Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dirençli BakteriDirençli Bakteri
İnfeksiyonlarının Maliyetiİnfeksiyonlarının Maliyeti
Prof. Dr. Ata Nevzat YalçınProf. Dr....
Hastane infeksiyonları gelişmiş ülkelerHastane infeksiyonları gelişmiş ülkeler
yanında, gelişmekte olan ülkelerde deyanınd...
Hastane İnfeksiyonlarının önemiHastane İnfeksiyonlarının önemi
 Hastaneye yatanların % 5-10 kadarındaHastaneye yatanların...
PlanPlan
 Hastane infeksiyonlarının sıklığı,Hastane infeksiyonlarının sıklığı,
maliyetimaliyeti
 Dirençli m.o. infeksiyo...
Hastane İnfeksiyonlarının SıklığıHastane İnfeksiyonlarının Sıklığı
 AlmanyaAlmanya →→ 525.000-800.000 olgu525.000-800.000...
Hastane İnfeksiyonlarınınHastane İnfeksiyonlarının
MaliyetiMaliyeti
 NorveçNorveç →→ →→ 132 Milyon Dolar132 Milyon Dolar
...
• VİPVİP → → 35 967→ → 35 967
• Kan-dolaşımı inf. → → 30 665Kan-dolaşımı inf. → → 30 665
• Üriner sistem inf. → → 8 205Üri...
Dirençli mikroorganizma
infeksiyonları
 Avrupa Birliği’nde her yıl dirençli
mikroorganizma infeksiyonları
(s:400 000) ned...
Dirençli mikroorganizma
infeksiyonları
 ABD’de her yıl dirençli mikroorganizma
infeksiyonları (s:2 milyon) nedeniyle
23 0...
Dirençli Mikroorganizma
infeksiyonu sıklığı (ABD)
Olgu Dirençli
Olgu
Ölüm
ESBL (+)
Enterobacteri.
140 000 26 000 1700
MRSA...
Larson E. Med Care 2010;48:767-75
Dirençli mikroorganizma
infeksiyonları
Çoklu Dirençli m.o. Hastane
İnfeksiyonlarının Ekonomik yükü
ECDC , EMEA 2009………..
Cerrahi alan infeksiyonları (1)
 İngiltere, Nisan 2010-Mart 2012, 282
operasyon
 Ek yatış süresi…10 gün (7-13 gün)
 Ek ...
Jenks PR, et al.Jenks PR, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2014;86:24-332014;86:24-33
Cerrahi alan infeksiyonları
Kateterle-ilişkiliKateterle-ilişkili
kan dolaşımı infeksiyonlarıkan dolaşımı infeksiyonları
 YBÜ, Fransa, Almanya, İtalya...
Kan dolaşımı infeksiyonlarıKan dolaşımı infeksiyonları
 Detroit, ABD, 1999-2001Detroit, ABD, 1999-2001
Lodise TP, et al.L...
MRSAMRSA infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Cenevre Tıp Fak. Hastanesi, Cenevre,Cenevre Tıp Fak. Hastanesi, Cenevre,
İsviçre, ...
Stafilokoksik Kan dolaşımıStafilokoksik Kan dolaşımı
infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Rhode Island, ABD, 2002-3,Rhode Island...
MRSA-MSSA
 Meta-analiz (109 araştırma)
 MRSA ile infekte olanlar MSSA ile
infekte olanlara göre 2-10 gün daha
fazla hast...
Ventilatörle-ilişkili pnömonilerVentilatörle-ilişkili pnömoniler
ÇalışmaÇalışma
(Dönem)(Dönem)
ÜlkeÜlke SayıSayı
VİP/VİP/
...
Nozokomiyal pnömonilerdeNozokomiyal pnömonilerde
MaliyetMaliyet
MRSA
(s:41)
MSSA
(s:41)
p
Yatış süresi 32 gün 28 gün 0.02
...
MRSA pnömonisi
Maliyet analizi (1)
 Ekonomik model sistemi, 2012, ABD
 Linezolid-Vankomisin
 Maliyet (toplam):
→ Linezo...
