Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-learning

1,027 views

Published on

Autor: Anu Kurm
E-õpe

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-learning

 1. 1. E-ÕPE EESTIS Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Deutsche Technologieschule Pärnu Autor: Anu Kurm
 2. 2. Mis on e-õpe? 2 E-õpe on nii õppimise kui ka õpetamise o moodus, mille käigus omandab õpilane teadmisi ja oskusi veebipõhise õpikeskkonna kaudu. E-õppes midagi väga uut ei ole – vaid o elektrooniline (ehk virtuaalne) töökeskkond asendab tavalised klassid ja õpikud. E-õpe - see on hariduse omandamine interneti kaudu.
 3. 3. E-õppe arengulugu 3 E-õppe alast tegevust Eestis koordineerib e-õppe  Arenduskeskus http://www.e-ope.ee/, mis loodi eraldiseisva struktuuriüksusena Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) koosseisus 02. mail 2006. aastal. Enne e-Õppe Arenduskeskuse loomist koordineerisid e-  õppealast tegevust Eesti kõrg- ja kutsehariduses kaks konsortsiumi:  Eesti e-Ülikooli konsortsium  Eesti e-Kutsekooli konsortsium.
 4. 4. E-õppe arengulugu 4 Eesti e- Ülikooli konsortsium asutati 22.02.2003 e-õppe Eesti e- Arenduskeskus Kutsekooli konsortsium asutati 02.05.2006 asutati 16.02.2005
 5. 5. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 5 Konsortsiumite juriidiline isik on EITSA ning  juhtorganiteks on vastavalt Eesti e-Ülikooli nõukogu ning Eesti e-Kutsekooli nõukogu ja üldkogu. Eesti e-Ülikooli konsortsium – http://www.e-uni.ee Eesti e-Kutsekooli konsortsium – http://www.e-ope.ee/
 6. 6. Eesti e-Kutsekool 6 Eesti e-Kutsekooli rahastatakse liikmemaksudest, Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusest ning Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetme 1.1 projektitoetusest. Konsortsiumi liikmed on 35 õppeasutust (9 rakenduskõrgkooli ja 26 kutseõppeasutust), Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus. Konsortsiumi liikmete hulka kuulub ka Pärnu Saksa Tehnoloogiakool.
 7. 7. Kutsekoolid 7 Eesti e-Õppe Arenduskeskus liikmeskoolide kaudu  hõlmab Eesti e-Kutsekooli konsortsium 68% kutseõppurite üldarvust. osalejad konsortsiumis 68% ei osale konsortsiumis 32%
 8. 8. Ülikoolid 8 Eesti e-Õppe Arenduskeskus liikmeskoolide kaudu  hõlmab Eesti e-Ülikooli konsortsium 95% üliõpilaste üldarvust. osalejad konsortsiumis 95% ei osale konsortsiumis 5%
 9. 9. Gümnaasiumid 9 Eestis kasutavad ja testivad e-õppe erinevaid  keskkondi õppetöös edukalt ka paljud gümaasiumid. E-õppe keskkonnad on kasutuses ka  täiskasvanute gümnaasiumites Näit Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, kes kasutab paralleelselt kahte e-õppe keskkonda: VIKO ja Claroline.
 10. 10. Põhilised kasutusel olevad e-õppe keskkonnad 10 E-õppe keskkond URL aadress http://moodle.org/ MOODLE http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=27 IVA 76 http://www.htk.tlu.ee/viko/ VIKO http://www.blackboard.com/ WebCT Näiteid: Erinevad http://www.e-ope.ee/e- veebikeskkonnad oppest/naidiskursused
 11. 11. MOODLE 11 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on vabavaraline õpikeskkond, mis on tõlgitud 60 keelde (sh eesti keelde) ja kasutuses 115 riigis. Moodle on üks enimkasutatavaid veebipõhiseid e-õpikeskkondi maailmas. On kasutuses Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumisse kuuluvatele koolidele. Moodle kogukonna portaal: http://portaal.e-uni.ee/moodle
 12. 12. Eesti e-Kutsekooli ja e-Ülikooli moodle server 12 https://moodle.e-ope.ee/ Pealeht
 13. 13. Eesti e-Kutsekooli ja e-Ülikooli moodle server 13 Kursuse näidis Sissejuhatus, foorumid, vestlusruum Erinevad Õppematerjalid: dokumendifailid, slaidiettekanded, programmid, Administreerimine lingid
 14. 14. IVA 14 IVA on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse ja informaatika osakonna ühistööna loodud veebipõhine õpikeskkond. IVA võimaldab läbi viia tervikuna veebipõhiselt toimuvaid kaugkoolituskursusi, kuid sobib hästi ka tavaliste, auditoorsete kursuste õpikeskkonna quot;laienduseksquot;, mille abil õpetaja ja/või õppejõud jagab laiali kursuse õppematerjalid ja kogub kokku üliõpilaste poolt tehtud kodutööd.
 15. 15. IVA e-õppe keskkond 15 Content 
 16. 16. WebCT 16 Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolid kasutavad e-õppe  keskkonda WebCT (Web Course Tools), mis on British Columbia Ülikoolis loodud veebipõhiste kursuste koostamise vahend.  WebCT on enimkasutatav veebipõhine õpikeskkond maailmas (rohkem kui 2200 kõrgkooli vm institutsiooni pakub kursusi ligi 6 miljonile tudengile).  Alates 2008. aastast saavad ka e-Kutsekooli liikmeskoolid kasutada Blackboard Vista (endine WebCT) e-õppekeskonda. Eesti e-Ülikool kasutab versiooni Vista Enterprise License (Release Vista 4.2.3)
 17. 17. WebCT e-õppe keskkond 17
 18. 18. Blackboard Vista 18
 19. 19. E-õpe tänasel päeval 19 e-õppe Arenduskeskus korraldab regulaarselt  õpetajatele E-õppe alaseid koolitusi. Aastast 2004 on toimunud ka mitmeid e-õppe alaseid  koverentse. Selle aasta kevadkonverents toimub 1.-3. aprillil 2009. a. Eesti Maaülikoolis. E-õppe arendamiseks kutsehariduses  on käimas programm VANKER http://portaal.e-uni.ee/vanker
 20. 20. E-õppe osakaal õppeprotsessis 20 Tunnid E-õpe Kursus klassis 10% 100% 90% Tunnid E-õpe Kursus klassis 50% 100% 50% E-õpe Kursus 100% 100%
 21. 21. 21 http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/sisukord E-õppe Uudiskiri on e-Õppe Arenduskeskuse poolt koordineeritud elektrooniline väljaanne, kus kajastatakse e- õppega seotud uudiseid, artikleid, viiteid Eestist ning mujalt maailmast. E-õppe Uudiskiri Nr 1 ilmus 2006 aastal. Praeguseks on E- õppe Uudiskirja välja antud 12 numbrit.
 22. 22. Kasutatud allikad 22 http://www.e-ope.ee/ http://www.e-uni.ee http://moodle.org/ http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=2776 http://www.htk.tlu.ee/viko/ http://www.ai.ee/?pid=2808&pageHeader=E-%C3%B5pe
 23. 23. 23 Tänan tähelepanu eest!

×