Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sunu3 Virus

1,347 views

Published on

kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sunu3 Virus

 1. 1. Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüsü Çakır GÜNEY Doç.Dr. Vet.Hekim Kd.Alb VİROLOJİ BD.
 2. 2. Virüsün Tarihçesi <ul><li>1944-45 Kırım </li></ul><ul><ul><li>Kırım Kanamalı Ateşi </li></ul></ul><ul><li>1956 Kongo </li></ul><ul><ul><li>Kongo Hastalığı </li></ul></ul><ul><li>1968 </li></ul><ul><ul><li>İki etkenin biyolojik olarak aynı olduğu bulunmuş </li></ul></ul><ul><li>1979 </li></ul><ul><ul><li>İki coğrafik bölgenin adına uygun olarak </li></ul></ul><ul><ul><li>Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüsü </li></ul></ul><ul><ul><li>(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus; CCHFV) </li></ul></ul>
 3. 3. Virüsün Taksonomisi <ul><li>Aile: Bunyaviridae </li></ul><ul><ul><li>Genuslar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orthobunyavirus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phlebovirus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hantavirus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tospovirus (Bitkiler) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nairovirus (34 strain, 7 serogrup) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Serogrup: Nairobi koyun hastalığı grubu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Dugbe Virüsü </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nairobi Koyun Hastalık Virüsü </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Serogrup: Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüsü </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Virüsü </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hazara virüs </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Virüsün Yapısı <ul><li>Yuvarlak, hafif oval, pleomorfik, </li></ul><ul><li>100 (80-120) nm, </li></ul><ul><li>Zarflı, </li></ul><ul><ul><li>Gc ve Gn (G1, 75 kDa. ve G2, 37 kDa.) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yüzeylerinde iki glikoprotein bulunur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hücre spesifik reseptör </li></ul></ul><ul><ul><li>Hemaglütinasyon </li></ul></ul><ul><ul><li>İmmünite/Nötralizasyon </li></ul></ul><ul><li>Helikal nükleokapsit </li></ul>
 5. 5. Virüsün Yapısı <ul><li>Tek iplikli (-) RNA (17100-22800 nt) </li></ul><ul><li>Üç parçalı (segmentli) </li></ul><ul><li>Küçük (Small, S, 1700-2100 nt) </li></ul><ul><ul><li>Nükleokapsid proteinini </li></ul></ul><ul><li>Orta (Medium, M, 4400-6300 nt.) </li></ul><ul><ul><li>Gc ve Gn glikoproteinlerini </li></ul></ul><ul><li>Büyük (Large, L, 11000-14400 nt.) </li></ul><ul><ul><li>RNA bağımlı RNA polimeraz </li></ul></ul>Lipid zarf N-linked karbonhidratlar G1-G2 Polimeraz (L) Ribonükleokapsidler
 6. 6. 1.Yapışma 2.Giriş 3.Primer Transkripsiyon 4.Translasyon 5.Replikasyon İnklüzyon cisimciği 7.Çıkış Alternatif toplanma ve çıkış 6.Toplanma mRNA cRNA vRNA Golgi ER Nükleus
 7. 7. Virüsün Özellikleri <ul><li>Zarflı bir virüs olması nedeniyle </li></ul><ul><ul><li>Çevre şartlarına dayanıksız </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkol, eter ve kloroform ile kolayca inaktive olur </li></ul></ul><ul><li>UV ile hızla inaktivasyon </li></ul><ul><li>Dezenfektanlara duyarlı </li></ul><ul><ul><li>%1 hipoklorid, %2 gluteraldehit </li></ul></ul><ul><li>Isı ile kolayca inaktivasyon </li></ul><ul><ul><li>56 o C de 30’, 75 o C de 5’ </li></ul></ul><ul><li>Konakçı dışında kanda 40 o C de 10 gün yaşayabilir. </li></ul><ul><li>Protein içeren dengeli tuzlu suda dondurulmuş olarak yıllarca dayanabilir. </li></ul><ul><li>Hücre kültürlerinde üretilebilir. </li></ul><ul><li>Solunum yolundan bulaşabilmesi ve mevcut sistemlerde yüksek konsantrasyonda üretilebilmesi nedeniyle biyoterörizm ajanları arasında yer almaktadır. </li></ul>
 8. 8. Virüsün Rezervuarı ve Vektörü Keneler <ul><ul><li>Ixodidae </li></ul></ul><ul><ul><li>( sert veya barınak kenesi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Argasidae </li></ul></ul><ul><ul><li>( yumuşak veya arazi kenesi) </li></ul></ul>Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus cinsleri ?
 9. 9. Kenenin Yaşam Siklusu ve Virüs <ul><li>Keneler bir defa virüsü alınca hayat boyu infektif kalır ve virüsü yayar. </li></ul><ul><ul><li>Transovarial (anneden-yavruya yumurta ile geciş), </li></ul></ul><ul><ul><li>Trans-stadial (larvadan nimf ve erişkin şekle geçiş) </li></ul></ul><ul><ul><li>Veneral yolla geçiş </li></ul></ul><ul><li>Omurgalı </li></ul><ul><ul><li>İnek, koyun, keçi, yabani hayvanlar, kanatlılar ve sürüngenler </li></ul></ul><ul><li>Omurgalılar kene tarafından infekte edilir. </li></ul><ul><li>Omurgalılarda kısa bir viremi gelişir (1 hafta) ve infeksiyonu asemptomatik geçirirler. </li></ul><ul><li>Omurgalılar bu esnada infekte olmayan keneler için virüs kaynağıdır. </li></ul>
 10. 10. Virüsün Bulaşması <ul><li>İnsan tesadüfi konak </li></ul><ul><li>İnfeksiyon dozu, 1-10 virüs </li></ul><ul><li>İnfekte kenelerin ısırması, ezilmesi </li></ul><ul><li>İnfekte (viremik) hayvanların kan ve dokuları ile temas </li></ul><ul><li>İnfekte hayvanların pişirilmemiş sütlerinin içilmesi ile </li></ul><ul><li>İnfekte (viremik) kişilerin kan ve dokuları ile temas, nozokomiyal bulaş </li></ul><ul><li>Laboratuar kazaları </li></ul><ul><li>İnkübasyon süresi 3-9 gün </li></ul>
 11. 11. Laboratuar Tanı <ul><li>Virüs izolasyonu (Biyolojik güvenlik düzeyi yüksek laboratuarda çalışılmalı BSL-4) </li></ul><ul><li>Kan veya plazma </li></ul><ul><li>Otopsi materyali (akciğer, karaciğer, dalak, kemik iliği, böbrek ve beyin) en geç ölümden sonra 11 saat içinde </li></ul><ul><li>Deney hayvanları </li></ul><ul><ul><li>Yavru fareler </li></ul></ul><ul><li>Hücre kültürü </li></ul><ul><ul><li>LLC-MK2, VERO E6, BHK-21 ve SW-13 </li></ul></ul><ul><li>Moleküler Yöntemler </li></ul><ul><li>Serolojik Yöntemler </li></ul><ul><ul><li>Hastalığın 6. gününden itibaren immünglobulinler oluşur </li></ul></ul><ul><ul><li>Ig M 4 ay, Ig G 5 yıl süreyle saptanabilir </li></ul></ul><ul><ul><li>ELISA ve IFA testleri </li></ul></ul>
 12. 12. Laboratuar Tanı RT-PCR ve Real Time PCR (taq-man esaslı) 16 KKHA şüpheli hastanın 5’inde viral RNA saptandı Real-Time PCR tek aşamalı PCR den daha duyarlı

×