Patel DA, et al. Crit Care 2014;18:R157
MRSA pnömonisi
Maliyet analizi (2)
Nelson RE, et al. Med Care 2015
A.baumanniiA.baumannii kan dolaşımıkan dolaşımı
infeksiyonlarıinfeksiyonları

Tayvan, Nisan 1996- Ağustos 2001Tayvan, Nis...
Dirençli mikroorganizmaDirençli mikroorganizma
infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Viyana, Avusturya, Ocak-Haziran 2002Viyana, ...
Dirençli mikroorganizmaDirençli mikroorganizma
infeksiyonlarıinfeksiyonları

Virginia Üniv. Cerrahi-YBÜ, ABD, 1996-2000Vi...
ESBLESBL E.coliE.coli infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Hartford Üniv., Connecticut, ABD, 2001-4Hartford Üniv., Connecticut, ...
ESBL (+)ESBL (+) E.coli ve K.E.coli ve K.
pneumoniaepneumoniae infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Sunnybrook Health Sciences C...
Acinetobacter baumanniiAcinetobacter baumannii
infeksiyonlarıinfeksiyonları
 Bogota, Kolombiya, 2006-10, YBÜ, 165Bogota, ...
VRE İnfeksiyonları
 St.Paul’s Hastanesi,Vancouver, Kanada,
2008-9,
 VRE infeksiyonları
 217 VRE hasta, 1075 kontrol
 E...
C.difficileC.difficile infeksiyonlarıinfeksiyonları
 6 Üniversite Hastanesi, Pensilvanya,6 Üniversite Hastanesi, Pensilva...
37
ÇalışmaÇalışma YYılıl SayıSayı
DirençliDirençli//
DuyarlıDuyarlı
DirençliDirençli
(($$))
DuyarlıDuyarlı (($$)) pp
Gasin...
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
$18.000
Ab.
Lab.
Care
Bed
Others
Total
Resistant
Susceptabl...
Antibiyotik direnci-Maliyet
 PubMed database, 1450 çalışma,
 24 çalışma uygun bulunmuş.
 8 çalışma ESBL üreten Enteroba...
Antibiyotik direncinin maliyete
etkisi
Mikroorganizma Maliyet
CR-Non-fermentatif $ 58 457 - 85
299
MDR A.baumannii $ 4484
...
Antibiyotik direncinin
maliyete etkisi (ek maliyet)
Mikroorganizma Maliyet
Dirençli
P.aeruginosa
$ 627- 45256
MDR A.bauman...
P.aeruginosa-Mortalite
Nathwani D, et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2014, 3:32
CRE surveyansı maliyet-
etkin mi?
Surveyans Kontrol
Maliyet 1260 $ 1256 $
İnfeksiyon
oranı
% 5.6 % 5.9
Mortalite % 2.1 % 2...
Hastane İnfeksiyonlarındaHastane İnfeksiyonlarında
Ekonomik Analiz ÇalışmalarıEkonomik Analiz Çalışmaları
 Ekonomik anali...
Antibiyotik-dirençli m.o.
İnfeksiyonlarının
tanımlanmasında sorunlar
 Çalışma grubunun heterojen olması
 Yetersiz sayıda...
