Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FITXA OBRES PAU 2018 (EXEMPLE)

2,819 views

Published on

Presentació on s'explica el procés a seguir per la realització de les fitxes d'arquitectura grega PAU 2018.
Inclou com a exemple l'anàlisi i comentari del temple Atena Niké
Atenció: Per descarregar la presentació en format PowerPoint accediu a: www.hdartantonio.blogspot.com on trobareu l'enllaç. (Actualment Slidshare NO permet, ni actualitzar les presentacions, ni la descàrrega en format PowerPoint).

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FITXA OBRES PAU 2018 (EXEMPLE)

 1. 1. EXEMPLE ARQUITECTURA GREGA Antonio Núñez 2017 FITXA OBRES PAU18
 2. 2. FITXES ARQUITECTURA GREGA En aquesta presentació trobareu un conjunt d’orientacions i consells per realitzar correctament les fitxes de les obres PAU 2018 de l’Arquitectura Grega. A partir de la realització d’una d’elles, el temple d’Atena Niké o Atena Aptera s'indiquen els apartats que s’han de treballar de cada una de les obres i els aspectes que s’han de tractar en cada un d’ells. També s’indiquen les fonts de les que podeu extreure la informació i una mostra de redactat amb fons de color RECORDEU: - L’anàlisi i comentari de cada obra ha d’ocupar dues, o com a màxim tres pàgines de word ( tipografia calibri 12 ) - Totes les fitxes s’han de presentar juntes en un únic document word amb portada (amb les vostres dades identificatives) índex, i paginat. - El redactat ha der propi. ( NO COPIAT ).
 3. 3. L’Anàlisi de cada una de les obres s’ha de fer en cinc apartats clarament diferenciats*: A) Fitxa Tècnica ( Catalogació ) B) Context històric, cultural i artístic C) Estil: Identificació i Característiques D) Anàlisi Formal (vocabulari específic) E) Interpretació: Significat i Funció de l’Obra D1) Espai Exterior (Façana) D2) Espai Interior (Distribució i funció ) * Per ressaltar i diferenciar cada un d’aquest apartats podeu utilitzar com a tipografia calibri 14 en negreta.
 4. 4. EXEMPLE Fitxa tècnica: Nom: Temple Atena Niké Autor: Cal.lícrates Cronologia: 421 aC Tipologia: Temple Materials: Marbre Estil: Grec Clàssic Ordre: Dòric Localització: Acròpoli d’Atenes. A) FITXA TÈCNICA CATALOGACIÓ TEMPLE D’ATENA NIKE
 5. 5. En aquest apartat hem de fer referència al període històric en el qual l’edifici va ser construït. (Època) Hem de fer referència i comentar (En ordre) : - Cronologia i Característiques generals del període - Fets històrics més rellevants: Governants, conflictes bèl·lics... - Ambient cultural i artístic: Filòsofs, pensadors,artistes ... - Dades de l’autor ( si ho sabem) B) CONTEXT HISTÒRIC, CULTURAL I ARTÍSTIC IMPORTANT : El redactat ha de ser personal i cal seguir un ordre. També cal utilitzar punts i apart, per separar els diferents aspectes que comentem. FONTS: - PowerPoint “ Art Grec: Context Històric” - Enllaços de cada obra, al PowerPoint “Art Grec: ArquitecturaPAU18
 6. 6. B) Context històric El temple d’Atena Àptera o Atena Niké, va ser projectat l’any 449 aC., però no va ser construït fins al 421 aC., en plena Guerra del Peloponès (Atenes - Esparta), un cop mort Perícles, donat que la construcció del temple havia estat promoguda pel seu major rival polític: El general atenès Cimó. Per tant podem situar aquesta obra en el Primer Classicisme o classicisme sublim. L’època clàssica és el període en que la civilització grega arriba al seu màxim esplendor: És un moment de gran desenvolupament econòmic, polític i cultural. A Atenes es desenvolupa la democràcia i sota la direcció de Pericles (443 - 429 aC) va arribar al seu moment de màxim esplendor (segle d’or) amb artistes com: Policlet , Miró o Fídies. I filòsofs com: Sòcrates o Hipòcrates. Atenes va perdre la Guerra de Peloponès enfront d’Esparta, i amb això va perdre l’hegemonia política, no obstant, continuaria sent el centre i punt de referència cultural i intel·lectual de l’antiga Grècia. Cal.lícrates, va ser un dels arquitectes més importants de l’Atenes de Pericles: A més del temple que ens ocupa, va col·laborar en la en la construcció de les muralles de la Polis i junt amb Ictinos en el disseny i construcció del Partenò. (Exemple de possible redactat)
 7. 7. ESTIL En aquest apartat hem d’identificar clarament l’estil al qual pertany l’obra: Grec Arcaic, Grec Clàssic o Grec Hel·lenístic El temple Atenea Nike és una clara mostra de l’arquitectura grega clàssica. C) ESTIL: IDENTIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES Un cop identificat l’estil, hem d’exposar de forma breu les principals característiques de l’arquitectura d’aquest estil, tan conceptuals com formals Els pilars fonamentals de l’art Grec Clàssic son: l’home, la raó, l’harmonia i la bellesa. És un art antropocèntric, com deia Protàgores: ”l’home és la mesura de totes les coses”. És el moment de màxim esplendor de l’art Grec. L’arquitectura d’aquest període presenta com a principals característiques : - Arquitectura Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies horitzontals i verticals. (no utilitzen ni arcs ni voltes). - Cerca l’harmonia visual total, utilitzant càlculs matemàtics complexos i correccions òptiques com l’èntasi. - És una arquitectura feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat. (Antropocentrisme). - Utilitza com principals elements constructius: les columnes i els murs isòdoms de carreus perfectament tallats i units sense argamassa. - Aplicació de policromia, tot que en la majoria dels casos s’ha perdut.
