Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Antifungal Kullanımı ve Maliyet 
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
İnfeksiyon Hast. ve Klin...
Antifungal Tedavisinde Başarı 
• Mikroorganizmanın yok edilmesi, 
komplikasyonların önlenmesi 
• Semptomların yok edilmesi...
Akılcı antifungal kullanımı 
• Uygun endikasyon → İnfeksiyon 
• Uygun antifungal → Spektrum 
• Uygun zaman → İnfeksiyonun ...
Antifungal tedavinin sonuçlarının 
ölçümü 
• Mikrobiyolojik (etkinlik, direnç) 
• Klinik (etkinlik, güvenlik) 
• Sosyal (y...
Maliyetler 
• Doğrudan maliyet 
• Dolaylı maliyet 
• Tanımlanamayan maliyet
Doğrudan maliyet (1) 
A- Açık maliyet 
• Liste fiyatı 
• Taşıma 
• Anlaşmalar 
• Dağıtım işlemleri 
• Paketleme
Doğrudan maliyet (2) 
B- Gizli maliyet 
• Hazırlama,uygulama 
• İşgücü 
• Laboratuar testleri, radyolojik incelemeler 
• M...
Farmakoekonomik Analiz 
(Yöntemsel Konular) 
• Çalışmanın düzeni, boyutu 
• Hasta grubu 
• Yer 
• Ek maliyet ve yatışa ili...
Farmakoekonomik Analiz 
Yöntemleri 
 Maliyet-fayda 
 Maliyet-etkinlik 
 Maliyet-yararlılık 
 Maliyet-minimizasyon
Farmakoekonomik Analiz (1) 
• Maliyet-fayda : 
Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak bir para 
birimi çerçevesinde ölçü...
Farmakoekonomik Analiz (2) 
• Maliyet-yararlanım: 
Sonuçlar yaşam kalitesi, ödeme gönüllülüğü 
veya bir uygulamanın (tıbbi...
Maliyet-etkinlik: 
A antifungal B antifungal 
Maliyet 1 $ 10 $ 
Etkinlik % 90 % 96
Maliyet-etkinlik: 
B antifungal maliyeti-A antif. maliyeti 
B antifungal etkisi-A antif. etkisi 
10 Dolar-1 Dolar = 150 Do...
Maliyet-etkinlik düzlemi 
Girişim A’dan az etkili ve pahalı 
Girişim A’dan az etkili ve ucuz 
Girişim A’dan daha etkili ve...
Maliyet-etkin uygulama 
Maliyet 
(+) 
(-) Etkinlik (+) 
- 
A 
B 
(-)
YBÜ Fungal infeksiyonlar 
• İtalya, (2007-8,18 ay), 5561 hasta 
• 105 invaziv fungal infeksiyon 
• Kandidiasislerin % 59.6...
NHSN 
2009-2010 
• S.aureus % 16 
• Enterococcus spp. % 14 
• E.coli % 12 
• KNS % 11 
• Candida spp. % 9 
• P.aeruginosa ...
Kateterle ilişkili kan dolaşımı 
infeksiyonları 
(Akdeniz Üniv.Tıp Fak. REA-I,II. 2010-58 Kİ-KDİ) 
• Acinetobacter spp. % ...
Hastane İnfeksiyonlarında 
Günlük Antibiyotik Maliyeti 
• Enterobacter spp. 37-76 FF 
• MS-KNS 41-90 FF 
• MS-S.aureus 33-...
Sistemik Fungal İnfeksiyonlar 
• Fungal infeksiyonlar özellikle maligniteler, 
kemoterapi ve immunsupresif ajanların 
kull...
Sistemik Fungal İnfeksiyonlar 
• Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1998 
yılı verilerine göre yılda 82.608 sistemik 
f...
Kandidemi maliyet-1997
Fungemiler 
• Fungemi etkenleri içerisinde en sık karşılaşılan ( ~ % 50-70) 
mikroorganizmalar Candida türleridir. 
• C.al...
• Maliyet-etkinlik çalışmaları
İnvaziv kandidiyasis ve kandidemi 
rehberi-ESCMID-2012 
Antifungal Kanıt düzeyi 
Kaspofungin A I 
Anidulafungin A I 
Mikaf...
Fungal infeksiyonlar 
(Kaspofungin – L-AMB)-1 
• 2007 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada 
fungal infeksiyonların tedav...
