Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trupat gjeometrike ne jeten e perditshme

26,605 views

Published on

Tupat gjeometrike gjejnë një përdorim të gjerë në jetën e përditshme. Ato i dallojmë në ndërtesa të ndryshme ose në objektet e përditshme që përdorim.
Zakonisht trupat më të përdorur janë ata që kanë ndërtimin më të thjeshtë , kubi dhe kuboidi.
Në arkitekturën moderne gjejnë përdorim edhe trupa të tjerë gjeometrik më të larmishëm.
Në slid-et në vazhdim jepen shembuj të trupave gjeometrike të perdorur në jetën e përditshme.

Published in: Education

Trupat gjeometrike ne jeten e perditshme

  1. 1. Trupat Gjeometrike Në Jetën E Përditshme Punoi:Anxhela Asimi
  2. 2. Përdorimi ne jetë • Tupat gjeometrike gjejnë një përdorim të gjerë në jetën e përditshme. Ato i dallojmë në ndërtesa të ndryshme ose në objektet e përditshme që përdorim. • Zakonisht trupat më të përdorur janë ata që kanë ndërtimin më të thjeshtë , kubi dhe kuboidi. • Në arkitekturën moderne gjejnë përdorim edhe trupa të tjerë gjeometrik më të larmishëm. • Në slid-et në vazhdim jepen shembuj të trupave gjeometrike të perdorur në jetën e përditshme.
  3. 3. Objekte me formë kubi.
  4. 4. Objekte me formë kuboidi
  5. 5. Objekte me formë cilindri.
  6. 6. Objekte me formë koni-sfere
  7. 7. Objekte me formë piramide

×