Mapa conceptual

354 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mapa conceptual

  1. 1. alumnes/ professors organització de lactivitat conjunta al voltant de continguts i tasques disseny dels recursos tecnològics possibilitats i limitacions disseny de normativa teòrica dús informatives comunicatives eines pel treball individual pel treball col·laboratiu de seguiment i control de les tasques per lautoavaluació per lheteroavaluació instruments davaluació software per lavaluació del procés per lavaluació dels resultats tasques Interactivitat tecnològica potencial blocs de continguts infraestructura tecnològica Mitjans per lorganització dels continguts eixos temàtics objectius hardware connectivitat llegibilitat viabilitat interfície de la plataforma usabilitat tipus de comunicació i interactivitat instruments psicològics mediadors entre recursos digitals que ofereix POTENCIALITAT PER LAPRENENTATGE alumnes i continguts Presencial amb suport de les TIC FORMALISME previsió i planificació de les accions Curs presencial amb ascendent en línia relació més activa amb la informació Curs virtual amb ascendent presencial Curs blended-learning Nivell dús de les TIC pel desenvolupament INTERACTIVITAT protagonisme de laprenent motivació i autoestima Curs mixt adaptació a diferents ritmes daprenentatge curs plenament virtual interacció amb realitats virtuals, simulacions prescripcions i orientacions DINAMISME afavoreix la exploració i la experimentació Activitat mental constructiva cap a lassimilació significativa dels continguts escolars alumnes integració, complementarietat i trànsit entre Entorns simbòlics basats en les TIC Ajuda al procés de construcció de coneixements que porta a terme lalumne. professor el triangle interactiu MULTIMÈDIA diferents sistemes de representació Sabers organitzats que el mestre prepara i lalumne re-organitza i re-construeix. tasques i continguts lògica hipertextual presentació i transmissió de la informació organització diversa i flexible knowelege fòrum HIPERMÈDIA facilita lautonomia i la exploració Aprenentatge col·laboratiu organització de lactivitat conjunta protagonisme de laprenent Aprenentatge basat en problemes permet el treball en xarxa dagents Interactivitat professor-alumne educatius i aprenents consultor de la informació noves possibilitats de treball grupal i col·laborador en grup CONNECTIVITAT col·laboratiu treballador en solitari diversificació de les ajudes dels agents Rols del professor 1 educatius als aprenents facilitador de laprenentatge desenvolupador de cursos i materials supervisor acadèmic Habilitats per lautoaprenentatge Sentit crític i habilitats de recerca dinformació Treball en equip i treballar en xarxa Habilitats comunicatives Rols de lalumne 2 Flexibilitat per adaptar-se als altres Participatiu Habilitats per crear col·laborativament procés dEnsenyament iLalumnat va construint els seus esquemes de coneixement propis amb les seves experiències educatives anteriors, esquemes que possibilitaran la interpretació dels nous coneixements Aprenentatge disseny i planificació instruccional Cal partir dels seus coneixements previs Adaptació a les característiques de lalumnat Tenir en compte què és capaç de fer sol, i què pot aprendre amb lajuda daltres persones Elements de retroalimentació, reforç positiu i motivació. Possibilitats de la motivació: intrínseca o en lespai conceptual del triangle interactiu extrínseca, depenent de la situació i objectius Continguts daprenentatge dels treballs. Principis psicopedagògics Repositoris de continguts daprenentatge Empowerment: Lalumnat té possibilitats de triar, decidir, crear. Interactivitat pedagògica potencial Eines de cerca i selecció de continguts La distància entre allò que pot fer sol i amb ajuda, és el que Vigotsky anomena Zona de Desenvolupament Pròxim (ZDP) Usos de les TIC daprenentatge Instruments cognitius a disposició dels Importància de la comunicació i interactivitat. participants Activitat interna Auxiliars o amplificadors de lactuació docent Exigeix una activitat mental constructiva com a ... Substituts de lacció docent Aprenentatge significatiu Instruments de seguiment i control de les Aprenentatge significatiu actuacions dels participants Inicial per comprovar les comeptències prèvies Instruments davaluació dels processos de lalumnat respecte els continguts a aprendre. densenyament i aprenentatge Formativa i sistemàtica per observar a partir de Instruments davaluació dels resultats del aprenentatge necessitat deines que permeten interacció, les seves respostes els seus avenços i Eines de comunicació entre els participants feedback i retroalimentació dificultats. Avaluació Eines de col·laboració entre els participants individual ha de permetre la comprovació de laprenentatge real de lalumnat En grup, com equip ha de comprovar-se si sap aplicar els Avaluació sumativa coneixements a altres realitats i situacions. Dimensions ELEMENTS DUN ha de permetre crear a lalumne, no limitar-se a ESCENARI respondre. FORMATIU conductisme cognitivisme constructivisme constructivisme social paradigma educatiu o model pedagògic connectivisme Aquest és el que més