Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arcadis presentatie nl 2012

1,025 views

Published on

Presentatie ARCADIS Belgium met overzicht diverse diensten.

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arcadis presentatie nl 2012

 1. 1. Voorstelling ARCADIS Creating balanceImagine the result
 2. 2. Wat houdt uwakker?
 3. 3. Tijd en kenniszijn schaarsIngenieurs, milieudeskundigen,vergunningenexperts… van ARCADISnemen uit handen
 4. 4. De regelgeving iscomplexARCADIS, expert inmilieueffectrapporten, bouw-, milieu- enandere vergunningen, regels en wetten,procedures…
 5. 5. De omgeving iscomplexOverheden, buurtbewoners,milieuorganisaties, werknemers…ARCADIS heeft inzicht in destakeholders
 6. 6. Energie isduurARCADIS, energiespecialist
 7. 7. De toekomst iswaardevolARCADIS zweert bij duurzameoplossingen: win-win voor uworganisatie, mens én milieu
 8. 8. Wie we zijn
 9. 9. Wat we doenAdviezen, ontwerpen, ingenieurs- enmanagementdienstenop het vlak van infrastructuur, water, milieu engebouwenvoor overheden en private klanten
 10. 10. Onze aanpak• Focus op de klant• Strategische partner• Samenwerking op maat• Onestopshopping• Beproefd innovatief• Pragmatische aanpak• Oog voor veiligheid
 11. 11. Onze missieWij willen hét referentiebureau zijn inVlaanderen, Brussel en Wallonië voorcomplexe projecten in onze werkdomeinen
 12. 12. Integraledienstverlening
 13. 13. Eén enkele partnervoor uw traject• Advies, vergunningen, studie• Ontwerp, engineering, on site coördinatie en projectmanagement• Nazorg en facility management
 14. 14. Vele disciplinesonder één dak• Infrastructuur, ruimte & verkeer• Water• Milieu• Gebouwen & Installaties• Projecten op locatie
 15. 15. Kristalhelder • Planologisch advies • Ruimtelijk-economisch advies advies • Duurzaamheidsadvies • Milieuadvies • Bodemadvies • Energieadvies • Strategisch advies • Productadvies (REACH) • Transactieadvies • …
 16. 16. Wegwijs in • Planologische attesten • Ruimtelijk uitvoeringsplanprocedures • Passende beoordeling (impact op de natuur) • Mobiliteitseffectenrapport • Milieueffectenrapport • Milieuvergunningen • Stedenbouwkundige vergunningen • Watertoets • …
 17. 17. Richting- • Haalbaarheidsstudies • Bouwstudiesgevende • Energiestudies studies • Infrastructuurstudies • Bodemstudies • Waterstudies • Milieustudies • Geluidsstudies • Product risk assessments • …
 18. 18. Ontwerp en • Alle mogelijke bouwwerken in alle sectoren • Groenaanlegengineering • Bedrijventerreinen • Windmolenparken • Warmtekrachtkoppeling- en biomassa- installaties • Lucht- en waterzuiveringsinstallaties • Bodemsanering • Lawaaibestrijding • Infrastructuur, wegenissen en riolering • …
 19. 19. Uitvoering • Helder lastenboek • Werftoezichten nazorg • Budgetbewaking • Multidisciplinaire constructiemanagers voor de uitvoeringsopvolging • Technisch of total facility management, verrijkt door knowhow uit ontwerp- en engineeringfase • Sanering volgens GRIP ® (guaranteed remediation program)
 20. 20. Legal monitoringDiverse klanten BelgiëImagineSteeds up-to-date zijn metnieuwe milieuwetgevingControle door overheid zonderzorgen tegemoet gaanThe ResultGeen milieu-inbreuken of-overtredingen• Klant: industrie• Opdracht: Opvolging milieuwetgeving, regelmatige rapportage en ‘early warning’-systeem• Eigen software ‘ARCALEX’
 21. 21. HAtric kantoorgebouwHasseltImaginePerfecte combinatie vaneconomie, ecologie en emotiein één kantoorThe ResultUiterst duurzaam,energiezuinig en comfortabelkantoor met opvallendeversluierde voorgevel• Klant: Reiger II• Investering: € 4 mio• Architect: Holistic Architecture 50|5• Timing: 2007-2008• Opdracht: consultancy duurzaam bouwen en technische ondersteuning tijdens werffase
 22. 22. REACH ImplementatieWereldwijdImagineUitdagingen van REACHcorrect en kostenefficiëntaangaanThe ResultREACH-oplossingen op maat,om regelgeving efficiënt in tevoeren en in de toekomstREACH-conform te blijven• Klant: uit diverse sectoren• Opdracht: Diverse REACH Implementation Projects met behulp van onze geïntegreerde dienstverlening inzake Global Product Stewardship