Teşekkür ederim…
anyalcin@akdeniz.edu.tr
anyalcin@yahoo.com
Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon
Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon
Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon
Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon
Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon

133 views

Published on

Dirençli m.o.hi maliyeti

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dirençli m.o.Hastane İnfeksiyonlarının maliyeti 2016 (any)-hikon

 1. 1. Dirençli BakteriDirençli Bakteri İnfeksiyonlarının Maliyetiİnfeksiyonlarının Maliyeti Prof. Dr. Ata Nevzat YalçınProf. Dr. Ata Nevzat Yalçın Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji ADİnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD
 2. 2. Hastane infeksiyonları gelişmiş ülkelerHastane infeksiyonları gelişmiş ülkeler yanında, gelişmekte olan ülkelerde deyanında, gelişmekte olan ülkelerde de önemli bir halk sağlığı problemi olup,önemli bir halk sağlığı problemi olup, morbiditesi, neden olduğu mortalite ilemorbiditesi, neden olduğu mortalite ile maliyetten dolayımaliyetten dolayı üzerinde yoğun olaraküzerinde yoğun olarak durulan bir konu haline gelmiştir.durulan bir konu haline gelmiştir. Jarvis WR.Jarvis WR. Infect Control Hosp EpidemiolInfect Control Hosp Epidemiol 1996;17 (8): 552-71996;17 (8): 552-7 Hastane İnfeksiyonlarıHastane İnfeksiyonları
 3. 3. Hastane İnfeksiyonlarının önemiHastane İnfeksiyonlarının önemi  Hastaneye yatanların % 5-10 kadarındaHastaneye yatanların % 5-10 kadarında görülmektedir.görülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerinde sıklık % 20-40Yoğun bakım ünitelerinde sıklık % 20-40 dolayındadır.dolayındadır.  Hastanede yatış süresini uzatmaktadır.Hastanede yatış süresini uzatmaktadır.  Maliyeti artırmaktadır.Maliyeti artırmaktadır.  Morbidite, mortalite artmaktadır.Morbidite, mortalite artmaktadır.
 4. 4. PlanPlan  Hastane infeksiyonlarının sıklığı,Hastane infeksiyonlarının sıklığı, maliyetimaliyeti  Dirençli m.o. infeksiyonlarında ekDirençli m.o. infeksiyonlarında ek maliyetmaliyet  Antibiyotik maliyetiAntibiyotik maliyeti  Ek mortaliteEk mortalite
 5. 5. Hastane İnfeksiyonlarının SıklığıHastane İnfeksiyonlarının Sıklığı  AlmanyaAlmanya →→ 525.000-800.000 olgu525.000-800.000 olgu ~ 20.000- 40.000 ölüm~ 20.000- 40.000 ölüm  İngiltereİngiltere →→ 500.000-1.000.000 olgu500.000-1.000.000 olgu ~ 5.000 ölüm~ 5.000 ölüm  ABDABD →→ 2.220.000 olgu2.220.000 olgu ~ 100.000 ölüm~ 100.000 ölüm  Av. BirliğiAv. Birliği →→ 4.500.000 olgu4.500.000 olgu ~~ 111.000 ölüm111.000 ölüm