Fungal infeksiyonlar (Kaspofungin – L-AMB)-2 
Tedavi 
Kaspofungin 
L-AMB 
İnfeksiyon 
Tedavi devam 
Survive 
Survive 
İnfe...
Fungal infeksiyonlar (Kaspofungin 
- liposomal amfoterisin B)-3 
• Maliyetler: 
• Liposomal Amfoterisin B…11 795 Sterlin 
...
Fungal infeksiyonlar -1 
• Meta - analiz 
• Toplam 10 randomize-kontrollü çalışma (beş 
çalışma kriterleri uygun) 
• Topla...
Fungal infeksiyonlar -2 
Falagas MH, et al. Int J A Agents 2007;29:136-43
İnvaziv fungal infeksiyonlar 
• Duke Üniversitesi Tıp Fak., ABD, 2004-5, 
toplam 200 hasta, 
• İnvaziv fungal infeksiyonu ...
İnvaziv fungal infeksiyonlar 
• Türkiye’de 2012 yılında gerçekleştirilen ilk 
çalışmada ise invaziv fungal infeksiyonların...
Nötropenik ateş: 
Kaspofungin – L-AMB 
• Farmakoekonomik araştırma, ABD.. 
• İlaç maliyeti (Amerikan Doları): 
→kaspofungi...
Febril nötropeni 
(kaspofungin-vorikonazol) 
Al-Badriyeh D et al. Mycoses 2012;55 :244-56
AML:Vorikonazol-Posakonazol (1) 
• İFİ özellikle hematolojik malignitesi olan 
bireylerde önem taşımaktadır. 
• Özellikle ...
AML:Vorikonazol-Posakonazol (2) 
• Yeni bir antifungal ajan olan posakonazolun 
vorikonazole göre hasta başına ortalama 
%...
İnvaziv kandidiasis: 
Anidulafungin-Flukonazol (1) 
• Avustralya’da maliyet-etkinlik çalışmasında 
oluşturulan bir analiti...
İnvaziv kandidiasis: 
Anidulafungin-Flukonazol (2) 
• Anidulafungin kullanılan hastaların maliyeti 
74 587 Avustralya Dola...
Anidulafungin-Flukonazol (3) 
• Tedavi başarısı yada başarısızlığı yanında, 
yaşama katkısı, mortalite ve diğer faktörler ...
İnvaziv fungal infeksiyonlar 
(İnvaziv Aspergillozis) 
• Yüksek doz kemoterapi alan 269 AML-MDS 
hastası, Amsterdam, 2002-...
İnvaziv Aspergillosis (1) 
• İnvaziv aspergillosis özellikle immun-yetmezlikli 
bireylerde morbidite ve 
mortalitesi yükse...
İnvaziv Aspergillosis (2) 
• Kanada’da yapılan bir farmakoekonomik 
araştırmada empirik tedavide L-AMB ile 
karşılaştırıld...
Maliyet-Etkin Antifungal 
Kullanma Stratejileri (1) 
• Etkin tedavi (farmakokinetik, 
farmakodinamik parametrelerin 
optim...
Maliyet-Etkin Antifungal 
Kullanma Stratejileri (2) 
• Yan etkileri az olan antifungal ajanların 
seçilmesi 
• Monitorizas...
Sonuç…. 
• Değişik fungal infeksiyonların tedavisinde 
kullanılan antifungal ajanların maliyetine 
ilişkin birçok çalışma ...
