bakterial ve fungal deri enfeksionları

12,699 views

Published on

Bakteriel,viral ve fungal deri enfeksionları eğitim semineri

Published in: Health & Medicine, Travel
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

bakterial ve fungal deri enfeksionları

 1. 1. BAKTERİYEL, FUNGAL VE VİRAL ENFEKSİYONLAR Prof.Dr. Ertan YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 2. 2. -10 aylık kız çocuğunda; -Bir hafta önce alt çeneden başlayıp, hızla yayılan -Yüz ve gövdede, keskin sınırlı, eritemli, sulantılı, yer yer veziküllü, çoğunluğunun üzerinde bal-sarısı kurut bulunan lezyonlar, -Submandibuler LAP mevcut OLGU Tanınız Nedir?
 3. 3. İmpetigo <ul><li>küçük bir sıyrıktan etkenin girmesiyle primer enfeksiyon (sıklıkla çocuklarda) </li></ul><ul><li>deri bütünlüğünü bozan bir dermatoz üzerinde sekonder enfeksiyon (impetijinizasyon) </li></ul>
 4. 4. İmpetigo <ul><li>Y üz, boyun, kol ve bacak gibi açık bölgelerde </li></ul><ul><li>M akül üzerinde, küçük veziküller /vezikopüstüller </li></ul><ul><li>Subkorneal yerleşimli ve ince duvarlı </li></ul><ul><li>V eziküllerin açılmasıyla seropürülan akıntı ve erode alanlar </li></ul><ul><li>S eropürülan a kıntı kuruduğunda, kurut </li></ul>
 5. 5. İmpetigo <ul><li>7-10 gün içinde skatris bırakmadan i yileş me </li></ul><ul><li>Kaşıma veya havlu hızla yeni odaklar </li></ul><ul><li>A ğrısız , b azen kaşıntı ve yanma </li></ul><ul><li>Bölgesel lenf bezleri büyümüş </li></ul>
 6. 6. İmpetigo <ul><li>Görünüm l e etkene karar vermek güç </li></ul><ul><li>V eziküllerin çevresindeki eritem belirgin ve geniş, krutlar bal sarısı renginde ise etkenin strep ; </li></ul><ul><li>S arı-yeşil krut ve lezyon çevresinde eritem daha az ise etkenin staf olasılığı yüksek </li></ul>
 7. 7. İmpetigo Ayırıcı Tanı: -h erpes simpleks - kontakt dermatit - tinea korporis ( sirsine görünüm l ü yse)
 8. 8. İmpetigo Tedavi <ul><li>Aile bireyleri ve çevresi impetigo açısından kontrol </li></ul><ul><li>Enfekte alanlar ve çevresi, antiseptikli sabun ve su </li></ul><ul><li>Y umuşamış k u rutlar kaldırıl malı </li></ul><ul><li>Erode alanlara topikal a ntibiyotikli krem </li></ul><ul><li>Sulantı ve enflamasyon fazla ise birkaç gün ıslak pansuman </li></ul><ul><li>Etkenin burundan yayılma riski nedeniyle burun içine a ntibiyotikli krem </li></ul>
 9. 9. İmpetigo Sistemik Tedavi <ul><li>Sistemik antibiyotikler etkene göre verilmeli </li></ul><ul><li>S treptokokkal ise; </li></ul><ul><ul><li>B enzatin penisilin bebek ve oyun çocuklar ı için 6.3.3 MIU okul çocuklar ı için 1.2 MIU eri ş kinler için 2.4 MIU </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral penisilin </li></ul></ul><ul><ul><li>B irinci ku ş ak sefalosporin </li></ul></ul><ul><ul><li>E ritromisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral tedaviler 10 gün süreyle verilmeli </li></ul></ul>
 10. 10. İmpetigo Sistemik Tedavi <ul><li>S tafilokokkal ise; </li></ul><ul><ul><li>B irinci ku ş ak sefalosporin (sefaleksin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Amoksisilin+klavulonat </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikloksasilin </li></ul></ul><ul><ul><li>Makrolidler (özellikle penisilin alerjisi varlığında) Azitromisin E ritromisin Klaritromisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral tedaviler 10 gün süreyle verilmeli </li></ul></ul>
 11. 11. -45 yaşında erkek hastada 3 gün önce başlayan, -Gövde sol yanda omuz üzerinde - 4 cm çaplarında, sert, hassas, a ğ r ı l ı , eritemli ve s ı cak nodül -Nodül üzerinde püstüler bir yapı saptadınız OLGU Tanınız Nedir?
