Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop

10,812 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop

 1. 1. Effektmål – så funkar det Jeanin Day
 2. 2. Översikt Beställare: Uppföljning Utvärderat system Beställare: Idé & Förstudie Processkartläggning Beställare: Interaktionsarkitekt tar fram krav Leverantör: Teknisk förstudie Leverantör: Utveckling av system Kravspecifikation Utvärderad prototyp Kravspecifikation Färdigt system Upphandling Kravinsamling (vad) Design och utvärdering (hur) Uppstart Verksamhetskrav Användningskrav Analys Interaktionsdesign Utvärdering Övergripande kravspec Personas Målöversikt Kravspecifikation Utvärderad prototyp Effektmål Personahypotes Designspecifikation Införande
 3. 3. Affärsmål Varför bygger vi detta? Målgrupper Vilka realiserar affärsmålen Användningsmål Vad är målet med att använda systemet? Scenarior och funktioner Hur kommer det att användas?
 4. 4. Mål, personas och innehålls- och funktionskrav
 5. 5. Vad är ett effektmål? <ul><li>Handlar inte om själva systemet, utan vad det gör för verksamheten eller hur det fungerar för användarna </li></ul><ul><li>Ett effektmål ska vara mätbart </li></ul><ul><li>Exempel: ”100% av alla användare ska oavsett webbläsare kunna ta till sig och använda webbplatsens innehåll och funktionalitet”. </li></ul>
 6. 6. Effektmål är inte …. <ul><li>Produktmål: </li></ul><ul><ul><li>Webbplatsen ska ha en sökfunktion </li></ul></ul><ul><ul><li>Svarstiderna ska inte överstiga 5 sek </li></ul></ul><ul><li>Projektmål: </li></ul><ul><ul><li>Projektet ska leverera på tid och på budget </li></ul></ul>
 7. 7. Exempel
 8. 8. Exempel
 9. 11. Regeringskansliets verksamhetsmål ”Det övergripande målet för Regeringskansliet är att det skall vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra Sverige och förverkliga sin politik. För att nå målet krävs god samordning och arbetsorganisation samt specialistkompetens inom en rad områden.” Från: http://www.regeringen.se/sb/d/2460/a/13467 ” Så styrs Sverige > Så arbetar regeringen och Regeringskansliet”
 10. 12. Exempel på effektmål <ul><li>Syfte Att stödja regeringen i att föra ut sin politik </li></ul><ul><li>Effektmål 1 Innehållet ska vara och uppfattas som sakligt och trovärdigt </li></ul><ul><li>Effektmål 2 Komplett och relevant information ska snabbt publiceras på webbplatsen för att användas av journalister och andra intressenter för att bekräfta eller dementera uppgifter i medierna (exempelvis vid katastrofsituationer som tsunamin 2006) </li></ul>
 11. 13. Exempel på effektmål, forts. <ul><li>Effektmål 3 Användarna ska få – och uppfatta det som att de får – snabb och enkel tillgång till relevant och förståelig information </li></ul><ul><li>Effektmål 4 Öka besökarnas förståelse och kunskap om hur Sverige styrs och hur den demokratiska processen fungerar </li></ul><ul><li>Effektmål 5 Öka medborgarnas möjlighet att påverka politiken </li></ul><ul><li>Effektmål 6 Öka medborgarnas intresse för politik och inspirera besökarna att utforska ett ämne mer </li></ul>
 12. 14. Exempel på mätpunkter <ul><li>Effektmål 1 Innehållet ska vara och uppfattas som sakligt och trovärdigt </li></ul><ul><li>Mätmetod: Kvantitativ och kvalitativ undersökning med personer som använder webbplatsen, exempelvis genom enskilda intervjuer i samband med användningstester, telefonintervjuer eller en webbenkät riktad till en utvald grupp representativa användare </li></ul><ul><li>Mätpunkter </li></ul><ul><ul><li>Anser du att innehållet på RK:s webbplats är sakligt: 1-5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Anser du att innehållet på RK:s webbplats är trovärdigt: 1-5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Medelvärdet bland de svarande ska vara minst 4 på varje enskild fråga och ska inte minska under en treårsperiod. </li></ul></ul>
 13. 15. Tack! [email_address]

×