 6. 6. Hastane İnfeksiyonlarınınHastane İnfeksiyonlarının MaliyetiMaliyeti  NorveçNorveç →→ →→ 132 Milyon Dolar132 Milyon Dolar  İskoçyaİskoçya →→ →→ 168 Milyon Sterlin168 Milyon Sterlin  İngiltereİngiltere →→ →→ 1.7 Milyar Dolar1.7 Milyar Dolar  FransaFransa →→ →→ 3-5 Milyar Frank3-5 Milyar Frank  ABDABD →→ →→ 96-147 Milyar Dolar96-147 Milyar Dolar  Avrupa B.Avrupa B. →→ →→ 7 Milyar Avro7 Milyar Avro  TürkiyeTürkiye →→ →→ 1-1.5 Milyar Dolar ???1-1.5 Milyar Dolar ??? Andersen BM, et al.Andersen BM, et al. Infect Control Hosp EpidemiolInfect Control Hosp Epidemiol 1998; 19 (10) : 805-1998; 19 (10) : 805- 77 Astagneau P, et al.Astagneau P, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 1999; 42 (3) : 303-121999; 42 (3) : 303-12 Plowman R, et al.Plowman R, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2001;47(3) : 198-2072001;47(3) : 198-207 Graves N.Graves N. Emerg Infect DisEmerg Infect Dis 2004;10 (4): 561-62004;10 (4): 561-6 ECDC Annual Report 2008: 16-38ECDC Annual Report 2008: 16-38 Dickema DJ, et al.Dickema DJ, et al. JAMAJAMA 2008;299(10):1190-22008;299(10):1190-2 Zimlichman E, et al.Zimlichman E, et al. JAMAJAMA Intern MedIntern Med 20132013 Marchetti A. et al. J Med EconomicsMarchetti A. et al. J Med Economics 2013:1-62013:1-6
 7. 7. • VİPVİP → → 35 967→ → 35 967 • Kan-dolaşımı inf. → → 30 665Kan-dolaşımı inf. → → 30 665 • Üriner sistem inf. → → 8 205Üriner sistem inf. → → 8 205 • Cerrahi alan inf. → → 13 088Cerrahi alan inf. → → 13 088 • Hastane İnfeksiyonları veHastane İnfeksiyonları ve mortalite (ABD-2009)mortalite (ABD-2009) http://hhs.gov/ash/initiatives/hai/actionplan/hhs_hai_action _plan_final_06222009.pdf.accessed july, 2012
 8. 8. Dirençli mikroorganizma infeksiyonları  Avrupa Birliği’nde her yıl dirençli mikroorganizma infeksiyonları (s:400 000) nedeniyle 25 000 hasta kaybedilmektedir.  Maliyeti 1.5 Milyar Avrodur.  Yaklaşık 2.5 milyon gün ek yatışa neden olmaktadır. ECDC, EMEA report 2009
 9. 9. Dirençli mikroorganizma infeksiyonları  ABD’de her yıl dirençli mikroorganizma infeksiyonları (s:2 milyon) nedeniyle 23 000 hasta kaybedilmektedir ve maliyeti 21-34 Milyar Dolardır. Ayrıca 8 milyon gün ek yatışa neden olmaktadır.  New York’ta yılda yaklaşık 3 000 dolayında MRSA infeksiyonu gelişmekte ve 7-10 Milyon Dolar maliyet getirmektedir. Laxminarayan M. Lancet Infect Dis 2014; 13 : 1057-98
 10. 10. Dirençli Mikroorganizma infeksiyonu sıklığı (ABD) Olgu Dirençli Olgu Ölüm ESBL (+) Enterobacteri. 140 000 26 000 1700 MRSA 80 000 - 11 280 Enterococcus inf. 66 000 20 000 1300 C.difficile inf. 250 000 - 14 000 Antibiotic Resistance threats.CDC.2013
 11. 11. Larson E. Med Care 2010;48:767-75 Dirençli mikroorganizma infeksiyonları
 12. 12. Çoklu Dirençli m.o. Hastane İnfeksiyonlarının Ekonomik yükü ECDC , EMEA 2009………..
 13. 13. Cerrahi alan infeksiyonları (1)  İngiltere, Nisan 2010-Mart 2012, 282 operasyon  Ek yatış süresi…10 gün (7-13 gün)  Ek maliyet…5 239 Sterlin (4622-6719)  Toplam maliyet…2 491 424 Sterlin Jenks PR, et al.Jenks PR, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2014;86:24-332014;86:24-33