 8. 8. En aquest apartat hem d’explicar i descriure tots els aspectes tècnics i constructius: Tipus d’arquitectura, ordre arquitectònic, elements sostenidors, elements sostinguts, distribució dels espais... En suma, es tracta de fer una descripció, el més acurada possible de tot el que veiem i sabem sobre el ordre arquitectònic amb que es va realitzar l’edifici i utilitzant el vocabulari específic. D) ANÀLIS FORMAL L’explicació s’ha de fer de forma ordenada i utilitzant el vocabulari específic. És aconsellable acompanyar aquets apartat amb una imatge o croquis de la planta, per facilitar la comprensió del nostre discurs al explicar la distribució i funció dels espais. En tractar-se d’un edifici hem de fer una anàlisi ordenada, tant de l’Exterior (alçat, façana) com del interior (planta)
 9. 9. Atena Niké és un temple d’ordre jònic, amfipròstil (2 façanes o pòrtics) i tetràstil (4 columnes a cada façana, anterior i posterior). S’alça sobre un crepidoma o basament de dos estereòbats i un estilobat. Les columnes jòniques de les façanes estan formades per una base amb dues motllures, el tor (convexa)i l’escòcia (còncava), un fust amb estries de cantells plans i un capitell ornamentat amb volutes. L’entaulament s’estructura per mitjà d’un arquitrau (amb platabandes) , el fris - decorat amb relleus continus on es representa al deus Atena, Zeus i Posseïdom ajudant als atenesos - i la cornisa, semblant a la dòrica. Sobre aquesta es drecen el frontó i els acroteris. Finalment el temple estava coronat per una coberta de dues aigües o vessants , actualment perduda. La decoració escultòrica del fris, la cornisa i el frontó, s’atribueix als deixebles de l’escola de Fídies, - aleshores treballant al Partenó – per la seva qualitat i especialment per la tècnica emprada: tècnica del draps molls, una tècnica escultòrica que permet entreveure quines són les formes anatòmiques dels personatges sota les vestiments que els cobreixen. D1) ANÀLISI DE L’EXPAI EXTERIOR (FAÇANA) (Ex. de possible redactat)
 10. 10. La planta és molt simple, rectangular, amb dos pòrtics als costats curts, anomenat pronaos l’anterior i opistodom el posterior. L’espai intern està ocupat per una sola estança (naos o cel·la), on s’hi trobava l’estàtua de fusta policromada que representava la victòria (Niké) sense ales (àptera). D1) ANÀLISI DE L’EXPAI INERIOR (PLANTA) (Ex. de possible redactat) FONTS: - PowerPoint “ Art Grec: Arquitectura” - Enllaços de cada obra, que hi ha al mateix PowerPoint.PAU18
 11. 11. En aquest apartat hem de fer referència al caràcter de l’edifici : Què és ? que representa ? (és un edifici, religiós, civil, públic, privat....) SIGNIFICAT El temple d’Atena Niké o Atena victoriosa era bàsicament un altar d’acció de gràcies (ex-vot) dedicat a la deessa grega Atena, deessa de la Saviesa i de l’Estratègia en la guerra i patrona de la ciutat d’Atenes. FUNCIÓ Consisteix en explicar el per què es va realitzar aquesta construcció: El motiu, la raó o la intenció per la qual es va realitzar l’obra . (religiosa, propagandística, commemorativa, simbòlica,... ( Pot tenir més d’una funció) La construcció d’un temple dedicat a la Victòria és va fer per commemorar el tractat de pau que els grecs van signar amb els perses, després de diverses victòries per part dels grecs. Tractat amb el qual es va posar fi a les guerres mèdiques. Te per tant una funció commemorativa. E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ ( Per què es va realitzar ? ) ( Què és ? )
 12. 12. Com a temple la construcció també tenia una funció religiosa ja que és el lloc on s’adorava a la divinitat i s’hi portaven les ofrenes d’acció de graciés. Les cerimònies religioses, com a la tots els temples grecs, és realitzaven a l’exterior mentre que a l’interior es custodiaven la imatge i el tresor.. El temple també podem dir que tenia una funció propagandística doncs tant per la qualitats dels materials emprats en la seva construcció, com per la bellesa de les seves formes i qualitat dels relleus que el decoren és un bon exemple que reflecteix el moment d’esplendor que vivia la “polis” d’Atenes en aquell moment.. També va tenir una funció política : El fet de realitzar un temple dedicat a la Victòria en plena guerra del Peloponès, pretenia refermar la cohesió militar dels ciutadans de la Polis. Per últim dir que el temple també va tenir una funció simbòlica i màgica com mostra el fet de al seu interior albergava una estàtua de la deessa Victòria sense ales (Nike Àptera) com a símbol o desig de que la Victòria no abandonaria mai la polis d’Atenes. FONTS: - Enllaços de cada obra, que hi trobareu al PowerPoint.PAU18

×