บทที่ ๗สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
สื่อการเรียนรู้<br />สื่อ การเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ้งอาจจำแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อวัสดุ ...
สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทัก...
สื่อการสอน<br />สื่อ การสอน หมายถึง ตัวกลางที่ถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ส...
หลักการใช้สื่อการสอน<br />การใช้สื่อการสอนนับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะถ้า ใช้สื่อการสอนไม่ถูกต้...
1. หลักการเลือก	 	(selection)<br />		2. หลักการเตรียม	(preparation)<br />	3. หลักการนำเสนอ	(presentation)<br />	4.หลักการป...
การออกแบบสื่อ<br />องค์ ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสิ่งที่ครูมักนำไปประกอบการเรียนการสอนนั้นก็คือสื่อการการสอนนั้นเอ...
สื่อการสอน คือ การนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการนำวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาประกอบในการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา...
ประโยชน์ของสือ<br />๑ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการกระตุ่นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิด...
การออกแบบผลิตสื่อใหม่<br />๑ จุดมุ่งหมายต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร<br />	๒ ผู้เรียนควรได้พิจารณาผู้เรียน...
Thank You !<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่๗

368 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่๗

 1. 1. บทที่ ๗สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />
 2. 2. สื่อการเรียนรู้<br />สื่อ การเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ้งอาจจำแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อกิจกรรมหรือกระบวนการ แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตอนเองอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียน รู้<br />
 3. 3. สื่อและแหล่งการเรียนรู้<br />สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปยังผู้เรียน สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำให้บทเรียนง่ายขึ้น และในการจัดทำสื่อขึ้นใช้ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของสื่อที่ดี คือ น่าสนใจ ประหยัดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง<br />
 4. 4. สื่อการสอน<br />สื่อ การสอน หมายถึง ตัวกลางที่ถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่สอนนำมาประกอบการเรียนการสอน เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้ หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้<br />
 5. 5. หลักการใช้สื่อการสอน<br />การใช้สื่อการสอนนับว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะถ้า ใช้สื่อการสอนไม่ถูกต้องย่อมจะได้ผลน้อยหรือมีค่าเท่ากับไม่ได้ใช้เลยหากเป็นดังนี้ย่อมไม่คุ่มค่ากับการลงทุน ฉะนั้นการใช้สื่อการสอนแต่ละครั้งจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนและวางแผนการใช้อย่างรอบครอบการใช้สื่อการสอนในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรปฏิบัติตามหลักการดังนี้ คือ<br />
 6. 6. 1. หลักการเลือก (selection)<br /> 2. หลักการเตรียม (preparation)<br /> 3. หลักการนำเสนอ (presentation)<br /> 4.หลักการประเมินผล (evaluation)<br /> มีนักวิชาการและนักเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้หลักการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน<br />
 7. 7. การออกแบบสื่อ<br />องค์ ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสิ่งที่ครูมักนำไปประกอบการเรียนการสอนนั้นก็คือสื่อการการสอนนั้นเอง สื่อการสอนนับว่ามีประโยชน์มากเพราะสื่อการสอนเปรียบเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูสอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย<br />
 8. 8. สื่อการสอน คือ การนำสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการนำวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาประกอบในการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอด ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละครั้งครูควรพิจารณาดังนี้<br /> ๑ ความเหมาะสม ๒ ความถูกต้อง<br /> ๓ ความเข้าใจ ๔ ประสบการณ์ที่ได้รับ<br /> ๕ เหมาะสมกับวัย ๖ เที่ยงตรงในเนื้อหา<br /> ๗ ใช้การได้ดี ๘ คุ่มค่ากับราคา<br /> ๙ ตรงกับความต้องการ ๑๐ สื่อนั้นช่วยกระตุ้น<br />
 9. 9. ประโยชน์ของสือ<br />๑ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการกระตุ่นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง<br /> ๒ กระตุ่นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น<br /> ๓ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้งายขึ้นและสามารถจดจำได้นาน<br /> ๔ นำประสบการณ์นอกห้องเรียนมาให้นักเรียนศึกษาในห้องเรียนได้การออกแบบสื่อการสอน<br /> ๕ ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง<br />
 10. 10. การออกแบบผลิตสื่อใหม่<br />๑ จุดมุ่งหมายต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร<br /> ๒ ผู้เรียนควรได้พิจารณาผู้เรียนทั้งโดยรวมว่าเป็นใครมีความรู้พื้นฐานและทักษะอะไรมาก่อน<br /> ๓ ค่าใช้จ่ายมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่<br /> ๔ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคถ้าตนเองไม่มีทักษะจะหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาจากแหล่งได<br /> ๕ เครื่องมืออุปกรณ์มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นพอเพียงต่อการผลิตหรือไม่<br />
 11. 11. Thank You !<br />

×