 23. 23. Omlegging Witte NeteDesselImagineEen natuurlijke rivier met rijkefauna en floraThe ResultMeanderende Witte Nete metherstel beschermde habitats;Inbev-Latour prijs Leefmilieu2007.• Klant: S.C.R. Sibelco• Timing: 2005-2008• Opdracht: omleggingsvoorstel en monitoring biologisch herstel
 24. 24. SaneringVilvoordeImagineWoonwijk op gezonde bodemThe ResultSanering met innovatieveinjectietechnieken ennatuurlijke producten (melasse+ persulfaat)• Klant: Akzo Nobel• Timing: pilootproeven en opstellen saneringsproject 2006-2007 l opstart en opvolging sanering 2008• Opdracht: milieukundige begeleiding van sanering
 25. 25. BeverdonkGrobbendonkImagineWatergebondenbedrijventerrein 60 ha metnatuurinrichtings-project alsvolwaardig onderdeelThe ResultCO2-neutraal bedrijventerreinmet containerterminal langsAlbertkanaal• Klant: nv De Scheepvaart• Investering: € 3 mio• Timing: 2008 - ongoing• Opdracht: totaaltraject van concept, mobiliteits- en milieueffectenonderzoek, inrichting en ontwerp tot werfopvolging, projectmanagement en subsidiebegeleiding
 26. 26. HervergunningBekaertZwevegemImagineDiverse studies en dossiersopstarten en bespreken tervoorbereiding van milieu-vergunningsaanvraagThe ResultEen nieuwe milieuvergunningvoor 20 jaar• Klant: Bekaert NV• Timing: 2008-2009• Opdracht: ontheffingsnota, watertoets, technische voorstudies (emissies, afval, afvalwater, …), dossier, onderhandeling, …
 27. 27. Nieuwe STEG-centrale voor EssentGenkImagineEen nieuwe gasgestookteenergiecentrale die energielevert voor 600.000 gezinnen.The ResultLicense to Produce• Klant: Essent (RWE)• Timing: 2009 - 2014• Opdracht: MER, milieuvergunning, energiestudie, civil engineering, stedenbouwkundige vergunning
 28. 28. EnergieprojectenBelgiëImagineLagere energiefactuur en reeksincentives van de VlaamseOverheidThe ResultEnergiedoorlichting resulterendin energieplan metverbeteringsmaatregelen opvlak van energie-efficiëntie• Klant: Alural, Cargil Malt, Daf Trucks, Dow, Plastal, Praxair, Sara Lee, …• Opdracht: energieplannen opstellen in kader van Besluit Energieplanning en Auditconvenant
 29. 29. Masterplan tegenoverstromingenBelgië / VlaanderenImagineHoe omgaan met extremeoverstromingen?The ResultOntwikkeling methodologie diesteunt op de vier A’s(awareness, avoidance,alleviation, assistance) en detoepassing ervan in tweepilootgebieden Woluwe enDijle• Klant: VMM• Investering: € 350 000• Timing: 2009 -2011• Opdracht: beleidsondersteuning ivm overstromingsrisico’s
 30. 30. CO2-nulmetingGentImagineDaling van de CO2-uitstootThe ResultCO2-nulmeting voor basisjaar(1990), referentiejaar (2007) entoekomstscenario (2020) enactualisatietool om CO2-emissie te berekenen• Klant: Stad Gent• Investeringsbedrag: €60 000• Timing: ~ 1 jaar• Opdracht: nulmeting (basis en referentie), toekomstscenario (2020 – BAU) en ontwikkeling actualisatietool
 31. 31. OnthaalgebouwGeelImagineStijlvol, multifunctioneel énenergiezuinig onthaalgebouwThe ResultDuurzaam onthaalgebouw metondergrondseenergierecuperatie viaenergiepalen als Belgischeprimeur• Klant: Janssen Pharmaceutica• Investering: € 7,95 mio• Architectenbureau Van Acker & Partners• Timing: 2005-2008• Opdracht: studie funderingen en structuur, ontwerp technische installaties, projectmanagement
 32. 32. Consultancyduurzaam bouwenZaventemImagineState of the art duurzaambedrijfsgebouw en -terreinThe ResultVia rating tools als BREEAMwordt een duurzaam complexin kaart gebracht en meerkosttov klassieke inrichtingberekend• Klant: Toyota Motor Europe• Timing: 2006 - ongoing• Opdracht: consultancy duurzaam bouwen, coördinatie facility management
 33. 33. Woonzorgcentrum TerBleekeMalleImagineNieuw woonzorgcentrum metvoldoende kamers enassistentiewoningenThe Result60 rusthuiskamers, 20assistentiewoningen,dienstencentrum en grootkeuken,aanwezigheid van binnentuinen,patio, parkeerplaatsen,petanquebaan en Finse piste• Klant: OCMW Malle• Investeringsbedrag: €10,5 mio• Timing: 2002 – 2010• Architect: AMV architecten• Opdracht: studie stabiliteit en technieken, omgevingswerken, EPB en begeleiding bij aanbesteding en uitvoering.
