Informe final grup6

322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe final grup6

 1. 1. ANÀLISI D’ESCENARIS FORMATIUSMaster d’Educació i TICUOCNovembre 2011 Rafael Olmos Ana Fort Eli Gutés Laura Jiménez 1
 2. 2. ÍNDEXINTRODUCCIÓ ........................................................................................................................................................................................................................ 3FITXA TÈCNICA IDENTIFICATIVA DE LESCENARI FORMATIU .................................................................................................................................................. 4PAUTA PER ANALITZAR LESCENARI FORMATIU ..................................................................................................................................................................... 5AUTOAVALUACIÓ .................................................................................................................................................................................................................. 13 2
 3. 3. INTRODUCCIÓL’aparició de les TIC ha generat una sèrie de canvis en les pràctiques educatives. A conseqüència d’això han aparegut nous escenaris formatius queimplementen aquestes tecnologies.Davant de tanta varietat d’escenaris, els professionals necessiten alguna pauta per orientar-se en com escollir un escenari adient als seus objectius. Ésper això que s’ha valorat el fet de crear una pauta, en format de graella, que classifiqui aquests escenaris segons les seves dimensions d’anàlisi(tecnològica, pedagògica, estètica- visual i de continguts).Primer caldrà identificar, definir i descriure l’escenari que volem analitzar, una primera fitxa tècnica ens ajudarà a classificar i valorar la qualitat querealment té aquest escenari com a tal; com es pot esbrinar, no incidirà el mateix que a un escenari formatiu de tipus virtual hi hagi mancança d’einesper la asincronia, que no les hagi en un escenari presencial amb suport de les TIC.La graella ens ajudarà a identificar aquells escenaris o espais educatius que puguin ser d’interès per als processos d’ensenyament i aprenentatge quevolem posar en marxa amb el nostre alumnat, sabent des d’un principi quines mancances i avantatges podem tenir, i fer les correccions, suggerimentsi aportacions necessàries per complir amb les nostres expectatives sense sorpreses d’ última hora durant la implementació. Al mateix temps enspodrà ajudar a fer una catàleg d’espais educatius que poden ser d’interès segons la temàtica, destinataris, tipus d’ús de les TIC que volem fer a unprojecte formatiu, etc., servint com una mena de repositori d’escenaris formatius idonis segons les nostres necessitats. 3
 4. 4. FITXA TÈCNICA IDENTIFICATIVA DE LESCENARI FORMATIU AQUESTA INFORMACIÓ ÉS ESPECIFICADA A UNA FITXA ASPECTES: DESCRIPCIÓ: TÈCNICA PRÒPIA A LESCENARI? SÍ NOTítol de lescenari formatiuTemàticaDestinataris (edat, nivelldaprenentatge, interessos generals...)Requisits previs (coneixements,habilitats)Objectius que plantejaMetodologia que proposaAvaluació que plantejaData de realització o dactualitzacióúltimaNivell de virtualitat 4
 5. 5. PAUTA PER ANALITZAR LESCENARI FORMATIU Marcar amb una X el que correspongui, on 5 és el més favorable i 1 el menys favorable. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Maquinari específic DIMENSIÓTECNOLÒGICA Requeriments específics Instal·lació de programes especials per poder fer-ne ús: INFRAESTRUCTURA d’àudio, java, vídeo... Requeriments de molta capacitat a lestructura (PC): Requeriment de coneixement previ: fàcil o senzill dutilitzar i navegar Es combinen imatges, texts, sons i vídeos Els recursos són de qualitat És adequat al nivell dels usuaris potencials Fàcil accés i lectura Permet diferents formes o itineraris de EINES Multimèdia navegació Potencia la interactivitat Permet simular situacions reals Permet establir relacions amb altres materials És motivador, creatiu i original 5