Antifungal kullanımı ve maliyet -2014
Antifungal kullanımı ve maliyet -2014
Antifungal kullanımı ve maliyet -2014
Antifungal kullanımı ve maliyet -2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Antifungal kullanımı ve maliyet -2014

434 views

Published on

Antifungal kullanımı ve maliyeti

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antifungal kullanımı ve maliyet -2014

 1. 1. Antifungal Kullanımı ve Maliyet Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr. AD
 2. 2. Antifungal Tedavisinde Başarı • Mikroorganizmanın yok edilmesi, komplikasyonların önlenmesi • Semptomların yok edilmesi • Nükslerin engellenmesi • Antifungallere bağlı yan etkilerin olmaması yada minimale indirilmesi • Maliyetin düşük tutulması
 3. 3. Akılcı antifungal kullanımı • Uygun endikasyon → İnfeksiyon • Uygun antifungal → Spektrum • Uygun zaman → İnfeksiyonun şiddeti • Uygun konsantrasyon → Farmakokinetik • Uygun doz - yol → Farmakodinamik • Uygun maliyet → Farmakoekonomi
 4. 4. Antifungal tedavinin sonuçlarının ölçümü • Mikrobiyolojik (etkinlik, direnç) • Klinik (etkinlik, güvenlik) • Sosyal (yaşam kalitesi, cihazlar) • Ekonomik (maliyet-etkinlik, maliyet-minimizasyon)
 5. 5. Maliyetler • Doğrudan maliyet • Dolaylı maliyet • Tanımlanamayan maliyet
 6. 6. Doğrudan maliyet (1) A- Açık maliyet • Liste fiyatı • Taşıma • Anlaşmalar • Dağıtım işlemleri • Paketleme
 7. 7. Doğrudan maliyet (2) B- Gizli maliyet • Hazırlama,uygulama • İşgücü • Laboratuar testleri, radyolojik incelemeler • Monitorizasyon • Komplikasyonlar (hematolojik, nefrolojik, otolojik, nörolojik, gastrointestinal yan etkiler) • Atıklar • Direnç, superinfeksiyon, hastane infeksiyonları……..
 8. 8. Farmakoekonomik Analiz (Yöntemsel Konular) • Çalışmanın düzeni, boyutu • Hasta grubu • Yer • Ek maliyet ve yatışa ilişkin düzen • Harcamalar • Sonuç istatistikleri • Analizin şekli
 9. 9. Farmakoekonomik Analiz Yöntemleri  Maliyet-fayda  Maliyet-etkinlik  Maliyet-yararlılık  Maliyet-minimizasyon
 10. 10. Farmakoekonomik Analiz (1) • Maliyet-fayda : Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak bir para birimi çerçevesinde ölçülür. • Maliyet-etkinlik : Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak, etkinlik bakımından seçilmiş bir hedef ve maliyet de parasal olarak ölçülür.
 11. 11. Farmakoekonomik Analiz (2) • Maliyet-yararlanım: Sonuçlar yaşam kalitesi, ödeme gönüllülüğü veya bir uygulamanın (tıbbi ve/veya farmasötik) diğeri yerine tercih edilmesi bağlamında ölçülür. • Maliyet-minimizasyon : Maliyetler iki veya daha fazla uygulamanın (tıbbi ve/veya farmasötik) harcama çıktıları ve sonuçları bakımından eşdeğer düşünülmesi veya gösterilmesini analiz eder ve karşılaştırır.
 12. 12. Maliyet-etkinlik: A antifungal B antifungal Maliyet 1 $ 10 $ Etkinlik % 90 % 96
 13. 13. Maliyet-etkinlik: B antifungal maliyeti-A antif. maliyeti B antifungal etkisi-A antif. etkisi 10 Dolar-1 Dolar = 150 Dolar 0.96-0.90 Sonuç: A antifungal yerine B antifungal kullanmakla iyilik için ekstra 150 Dolar harcanıyor.
 14. 14. Maliyet-etkinlik düzlemi Girişim A’dan az etkili ve pahalı Girişim A’dan az etkili ve ucuz Girişim A’dan daha etkili ve pahalı Girişim A’dan daha etkili ve ucuz Maliyet (+) (-) Etkinlik (+) - A B (-)
 15. 15. Maliyet-etkin uygulama Maliyet (+) (-) Etkinlik (+) - A B (-)
 16. 16. YBÜ Fungal infeksiyonlar • İtalya, (2007-8,18 ay), 5561 hasta • 105 invaziv fungal infeksiyon • Kandidiasislerin % 59.6 sı non-albicans türleri (%61.8 C.parapsilosis) • Aspergillozların % 41.7’si A.fumigatus. • Mortalite: • Kandidiyasis…% 42.8 • Aspergillosis.…% 61.5 Montagna MT, et al. Infection 2013;41: 645-53.