oportunitats i possibilitats ofereix Model mixto Al mateix temps i espai Les TIC com a eines cognitives Es pot controlar el procés a partir de lobservació directa de lalumnat davant els problemes. Presencial Consideracions Les TIC com a instrument mediador que pot Més centrat al professor que a lalumne degut falta de temps per dedicar a cada individu. influir en laprenentage Lligat a la lectura i comprovació dexercicis escrits i orals. TIC per a la INFORMACIÓ criteris didentificació Diferenciació No sempre al mateix temps i espai. TIC per a la COMUNICACIÓ Permet lautoaprenentatge al ritmo de cada alumne i la interacció real a laula. mixta SINCRONIA Afavoreix la comunicació i retroalimentació. Coincidència temporal Modalitat formativa ASINCRONIA Major sentiment de comunitat, de grup Per la potencialitat destudi de la interactivitat educativa Autoaprenentatge. Entorn educatiu de propostes formatives de presentació i desenvolupament de continguts densenyament i aprenentatge en format MULTIMEDIA I HIPERMEDIA en situació Treball autònom. ENTORN I dAUTOAPRENENTATGE 3 TIPUS DENTORN Requereix de responsabilitat, dinterés, motivació per aprendre. ENTORN II Entorn educatiu de propostes formatives de presentació i desenvolupament de continguts densenyament i aprenentatge en format MULTIMEDIA I HIPERMEDIA en situació PRESENCIAL No interacció cara a cara. Entorn educatiu de propostes formatives basades en PLATAFORMES PER A LAPRENENTATGE ELECTÒNIC quer permeten la comunicació i el treball col·laboratiu entre alumnes i virtual ENTORN III professors en situació NO PRESENCIAL. En espai i temps diferent. bases tecnològiques i pedagògiques Adaptada a les necessitats de lalumne Interrelació delements importància de crear llaços per la comunitat i sentir-se part del grup Gestió i organització global del procés educatiu Connectivitat importància de les eines col·laboratives, comunicatives i interactives entre el triangle interactiu. Interactivitat participació activa Entorns educatius Flexibilitat Aprenentatge col·laboratiu alumne Accessibilitat Interés per aprendre. Usabilitat Importància de la motivació Característiques de la informació Fiabilitat guia, consultor, mediador, facilitador dels DISSENY DINSTRUMENTS continguts. Pertinença organitza els continguts Fluidesa Característiques de la comunicació Dissenya activitats Col·laboració ofereix retroalimentació sobre el procés professor Procés de control tecnològic densenyament i aprenentatge. Recursos de seguiment Interacciona amb lalumne. Caracteristiques del suport i seguiment Processos dorientació En constant recerca i creació de recursos, Procés davaluació activitats i materials. Triangle interactiu Nuevo nodo Organització AVALUACIÓ DENTORNS Guió dentrevista semi-estructurada sobre la qualitat del disseny text DISSENYADORS instruments tecnopedagògic Vídeo PROFESSORS Qüestionari sobre els usos, utilitat i valoració de propostes de formació Imatges USUARIS Persones que avaluaran ESTUDIANTS Qüestionari sobre els usos, utilitat i valoració de propostes de formació Format Material Multimedia Pauta dindicadors de qualitat del disseny tecno-pedagògic de propostes formatives Hipertext EXPERTS instruments Pauta dindicadors de qualitat del desenvolupament o ús tecno-pedagògic de Hipermèdia propostes formatives Un únic autor TECNOLÒGIC Nuevo nodo 2 ASPECTES A TENIR EN COMPTE Creació col·laborativa PEDAGÒGIC Cercat a respositoris daprenentatge contingut DISSENY 2 PLANS Creat personalment segons les ÚS característiques de lalumnat. Qualitat Flexible, obert Novetats Aplicació pràctica i real: relació amb la vida real. Si està centrada a lalumne, als objectius o a les tasques. Si permet lavaluació individual i grupal. Si és conceptual o procedimental. Avaluació Si és memorística o aplicativa dels aprenentatges a altres situacions. Mecanismes i instruments recursos eines tecnològica Interactivitat tecnopedagògica real Aplicacions i programes Ús real de les mateixes. organització de lactivitat conjunta durant el disseny del curs o projecte Distribució, organització i medis per treballar col·laborativament. pedagògica Interactivitat Activitats plantejades i pilotatge per comprovar que el seu ús inicial es compleix o millora a la pràctica. Comprovació real de que els recursos i eines compleixen els objectius marcats. Ús real de les eines Aprofitament de les aplicacions i flexibilitat que tecno-pedagògica ofereixen per construir els aprenentatges col·laborativament: si són oberts al canvi, si permeten modificacions, altres úsos als previstos. Gestió i organització global del procés educatiu. Característiques de la informació Característiques de la comunicació Característiques del suport i el seguiment. ús efectiu dels recursos tecnològics construcció de significats compartits estructures de participació social depèn de patrons de discurs establerts pels participants normatives pràctiques dús alumnes/ professors organització efectiva en el transcurs de lactivitat conjunta al voltant de continguts i tasques
  2. 2. Notes1) Rols del professorRoles y funciones a desempeñar por el profesor (Gisbert, 2002).2) Rols de lalumneSegons Bartolomé i Grané

×