 34. 34. InvesteringszonePetroleum ZuidAntwerpenImagineNieuwe bestemming voorhistorisch vervuilde site van 75haThe ResultSaneringsconcept in functievan herontwikkeling vervuildestadskanker tot hoogwaardigbedrijventerrein met ruimtevoor recreatie envoetbalstadion• Klant: PMV, Stad Antwerpen, Gemeentelijk Havenbedrijf, AG Vespa• Timing: 2008-2009• Opdracht: Gedetailleerd bodemonderzoek en bodemsaneringsproject incl. pilootproeven
 35. 35. Kringloopsluiting voorenergie en waterKalloImagineNullozing voor afvalwater inéén van de modernste enzuinigste gipskartonlijnen terwereldThe ResultLozing afvalwater omgebogennaar hergebruik water enenergie. Geen investering inwaterzuivering, maar aan-zienlijke jaarlijkse besparing.• Klant: Saint-Gobain Gyproc Belgium• Timing: 2004 – 2006• Opdracht: conceptkeuze, begeleiding klant bij procesombouw
 36. 36. Shell ServicestationssnelwegBeLuxImagineGroen en energievriendelijkservicestation perfectgeïntegreerd in de omgevingThe ResultVolledig herdacht snelweg-servicestation. Duurzamegebouwen met score« Uitstekend » bij Breeam-preassessment.• Klant: Stramien• Timing: 2009 - ongoing• Opdracht: detailengineering, ontwerp, projectmanagement, EPB
 37. 37. Nieuwe productiesitemet kantoorZutendaalImagineProductieproces als sturendefactor bij ontwerp van fabriekThe ResultNieuwe site voor fabricage vanvloerplaten op zorgvuldiggeselecteerde locatie op basisvan doelgerichte parameters• Klant: Echo• Investering: € 21 mio• Architect: Archiles• Timing: 2008-2010• Opdracht: locatiestudie, milieuvergunningstraject, bouwstudie, stabiliteit, studie technieken, detailengineering machines
 38. 38. Nieuw administratiefcentrumHouthalen-HelchterenImagineEen gebouw met het laagste E-peil van het landThe ResultEen uiterst duurzaam, nieuwadministratief centrum met eengemeentehuis, bibliotheek,politiekantoor, OCMW, kantorenen gemeenschappelijke ruimtes• Klant: AGB “Masterplan” van Houthalen-Helchteren• Timing: 2009 – 2012• Architect: Holistic Architecture 50|5• Opdracht: Studie stabiliteit en alle technieken inzake duurzaam bouwen
 39. 39. Stadsplein, bibliotheeken ondergrondseparkingGenkImagineEen plek waar wonen, zichontspannen, winkelen encultuur beleven gemakkelijk tecombineren zijnThe ResultEén grote flaneerzone vanstadhuis tot Grote Marktverbindt de twee stadsdelen• Klant: Vlaamse Overheid• Investering: € 10,4 mio• Architect: a2o-architecten• Timing: 1998-2006• Opdracht: integraal project
 40. 40. Bedrijvencentrum voorruimtevaartindustrieTransinneImagineEcologie en aparte architectuurverenigd in één gebouwThe ResultNieuw ecologischbedrijvencentrum in massiefhout met een gevel vanfotovoltaïsche panelen• Klant: Idelux• Investering: € 4 mio• Architect: Philippe Samyn and Partners• Timing: 2008-2009• Opdracht: Studie (duurzame) technieken stabiliteit, HVAC, elektriciteit, sanitair
 41. 41. Past Model SpareParts PlantValenciennesImagineGespecialiseerde productie-eenheid voor metalenreserveonderdelen van YarisThe ResultGebouwd in recordtijd dankzijvlotte samenwerking Fransecollega’s.• Klant: Toyota• Timing: 2004-2006• Investering: € 22 mio• Opdracht: volledige engineering en project management tijdens ontwerp en uitvoering
 42. 42. PartnershipBelgiëImagineAutonome uitwerking vandiverse trajecten door ervarenpartnerThe ResultVan netwerkaanpassingen en–uitbreidingen voorhoogspanningsonderstationstot kabeltrajecten, alles wordtuitgewerkt volgens destandaarden van de klant• Klant: Elia Engineering• Timing: raamcontract• Opdracht: Autonoom uitwerken van diverse opdrachten van voorontwerp tot werfopvolging