 17. 17. NHSN 2009-2010 • S.aureus % 16 • Enterococcus spp. % 14 • E.coli % 12 • KNS % 11 • Candida spp. % 9 • P.aeruginosa % 8 • Klebsiella spp. % 8 Sievert DM, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2013;34: 1-4
 18. 18. Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (Akdeniz Üniv.Tıp Fak. REA-I,II. 2010-58 Kİ-KDİ) • Acinetobacter spp. % 26 • Klebsiella spp. % 19 • P.aeruginosa % 14 • Enterobacter spp. % 14 • Enterococcus spp. % 10 • Candida spp. % 10 • Diğer (Staph., E.coli) % 7
 19. 19. Hastane İnfeksiyonlarında Günlük Antibiyotik Maliyeti • Enterobacter spp. 37-76 FF • MS-KNS 41-90 FF • MS-S.aureus 33-91 FF • MR-S.aureus 68-145 FF • Candida spp. 91-159 FF • P.aeruginosa 218-421 FF Astagneau P, et al. J Hosp Infect 1999; 42 :303-12
 20. 20. Sistemik Fungal İnfeksiyonlar • Fungal infeksiyonlar özellikle maligniteler, kemoterapi ve immunsupresif ajanların kullanımı sonucu olarak immünyetmezlikli bireylerin artmasıyla giderek daha önemli hale gelmiştir. • Özellikle yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde başta yoğun antibiyotik kullanımından dolayı fungal infeksiyonların sıklığı giderek artış göstermektedir Yalçın AN. Fungemiler. In: Ulusoy S, Arman D, Uzun Ö (eds). Önemli ve sorunlu Fungal infeksiyonlar. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012, s: 111-28
 21. 21. Sistemik Fungal İnfeksiyonlar • Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1998 yılı verilerine göre yılda 82.608 sistemik fungal infeksiyonun gelişmektedir. • Toplam maliyetin 2.6 milyar dolar (toplam sağlık harcamaları yaklaşık 1.1 trilyon dolar), her bir hastalığa atfedilen maliyetin ise yaklaşık 31.200 dolar olduğu bildirilmiştir. Yalçın AN. Fungemiler. In: Ulusoy S, Arman D, Uzun Ö (eds). Önemli ve sorunlu Fungal infeksiyonlar. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012, s: 111-28
 22. 22. Kandidemi maliyet-1997
 23. 23. Fungemiler • Fungemi etkenleri içerisinde en sık karşılaşılan ( ~ % 50-70) mikroorganizmalar Candida türleridir. • C.albicans, C. parapsilosis, C.lusitaniae, C.tropicalis en sık karşılaşılan etkenlerdir. Ayrıca C.guilliermondii, C.krusei, C. haemulonii, C.lipolytica, C.rugosa, C.glabrata, C.kefyr, C.dubliniensis, C.zeylanoides, C.stellatoidea, C.famata, C.norvegensis ise kandidemiye neden olan ancak nadir görülen etkenlerdir. • Değişik Aspergillus türleri de fungemi nedeni olabilmektedir. Özellikle A.fumigatus, A.flavus, A. terreus bu grup etkenler arasında en sık rastlananlardır. • Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Fusarium türleri (F.moniliforme, F. solani, F.dimerum, F.oxysporum) fungemi oluşturmaktadır. Yalçın AN. Fungemiler. In: Ulusoy S, Arman D, Uzun Ö (eds). Önemli ve sorunlu Fungal infeksiyonlar. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012, s: 111-28
 24. 24. • Maliyet-etkinlik çalışmaları
 25. 25. İnvaziv kandidiyasis ve kandidemi rehberi-ESCMID-2012 Antifungal Kanıt düzeyi Kaspofungin A I Anidulafungin A I Mikafungin A I L-AMB B I Vorikonazol B I Flukonazol C I AMB-lipid kompleks C II Cornely OA, et al. Clin Microbiol Infect 2012;18: 19-37
