Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. 2013. gads

2,207 views

Published on

Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. 2013. gads

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkurss. 2013. gads

 1. 1. Rūdolfs Blaumanis ir atstājis ne tikai bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet ir bijis īpaša personība – cilvēks ar labu sirdi un dāsns, enerģisks un darbīgs, godīgs un humāns, sabiedrībā mīlēts un pelts. R. Blaumanim humors bija viņa vizītkarte, dižajam ērglēnietim pieder vārdi: „Man patīk, kad tauta smejas.” Ir iznācis „Braku” muzeja kārtējais izdevums. Lai grāmata „Blaumaņa smaids” ieved smieklu un gaišu sajūtu noskaņās! Izdevumu bagātina R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolēnu domraksti, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu zīmējumi, humoristiski un smieklīgi teikumi par rakstnieku un viņa darbiem, kā arī vizuālās mākslas konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” dalībnieku ilustrācijas.
 2. 2. Mazu, mazu rasas pili Uz magones dārziņā Sūc sīkdami trīs odiņi, Cauru nakti nenosūc. Lielu, lielu alus mucu Kaķaraga pagrabā Dzer dziedoti trīs bāliņi, Par naksniņu gan nodzer. Iet jukāmi odiem dziesma, Dreb spārniņi ceļoties. Grāvī krīti augšupēdu, Guļ, kājiņas raustīdam. Sper bāliņi rakstā soļus, Cepurītes rakstā griež: „Ekur muļķa kroga papus Bez žvinguļa mājā laiž!” R. Blaumanis. 1909
 3. 3. ✦ Novele „Nāves ēnā” ir smags R. Blaumaņa daiļrades auglis. ✦ R. Blaumanis ir atklājis smagus dvēseles pārdzīvojumus novelē „Nāves ēnā”, ko ir radījusi daba. ✦ Šī darba galvenā problēma bija zemledus makšķerēšana jeb tautā sauktie bļitkotāji. ✦ Blaumanis noveli „Nāves ēnā” rakstījis kā brīdinājumu mūsdienu bļitkotājiem. ✦ Daba ar zvejniekiem izrīkojas pēc sava prāta. ✦ Lai zvejnieki varētu sagaidīt palīdzību, rakstnieks varēja viņiem iedot mobilos telefonus, un atliktu tikai piezvanīt, lai nāk palīgā. ✦ Zvejniekiem, lai tiktu ārā no savas problēmas, bija kaut kas jāpadara. ✦ Stāstā tiek teikts, ka cilvēki tiek aizpeldināti uz ledus gabala kaut kur jūrā. ✦ Ledus ir norāvies no krasta, un cilvēki sāk panikot. ✦ Grīntāls mēģināja saturēt mieru uz ledus gabala. ✦ Kāpēc patika Grīntāls? Jo Grīntāls uzņēmās vadību, uzbudināja citus zvejniekus, iedrošināja. ✦ Birkenbaums bija spēcīgs un muskuļots, bet noplucis.
 4. 4. Laurai Cielavai (Jāņa Zālīša Sausnējas psk., 9. kl.) – par tēlainību; Kalvim Kaļvam (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par prasmi dalīties praktiskā darbā gūtajās atziņās; Kristapam Kartenbekam (Ērgļu vsk., 7. kl.) – par sirsnīgu skatījumu uz „Brakiem”; Mikam Jānim Oltem (Skujenes psk., 8. kl.) – par tēlainu ceļojumu „Brakos”; Kristiānai Tomiņai (Barkavas psk., 9. kl.) – par savu izjūtu atklāsmi; Aivijai Vestfālei (Jāņa Zālīša Sausnējas psk., 9. kl.) – par spēju iejusties „Braku” pasaulē; Arvim Zeibotam (Ērgļu vsk., 8. kl.) – par sirsnīgumu; Trīnei Žagarei (Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl.) – par tēlainību.
 5. 5. Adrijai Apinei (Praulienas psk., 9. kl.) – par interesantu satikšanos ar R. Blaumaņa tēliem; Rebekai Baroniņai (Tirzas psk., 7. kl.) – par prasmi attēlot savu vērtību veidošanas procesu; Līvai Beļinskai (Berģu Mūzikas un mākslas psk., 8. kl.) – par kultūrvēsturisku skatījumu; Katrīnai Blūmai (Gulbīša vsk., 9. kl.) – par vērtību atklāsmi R. Blaumaņa darbos; Eduardam Dunduram (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par prasmīgu un patiesu vēstījumu; Laimai Dūdai (Viļānu vsk., 9. kl.) – par interesantu faktu interpretāciju; Beātei Dūdumai (privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 9. kl.) – par veiksmīgu žurnālistikas ievirzi; Lornai Barbarai Ērlai (Cēsu Valsts ģimn., 7.kl.) – par vēlmi izzināt un izprast R. Blaumani; Maritai Jermacānei (Tilžas vsk. Vectilžas filiāle, 9. kl.) – par vērtību saskatīšanu mūsdienu sabiedrībā; Evitai Kaufeldei (Praulienas psk., 9. kl.) – par mēģinājumu izprast R. Blaumaņa stāstu „Spijēnos”;
