Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobilen - En viktig kompis bland kanalerna

662 views

Published on

Published in: Design, Technology, Business
 • Be the first to comment

Mobilen - En viktig kompis bland kanalerna

 1. 1. Mobilen – en viktig kompis bland kanalerna Tom Airaksinen, Antrop 2011-11-03
 2. 2. Roppongi, nov 2010
 3. 3. Agenda ๏ Mobila begränsningar och möjligheter ๏ Mobila beteenden ๏ Vad tänka på när man gör något mobilt?
 4. 4. Dold agenda ๏ Sluta se mobilen som lillebror ๏ Tänka upplevelsestrategi ๏ Komma igång och göra appar och mobilwebb
 5. 5. Mobila begränsningar och möjligheter
 6. 6. Dator vs mobil Syskonstatus Storebror Lillebror Skärm Stor, smaskig Jätteliten Textinmatning Hederligt, mysigt tangentbord Fipplig inmatning
 7. 7. Liten skärm?
 8. 8. Liten skärm?
 9. 9. Liten skärm?
 10. 10. Liten skärm?
 11. 11. Liten skärm? Startsida Artikelsida
 12. 12. Liten skärm?
 13. 13. Liten skärm? ” Jag gillar nästan appen bättre än hemsidan. Det är liksom det som behövs, den har blivit mer koncentrerad ” Inte lika rörigt som hemsidan, jag tycker det är ett fint upplägg ” Snyggt! Det var inte nåt rörigt, utan det var rätt enkelt, liksom.
 14. 14. Jobbig textinmatning? Källa: Svensk Telemarknad 2010, PTS
 15. 15. Jobbig textinmatning?
 16. 16. Dator vs mobil, rond 2 Alltid med Nä ! Tillräckligt bra Jodå ! Nya möjligheter Nja !
 17. 17. Alltid med
 18. 18. Tillräckligt bra ” It is somewhat slow but it definitely works, in fact my teen daughter uses hers constantly online. Among other things she uses it to keep in touch with her friends. http://www.mobileread.com/forums/ archive/index.php/t-82570.html
 19. 19. ? En hemlig formel
 20. 20. ? En hemlig formel Value > Pain Inspiration: Scott Jenson, f.d. Manager of Mobile UX, Google
 21. 21. Mobila möjligheter VGA-videokamera HD-videokamera GPS, kompass, gyro Multitouch-skärm Ljussensor Bluetooth, Wi-Fi, 3G NFC (snart?) Push-meddelanden, SMS
 22. 22. Mobila beteenden
 23. 23. http://www.flickr.com/photos/29881930@N00/2086643318/ Foto:Tim Bishop
 24. 24. Användning över dagen
 25. 25. Användning över dagen Källa: Read It Later Artiklar lästa på dator Artiklar lästa på iPhone
 26. 26. Folk orkar läsa i mobilen
 27. 27. Folk orkar läsa i mobilen ” I love it! Nice and clean look, easy to navigate and easy to read. Well done! But... can you put a bit more news on there? ” ...the ‘Sorry, this article isn’t yet available on the mobile site’ message was bloody annoying. Ended up having to install a browser that spoofs the user agent and renders the full desktop site.
 28. 28. Hur mobilen används
 29. 29. TV-kompis 86% av de mobila Internetanvändarna (och 92% i åldersgruppen 13–24 år) använder sina mobiler medan de tittar på TV Yahoo!/Nielsen Mobile Shopping Framework, nov 2010
 30. 30. Idol 2011
 31. 31. Shoppingkompis 90% av mobilanvändarna har surfat med sina mobiler i butiken när de shoppar, och hälften av aktiviteten är relaterad till shoppingen Yahoo!/Nielsen Mobile Shopping Framework, nov 2010
 32. 32. Folk köper i mobilen
 33. 33. Köpa kärra?
 34. 34. Mer mobila betalningar
 35. 35. Mobile First
 36. 36. Mobile First
 37. 37. Inte bara Google ” We're just now starting to think about mobile first and desktop second for a lot of our products. Kate Aronowitz, Design Director på Facebook ” My goal was initially just to make a mobile companion, but I became convinced it was possible to create a version of Facebook that was actually better than the website. Joe Hewitt, utvecklade Facebook- appen på iPhone ” We really need to shift now to start thinking about building mobile first. This is an even bigger shift than the PC revolution. Kevin Lynch, CTO på Adobe
 38. 38. Men hur gör man då?
 39. 39. Recept på lyckad mobilsatsning ๏ Ha en genomtänkt upplevelsestrategi – hur passar mobilen in i helheten? ๏ När projektet påbörjas, använd målstyrning för att se till att de funktioner som byggs verkligen svarar mot affärsmålen och skapar värde för användarna ๏ Prioritera hårt, var inte rädd att offra funktioner ๏ Utnyttja mobilens unika möjligheter ๏ Fundera ordentligt på valet mellan app och webb
 40. 40. Upplevelsestrategi Webb Mobil Telefon Butik Användarupplevelse Webb Mobil KundtjänstButik
