Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkurss. 2012. gads

2,849 views

Published on

Mūziku no R. Blaumaņa izrādēm var klausīties šeit -
http://www.youtube.com/watch?v=6Tw7m2RgN7Y&list=PLyRy1L3_9B35at7687woGAkzK2qrz1PVt&index=1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

R. Blaumaņa literārās prēmijas 8. konkurss. 2012. gads

  1. 1. Gundaram Āboliņam (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par vienkāršumu, patiesumu un oriģinalitāti; Mārtiņam Brantam (Bebru psk., 8. kl.) – par patstāvīgiem spriedumiem tēmas izklāstā; Naurim Briedim (Aizkraukles novada ģimn., 8. kl.) – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē; Jānim Iesalniekam (Līvānu 1. vsk., 8. kl.) – par cenšanos iedziļināties R.Blaumaņa dzīvē un daiļradē; Ievai Jokstei (Indras vsk., 9. kl.) – par rotaļu elementu izmantojumu tēmas atklāsmē; Laumai Kodolai (Ērgļu vsk., 7. kl.) – par tēlainību; Madarai Krastiņai (Kārķu psk., 9. kl.) – par spēju iejusties Blaumaņa pasaulē; Dagmārai Ņikitinai (Jēkabpils 3. vsk., 8.kl.) – par neparastu pieeju tēmai; Monikai Purviņai (Ērgļu vsk., 7. kl.) – par izdomu; Karīnai Anetei Sirmajai (Liezēres psk., 7. kl.) – par dziļu iejušanos R.Blaumaņa laika pasaulē; Martai Skābardei (Rīgas Franču licejs, 7. kl.) – par oriģinalitāti; Sabīnei Svilpei (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par emocionalitāti; Laurai Tālmanei (Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl.) – par sirsnību tēmas atklāsmē.
  2. 2. Edgaram Kalniņam (Kusas psk., 8. kl.) – par vēlmi izzināt Likteņa līkločus R. Blaumaņa darbu kontekstā; Sindijai Ozoliņai (Ogresgala psk., 7. kl.) – par iejūtīgu tēla analīzi; Kristeram Tontegodem (Ogresgala psk., 8. kl.) – par domu patiesumu un dziļumu; Martai Vaskai (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par patiesumu un iedziļināšanos tēmā; Raineldai Žinkai (Bērzgala psk., 8. kl.) – par izjustu tēla atklāsmi; Madarai Ratniecei (Jelgavas Spīdolas ģimn. 8. kl.) – par emocionalitāti; Kristiānai Paulai Lībietei (Bauskas Valsts ģimn., 7. kl.) – par prasmi analizēt velniņu pārvērtību būtību; Aigai Pīķei (Madlienas vsk., 9. kl.) – par atziņu rašanu R. Blaumaņa daiļradē; Signei Viškai (Varakļānu vsk., 9. kl.) – par patriotisma atklāsmi; Paulai Elmerei (Ogres Valsts ģimn., 9. kl.) – par tēmas padziļinātu atklāsmi; Elzai Šmitei (Bebru psk., 7. kl.) – par prasmi veidot izjustu monologu; Guntai Ozolai (Limbažu 3. vsk., 8. kl.) – par oriģinalitāti; Katrīnai Andersonei (Rīgas Igauņu psk., 9. kl.) – par sirds siltumu.
  3. 3. Elvitai Pundurei (Daugavpils Saskaņas psk., 9. kl.) – par izpratni tēmas atklāsmē; Lindai Zugravai (Ogresgala psk., 9. kl.) – par nopietnu tēla izpratni; Lāsmai Gutānei (Pušmucovas psk., 8. kl.) – par tēlainību; Irinai Žukovskai (Daugavpils 11. psk., 9. kl.) – par oriģinalitāti; Raivim Valteram (Daugavpils Saskaņas psk., 9. kl.) – par meklējumiem tēmas izklāstā; Laurai Višķerei (Rēzeknes Katoļu vsk., 9. kl.) – par detalizētu analīzi; Raimondam Ķirķim (privātā psk. „Gaismas tilti 97”, 9. kl.) – par radošumu un oriģinalitāti; Rihardam Mežraupam (Rīgas Igauņu psk., 9. kl.) – par pārdomātu tēla analīzi; Paulai Roznerei (Iecavas vsk., 9. kl.) – par savdabīgumu tēmas izklāstā; Kristiānai Līsmanei (Valmieras Pārgaujas ģimn., 8. kl.) – par tēmas neparastu atklāsmi; Laimai Dūdai (Viļānu vsk., 8. kl.) – par interesantas formas meklējumiem; Kristapam Indānam (Praulienas psk., 9.kl.) – par valodas tēlainību.
