Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä 28.3.2011

281 views

Published on

Bändiseminaari 28.3.2011 luentoesitys, Anu Mattila Lihastautiliitto ry

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä 28.3.2011

  1. 1. <ul><li>Esteetön toimintaympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimimiskykynsä perusteella. </li></ul>Esteettömyyteen vaikuttavia tekijöitä
  2. 2. <ul><li>Esteettömyys on kaikille osallistumista ja toimintaa helpottavia ratkaisuja. </li></ul><ul><li>Esteettömyys on edellytys itsenäiselle ja yhdenvertaiselle osallistumiselle. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Esteetön ympäristö ja palvelut parantavat jokaisen ihmisen elämänlaatua ja omatoimisuutta </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Saavutettavuus perustuu ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen. </li></ul><ul><li>Ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan syntyperän, iän, sukupuolen, </li></ul><ul><li>vamman tai muun henkilön ominaisuuteen liittyvän syyn takia. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>www.esteeton.fi </li></ul><ul><li>www.kulttuuriakaikille.fi </li></ul><ul><li>www.hel.fi/helsinkikaikille </li></ul>Tietoa esteettömyydestä
  6. 6. <ul><li>Ympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä palveluiden tuottamista siten, että jokainen yksilö iästä, sukupuolesta, terveydentilasta ja sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä riippumatta voi toimia ympäristössä ja käyttää palveluja. </li></ul>Esteettömyys tarkoittaa
  7. 7. <ul><li>Tarvitaan… </li></ul><ul><li>ROCK ASENNETTA! </li></ul><ul><li>NO PROBLEM! </li></ul>

×