 12. 12. Fronkül <ul><li>Staf’ların neden olduğu </li></ul><ul><li>Dermis ve subkutan dokunun, süpürasyonla sonlanan, akut ve derin enfeksiyonu </li></ul><ul><li>S ürtünen ve terleyen alanlar d a </li></ul><ul><li>Ş i ş manl ı k, diyabet, immünsupresyon ve kronik ka şı nt ı l ı hastal ı klar predispozan rol </li></ul>
 13. 13. Fronkül <ul><li>K ı l follikülü ve çevresinde, sert, </li></ul><ul><li>hassas, a ğ r ı l ı , eritemli ve s ı cak bir nodül </li></ul><ul><li>Nodül üzerinde bir nekrotik t ı kaç </li></ul><ul><li>Nodül, hızla büyür ve fluktua syo n verir </li></ul><ul><li>N ekrotik t ı kaçla birlikte, kanl ı cerahat </li></ul>
 14. 14. OLGU <ul><li>-48 yaşındaki erkek hastada </li></ul><ul><li>-Vücudunun farklı bölgelerinde; ağrılı, hassas, sıcak, ortasında püstüler yapı olan nodüller ve yer yer ülsere lezyonlar ile skatrisler saptadınız. </li></ul><ul><li>-Bu yakınmaların 3-4 aydır sürdüğünü öğrendiniz </li></ul>Tanınız nedir?
 15. 15. Fronkül oz nedenleri ? <ul><li>Doğru tanı almış mı? </li></ul><ul><li>Uygun tedavi almış mı? </li></ul><ul><li>Tedaviyi yeterli süre uygulamış mı? </li></ul><ul><li>Hijyen koşullarına dikkat etmiş mi? </li></ul><ul><li>Burun mukozasına mupirosin uygulamış mı? </li></ul><ul><li>Altta yatan başka faktörler var mı? </li></ul>Fronkül oz Tanı
 16. 16. Fronkül -Ayırıcı tanı <ul><li>- Aksiller ve inguinal y erleşim de, hidradenit süpürativa </li></ul><ul><li>-Rüptüre epidermoid kist </li></ul>
 17. 17. Fronkül-Tedavi <ul><li>Önlemler </li></ul><ul><li>Özellikle tekrarlayan olgularda banyoda ve temizlikte antiseptikli sabunlar kullanılmalı </li></ul><ul><li>Kullanılan giysi ve havluların temizliğine dikkat edilmeli </li></ul><ul><li>Staf eradikasyonu için, burun içine mupirosin krem uygulanmalı </li></ul><ul><li>Nodüle sıcak uygulaması veya icthiol merhem sürülmesi nodülün yumuşamasını hızlandırır </li></ul><ul><li>Yumuşamış nodüller insizyonla açılıp boşaltılmalı </li></ul><ul><li>Ülsere lezyonlara topikal antibiyotikli krem </li></ul>Cerrahi-topikal Tedavi
 18. 18. Fronkül Sistemik Tedavi <ul><li>Topikal ve cerrahi tedavilerle eşzamanlı olarak sistemik antibiyotik verilmeli ; </li></ul><ul><ul><li>B irinci ku ş ak sefalosporin (sefaleksin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Amoksisilin+klavulonat </li></ul></ul><ul><ul><li>Dikloksasilin </li></ul></ul><ul><ul><li>Makrolidler (özellikle penisilin alerjisi varlığında) Azitromisin E ritromisin Klaritromisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Oral tedaviler 10 gün süreyle verilmeli </li></ul></ul>Fronkülozda staf taşıyıcılığı eradikasyonu için 7-10 gün 600 mg Rifampisin
 19. 19. -48 yaşında erkek hastada, Bir haftadır, 39 0 C ateş, halsizlik ve eklem ağrısı yakınımı var -Sol tibia ön yüzde, düzensiz ama keskin sınırlı, parlak eritemli, deriden kabarık, lokal ısı artımı gösteren geniş bir plak saptadınız OLGU Tanınız Nedir?
 20. 20. Erizipel <ul><li>S trep’ların yüzeyel lenf damarlarını atake etmesi </li></ul><ul><li>K aynak üst solunum yolu, hastalık sıklıkla yüzde </li></ul><ul><li>Yüzün her iki yanını tutar, kelebek görünümü </li></ul><ul><li>B acakta, kol veya gövdede seyrek </li></ul><ul><li>Etken, bir sıyrık veya ülserden girer </li></ul>
 21. 21. Erizipel <ul><li>H alsizlik, başağrısı ve eklem ağrısı </li></ul><ul><li>Ş iddetli titreme ve at eş (39- 40 0 C ) </li></ul><ul><li>Hastalarda genel bir düşkünlük </li></ul><ul><li>Hastalarda lökositoz (20.000 veya üzeri) </li></ul>
 22. 22. Erizipel <ul><li>E tkenin girdiği deri bölgesinde </li></ul><ul><li>D eriden hafif kabarık ve keskin sınırlı </li></ul><ul><li>P arlak eritemli ve ödemli bir plak </li></ul><ul><li>L okal ısı artımı ve ağrı </li></ul>
 23. 23. Erizipel <ul><li>Ayırıcı Tanı ; -H erpes zoster (tek taraflı, erken dönem) - Anjionörotik ödem -K ontakt dermatit -İ laç reaksiyonu - SLE (nüksi formunda) </li></ul>
 24. 24. Erizipel Tedavi <ul><li>İstirahat ve hasta bölgenin elevasyonu </li></ul><ul><li>A ntiseptik ıslak pansuman </li></ul><ul><li>Antibiyotik olarak seçilecek ilk ilaç penisilin </li></ul><ul><li>Dirençli olgularda amoksisilin+klavulonat, ampisilin+sulbaktam, b irinci ku ş ak sefalosporin </li></ul><ul><li>Sistemik belirtiler hızlı, deri bulguları yavaş geriler </li></ul><ul><li>Tedavi en az 10 gün sürdürülmeli </li></ul><ul><li>Ayrıca, analjezik ve antipiretikler verilmeli </li></ul>
 25. 25. -38 yaşında erkek hastada 3 yıldır aksiller ve inguinal bölgede, tekrarlayan ağrılı şişlik, yara ve sonrasında gelişen iz yakınımı mevcut -Her iki aksiller ve inguinal bölgede, eritemli, hassas, sert nodüller, yer yer ülserler ve skatrisler -Ayrıca, belirgin komedon gelişimi mevcut OLGU Tanınız Nedir?