 26. 26. Fungal infeksiyonlar (Kaspofungin – L-AMB)-1 • 2007 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada fungal infeksiyonların tedavisinde kaspofungin ile liposomal amfoterisin B farmakoekonomik olarak analitik-düşünce yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bruynsteyn K, et al. Eur J Hematol 2007;78:532-9
 27. 27. Fungal infeksiyonlar (Kaspofungin – L-AMB)-2 Tedavi Kaspofungin L-AMB İnfeksiyon Tedavi devam Survive Survive İnfeksiyon yok Ölüm Ölüm Tedavi son Tedavi devam Tedavi son Tedavi Tedavi yok Başarı Başarısız Nefrotoksisite Diğer yan etkiler Başarı Ateş devam Yeni infeksiyon Nefrotoksisite Diğer yan etkiler Bruynsteyn K, et al. Eur J Hematol 2007;78:532-9
 28. 28. Fungal infeksiyonlar (Kaspofungin - liposomal amfoterisin B)-3 • Maliyetler: • Liposomal Amfoterisin B…11 795 Sterlin • Kaspofungin…9 762 Sterlin • Fark…2 033 Sterlin • Kaspofungin maliyet-etkin olarak bulunmuştur. Bruynsteyn K, et al. Eur J Hematol 2007;78:532-9
 29. 29. Fungal infeksiyonlar -1 • Meta - analiz • Toplam 10 randomize-kontrollü çalışma (beş çalışma kriterleri uygun) • Toplam 1974 hasta (%58 nötropenik, %20 HIV infeksiyonu….) • Tedavi başarısı… Kaspofungin % 52.6 (% 33.6- 89.2), AMB % 44.7 (%33.7-85) • Mortalite…Kaspofungin % 13.8, AMB % 16.9… Falagas MH, et al. Int J A Agents 2007;29:136-43
 30. 30. Fungal infeksiyonlar -2 Falagas MH, et al. Int J A Agents 2007;29:136-43
 31. 31. İnvaziv fungal infeksiyonlar • Duke Üniversitesi Tıp Fak., ABD, 2004-5, toplam 200 hasta, • İnvaziv fungal infeksiyonu (kandidiyasis, aspergillosis, kriptokokosis, zigomikosis) olan hastalar ve eşleştirilmiş kontroller, • Hastane harcamalarında 32 196 Amerikan Doları ek maliyet (p ˂ 0.0001) ve yaklaşık 7 gün ek yatışa neden olduğunu bulmuşlardır. • İlaç dışı maliyetler tüm maliyetin yaklaşık % 63 kadarından sorumlu olduğu da belirlenmiştir. Ashley ED, et al. Pharmacotherapy 2012;32: 890-901
 32. 32. İnvaziv fungal infeksiyonlar • Türkiye’de 2012 yılında gerçekleştirilen ilk çalışmada ise invaziv fungal infeksiyonların tedavisinde kaspofungin ile liposomal amfoterisin B farmakoekonomik olarak analitik-düşünce yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. • Bu çalışmada kaspofungin ile tedavi edilen hastaların ortalama maliyeti liposomal-amfoterisin B verilen hastalardan daha düşük bulunmuştur. • Kaspofunginin maliyet-etkin bir seçenek olduğu ortaya konmuştur. Turner SJ, Senol E et al. IJAA 2013;42: 276-80
 33. 33. Nötropenik ateş: Kaspofungin – L-AMB • Farmakoekonomik araştırma, ABD.. • İlaç maliyeti (Amerikan Doları): →kaspofungin grubunda 3996 , →liposomal amfoterisin B grubunda 6942 • Birtakım kısıtlılıkların olduğu bu araştırma sonucu kaspofungin nötropenik hasta grubu için maliyet yönünden daha iyi bir antifungal seçeneği olarak dikkati çekmiştir. Wingard JR, et al. Am J Health-Syst Pharm 2007;64:637-43.
 34. 34. Febril nötropeni (kaspofungin-vorikonazol) Al-Badriyeh D et al. Mycoses 2012;55 :244-56
 35. 35. AML:Vorikonazol-Posakonazol (1) • İFİ özellikle hematolojik malignitesi olan bireylerde önem taşımaktadır. • Özellikle akut miyelositer lösemili hastalarda % 30-90 oranında mortalite ile sonuçlanmaktadır. • Profilaksi önemlidir. • Avustralya’da 2003-9 yılları arasında akut myelositer lösemili hastalarda vorikonazol ile posakonazolun antifungal profilakside karşılaştırıldıkları bir maliyet-fayda çalışması→ Al-Badriyeh D, et al. Mycoses 2012;55:244-56.