 14. 14. Jenks PR, et al.Jenks PR, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2014;86:24-332014;86:24-33 Cerrahi alan infeksiyonları
 15. 15. Kateterle-ilişkiliKateterle-ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarıkan dolaşımı infeksiyonları  YBÜ, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, 2007YBÜ, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, 2007 Meta analiz:Meta analiz:  Ek maliyet:Ek maliyet:  FransaFransa →→ 7 730-11 3807 730-11 380 €€  AlmanyaAlmanya →→ 4 2004 200 €€  İtalyaİtalya →→ 13 03013 030 €€  İngiltereİngiltere →→ 4 392- 9 2514 392- 9 251 €€  ToplamToplam →→ 35.9-163.9 Milyar35.9-163.9 Milyar €€ Tacconelli E, et al.Tacconelli E, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2009;72:97-1032009;72:97-103
 16. 16. Kan dolaşımı infeksiyonlarıKan dolaşımı infeksiyonları  Detroit, ABD, 1999-2001Detroit, ABD, 1999-2001 Lodise TP, et al.Lodise TP, et al. Diagn Micr Infect DisDiagn Micr Infect Dis 2005;52:113-222005;52:113-22 MSSAMSSA (s: 183)(s: 183) MRSAMRSA (s: 170)(s: 170) pp Yatış süresiYatış süresi 14.2 gün14.2 gün 19.1 gün19.1 gün 0.0050.005 MaliyetMaliyet 11 66811 668 $$ (9(9 550- 14550- 14 223)223) 21 57721 577 $$ (17 061-(17 061- 27 290)27 290) 0.0010.001
 17. 17. MRSAMRSA infeksiyonlarıinfeksiyonları  Cenevre Tıp Fak. Hastanesi, Cenevre,Cenevre Tıp Fak. Hastanesi, Cenevre, İsviçre, 2009İsviçre, 2009 Macedo-Vinas M, et al.Macedo-Vinas M, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2013; 84:2013; 84: MRSA (+)MRSA (+) (s: 115)(s: 115) MRSA (-)MRSA (-) (s: 25766)(s: 25766) pp YatışYatış süresisüresi 37.3 gün37.3 gün 8.8 gün8.8 gün << 0.0010.001 MaliyetMaliyet 100 177100 177 İ.Frangıİ.Frangı 69 31169 311 İ.Frangıİ.Frangı << 0.010.01
 18. 18. Stafilokoksik Kan dolaşımıStafilokoksik Kan dolaşımı infeksiyonlarıinfeksiyonları  Rhode Island, ABD, 2002-3,Rhode Island, ABD, 2002-3, R.kohortR.kohort çalışmaçalışma Ben-David D, et al.Ben-David D, et al. ICHEICHE 2009;30:453-602009;30:453-60 MSSAMSSA (s: 91)(s: 91) MRSAMRSA (s: 91)(s: 91) pp Yatış süresiYatış süresi 10.5 gün10.5 gün 20.5 gün20.5 gün << 0.0010.001 MaliyetMaliyet 17.60317.603 $$ 51.49251.492 $$ << 0.0010.001
 19. 19. MRSA-MSSA  Meta-analiz (109 araştırma)  MRSA ile infekte olanlar MSSA ile infekte olanlara göre 2-10 gün daha fazla hastanede yatıyor.  Direkt maliyet ortalama 1.5-3 kat daha fazla (1200-50000 İngiliz Sterlini) Antonanzas F, et al. Pharmacoecenomics 2015;33:285-325