 41. 41. Upplevelsestrategi – Mathem
 42. 42. Upplevelsekarta !"#$%&$'($)*+#),)-+&.%/+0)1%+2$. 3&'0+ 45#6.7$)8/)8%+2$.)9:)8%+&' ;$%7/'+< =((+7&/'+.)8%+2$..$% -$7$+%(> ?6:)8&(@$8 =')8%+&' ;/78)8%+2$.A8)8>$)78+8&/' ;%&($ 1&5$8+9.$ 1%+2$.)8&5$ B>+'C$)/D)8%+&'7 B/5D/%8 ?/+%0&'C A%%&2+. Close to the city Comfortable Fast Special offfer Other passangers disturbing Too long distance No queues Sleep / Read / Relax Stations in aspects Fear of being late buy ticket No influence on Potential chaos (popular trips / time period) Find cheap tickets Campaign price at train station Find train track in mobile app Seat number mobile ticket Find a place to sit Easy to compare options Easy to access Conductor checks if I if delayed Helpful staff around Friendly conductor Conductor confirm ticket is ok Seat next to me is empty booked seat Lots of space in entrance / exit there to meet me Conductor announces my track for change of trains Easy access to form for compensation Time-consuming to Timetable does not suite me my phone number, e-mail etc. Hard to book seat next to friend unless booking at the same time depature time. Need to make changes in Realize too late I forgot to log in Forgot my login details Hard to hear messages from speakers Complicated to look up delays online in confirmation step carrige nr 3? I hope the ticket Will the train depart in time? Changed track Repeated delays train is cancelled my track Bumping in to people on train Realise there is no dining carriage Fear of missing my stop Bad connection for phone calls train and the conductor Toilets - Untidy, no soap - No car number inside train, hard to find my seat Will I be able to pick up my bag in time? number to fill in form for compensation Bonus members Collect bonus points http://blogg.antrop.se/?p=3605
 43. 43. Upplevelsekarta !"#$%&$'($)*+#),)-+&.%/+0)1%+2$. 3&'0+ 45#6.7$)8/)8%+2$.)9:)8%+&' ;$%7/'+< =((+7&/'+.)8%+2$..$% -$7$+%(> ?6:)8&(@$8 =')8%+&'A8)8>$)78+8&/' ;%&($ 1&5$8+9.$ 1%+2$.)8&5$ B>+'C$)/D)8%+&'7 B/5D/%8 ?/+%0&'C Close to the city Comfortable Fast Special offfer No queues Sleep / Read / Relax Stations in aspects buy ticket Find cheap tickets Campaign price at train station Find train track in mobile app Seat number mobile ticket Find a place to sit Easy to compare options Easy to access Conductor chec if delayed Helpful staff around Friendly conduc Conductor conf ticket is ok Seat next to me is empty booked seat Conductor anno my track for cha of trains Time-consuming to Timetable does not suite me Hard to book seat next to friend unless booking at the same time depature time. Forgot my login details carrige nr 3? I hope the ticket Bumping in to people on train Realise there is dining carriage Fear of missing my stop Bad connection phone calls Collect bonus points
 44. 44. Målstyrning Effektmål Varför bygger vi detta? Målgrupper Vilka realiserar affärsmålen? Användningsmål och scenarier Vad är användarnas syfte och mål? Hur beter de sig på aktuell plattform? Hur kommer det att användas? Tjänster, funktioner Vilka tjänster erbjuder vi? Vilka funktioner behövs? Vilka aktiviteter ska vi göra?
 45. 45. Prioritera hårt 8020
 46. 46. Prioritera hårt – Mathem
 47. 47. En saga om två adressböcker
 48. 48. En saga om två adressböcker
 49. 49. En saga om två adressböcker
 50. 50. Utnyttja möjligheterna
 51. 51. Utnyttja möjligheterna – Mathem
 52. 52. App eller webb? ๏ Webb är bra om: - Alla måste kunna komma åt tjänsten, oberoende av telefontyp - Er tjänst inte är beroende av avancerad interaktion ๏ Appar är bra om: - Prestanda är viktigt - Er tjänst kräver integration med annat i telefonen (hårdvara som kamera eller gyro, men även mjukvara som adressbok eller kalender) - Ni vill ta betalt - Tjänsten ska funka off-line (även om detta delvis kan göras även på webben)
 53. 53. Alternativa vägar
 54. 54. Slutligen
 55. 55. Kom ihåg ๏ Begränsningar är en styrka ๏ Den hemliga formeln är Value > Pain ๏ Mobilen är ofta ett perfekt komplement till andra kanaler – se till att inte behandla den som ett isolerat stuprör ๏ Tänk på 80/20-regeln och utnyttja mobilens unika möjligheter
 56. 56. Tack! Tom Airaksinen tom.airaksinen@antrop.se Tom Airaksinen tom.airaksinen@antrop.se blogg.antrop.se @antropab

×