 26. 26. Hidradenit Süpürativa <ul><li>Apokrin ter bezlerinin; kronik, tekrarlay ı c ı ve skatrisle ş meyle giden bir hastal ığı </li></ul><ul><li>Puberteden sonra ortaya ç ı ka r </li></ul><ul><li>H astal ı k; aksiller, genital ve perianal bölgede </li></ul><ul><li>Apokrin salg ı kanallar ı n ı n t ı kanmas ı ve ter salg ı s ı n ı n retansiyonu sonucu enflamasyon </li></ul><ul><li>Enfeksiyon ajanlar ı olaya sekonder kat ı l ı r </li></ul>
 27. 27. Hidradenit Süpürativa <ul><li>Lokal irritasyon, maserasyon ve epilasyon </li></ul><ul><li>Hastalığa bazen, nodülo-kistik akne ve pilonidal sinus eşlik edebilir </li></ul><ul><li>Ba ş lang ı ç lezyonu k ı rm ı z ı ms ı -mor renkte, a ğ r ı l ı, sert bir nodül </li></ul>
 28. 28. Hidradenit Süpürativa <ul><li>Yumu ş ay ı p flüktüasyon veren nodül aç ı l ır </li></ul><ul><li>Y ap ış kan bir cerahat bo ş al ır </li></ul><ul><li>Lezyonlar, hipertrofik ve keloidal skatrisle sonlanma e ğ iliminde </li></ul>
 29. 29. Hidradenit Süpürativa <ul><li>Ayırıcı Tanı </li></ul><ul><ul><li>Fronkül (akut) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skrofuloderma </li></ul></ul><ul><ul><li>A ktinomikoz </li></ul></ul><ul><ul><li>Y umu ş ak ş ankr bubonu </li></ul></ul><ul><ul><li>L enfogranuloma venerum </li></ul></ul><ul><ul><li>S ifiliz gom u </li></ul></ul>
 30. 30. Hidradenit Süpürativa Tedavi <ul><ul><li>Geni ş spektrumlu antibiyotikler </li></ul></ul><ul><ul><li>Fluktuasyon veren nodüller in drene edilme s i </li></ul></ul><ul><ul><li>İnflamasyonu Azaltmak için intralezyoner steroid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kronik, tedaviye dirençli olgularda tutulan apokrin bezler in eksize edil m e s i </li></ul></ul><ul><ul><li>Ş iddetli olgularda sistemik isotretinoin </li></ul></ul>
 31. 31. -28 yaşında bir erkek hastada, -3-4 aydır giderek yayılan, -İnguinal bölgede çift taraflı -Keskin sınırlı, homojen dağılımlı -Üzeri hafif kepeklenen, kırmızı kahverenginde makül saptadınız OLGU Tanınız Nedir?