 20. 20. Ventilatörle-ilişkili pnömonilerVentilatörle-ilişkili pnömoniler ÇalışmaÇalışma (Dönem)(Dönem) ÜlkeÜlke SayıSayı VİP/VİP/ KontrolKontrol MaliyetMaliyet VİPVİP (($$)) MaliyetMaliyet KontrolKontrol (($$)) pp Hugonnet SHugonnet S (1995-1997)(1995-1997) İsviçreİsviçre 97/9797/97 24 72724 727 17 43817 438 ‹‹ 0.0010.001 Warren DKWarren DK (1998-1999)(1998-1999) ABDABD 127/692127/692 70 56870 568 21 62021 620 ‹‹ 0.0010.001 CocanourCocanour CSCS (2002-2003)(2002-2003) ABDABD 70/7070/70 82 19582 195 25 03725 037 ‹‹ 0.050.05 Karaoğlan HKaraoğlan H (2004-2005)(2004-2005) TürkiyeTürkiye (Antalya(Antalya )) 81/8181/81 8 6028 602 2 6212 621 ‹‹ 0.00010.0001 Kollef MAKollef MA ABD 2144/2144 133 371 74 729 ‹‹ 0.00010.0001
 21. 21. Nozokomiyal pnömonilerdeNozokomiyal pnömonilerde MaliyetMaliyet MRSA (s:41) MSSA (s:41) p Yatış süresi 32 gün 28 gün 0.02 Maliyet 60 684 € 38 731 € 0.01 Finansal kayıp 11 704 € 2 662 € 0.002 Mortalite % 32 % 12 0.001 Hannover, Almanya, 2005-7Hannover, Almanya, 2005-7 Ott E, et al.Ott E, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2010;76:300-32010;76:300-3
 22. 22. MRSA pnömonisi Maliyet analizi (1)  Ekonomik model sistemi, 2012, ABD  Linezolid-Vankomisin  Maliyet (toplam): → Linezolid…46 168 $ → Vankomisin…46 992 $  Toplam maliyetlerin yaklaşık % 80’ini YBÜ ve hastanede yatış oluşturmaktaydı.  Linezolid maliyet-etkin. Patel DA, et al. Crit Care 2014;18:R157
 23. 23. Patel DA, et al. Crit Care 2014;18:R157 MRSA pnömonisi Maliyet analizi (2)
 24. 24. Nelson RE, et al. Med Care 2015
 25. 25. A.baumanniiA.baumannii kan dolaşımıkan dolaşımı infeksiyonlarıinfeksiyonları  Tayvan, Nisan 1996- Ağustos 2001Tayvan, Nisan 1996- Ağustos 2001 Lee NY, et al. ICHE 2007;28:713-9Lee NY, et al. ICHE 2007;28:713-9 Çoklu Dir-Çoklu Dir- A.baumanniiA.baumannii (s: 46)(s: 46) DuyarlıDuyarlı A.baumanniiA.baumannii (s: 46)(s: 46) pp Yatış süresiYatış süresi 54.2 gün54.2 gün 34.1 gün34.1 gün 0.0060.006 MaliyetMaliyet 9 3499 349 $$ 4 8654 865 $$ 0.0010.001
 26. 26. Dirençli mikroorganizmaDirençli mikroorganizma infeksiyonlarıinfeksiyonları  Viyana, Avusturya, Ocak-Haziran 2002Viyana, Avusturya, Ocak-Haziran 2002 Daxboeck F, et al.Daxboeck F, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2006; 64:214-82006; 64:214-8 ÇD-GNBÇD-GNB (s: 99)(s: 99) MRSAMRSA (s: 74)(s: 74) pp Yatış süresiYatış süresi 42 gün42 gün 37 gün37 gün 0.20.2 MaliyetMaliyet 18 11518 115 ££ (582-(582- 149 817)149 817) 6 6246 624 ££ (516-(516- 108 558)108 558) 0.010.01
 27. 27. Dirençli mikroorganizmaDirençli mikroorganizma infeksiyonlarıinfeksiyonları  Virginia Üniv. Cerrahi-YBÜ, ABD, 1996-2000Virginia Üniv. Cerrahi-YBÜ, ABD, 1996-2000 Dirençli-Dirençli- GNBGNB (s: 137)(s: 137) Duyarlı-Duyarlı- GNBGNB (s: 467)(s: 467) pp Yatış süresiYatış süresi 29 gün29 gün 13 gün13 gün ‹‹ 0.00010.0001 MaliyetMaliyet 80 50080 500 $$ (37 682-(37 682- 163 160)163 160) 29 60429 604 $$ (10 589-(10 589- 68 664)68 664) ‹‹ 0.00010.0001