 43. 43. Hoofdkwartier ‘in staal’langs de MaasLuikImagineRepresentatieve hoofdzetelvoor staalconcernThe ResultEnergiezuinigkantorencomplex inclusiefrestaurant met een maximaalgebruik van staal• Klant: ArcelorMittal• Investering: € 8,34 mio• Architect: Art & Build• Timing: 2007-2008• Opdracht: Studie stabiliteit en technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, IT, liften)
 44. 44. Productievestigingenvoor tandwielkastenIndia en ChinaImagineWereldwijd fabrieken bouwenvolgens Belgische technologieThe Result2 nieuwe vollediggeïntegreerdeproductievestigingen voortandwielkasten enaandrijvingen voorwindturbines• Klant: Hansen Transmissions• Timing: 2007 - 2010• Opdracht: Engineering technieken, implementatie Belgische technologie en processen in Aziatisch klimaat, projectopvolging ter plaatse
 45. 45. Nieuwe wasserijLokerenImagineUltramoderne industriëlewasserij met distributie-eenheidThe ResultOptimaal ingeplantgebouwencomplex dat perfectbestand is tegen hogevochtigheidsgraad• Klant: Initial Textile Services• Timing: 2005 - 2007• Opdracht: Ontwerp, vergunningsaanvraag, opvolging en volledig projectmanagement
 46. 46. KBCConsolidatie van 22bestaande data centers in eentwin data center in Hongarije• Oppervlakte • 2 x 2.000 m² netto • 2 x 5.000 m² bruto• TIER 3 classificatie• 750 W/m² (> tot 1.500 W/m²)• Investering: 50 mio EUR• Ism lokale partners• Timing: • Operationeel eind 2011• Services ARCADIS: • Locatiestudie • Programmadefinitie • Project management • Coördinatie lokale partners • Detailed Engineering • Construction management • Coördinatie oplevering
 47. 47. Galeries de la Toisond’OrBrusselImagineOpwaardering oude pronkstukBrussels winkelcentrum metbestaande infrastructuurThe ResultModerne shopping mall, meteen totale winkeloppervlaktevan bijna 15.000m².• Klant: familie Gillion• Investering: € 25 mio• Opdracht: coördinatie renovatiewerken, advies duurzame technieken
 48. 48. DonkoeverparkBerlareImagineCulturele en recreatieveaantrekkingspool voordagtoeristen en buurtbewonersThe ResultGroene long aan één van demooiste meren van België, metmuseum, festivalhal mettribune, natuureducatiefbezoekerscentrum en parking• Klant: gemeente Berlare• Investering: € 1,17 mio• Timing: 2008 - 2009• Opdracht: Voorontwerp, ontwerp, subsidiedossier Toerisme Vlaanderen, bouw- aanvraag, aanbesteding, veiligheidscoördinatie ontwerp + uitvoering, technisch verslag, leiding der werken
 49. 49. Productiesite bandenvoor mijnbouwBraziliëImagineNieuwe overzeeseproductievestigingThe ResultRealisatie binnen strikte termijnen budget dankzijinternationale samenwerking• Klant: Michelin• Timing: 2005-2007• Investering: € 75 mio• Opdracht: volledige engineering en project management tijdens ontwerp en uitvoering
 50. 50. NV KanaalkomWoon-enwinkelcomplex• Bouwprogramma: • 330 wooneenheden • Handelsruimte - 33.000 m² • Horeca - 5.000 m² • kantoren en diensten - 9.000 m² • Ondergrondse parking - 2600 plaatsen• Architect: De Gregorio• Investering: € 145 mio• Timing: • Bouwvergunning: Q4 2010 • Uitvoering: 2012– 2014• Opdracht ARCADIS: • Studie stabiliteit • Studie technieken • Consultancy duurzaam bouwen
 51. 51. DistributiecenterGhlin Baudour• Bouwprogramma: • Kantoren - 4.500 m² • Opslagloods - 37.000 m²• Investering: 50 mio EUR• Timing: • 2009-2011• Opdracht ARCADIS: • Milieustudies • Studie stabiliteit • Studie technieken • LEED certificatie • Consultancy duurzaam bouwen • infrastructuur