 32. 32. Eritrazma <ul><li>Etken, Corynebacterium minutissimum </li></ul><ul><li>İ ntertrijinöz bölgeler de , yüzeyel, kronik seyirli </li></ul><ul><li>Genellikle, eri ş kinlerde görülür </li></ul><ul><li>Etken, normal deri florasında bulunur </li></ul><ul><li>Diyabet, oklüzyon, maserasyon, sıcak ve nem </li></ul>
 33. 33. Eritrazma <ul><li>Aksiller ve inguinal bölgede keskin sınırlı </li></ul><ul><li>H omojen, üzeri hafif kepeklenme gösteren </li></ul><ul><li>K ırmızı-kahverengi geniş maküller </li></ul><ul><li>İ ntergluteal, perianal ve meme altı kıvrım alanlarında </li></ul><ul><li>Ayak parmak araları yerleiminde, maserasyon, erozyon ve fissürler </li></ul><ul><li>K a şı ntısız olan h astalık yava ş yayıl ım </li></ul><ul><li>Enfekte alanda Wood, mercan kırmızısı </li></ul>
 34. 34. Eritrazma <ul><li>A yırıcı tanı ; - tinea inguinalis -tinea pedis - intertrigo - seboreik dermatit - invers psoriazis - tinea versikolor Tedavi: - Eritromisin, günlük 1 gr dozda 10 gün - Topikal antibakteriyel kremler 2-3 hafta </li></ul>
 35. 35. -9 yaşında kız çocuğunda; saçlı deride iki ayrı lezyonu var -Sol temporal bölgede, sonra çıkan, sınırları belirsiz, y uvarlak, grimsi kepekli makül -Vertekste, keskin sınırlı, y uvarlak, pitiriyazik kepekli plak mevcut, B u alandaki saçlar, follikül a ğ z ı ndan k ı r ıl m ış Tanınız Nedir? OLGU
 36. 36. Tinea kapitis süperfisyalis - “ kuru kel ” ya da “ saçkıran ” -Başlangıçta sınır keskinliği göstermeyen y uvarlak veya oval, grimsi kepekli makül veya plaklar
 37. 37. Tinea kapitis süperfisyalis -B u alandaki saçlar, follikül a ğ z ı ndan k ı r ı lm ış -Sı kl ı kla tek bazen birkaç odak -K al ı c ı alopesiye neden olmaz -Puberteden sonra kendili ğ inden gerileme
 38. 38. Tinea kapitis süperfisyalis Ay ı r ı c ı tan ı; -S eboreik dermatit -P soriazis -P itiriazis simpleks -A lopesi areata
 39. 39. -11 yaşında erkek çocuk; -Vertekste s ulantılı ve cerahatli nodül -Nodülün üzerinde yer yer püstüller -Bu bölgede saç kaybı mevcut -Postauriküler lenfadenopatisi var OLGU Tanınız Nedir?
 40. 40. Tinea kapitis profunda -Etken, z oofilik dermatofit - Sulant ı l ı ve cerahatli nodüler lezyon - Kerion selsi olarak tanımlanır -Kı llar “ terey a ğı ndan k ı l çeker ” gibi -S katris ve kal ı c ı alopesi geli ş ir
 41. 41. Tedavi T.k. Süperfisyalis ayrı T.k. Profunda -Bulaşma riski nedeniyle, bir hafta süreyle okuldan alıkonmalı -Tedaviye destek için baş, antifungal şampuanla yıkanmalı -Mümkünse saçlar traş edilmeli
 42. 42. Tedavi T.k. Süperfisyalis SİSTEMİK + TOPİKAL ANTİFUNGAL T.k. Profunda -Sistemik antifungal olarak ilk tercih griseofulvin -Sistemik tedavi en az 6-8 hafta sürdürülmeli
 43. 43. T.k. Süperfisyalis tedavi -Standart sistemik antifungal ajan; griseofulvin -Sistemik ve topikal tedavi en az 6-8 hafta -Sistemik tedaviye topikal ajanlar eklenmeli -Dirençli olgularda sistemik ajan değiştirilir
 44. 44. -Hastalık bölgesindeki kıllar epile edilmeli -Sistemik antifungal ( griseofulvin ) -Sekonder enfeksiyona karşı sistemik antibiyotik -Topikal antifungalden önce cerahatlenme, sulantı ve ödem gerileyinceye kadar pommade Wilkinson ile pansuman -Daha sonra topikal antifungal ajanlar -Enflamasyonu ve skar gelişim riskini azaltmak amacıyla kısa süreli sistemik steroid T.k. Profunda tedavi
 45. 45. Tinea korporis -El içi, ayak tabanı ve inguinal bölge dışı - Ço ğ unlukla, ön kol, boyun ve yüz gibi açık bölgelerde -Keskin ve aktif kenarlı, ortası gerilemiş, kaşıntılı plak
 46. 46. Tinea korporis Ay ı r ı c ı tan ı; -P soriazis -P itiriazis rozea -S eboreik dermatit -Nummüler egzema Tedavi; -Topikal antifungal kremler -En az 4 hafta süreyle
 47. 47. Tinea kruris (inguinalis) -İnguinal kıvrımlar ve kruris üst iç yüzde - Erkeklerde daha s ı k - Keskin s ı n ı rl ı , ekskorye papülovezikül ve skuaml ı plakla r - Sübjektif olarak çok kaşıntılı -O rta k ı s ı mlar ı k ı smen gerile miş
 48. 48. -42 yaşındaki erkek hastada birkaç yıldır yaz aylarında şiddetlenme eğilimi gösteren, -Her iki ayakta; -Sınır keskinliği göstermeyen hiperkeratoz -Yer yer deskuamasyon ve kepeklenme gösteren plaklar OLGU Tanınız Nedir?