 28. 28. ESBLESBL E.coliE.coli infeksiyonlarıinfeksiyonları  Hartford Üniv., Connecticut, ABD, 2001-4Hartford Üniv., Connecticut, ABD, 2001-4  Retrospektif kohort çalışmaRetrospektif kohort çalışma Lee SY, et al.Lee SY, et al. ICHEICHE 2006; 27: 1226-322006; 27: 1226-32 ESBL (+)ESBL (+) (s: 21)(s: 21) ESBL (-)ESBL (-) (s: 21)(s: 21) pp Yatış süresiYatış süresi 21 gün21 gün 11 gün11 gün 0.000.0066 MaliyetMaliyet 41 35341 353 $$ 24 90224 902 $$ 0.0340.034
 29. 29. ESBL (+)ESBL (+) E.coli ve K.E.coli ve K. pneumoniaepneumoniae infeksiyonlarıinfeksiyonları  Sunnybrook Health Sciences Center,Toronto,Sunnybrook Health Sciences Center,Toronto, Kanada, 2010-2013Kanada, 2010-2013  Prospektif çalışmaProspektif çalışma Maslikowska JA, et al.Maslikowska JA, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2016; 92: 33-2016; 92: 33- ESBL (+)ESBL (+) (s: 75)(s: 75) ESBL (-)ESBL (-) (s: 75)(s: 75) pp HastaneHastane MaliyetMaliyet 10 507 KD10 507 KD 7 882 KD7 882 KD 0.040.04 Mortalite Uygun tedavi % 17% 17 % 48% 48 % 5% 5 % 96% 96 0.040.04 <<0.010.01
 30. 30. Acinetobacter baumanniiAcinetobacter baumannii infeksiyonlarıinfeksiyonları  Bogota, Kolombiya, 2006-10, YBÜ, 165Bogota, Kolombiya, 2006-10, YBÜ, 165 hastahasta Lamos EV, et al.Lamos EV, et al. Clin Microbiol InfectClin Microbiol Infect 2014; 20:174-802014; 20:174-80 KarbapenemKarbapenem duyarlı Ab.duyarlı Ab. KarbapenemKarbapenem dirençli Ab.dirençli Ab. pp Yatış süresiYatış süresi 10.5 gün10.5 gün 13.1 gün13.1 gün 0.140.14 MaliyetMaliyet 70497049 $$ 11.35911.359 $$ <<0.0010.001
 31. 31. VRE İnfeksiyonları  St.Paul’s Hastanesi,Vancouver, Kanada, 2008-9,  VRE infeksiyonları  217 VRE hasta, 1075 kontrol  Ek maliyet:17 949 Kanada Doları (13 949-21 464 Kanada Doları )  Ek yatış:13.8 gün (10.0-16.9 gün) Lloyd - Smith P, et al.Lloyd - Smith P, et al. J Hosp InfectJ Hosp Infect 2013; 85: 54-92013; 85: 54-9
 32. 32. C.difficileC.difficile infeksiyonlarıinfeksiyonları  6 Üniversite Hastanesi, Pensilvanya,6 Üniversite Hastanesi, Pensilvanya, ABD, 2007-8ABD, 2007-8 Tabak YP, et al.Tabak YP, et al. ICHEICHE 2013; 34: 588-2013; 34: 588- C.difficileC.difficile (+)(+) (s: 265)(s: 265) C.difficileC.difficile (-)(-) (s: 765)(s: 765) pp YatışYatış süresisüresi 12 gün12 gün 11 gün11 gün << 0.010.01 MaliyetMaliyet 20 80420 804 $$ 16 63416 634 $$ << 0.010.01
 33. 33. 37 ÇalışmaÇalışma YYılıl SayıSayı DirençliDirençli// DuyarlıDuyarlı DirençliDirençli (($$)) DuyarlıDuyarlı (($$)) pp GasinkGasink ((KinolonKinolon)) 20062006 320/527320/527 62 32562 325 48 73348 733 0.000.0088 EvansEvans (Imipenem)(Imipenem) 20072007 47/7347/73 99 67299 672 69 50269 502 0.00.01515 EagyeEagye (Meropen(Meropenee mm 20092009 58/11558/115 100 700100 700 32 59432 594 ‹‹ 0.00.00101 LautenbachLautenbach (Imipenem)(Imipenem) 20102010 2289/2532289/253 286 417286 417 189 274189 274 ‹‹ 0.0010.001 MoralesMorales (MDR)(MDR) 2012 134/149 13 178 4 258 ‹‹ 0.0010.001 Maliyet: P.aeruginosa Nathwani DNathwani D.. Antimicrob ResistanceAntimicrob Resistance Infect ControlInfect Control 2014;3:32-482014;3:32-48