 52. 52. Opwaardering totmodelsiteVorst (Brussel)ImagineModelsite inzake bouwkunde,technieken en facilitiesThe ResultOptimaal projectteambestaande uit facilityengineering Audi en ARCADISsite based team• Klant: Audi• Timing: 2007-2010• Opdracht: Projectcoördinatie en facilitaire engineering van bouw, burelen en technieken (elek, automatisering, HVAC…)
 53. 53. Diverse kantoor- encorporate gebouwenBrussel, Vlaanderenen WalloniëImagineUw bouwkundige projectenconform de nieuwstetechnieken, tendensen enwetgeving in externe handenThe ResultARCADIS-team van program-en projectmanagers voltooitdiverse investeringen enrenovaties• Klant: BNP Paribas Fortis• Timing: 2001 - 2013• Opdracht: Projectmanagement bouwkunde en technieken vanaf studie tot oplevering
 54. 54. Productontwikkeling,productie,ondersteuningZedelgemImagineOptimaal projectteambestaande uit engineeringCNH en ARCADIS site basedteamThe ResultVoortdurende product-vernieuwing en materiaal-aanpassingen, omperformantie vanoogstmachines teoptimaliseren• Klant: CNH (New Holland)• Opdracht: mechanical engineering (productengineering) van landbouwmachines
 55. 55. Managementoplossingenergie en milieuDiverse locaties BelgiëImagineSamenwerking op basis van‘shared benefits’The ResultARCADIS denkt strategischmee inzake kostenstructurenen bedrijfsprocessen op vlakvan aankoop,documentbeheer, logistiek enonderhoud• Klant: Electrabel• Timing: ‘80 - ongoing• Opdracht: engineerstudies, tekenopdrachten, mechanische, elektrische, bouwkundige en piping opdrachten
 56. 56. Sloop van a tot zAntwerpenImaginePropere zone in Antwerpsehaven die in de toekomstopnieuw benut kan wordenThe ResultSuccesvol slopen van 4gebouwen verontreinigd metasbest tot 1 m-mv, rekeninghoudend met bodem-saneringswerken op de site• Klant: Borealis• Timing: 2006-2007• Opdracht: bestek en aanbesteding, projectmanagement tijdens ontwerp, uitvoering en rapportage
 57. 57. Facts & Figures
 58. 58. Slagkracht versterkt doorgerichte overnames 1981 1983 1990 1991 1995Oprichting Gedas Studiebureau Weribo, D’Hoore Soft, Aansluiting bij Puls, Geel Heist-op-den-Berg Gent ARCADIS 1998 2000 2003 2005 2006Lapere, Kortrijk l Enviras Fally-D.-J., SWK, Gent l Ingénieurs bct,Starke Diekstra, Charleroi l Domus Constructor, Luik en Bastogne l Ecolas, Antwerpen Sint-Niklaas Nitida, Turnhout Antwerpen l CW, en Gent l Euras, Oostende Gent 2007 2008 2008 2009 2011 Aeolus, Diest l Integratie Vlaamse Studiebureau VDS, Integratie Waalse Eenmaking bedrijven in ARCADIS milieutak van bedrijven in Haaltert Belgium nv/sa ARCADIS Fugro, Mechelen ARCADIS Belgium Engineering & nv Consulting sa …
 59. 59. Solide Top 3 in België voor advies en engineeringpartner met gezonde omzet in miljoen EUR aantal medewerkers (FTE) groei
 60. 60. Dicht netwerk vankantorenBrusselAntwerpen (Berchem)GentHasseltCharleroiLuik
 61. 61. Wereldwijd • 19.000 medewerkers en € 2,3 miljard omzet • Globaal netwerk voor consistente kwaliteit voornetwerk met multinationale klanten in Europa, Noord- en stevige Zuid-Amerika en Azië lokale • Top 3 in Europa en top 9 wereldwijdverankering • Beursgenoteerd op Euronext
 62. 62. Organisatie- structuur
 63. 63. Juridische ARCADIS Belgium structuur Holding nv ARCADIS Belgium nv/sa Vlaanderen Wallonië Brussel
 64. 64. Onze • Drie kernwaarden: integriteit, ondernemerschap, alertheidwaarden en pijlers • Drie pijlers: professionalisme Operationele Focus op Focus op uitmuntendheid klanten medewerkers
 65. 65. IMAGINE THE RESULT

×