 36. 36. AML:Vorikonazol-Posakonazol (2) • Yeni bir antifungal ajan olan posakonazolun vorikonazole göre hasta başına ortalama % 29 oranında daha düşük bir maliyeti olması yanında mortalitenin de azalması dikkat çekici olarak bulunmuştur. • Vorikonazol ile posakonazolun ilk kez karşılaştırıldıkları bu çalışmada ilaçların kullanımı sonrası ortaya çıkan yan etkiler ile oral formların neden olduğu intolerans sonuç üzerine etkili faktörler olarak bulunmuştur. Al-Badriyeh D, et al. Mycoses 2012;55:244-56
 37. 37. İnvaziv kandidiasis: Anidulafungin-Flukonazol (1) • Avustralya’da maliyet-etkinlik çalışmasında oluşturulan bir analitik yöntemle ilk kez anidulafungine (s:127) karşı flukonazol (s:118) karşılaştırılmıştır. (Reboli AC, et al. 2011) • Bu çift-kör randomize kontrollü araştırmadır. • Klinik başarı oranları: Anidulafungin→%75.59 Flukonazol → %60.17 → Neoh CF, et al. JAC 2011;66: 1906-15
 38. 38. İnvaziv kandidiasis: Anidulafungin-Flukonazol (2) • Anidulafungin kullanılan hastaların maliyeti 74 587 Avustralya Doları, flukonazol kullanılan hastalarda 60 945 Avustralya Dolarıdır. • Her iki grupta da hastanede yatış maliyetin en önemli (anidulafungin-%81, flukonazol- %95) bölümünü oluşturmaktaydı. • Antifungal maliyetleri ise sırasıyla %15 ve %1’lik bir bölümü oluşturuyordu. → Neoh CF, et al. JAC 2011;66: 1906-15
 39. 39. Anidulafungin-Flukonazol (3) • Tedavi başarısı yada başarısızlığı yanında, yaşama katkısı, mortalite ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduğunda anidulafunginin maliyet-etkin bir seçenek olduğu ortaya konmuştur. • Bu pahalı bir antifungal ajan olan anidulafunginin kendisine göre oldukça maliyeti düşük bir ajan olan flukonazole karşı maliyet-etkinliğini gösteren ilk çalışmadır. • Bu sonucu ortaya çıkaran en önemli faktör anidulafungin kullanılan hastalarda daha düşük seviyelerdeki mortalite oranıdır. Neoh CF, et al. JAC 2011;66: 1906-15
 40. 40. İnvaziv fungal infeksiyonlar (İnvaziv Aspergillozis) • Yüksek doz kemoterapi alan 269 AML-MDS hastası, Amsterdam, 2002-7. • Ortalama maliyet ve yatış süresi: • Hastalık yok → 57 750 Avro ~ 84 gün • Olası İA → 68 280 Avro ~ 91 gün • Kesin İA → 83 300 Avro ~ 104 gün • Ek maliyet → 10 530-25 550 Avro (p˂ 0.001) Slobbe L, et al. Clin Infect Dis 2008;47: 1507-12
 41. 41. İnvaziv Aspergillosis (1) • İnvaziv aspergillosis özellikle immun-yetmezlikli bireylerde morbidite ve mortalitesi yüksek bir invaziv fungal infeksiyondur. • Neden olduğu maliyet hasta başına 36 867 Amerikan Doları olarak tanımlanmaktadır. • Yüksek mortalite oranları ve uzun süre hastanede yatışı gerektirmektedir. → Luong ML, Husain S, Rotstein C. Mycoses 2013; 56: 338-49
 42. 42. İnvaziv Aspergillosis (2) • Kanada’da yapılan bir farmakoekonomik araştırmada empirik tedavide L-AMB ile karşılaştırıldıklarında kaspofungin ve vorikonazolün, profilakside ise posakonazolun maliyet-etkin bir ajan oldukları belirlenmiştir. Luong ML, Husain S, Rotstein C. Mycoses 2013; 56: 338-49
 43. 43. Maliyet-Etkin Antifungal Kullanma Stratejileri (1) • Etkin tedavi (farmakokinetik, farmakodinamik parametrelerin optimizasyonu, bakterisidal antibiyotik kullanımı) • Hastanede yatış sırasında lokal direnç verileriyle ampirik antibiyotik tedavisi • Kısa süreli antifungal uygulaması →
 44. 44. Maliyet-Etkin Antifungal Kullanma Stratejileri (2) • Yan etkileri az olan antifungal ajanların seçilmesi • Monitorizasyonu gerekmeyen antibiyotiklerin tercih edilmesi • Düşük maliyetli antifungallerin tercih edilmesi……….
 45. 45. Sonuç…. • Değişik fungal infeksiyonların tedavisinde kullanılan antifungal ajanların maliyetine ilişkin birçok çalışma daha örnek verilebilir. • Özellikle bu çalışmaların güvenilir olması, değişik özellikli koşullar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi durumunda uygulamalarda daha etkin ve maliyetleri düşük rejimlerin kullanılmasına önemli katkı sağlayacağı açıktır.

×