 49. 49. Tinea pedis -Atlet ayağı olarak da tanımlanır -Toplumda en sık görülen mantar enfeksiyonu -Asker, sporcu ve yurt öğrencilerinde sık -Uzun süre kapalı ayakkabı giyme, hiperhidroz, nemli ve sıcak ortamlar hastalığın gelişmesine zemin -Aptes alma sonrası ayakların yeterli kurulanmaması A yak T. pedis E l T. manum Ayak+El T. pedis et manum
 50. 50. Tinea pedis G örünüm ve seyir açısından ; 1-İntertrijinöz 2-Dizhidrotik 3-Skuamöz hiperkeratotik -Soğuk mevsimlerde sessizleşir -Yaz aylarında tekrar alevlenme -Ragat, ekskoryasyon ve erozyonlar bakteri girişine -Bunun sonucunda lenfanjit veya selülit
 51. 51. Tinea pedis (İntertrijinöz form) <ul><li>- S ı kl ı kla 3-4. ayak parmak ara s ında </li></ul><ul><li>-M aserasyon, erozyon, kepeklenme, vezikül ve ragat </li></ul><ul><li>Kaşıntılı olup ragatlar ağrıya neden olabilir </li></ul><ul><li>Gram (-) bakteri lerle ; koku, sulant ı ve ü lserasyon </li></ul>
 52. 52. Tinea pedis - manum (Dizhidrotik form) - S ı kl ı kla ayak taban ı nda, -Şiddetli kaşıntılı, sert vezikül veya veziko-püstül -G erile rken sar ı ms ı -kahverengi kurut veya kepeklenme -Veziküller birle ş ip bül -Piyojenik koklarla sekonder enfeksiyon
 53. 53. Tinea pedis (Skuamöz hiperkeratotik form) -B elirgin hiperkeratoz ve kepeklenme -H iperkeratotik plaklar - S ı kl ı kla çift tarafl ı görülür
 54. 54. Tinea Pedis Tedavi -T opikal antifungal tedavi ( 4-6 hafta ) -Sekonder enfeksiyon varsa , topikal antibiyotik -Yoğun hiperkeratoz varsa , önce keratolitik ler -Şiddetli olgularda sistemik antifungal eklenebilir Önlemler -Hiperhidroz ve nem gibi predispozan faktörler için önlem -Banyolardan sonra ayakların kurulanması -Nüksleri engellemek amacıyla, ayakkabılar antifungal pudralarla dezenfekte edilmeli
 55. 55. -Tırnağın dermatofit, kandida veya küf mantarları ile enfekte olması sonucu gelişen tablo onikomikoz -Dermatofitlerin neden enfeksiyona tinea unguium -Etken,tırnağın serbest kısmından girer -Hiponişyumda çoğalarak tırnak cismini -Ayak tırnakları daha sık tutulur -Tabloya sıklıkla t. pedis eşlik eder -Enfeksiyon, genellikle erişkinlerde Tinea Unguium
 56. 56. Tinea Unguium -Tırnak yatağı, serbest kenardan başlayarak kalınlaşır -Enfekte kısmı, beyazımsı, kirli sarı veya kahverengi -Subungual keratoz, kolayca parçalanıp dökülür -Tırnakta cisim kaybı olur -Tırnak cismi tırnak yatağından ayrılabilir (onikoliz) -En sık görülen form (Distal Subungual onikomikoz)
 57. 57. Ay ı r ı c ı tan ı; -P soriazis -Liken planus -Kontakt dermatit Tinea Unguium -Nativ preparatta etkenin saptanması ile tanı konulmalı -Yalancı negatiflik oranı yüksek olup tetkik birkaç kez yinelenmeli !!!!
 58. 58. -Mutlaka sistemik antifungal verilmeli -Sistemik antifungal (başarı oranı %80 civarında) Terbinafin 250 mg/gün Itrakonazol 200 mg/gün -El için en az 2 , ayak için 3 ay süreyle Bu süreler yanıta göre uzatılabilir -Topikal tırnak solüsyonları eklenebilir -İleri yaş hastalarda sistemik tedaviden kaçınılmalı -Klinik iyileşmenin mikolojik iyileşmeden geç olacağı hastalara ifade edilmeli Tinea Unguium Tedavi
 59. 59. -28 yaşında, bulaşıkçılık yapan bir kadın hastada; üç aydır, sağ el işaret parmağında, tırnak çevresinde, zaman zaman artan kızarıklık ve şişlik yakınımı var -Periungual retraksiyon, eritem ve ödem -Sıkmakla tırnak kenarından sero-pürülan akıntı -Tırnak 1/3 proksimalinde yüzeyel çizgilenmeler saptadınız OLGU Tanınız Nedir?