 6. 6. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Possibilita lavaluació Possibilita lexperimentació Existeix diverses formes de comunicació i interacció Existeix espais pel treball en grup de forma col·laborativa Correu electrònic Fòrums Existeixen eines pel Blog treball asíncron. TaulerOrganització deinesi interfície pel VOXOPOP otreball col·laboratiu similars xat Existeixen eines pel Skype o similars treball sincrònic. Telèfon Existeixen espais per la compartició darxius. Els enllaços estàn actualitzats. El grau dinteractivitat és alt.Retroalimentació i Existeixen ajudes a la navegació: tutorials 6
 7. 7. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONSfeed-back Existeix ajuda als continguts Interfície dinàmica Opcions de configuració Simulacions Facilita la narració dels continguts. Humanitza la relació usuari-màquina. Capta i motiva latenció de lalumne. Àudio Permet la participació de lalumne. Té en compte la diversitat Facilita i reforça la interacció i la navegació: permet rebobinar, parar, tornar a escoltar... Ús desquemes Ús dimatges per centrar Imatges: fixes i latenció en moviment Ús dimatges contextuals, per ajudar a assimilar la informació 7
 8. 8. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Ús de vídeos curts explicatius. Els vídeos estan inserits a lespai (codi embed) Disposició de controls del vídeo Qualitat que permet lenteniment del contingut. Clar i senzill Adaptat al nivell de lusuari Text Nivell de llegibilitat alt: lletres grans i clares. Ús de paraules clau, diferents fonts i formats per ressaltar la informació Estructura del material lògica i ordenada. Presenta menús jeràrquics on la dificultat és creixent.Hipermèdia Quantitat hipervincles justa: únicament cap als continguts daprenentatge. Ofereix un itinerari daprenentatge principal (a banda dels secundaris) 8
 9. 9. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Ofereix informació sobre els itineraris mitjançant: Barra de navegació visible Botons per tornar enrere Títols visibles i clars Transmissor continguts DIMENSIÓPEDAGÒGICA Consultor Guia ROL DEL PROFESSOR Orientador Facilitador del aprenentatge Desenvolupador de cursos i materials Participació activa Motivació ROL DE LALUMNE Sentit crític Habilitats dautoaprenentatge i recerca dinformació Treball en grup, col·laboratiu ORGANITZACIÓ DE En el transcurs de lactivitat LACTIVITAT CONJUNTA Construcció de significats compartits PRINCIPIS Construcció de nous coneixements en base a coneixements PSICOPEDAGÒGICS previs 9
 10. 10. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Elements de retroalimentació, reforç positiu i motivació Comunicació i interactivitat Inicial AVALUACIÓ Formativa Sumativa Contingut Eina de cerca i selecció de contingut Instrument cognitiu USOS DE LES TIC com Instrument de seguiment a ... Instrument davaluació Eina de comunicació Eina de col·laboració Afavoreix latenció i percepció DIMENSIOESTÈTICA I VISUAL DISSENY GRÀFIC I COHERÈNCIA VISUAL Utilitza elements homogenis, per tal de disminuir l’estrès, el cansament i lesforç a la navegació i ús de lespai i els materials. Icones i botons adequats als usuaris Equilibri entre aparició de textos i animacions o vídeos ASPECTES FORMALS Els suports audiovisuals tenen qualitat. Entorn clar i intuïtiu 10
 11. 11. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS L’ús dels colors permet una bona comprensió dels texts i visualització del material. La pantalla es prou agradable/interessant. El disseny gràfic es relaciona correctament/Adequat al contingut. Els efectes visuals no distreuen del contingut. La qualitat tècnica i estètica de fotografies, vídeos i àudio és adequada. Lusuari pot navegar amb facilitat dins del lloc web. El material presenta una resolució de pantalla adequada. Les imatges i mapes gràfics tenen textos alternatius. Els efectes especials són utilitzats de forma coherent i eficaç Les transicions entre les diferents pantalles del programa són efectives (no es pengen) Presenta les activitats i la interfície amb coherència Presentació dels contingutsDIMENSIÓ DECONTINGUTS Estructuració (ús d’índex, menú...) ASPECTES FORMALS Seqüenciació (unitats, temes, centres d’interès, blocs de continguts...) Qualitat ASPECTES DIDÀCTICS Rellevància dels aprenentatges 11