 34. 34. $0 $2.000 $4.000 $6.000 $8.000 $10.000 $12.000 $14.000 $16.000 $18.000 Ab. Lab. Care Bed Others Total Resistant Susceptable Control Duyarlı ve dirençli non-ferm.Duyarlı ve dirençli non-ferm. m.o. infeksiyonları maliyetm.o. infeksiyonları maliyet Aşık Z,Yalçın AN et al. (uzmanlık tez-2011)Aşık Z,Yalçın AN et al. (uzmanlık tez-2011)
 35. 35. Antibiyotik direnci-Maliyet  PubMed database, 1450 çalışma,  24 çalışma uygun bulunmuş.  8 çalışma ESBL üreten Enterobacteriaceae  12 çalışma MRSA-MSSA  4 çalışma karbapeneme dirençli ya da çoğul dirençli non-fermentatiflerle ilişkili  23 çalışmada dirençli mikroorganizma infeksiyonları daha çok maliyet oluşturmuş. Tansarli GS, et al. Expert Rev Anti Infect Dis. 2013;11:321-31
 36. 36. Antibiyotik direncinin maliyete etkisi Mikroorganizma Maliyet CR-Non-fermentatif $ 58 457 - 85 299 MDR A.baumannii $ 4484 ESBL(+) Enterobacteriaceae $ 1584 - 30 093 MRSA $ 1014 - 40 090 Giannoula S, et al.Giannoula S, et al. Expert Rev AntiExpert Rev Anti Infect TherInfect Ther 20120133;;1111::321-31321-31
 37. 37. Antibiyotik direncinin maliyete etkisi (ek maliyet) Mikroorganizma Maliyet Dirençli P.aeruginosa $ 627- 45256 MDR A.baumannii $ 5336 – 126 826 ESBL(+) Enterobacteriaceae $ 3658 - 4892 MRSA $ 695 – 29 030 Gandra S, et al.Gandra S, et al. Clin MicrobiolClin Microbiol InfectInfect 20120144;;2020::973-9973-9
 38. 38. P.aeruginosa-Mortalite Nathwani D, et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2014, 3:32
 39. 39. CRE surveyansı maliyet- etkin mi? Surveyans Kontrol Maliyet 1260 $ 1256 $ İnfeksiyon oranı % 5.6 % 5.9 Mortalite % 2.1 % 2.4 CRE-QALY 0.3335 0.3827 HO K, et al. Am J Infect Control (baskıda)
 40. 40. Hastane İnfeksiyonlarındaHastane İnfeksiyonlarında Ekonomik Analiz ÇalışmalarıEkonomik Analiz Çalışmaları  Ekonomik analiz çalışmaları için araştırıcılaraEkonomik analiz çalışmaları için araştırıcılara yönelik rehberlerin hazırlanıp kullanılması,yönelik rehberlerin hazırlanıp kullanılması,  Daha sofistike matematik modellerinDaha sofistike matematik modellerin geliştirilip kullanılması,geliştirilip kullanılması,  İnfeksiyon kontrol programlarında yer alanİnfeksiyon kontrol programlarında yer alan kişilerin ekonomik yöntemler konusundakişilerin ekonomik yöntemler konusunda eğitilmesi……………………eğitilmesi…………………… Stone PW, et al.Stone PW, et al. Am J Infect ControlAm J Infect Control 2005; 33:501-92005; 33:501-9
 41. 41. Antibiyotik-dirençli m.o. İnfeksiyonlarının tanımlanmasında sorunlar  Çalışma grubunun heterojen olması  Yetersiz sayıda örnek olması  Kontrol grubunun türü  İnfeksiyona neden olan mikroorganizma  İnfeksiyonun lokalizasyonu  Direncin tanımı  İzlem süresi…… Gandra S, et al. Clin Microbiol Infect 2014;20:973-9
 42. 42. Teşekkür ederim… anyalcin@akdeniz.edu.tr anyalcin@yahoo.com

×