 60. 60. Kandidyal Paronişi -Yemek, bulaşık ve çamaşır işleriyle uğraşan bireylerde sık -Çoğunlukla el parmaklarında ve sıklıkla tek parmakta -Periungual enflamasyon, retraksiyon, hassasiyet ve ödem -Kronik seyirli bir tablo
 61. 61. Kandidiyal Paronişi -Eritem ve ödemli lezyon sıkıldığında, tırnak kenarından seröz veya pürülan bir sıvı -Ellerin uzun süre ıslak kalmasıyla, belirtiler şiddetlenir -Sekonder bakteriyel enfeksiyon sık -Uzun dönemde, proksimal bölgeden başlayan onişi -Tırnakta deformasyon, kalınlaşma, distrofi ve renk değişikliği
 62. 62. Ay ı r ı c ı tan ı; -Bakteriyel paronişi -Herpetik paronişi -Tinea unguium Kandidiyal Paronişi Tedavi; -Predispozan faktörler ortadan kaldırılmalı -Sistemik (flukonazol) ve topikal antifungaller birlikte kullanılmalı -Tırnak tutulumunda tedavi süresi 2-3 aya kadar uzatılmalı
 63. 63. Kandidyal İntertrigo -Sıklıkla, kilolu, çok terleyen, uzun süreli antibiyotik kullanan -Genital, intergluteal, aksiller, göğüs altları ve parmak araları -Keskin sınırlı, eritemli, nemli/masere, erode alanlar -Lezyon kenarında, sağlam bölgede vezikülo-püstül şeklinde “uydu” ( satellit ) lezyonlar
 64. 64. Kandidyal İntertrigo -3-4. el parmak arası &quot; erosio interdigitalis blastomychetica “ -Bebeklerde genital ve perianal yerleşim intertrigo “ yalancı bez dermatiti ” -Bölgenin nemli ve kapalı olması gelişimine zemin -Kıvrım yerlerinin tutulmuş olması, satellit lezyonlarla yayılım göstermesiyle “ diaper (bez) dermatiti ”nden ayrılır
 65. 65. Ay ı r ı c ı tan ı; -Bez dermatiti -Bakteriyel intertrigo -Eritrazma -Seboreik dermatit -İnvers p soriazis -Dermatofitozlar Kandidyal İntertrigo Tedavi; -Predispozan faktörler varsa düzeltilmeli -Topikal nistatin, pimaricin veya imidazol grubu kremler -Genellikle iki haftalık tedavi yeterli -Bebeklerde bezin sık değiştirilmesi ve bölgenin kuru tutulması -Yaygın lezyonlarda sistemik antifungal (flukonazol)
 66. 66. -25 yaşında erkek hastada; -Gövdesinde 2-3 aydır giderek yayılan, hafif kaşıntılı leke yakınımı var. -B oyun ve gövde üst k ı sm ında, değişik çap ve görünümlerde, keskin sınırlı, üzeri hafif f urfurik skuaml ı hipopigmente maküller Tanınız Nedir? OLGU
 67. 67. Tinea Versikolor -Kronik seyirli ve asemptomatik -İnce kepeklenmeyle seyir -Fazla terleme ve sebore önemli rol -Aylar bazen yıllarca sürer, sık nüks -Gençlerde ve erişkinlerde sık -Boyun, gövde üst kısmı ve üst ekstremite proksimali
 68. 68. Tinea Versikolor -Sütlü kahverenginde veya hipopigmente -Keskin sınırlı, değişik çaplarda maküller -Kaşıntı yakınımı yok veya hafif -Lezyonların üzeri furfurik skuamlarla kaplı -Talaş (yonga) arazı pozitif -Wood lambası ışığında sarımsı veya kahverengimsi refle
 69. 69. Tedavi - Ketokonazol veya selenyum sülfid’ li şampuanlar tedavide ve nüklerin önlenmesinde -Sistemik Ketokonazol tb tek doz 400 mg birer hafta ara ile iki kez -Hipopigmente maküller geç kaybolacak
 70. 70. Herpes Orolabialis (H. Labialis) -Çoğunlukla, HSV-1’in neden olduğu enfeksiyon -Belirtilerin çıkacağı bölgede, kaşıntı, hafif yanma ve batma -Sıklıkla alt ve üst dudak ve çevresinde -Eritemli zeminde, gruplar halinde veziküller -Veziküller, açılarak sulanan erode alanlar -Belirtilerin üzerinde sarımtırak renkte krutlar
 71. 71. Herpes Orolabialis (H. Labialis) -Uçuk göz çevresindeyse, herpetik keratokonjunktivit açısından muayene edilmeli -Ağız içi tutulumunda; dil, damak, gingiva, bukkal mukoza ve dudaklarda -Gruplar halinde ağrılı veziküller, erode ve ülsere alanlar ve yer yer üzeri gri membranla kaplı plaklar -Belirtiler ortalama 10 gün içinde iz bırakmadan iyileşir