  4. 4. Laurai Birģelei (Jelgavas Spīdolas ģimn., 11. kl.) – par zinātnisku pieeju tēmai; Elīnai Dīcei (Aizkraukles novada ģimn., 12. kl.) – par prasmi formulēt idejas prozā un dzejā; Laurai Kārkliņai (Daugavpils Valsts ģimn., 12. kl.) – par fantāzijas lidojumu; Lāsmai Ungerei (I. Gaiša Kokneses vsk., 12. kl.) – par oriģinalitāti; Madarai Ungerei (I. Gaiša Kokneses vsk., 12. kl.) – par netradicionālu tēmas atklāsmi; Lailai Saulītei (Ērgļu vsk., 10. kl.) – par bagātu fantāziju.
  5. 5. Elvijam Bukšam (Daugavpils Celtnieku profesionālā vsk., 2. kurss) – par iedziļināšanos R. Blaumaņa darbu pasaulē; Elzai Burvei (Druvas vsk., 12. kl.) – par radošiem meklējumiem tēmas risinājumā; Lindai Čukurei (Rūjienas vsk., 12. kl.) – par interesantu problēmas risinājumu; Ievai Kozlovai (Rūjienas vsk., 12. kl.) – par pretstatu saskatīšanu R. Blaumaņa prozā; Sarmītei Lavrinovičai (Austrumlatgales profesionālā vsk., 3. kurss) – par vispusīgu tēmas izklāstu; Janai Pohilko (Rīgas 10.vsk., 12. kl.) – par bagātu iztēli; Alisei Redviņai (Ventspils 1.ģimn., 11. kl.) – par padziļinātu pretstatu izpratni; Andrejam Sautinam (Rīgas 10. vsk., 12. kl.) – par pārdomātu analīzi; Annijai Skrodelei (Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 3. kurss) – par savu izjūtu atspoguļojumu R. Blaumaņa prozas kontekstā; Mārai Skujai (DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl.) – par radošumu pretstatu interpretācijā; Kristīnei Soboļevai (Rīgas 68. vsk., 12. kl.) – par veiksmīgu tēmas sasaisti ar dzīves realitāti; Jānim Spergam (Rēzeknes Valsts ģimn., 12. kl.) – par filozofisku darba ievirzi; Aleksandrai Šaronovai (Rīgas vakara ģimn., 12. kl.) – par nopietnu R. Blaumaņa darbu interpretāciju; Agnijai Vaskai (Ērgļu vsk., 11. kl.) – par objektīvu pretstatu atklāsmi.
  6. 6. Laurai Andersonei (Druvas vsk. 11. kl.) – par patiesumu tēmas atklāsmē; Signijai Augunaitei (Bauskas Valsts ģimn., 12. kl.) – par filozofiskumu tēmas risinājumā; Ditai Ciemiņai (DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl.) – par mūsdienīgu interpretāciju; Lainei Arlitai Dombrovskai (DA Cēsu Valsts ģimn., 10. kl.) – par vērtīgām atziņām; Megijai Laurai Kairišai (Rīgas privātā vsk. „Klasika”, 11. kl.) – par oriģinalitāti tēmas risinājumā; Annai Karlo (Daugavpils 16. vsk., 12. kl.) – par savu izjūtu atklāsmi; Montai Peniķei (PIKC „Liepājas Valsts tehn.”, 2. kurss) – par veiksmīgu tēmas atklāsmi; Haraldam Punculim (Aknīstes vsk., 11. kl.) – par mūsdienīgu skatījumu uz R. Blaumaņa darbiem; Artai Spricei (E. Kauliņa Lielvārdes vsk., 11. kl.) – par nesamākslotu radošumu.

×