahdollisuuksista ja toimintavapaudesta (osallisuus, yhteisöihin kuuluminen ja demokratia) Kokemus tasavertaisista mahdollisuuksista Vahvat ihmissuhteet Kokemus luottamuksesta, kunnioituksesta ja arvostuksesta Kulttuuriseen pääomaan perustuva sosiaalinen vauraus voi lisääntyä rajattomasti
 7. 7. Kulttuuriset juuret kannattelevat? ”Olen tyytyväinen elämääni” (asteikko 1-7) Materiaalisesti vauraimmat amerikkalaiset 5,8 Itä-Afrikan masait(* 5,7 Satunnaisotos ruotsalaisia 5,6_________________ Diener, E., & Seligman, M. (2004). Beyond Money. Psychological Science in the Public Interest 5(1), 1–31. *) Masait ovat itäafrikkalainen alkuperäiskansa. He asuvat lehmänlannasta, mullasta ja ohuista puunrungoista tehdyissä asunnoissa. Heillä ei ole sähköä, hanavettä tai muita mukavuuksia käytössään, mutta paimentolaisuus on turvannut näihin päiviin saakka heidän toimeentulonsa.
 8. 8. 2 Tiekartta ekososiaaliseensivistysyhteiskuntaan
 9. 9. Muutos on välttämätön Teollisuusmaiden materiaalisen hyvinvoinnin kustannukset on ulkoistettu a) maaperään, b) ilmakehään, sekä c) kehittyvien maiden kansalaisten, ja d) tulevien sukupolvien ongelmaksi. Osoittaa ekologista ja sosiaalista sivistymättömyyttä?_________ Dauvergne, P. (2008). The shadows of consumption: Consequences for the global environment. Cambridge: MIT.
 10. 10.  Maaorjuutta ei enää ole Siirtomaakulttuuria ei enää ole On luotu yhteiset pelisäännöt arvokkaalle elämälle (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948 ja Kansainvälinen rikostuomioistuin 2002) Otsonikadon eteneminen on pysäytetty----- Turvavöitä ei käytetty autoissa muutama vuosikymmen sitten…
 11. 11. Jopa tapoihin ja riippuvuuksiin liittyvät asiat muuttuvat Jos tupakointi vähenee Suomessa nykyistä vauhtia, on se harvinainen tapa 2030-luvulla ja vuonna 2040 Suomi on savuton._____________ Raisamo, S., Pere, L., Lindfors, P., Tiirikainen, M. Rimpelä, A. (2011). Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2011:10
 12. 12. Erilaisia ihmisiä yhdistävät universaalit arvot kulttuurisen muutoksen perustaksi VAPAUS JA VASTUU Demokratia, Ekologinen eheys ja Ihmisten keskinäinen väkivallattomuus ja monimuotoisuus riippuvuus ja rauha tasavertaisuus___________ Salonen, A. (2010). Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Helsinki: Yliopistopaino.Luettavissa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/63980/kestavak.pdf
 13. 13. Kokonaisvaltainen todellisuuden tulkintaekososiaalisen sivistyksen lähtökohdaksiihmisoikeudet,arvokas elämä,tasavertaisuus,oikeudenmukaisuus sosiaalinen huoli ekologinen planetaaristen rajojen ylittyminen, huoli elämän edellytysten säilyminen
 14. 14. Ekososiaalisesti Teollinen Informaatio- tiedostava yhteiskunta yhteiskunta yhteiskunta Materialismi Postmaterialismi___________ Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Towards sustainable society- From materialism to post-materialism (In Press). International Journal of Sustainable Society 5(4)
 15. 15. Tiekartta ekososiaaliseen sivistysyhteiskuntaan NYT TULEVAISUUDESSA Materiaalinen, Henkinen,Hyvinvointikäsitys kulutuskeskeinen ihmissuhdekeskeinen Osallistava, kollektiivinen,Olemisen orientaatio Yksilökeskeinen ihmistenvälinenMaailman Atomistinen, Systeeminen, ehyt jahahmottamisen tapa yksityiskohtainen kokonaisvaltainenTalouden Voittojen yksityistäminen Jakamistalous,toimintaperiaate ja tappioiden sosialisointi OsallisuustalousSuhtautuminen Jätteet ovat osoitusluonnonvaroihin Jätteitä syntyy valtavasti virheellisestä tuote- tai palvelusuunnittelusta Fossiiliset Puhdas energiaEnergialähteet energianlähteet
 16. 16. 3
 17. 17. A Kuinka paljon on riittävän paljon ja minkä verran ei riitä? ”Jos tietää, minkä verran on tarpeeksi, on rikas.” Vapauden ja vastuun tasapaino?Tarpeeseen perustuva kuluttaminen?
 18. 18. B Mitä tarvitsen enemmän ja mitä vähemmän hyvän elämän elämiseksi? Painopisteen määrittäminen tavaravaurauden ja sosiaalisen vaurauden välillä. Elämän merkityksellisimmät asiat eivät liity tavaroihin vaan ihmisiin._______________ Vapaus ja vastuu? Solow, R. (1992). An Almost Practical Step Toward Sustainability. Washington: Resources for the Future.