 72. 72. Herpes Orolabialis (H. Labialis) Ayırıcı tanı: Dudak ve çevresi tutulumunda; -Fiks ilaç reaksiyonu -Eritema multiforme -İmpetigo -Herpes zoster Ağız içi tutulumunda; -Aftöz stomatit -Behçet hastalığı -Pemphigus vulgaris -Şiddetli moniliazis
 73. 73. Herpes Tedavisi -Tam eradikasyonu sağlayacak tedavi yöntemi yok -Ağrı ve kaşıntıya yönelik destekleyici tedavi -Sekonder bakteriyel enfeksiyona karşı topikal antibiyotikli krem -Enfeksiyonun şiddeti, yerleşimi ve komplikasyon riskine göre sistemik antiviral tedavi -Amaç; hastalığın semptomlarını hafifletmek, nüks sıklığını azaltmak ve virus bulaşma hızını düşürmek
 74. 74. Herpes Tedavisi - Primer ve nüks genital herpeste enfeksiyon şiddetine bakılmaksızın sistemik antiviral - Ekzema herpetikumda ; şiddetli olgularda I.V., hafif olgularda ise oral antiviral tedavi -Yılda en az 6 nüks veya HSV’ye bağlı eritema multiforme gelişenlerde supresyon amaçlı sistemik antiviral tedavi -Sistemik ajanlar, acyclovir, valacyclovir ve famcyclovir -İlaçlar, klinik belirtilerin ortaya çıkmasını izleyen ilk 48 saat içinde verilmeli -Lokal antiviraller sadece herpetik göz enfeksiyonlarında
 75. 75. -Baş, boyun ve gövdede yaygın -H afif eritemli makül opapüler lezyonlar, papülov ezikül , vezikül, püstül , g öbekli püstül ve ku rut mevcut -Lezyonların tümü bir arada Tanınız Nedir? OLGU -4-5 gündür h afif a te ş , k ı r ı kl ı k ve ba ş a ğ r ı s ı olan 9 yaşında kız çocuğunda, yüz ve saçlı deride n hızla gövdeye yayılan kaşıntılı kızarıklık ve kabartılar oluşmuş
 76. 76. Varicella (Suçiçe ğ i ) -Genellikle çocukluk döneminde -Olguların %90'ı 10 yaşından küçük -Virus, damlacık enfeksiyonuyla üst solunum yolundan -Bulaştırıcılık, deri lezyonlarının ortaya çıkışından 4 gün önce deri lezyonlarının çıkışından 5 gün sonraya kadar
 77. 77. Varicella (Suçiçeği) -İki haftalık inkubasyondan sonra sekonder viremi -Ateş, kırıklık ve başağrısı gibi prodromal belirtiler çocuklarda hafif -Belirtilerin 2.-3. gününde ortaya çıkar -Deri belirtileri oldukça kaşıntılı -Lezyonlar, önce yüz ve saçlı deride başlar -El içi ve ayak tabanı dışında tüm deride
 78. 78. Varicella (Suçiçeği) -Hafif eritemli makülo-papül şeklinde başlar -24 saat içinde zemini veziküle dönüşür -Veziküller ince duvarlı -Hızla içleri bulanarak püstüle -Hemen ardından ortaları çökük göbekli püstüle -Kurutlanan lezyonlar skatrissiz 1-3 haftada iyileşir Makül, papül, vezikül, püstül, göbekli püstül ve kurut’un bir arada görülmesi tipik
 79. 79. Varicella (Suçiçeği) -Atopik dermatitli hastalarda egzema herpetikuma benzer -Sekonder enfeksiyon (staf.-strep.) sık komplikasyon -Pnömoni ve ensefalit (erişkinlerde risk yüksek) -Hastalık döneminde aspirine Reye sendromu -Hastalık, erişkinlerde çocuklardan daha ağır -Gebeliğin ilk 20 haftasında konjenital malformasyon riski
 80. 80. Varicella ( Tedavi ) -Semptomatik ve komplikasyonları önlemeye yönelik -Bulaşmayı ve komplikasyonları önlemek amacıyla, lezyonlar kabuklanıncaya kadarhasta okula gönderilmemeli -Rutin tedavide, antipruritik ve antipiretik ilaçlar -Profilaksi amacıyla topikal antibiyotikli kremler -Erişkinlerde ve immünsuprese çocuklarda, özellikle ilk 24 saat içinde başlamak koşulu ile, yüksek doz sistemik antiviral -Korunma amacıyla çocukluk döneminde aşılama
 81. 81. Zona Zoster -VZV' un neden olduğu nörodermik bir enfeksiyon -Primer enfeksiyon suçiçeği -Viruslar, deri ve mukozalardaki sinir uçlarından girerek duyu ganglionlarına -Ganglialarda latent halde saklı -Lokal travma ve vücut direncinin azalmasıyla reaktive -Duyu sinirleri yoluyla deriye -Hastaların 2/3’ü 50 yaş -Genellikle tek taraflı
