Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arvoperustainen palvelumuotoilu

1,956 views

Published on

Luentoon liittyvä video: https://youtu.be/zzlXH4mXX7I

Published in: Education
 • Be the first to comment

Arvoperustainen palvelumuotoilu

 1. 1. 16.5.2014 Arto O. Salonen, KT, dos. arto.salonen (at) metropolia.fi
 2. 2. 1. Kansalaisymmärrys muuttuvassa maailmassa 2. Design ekologisesta näkökulmasta 3. Design yhteiskunnallisesta näkökulmasta 4. Design asiakkaan subjektiivisen hyvinvoinnin näkökulmasta 5. Millaista on kestävä palvelumuotoilu? SISÄLTÖ
 3. 3. 1 KANSALAISYMMÄRRYS MUUTTUVASSA MAAILMASSA
 4. 4. Teollinen yhteiskunta Informaatio- yhteiskunta Tietoisuus- yhteiskunta Materiaaliset arvot Postmateriaaliset arvot Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013).Towards sustainable society – From materialism to post-materialism. International Journal of Sustainable Society 5(4), 374-393. Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization:Cultural, Economic and PoliticalChange in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press. Randers, J. (2012). 2052 – A global forecast for the next forty years.Vermont:Chelsea Green Publishing. WBGU (2011).World inTransition - A SocialContract for Sustainability. Berlin: GermanAdvisory Council on GlobalChange. __________
 5. 5. Hyvinvointikäsitys materiaalinen, kulutuskeskeinen henkinen, ihmissuhdekeskeinen Talouden toimintaperiaate kilpailu, omistajien voittojen maksimointi yhteistoiminta, yhteiskunnallisten epäkohtien poistaminen Luonnonvarat jätteitä ja päästöjä syntyy valtavasti Kaikki kiertää: jätteet ja päästöt ovat osoitus virheellisestä tuote- tai palvelusuunnittelusta Energia fossiiliset energianlähteet puhdas energia Kulttuurinmuutoksen seurauksia Salonen, A. & Åhlberg, M. (2012). The Path towards Planetary Responsibility – Expanding the Domain of Human Responsibility Is a Fundamental Goal for Life-Long Learning in a High-Consumption Society. Journal of Sustainable Development, 5(8), 13-26. Salonen, A. & Åhlberg, M. (2013). Obstacles to Sustainable Living in the Helsinki Metropolitan Area. Sustainable Cities and Society 8(10), 48-55 .
 6. 6. Tuottavuus 1960- Laatu 1970- Joustavuus 1980- Globalisaatio 1990- Luovuus ja innovaatiot 2000- Kestävän kehityksen mukaiset viisaat ratkaisut 2010- Muuttuva elinkeinoelämä
 7. 7. Kauneus Kestävyys Käytännöllisyys Pysyvä muotoiluihanne muuttuvassa maailmassa?
 8. 8. Onnistumista voidaan arvioida tuleville sukupolville jäävien mahdollisuuksien ja vapauksien avulla. 2 DESIGN EKOLOGISESTA NÄKÖKULMASTA
 9. 9. Ihmisen talous on raaka-aineen muuttamista jätteeksi. Kaikki ihmisen tarvitsema aineellinen hyvä otetaan luonnosta ja palautetaan luontoon.
 10. 10. 200-vuotta kestänyt teollinen aikakausi on perustunut pääasiassa uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään keskimäärin 1,5 maapallon kapasiteetin verran. Materiaalinen hyvinvointi perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen
 11. 11. JOHTOPÄÄTÖS Planeettamme rajallisuus johtaa väistämättä nykyisten materia- ja energiaintensiivisten elämäntapojen muuttumiseen > immateriaaliset aineettomat palvelut korostuvat tavaratuotannon sijasta
 12. 12. Onnistumista voidaan arvioida ihmisten välisen tasavertaisuuden toteutumisen perusteella 3 DESIGN YHTEISKUNNALLISESTA NÄKÖKULMASTA
 13. 13. Korjaako design jotakin yhteiskunnallista epäkohtaa? Lisääkö design oikeudenmukaisuutta? Lähentääkö design rikasta ja köyhää?
 14. 14. JOHTOPÄÄTÖS Arvokkainta palvelumuotoilua on sellainen muotoilu, joka vähentää huono-osaisuutta.
 15. 15. Onnistuminen ilmenee asiakkaan kokemana kukoistamisena 4 DESIGN ASIAKKAAN SUBJEKTIIVISEN HYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA
 16. 16. Mikä saa ihmisen kukoistamaan?  Hyväksytyksi tuleminen?  Tarpeelliseksi itsensä kokeminen?  Kuulluksi tuleminen?  Vaikuttamismahdollisuudet?
 17. 17. Kohti tasavertaisia ja symmetrisiä ihmissuhteita – me kaikki olemme ihmisiä Miltä tuntuu olla  Potilas?  Kohde, kohderyhmä?  Käyttäjä?  Asiakas?  Kuluttaja?  Hyödynsaaja?  Kansalainen?  Ihminen?
 18. 18. Täydellinen palvelukokemus? Palvelua käyttävät ihmiset kokevat itsensä entistä arvokkaammiksi ihmisiksi. Arvokkaaksi ihmiseksi itsensä kokeminen antaa merkityksen tälle hetkelle ja luo perustaa itseluottamukselle.
 19. 19. 5 MILLAISTA ON KESTÄVÄ PALVELUMUOTOILU? raaka-aine > hyödyke > palvelu > elämykset > merkitysnäköala
 20. 20. Kestävä palvelumuotoilu  Antaa myönteisen elämyksen  Lisää palvelunkäyttäjän oman arvon tunnetta  Tarjoaa elämälle uusia ja pitkällä aikavälillä kestäviä merkitysnäköaloja
 21. 21. raaka-aine > hyödyke > palvelu > elämykset > merkitysnäköala
 22. 22. Asiakasymmärryksen lähtökohtana on tieto siitä, mikä saa ihmisen kukoistamaan (osaaminen, liittyminen, itsenäisyys) Patrício, L., Fisk, R., e Cunha, J., Constantine, L. (2011). Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. Journal of Service Research 14: 180-200. Trischler, J. & Zehrer, A. (2012). Service design: Suggesting a qualitative multistep approach for analyzing and examining theme park experiences. Journal of Vacation Marketing 18(1) 57–71. Deci, E. & Ryan, R. (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology 49(3),182–185. Deci, E. L., Ryan, R. M., & Guay, F. (2013). Self-determination theory and actualization of human potential. Teoksessa D. McInerney, H. Marsh, R. Craven, & F. Guay (Eds.), Theory driving research: New wave perspectives on self-processes and human development. Charlotte, NC: Information Age Press. 109–133. Kaupasta poistuminen Tuotteen maksaminen kassalla Tuotteen siirtäminen ostoskoriin Tuotteen etsiminen ja valitseminen Kauppaan saapuminen PALVELUPOLKU PERINTEISESSÄ KAUPASSA _________________ toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu ei toteudu ei toteudu ei toteudu ei toteudu
 23. 23. Salonen, A. (2013). Responsible Consumption. In: Idowu, S., Capaldi, N., Zu, L., Das Gupta,A. (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Berlin: Springer, 2048–2055. VAHVA PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU HEIKKO PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU pitkän aikavälin hyvinvoinnin priorisointi lyhyen aikavälin hyvinvoinnin priorisointi yksilön ja yhteisön hyvinvointi yksilön hyvinvointi paikalliset tuotteet globaalit tuotteet puhtaat energianlähteet likaiset energianlähteet (fossiilinen energia) myrkyttömät materiaalit vaaralliset materiaalit materiaalien kierto jätteiden syntyminen totuuteen pyrkiminen ja korkea moraali, tarvittaessa lakien vaatimuksia korkeampi moraali paikallisten lakien noudattaminen, lakien mukainen toiminta moraalin mittana
 24. 24. Arvojen hierarkia kokonaisvaltaisesti vastuullisessa palvelumuotoilussa I Elämän edellytysten turvaaminen: hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen vesi; kasvien pölytykset ja maaperän hedelmällisyys; ilmaston vakaus ja maa-alueiden asuinkelpoisuus; luonnonvarat II Arvokas elämä, ihmisoikeudet oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, demokratia, kulttuurinen monimuotoisuus III Vakaa talous Ott, K. (2003). The Case for Strong Sustainability. In: Ott, K. & P. Thapa (eds.) Greifswald’s Envi-ronmental Ethics. Steinbecker Verlag. Hediger, W. (1999). Reconciling ‘weak’ and ‘strong’ sustainability. International Journal of Social Economics, 26(7/8/9), 1120–1144. Giddings, B., Hopwood, B. & O'Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development, 10(4), 187–196.
 25. 25. Kiitos! arto.salonen (at) metropolia.fi

×