Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ITK Esitys 2014: Forge & Illusion -verkkopalvelu roolipelaamiseen

ITK 2014 Esitys ohjelmaan: http://www.itk.fi/2014/ohjelma/foorumi/392

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ITK Esitys 2014: Forge & Illusion -verkkopalvelu roolipelaamiseen

  1. 1. Forge & Illusion - verkkopalvelu roolipelaamiseen
  2. 2. Miksi simuloida todellisuutta? Roolin kautta samaistuminen ja kokemus
  3. 3. Miksi simuloida todellisuutta? Oppiminen ja epäonnistuminen turvallisessa ympäristössä
  4. 4. Miksi simuloida todellisuutta? Kompleksisisten dynaamisten systeemien hallinta (systeemiajattelu)
  5. 5. Mitä simulaatioista opitaan? • Ongelmanratkaisutaidot • Yhteistyötaidot • Kokonaiskuva systeemistä (oppiainerajat ylittävä) • Päätöksentekotaito (+ priorisointi ja vastuun kantaminen) • Syy-seuraussuhteet (systeemiajattelu) Oppiminen on hauskaa!
  6. 6. 7
  7. 7. Kritiikkiä • Kyseessä on malli (ei vastaa todellisuutta) • Erittäin kovatöinen toteuttaa (uskottava malli + käytettävyys) • Vaatii opettajalta uudenlaista ajattelua ja suhtautumista oppilaisiin • Hankala arvioida

×