 82. 82. Zona Zoster -Önce, tutulan dermatoma uyan bölgede -Yüzeyel kaşıntı ile bıçak saplanırcasına şiddetli ağrı arasında değişen sübjektif semptomlar -Ağrılar bazen migren, enfarktüs, plörezi, renal kolik ve miyalji -Bu semptomlara yanma, batma, hassasiyet ve hiperestezi -Sübjektif belirtiler gençlerde daha hafif
 83. 83. Zona Zoster -Dermatomal, eritemli zemin üzerinde gruplar -Toplu iğne başı büyüklüğünde papüller -Papüller 24 saatte veziküle -İki-üç gün içinde püstüle -Yine iki-üç gün içinde ortası göbeklenme -Daha sonra üzerinde krut gelişir
 84. 84. Zona Zoster -Bir hafta içinde dermatom boyunca ayrı odaklar halinde yeni lezyonlar -Aynı gruptaki lezyonların görünüm, diğer gruptan farklı -Deri belirtileri, bazen hemorajik ve gangrene -Bölgesel lenf bezleri genellikle ağrılı ve şişmiş -Lezyonlar, 2-4 hafta içinde iz bırakmadan iyileşir -Yaşlılarda, bu süre 6 haftadan uzun
 85. 85. Zona Zoster -Genellikle bir kez geçirilir -Çoğunlukla tek taraflı -İmmunsupresyonda çift taraflı veya jeneralize -En sık görülen lokalizasyonu interkostal bölge -Oftalmik zosterde oküler tutulum -Trigeminal sinir tutulumu ve fasiyal paralizi birlikteliği Ramsay-Hunt sendromu
 86. 86. Zona Zoster ( Tedavi ) -Hastalığın süresini ve şiddetini azaltmak -Yayılımı önlemek ve postherpetik nevralji riskini azaltmak -Orta ve ileri yaştaki hastalara yatak istirahati -Sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotikli kremler -Nevralji için, topikal anestezik ve sistemik analjezik
 87. 87. Verruka Vulgaris -Sübjektif semptom vermeyen, deri renginde, -Üzeri karnabahar görünümünde keratozik vejetasyon -Ortalama 5 mm çapında yuvarlak papüllerle -Lezyonlar, birleşerek geniş plaklar yapar -Hastaların büyük çoğunluğu 5-20 yaş arasında
 88. 88. Verruka Vulgaris -Verrüler sıklıkla el içi ve el parmaklarına -Saçlı deride, yanak ve göz çevresinde hafif uzun ve fırçamsı görünüm (v. filiformis) -Tırnak çevresi yerleşimi, ragatlara bağlı hassasiyet ve tırnakta şekil bozukluğu -Lezyonların gelişimi, haftalar veya aylarca sürer
 89. 89. Verruka Vulgaris -Genellikle önce tek büyük bir papül (ana siğil), -Ardından çok sayıda yeni verrüler -Verrü yüzeyinde tromboze, dilate kapillerlerin neden olduğu siyah noktacıklar önemli bir tanı kriteri -Hastaların 2/3'ünde ise 2 yıl içinde kendiliğinden iyileşir -Epidermise lokalize olduklarından iyileştiklerinde skatris yok
 90. 90. Verruka Tedavisi -Hastanın yaşına ve immünolojik durumu -Hastalığın süresi ve yaygınlığına bağlı -Hastalığın kendiliğinden gerilediği -Özellikle çocukların telkin tedavilerine yanıt verdiği -Halen en sık kullanılan tedavi yöntemleri, enfekte hücrelerin destrüksiyonu -Retinoik asit, %40’lık salisilik asit -%5’lik florourasil kombinasyonu -Kriyoterapi, elektrokoterizasyon, lazer -Cerrahi küretaj veya eksizyon
 91. 91. Molluskum Kontagiozum -Etken poxvirus grubundan MCV -Sıklıkla çocuklarda görülür -Bulaşma, direk deri teması -Erişkinlerde bulaşma, çoğunlukla cinsel ilişki -Ortası göbekli papüllerle karakterize
 92. 92. Molluskum Kontagiozum -Yüz, göz çevresi, genital bölge ve gövde yerleşimi -Lezyonlar, 3-5 mm çapında papüller -Parlak, açık-renkte, yarım küre şeklinde ve tek tek -Pens ile sıkıldıklarında peynirimsi oluşumun ( grain ) -İrrite lezyonlar sekonder bakteriyel enfeksiyona -Traş veya kaşıntıyla yayılım
 93. 93. Molluskum Kontagiozum Ayırıcı tanı; -verruka vulgaris -verruka plana juvenil -liken planus Dev lezyonlarda, -keratoakantoma -bazal hücreli karsinoma
 94. 94. Molluskum Kontagiozum Tedavi -Papüller, topikal anestesi (EMLA) sonrasında -Pens ile koparılır ve iyot solusyonu -Koterizasyon ve kriyoterapi diğer tedavi -İnkubasyon süresi 2-7 hafta arasında değiştiğinden hastalar; tedaviden sonra yeni lezyon açısından izlenmeli

×