 12. 12. ÍTEMS O CRITERIS DE QUALITAT 1 2 3 4 5 OBSERVACIONS Adequació als destinataris  Tutorial  Vídeo MATERIALS I  Base de dades  Imatges RECURSOS DIDÀCTICS  Llibre /Text  Simulador Variació (preguntes, exercicis, jocs...) ACTIVITATS Adequació als continguts D’APRENENTATGE Tipologia  Individual  Parelles (Marcar –ne al menys una)  Grupal  Debat Adequació a les activitats realitzades ACTIVITATS o TAS-  Inicial  Co-avaluació QUES AVALUACIÓ Tipus  Individual  Gran grup (Marcar –ne al menys una)  Petit grup  FinalVALORACIÓ GLOBAL 1 2 3 4 5Dimensió TecnològicaDimensió pedagògicaDimensió estèticaDimensió de continguts 12
 13. 13. AUTOAVALUACIÓ  AUTOAVALUACIÓ DE LA GRAELLA/ PAUTA D’ANÀLISI:NOTA: 8JUSTIFICACIÓ DE LA NOTA:Per desenvolupar la graella ens hem basat en les diferents dimensions d’anàlisi dels escenaris formatius. Potser la classificació no sigui la perfectaperò conté tots els elements que cal considerar per analitzar correctament un escenari formatiu, atenent als diferents criteris que els configuren, desdel seu disseny, les seves conseqüències als destinataris, el seu nivell d’interactivitat i la seva organització metodològica i avaluativa.Té una organització clara i fàcil de completar i, a més de contemplar la valoració numèrica o quantitativa, afegeix valoracions qualitatives i la possibi-litat de fer matisos mitjançant l’apartat observacions.Ens ha paregut correcte fer un apartat al començament per fer la descripció tècnica de l’espai o escenari a analitzar; així com una valoració global,per completar i donar una nota que classifiqui els distints escenaris de forma general.  AUTOAVALUACIÓ DEL MAPA CONCEPTUALMAPA CONCEPTUAL http://www.mindmeister.com/120046300NOTA: 8JUSTIFICACIÓ DE LA NOTA:Veure els aspectes destacats en groc a la taula següent. 13
 14. 14. Puntuació 4 3 2 1Criteri de qualitat Conté tots els conceptes Conté els principals i alguns Conté els conceptes principals però Falta/en concepte/s principalsConceptes importants i tots els secun- secundaris, però falten al- no els secundaris del tema daris rellevants guns secundaris Lorganització és correcta Lorganització és incorrecta però La organització és incorrecta i Té una organització correcta però incompleta: falten completa: hi ha conceptes mal situ- incompleta: falten nivells o ele-Jerarquització i completa, i el mapa la nivells o elements dins dun ats: apareixen en un nivell diferent ments dins dun nivell i altres transmet adequadament nivell del que els correspon estan mal situats RELACIONS RELACIONS RELACIONS RELACIONS Són correctes: les línies Són correctes però incom- Són parcialment incorrectes: algunes Són incorrectes en la seva majo- uneixen els conceptes que pletes: falten línies que hau- línies uneixen conceptes que no han ria o inexistents.Relacions entre con- han dunir rien destar presents. sinóceptes de diferentordre jeràrquic NEXOS NEXOS NEXOS NEXOS Estan explícits i ajuden a Incomplets: Només sexplici- Incorrectes: Estan tots, però alguns Incomplets i incorrectes. entendre millor les relacions ten alguns, però correcta- no són correctes mentRelacions entre con- Estan presents i afegeixenceptes de diferents Només hi ha alguns No n’hi ha No n’hi ha informació importantcolumnes Algunes línies de relació no El nombre de connexions és excessiu No sentenen bé les relacions niSimplicitat i facilitat Visualment és senzill i clar. sentenen i fa difícil el seu ús la jerarquiad’ús Conté exemples. Conté només algun exemple No conté exemples. No conté exemples. 14

×