 19. 19. C Voimaannuttavat kohtaamiset? Timo Pajunen Itsestä ulospäin suuntautuminen lisää tyytyväisyyttä ja vähentää materiaalisten asioiden merkitystä.__________ Vapaus ja vastuu? Dunn, E., Aknin, L., & Norton, M. 2008. Spending Money on Others Promotes Happiness. Science 319(5870), 1687–1688. Raijas, A., & Wilska, T-A. (toim.) (2008). Perhe kulutusyhteiskunnassa. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.
 20. 20. Timo PajunenDJokainen valinta ylläpitää sitä ihmisten jainstituutioiden ketjua,johon se minut liittää. Vapaus ja vastuu?
 21. 21. ESIMERKKISuomesta hankitun raviolisäilykkeen tarinaSäilyketölkki valmistetaan tinapellistä. Tölkissä tarvittava tina saadaan avolouhoksesta Brasiliasta. Tinaerotetaan malmista sulattamalla. Tölkissä tarvittava pelti on terästä, jota saadaan rautamalmia jalostamalla.Rautamalmia louhitaan eri puolilta maailmaa. Masuunissa rautamalmin sisältämät rautaoksidit pelkistetäänmetalliksi. Sekä tina että rauta kuljetetaan metallitankoina laivalla Ranskaan, jossa raaka-aineista valmistetaansäilyketölkkejä. Tölkkien sisäpinta suojataan lakalla syöpymisen estämiseksi. Tölkkeihin kiinnitetään paperisetetiketit. Etikettien paperi valmistetaan selluloosamassasta, joka on saatu puuta keittämällä. Puut on kaadettueri puolilta maailmaa. Raviolin pastataikinassa käytettävä vehnä viljellään Ukrainassa. Pelloilta puimureillapuitu vehnä jauhetaan ukrainalaisessa myllyssä vehnäjauhoksi ja pakataan säkkeihin. Säkit kuljetetaan rekka-autoilla ranskalaiselle säilykevalmistajalle. Taikinassa tarvittavat kananmunat tulevat ranskalaiseltatehotuotantotilalta ja oliiviöljy italialaisilta oliiviviljelijöiltä. Oliivipuista saadut oliivit on ensin rahdattuoliiviöljytehtaaseen, jossa niiden sisältämä öljy on erotettu ja kuljetettu tankkiautoilla keskusvarastolle.Oliiviöljy tuodaan ranskalaiseen raviolitehtaaseen rekka-autoilla tynnyreihin pakattuna. Raviolissa tarvittavatomaattipyree valmistetaan Portugalissa viljellyistä tomaateista. Tomaattiviljelmillä käytettävättuholaistorjunta-aineet on valmistettu kemikaalitehtaassa. Naudanlihan raviolitehdas ostaa Puolasta. Naudatovat kasvaneet puolalaisilla maatiloilla. Teurastetut ruhot kuljetetaan kuorma-autoilla raviolitehtaaseen.Sianliha tulee Tanskasta ja Romaniasta. Sikaloista siat kuljetetaan teurastamoihin, joissa ne teurastetaan,kaltataan ja ruhot kuljetetaan rekka-rekka-autoilla raviolitehtaalle. Raviolitehtaalla eläinten ruhot jauhetaanmassaksi. Massa maustetaan eri puolilta maailmaa saaduilla mausteilla. Massa kääritään pastataikinan sisäänja tuote on valmis purkitettavaksi. Purkitettu ravioli lastataan rekka-autoihin ja kuljetetaan tukkuliikkeisiin eripuolille Eurooppaa. Vähittäismyymälät ovat tukkujen asiakkaita. Vähittäismyymälästä kuluttaja poimiiraviolipurkin ostoskoriinsa.Lähde: Säilöttyjä unelmia dokumenttielokuva. Käsikirjoitus: Katja Gauriloff, Joonas Berghäll ja Jarkko T. Laine. Ohjaus: Katja Gauriloff. Oktober Oy 2012.
 22. 22. 4
 23. 23. KAKSI KASVATUKSEN HAASTETTA a) Systeemisen maailmankäsityksen omaksuminen Elämän edellytysten turvaaminen Arvokas elämä, ihmisarvo Talouskasvu b) Vastuuseen kasvaminen Minä Perhe Ystävät ja Suomalaiset Länsimaalaiset Kaikki Ihmiset ja Ihmiset, Ekosysteemit Maapallo sukulaiset ihmiset ihmiset ihmiset eläimet eläimet ja kasvit__________ Salonen, A. (2013). Responsible Consumption. In: Idowu, S., Capaldi, N., Zu, L., Das Gupta, A. (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer. Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Obstacles to Sustainable Living in the Helsinki Metropolitan Area (In Press). Sustainable Cities and Society. Salonen, A & Tast, S. (2013). Finnish Early Childhood Educators and Sustainable Development (in Press). Journal of Sustainable Development 6(2) Salonen, A. (2012). Sosiaalinen saneeraus - tie ekososiaaliseen sivistykseen. Teoksessa Tuula Helne & Tiina Silvasti (toim.), Yhteyksien kirja – Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. 134-147 Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility - Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a High-Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26
 24. 24. Timo PajunenArto O. Salonenarto.salonen (at) metropolia.fi

×