 6. 6. Jūlijai Kibjaro (Rīgas 60. vsk., 9. kl.) – par R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” veiksmīgu interpretāciju; Beātei Ločmelei (Madlienas vsk., 8. kl.) – par veiksmīgu izjūtu attēlojumu; Sindijai Ozoliņai (Ogresgala psk., 8. kl.) – par interesantām pārdomām; Sabīnai Rakitko (privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 8. kl.) – par bagātīgām pārdomām; Aivai Rūtenbergai (Bauskas pilsētas psk., 9. kl.) – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē; Signijai Smiltānei (Praulienas psk., 7. kl.) – par prasmi dalīties pārdomās un atziņās; Silvijai Sokolovskai (Rīgas 33. vsk., 9. kl.) – par radošu mūsdienu un Blaumaņa laika vērtību salīdzinājumu; Elzai Šmitei (Bebru psk., 8. kl.) – par dažādu Blaumaņa personības aspektu atklāsmi; Marijai Ukraincevai (Rīgas 33. vsk., 9.kl.) – par prasmi dalīties pārdomās un atziņās; Unai Zvirbulei (Iļģuciema vsk., 8. kl.) – par prasmi atlasīt faktus un saskatīt sakarības.
 7. 7. Ritvaram Daukštam (Mežotnes internātsk., 8. kl.) – par savas dzīves izvērtējumu; Valdemāram Felcim (Daugavpils Valsts ģimn., 7. kl.) – par prasmi saskatīt dzīves mācības un atziņas; Egīlam Kārkliņam (Ērgļu vsk., 9. kl.) – par oriģinālām atziņām; Līgai Pentjušai (Rēzeknes 5. vsk., 7. kl.) – par sirsnību un tēlainību.
 8. 8. Līgai Āboliņai (Pļaviņu novada ģimn., 12. kl.) – par saskatītajām atziņām; Zanei Bikovskai (Madonas pilsētas 1. vsk., 10. kl.) – par nākotnes vīzijas tēlojumu; Alisei Birkenfeldei (Madlienas vsk., 11. kl.) – par sirsnīgu dzimtas tēlojumu; Martai Cimdiņai (Cēsu Valsts ģimn., 10. kl.) – par māju sajūtu atklāsmi; Alisei Dimitrijevai (Madonas pilsētas 1. vsk., 11. kl.) – par veiksmīgu kompozīciju; Arlitai Lainei Dombrovskai (DA Cēsu Valsts ģimn., 11. kl.) – par domas pamatīgumu un īstumu; Lāsmai Dumerānei (Madonas pilsētas 1. vsk., 12. kl.) – par saskatītajām vērtībām R. Blaumaņa daiļradē; Dārtai Galiņai (Jelgavas Spīdolas ģimn., 11. kl.) – par tēmas padziļinātu atklāsmi; Zanei Grudulei (Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl.) – par mājas atmosfēras tēlojumu; Viktorijai Gudai (Viļānu vsk., 12. kl.) – par tēlainām izjūtām;
 9. 9. Aļonai Johimai (Rīgas vakara ģimn., 11. kl.) – par sirsnīgumu un atklātību; Viktorijai Krjukovičai (Rīgas Rīnūžu vsk., 12. kl.) – par vispusīgu skatījumu uz literatūru; Paulai Kukutei (Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl.) – par radošiem meklējumiem; Alisei Kursītei-Kursišai (Jēkabpils Agrobiznesa koleža, 12. kl.) – par kultūrvēsturisku skatījumu; Dāvim Lazdiņam (Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 12. kl.) – par prasmi dalīties praktiskā darbā gūtajās atziņās; Laurai Limanovskai (Neretas J.Jaunsudrabiņa vsk., 12. kl.) – par emocionālu tēlojumu; Lainei Lupkinai (DA Cēsu Valsts ģimn., 11. kl.) – par tēlainām izjūtām; Edītei Mežciemai (DA Cēsu Valsts ģimn., 10. kl.) – par rūpīgu R. Blaumaņa daiļrades iepazīšanu; Klintai Naglei (Nautrēnu vsk., 11. kl.) – par izteiktajām atziņām; Danai Smilgainei (Talsu 2. vsk., 12. kl.) – par tēlainām izjūtām; Dagnijai Sondorei (Austrumlatgales Profesionālā vsk., 2. gr.) – par patiesu un sirsnīgu tēlojumu; Martai Vaskai (Ērgļu vsk., 10. kl.) – par māju cildinājumu.
 10. 10. Inesei Delverai (Rīgas Valsts 2. ģimn., 10. kl.) – par ieinteresētību R. Blaumaņa darbos; Alisei Viducei (Madlienas vsk., 12. kl.) – par veiksmīgu R. Blaumaņa iestudējuma analīzi.
 11. 11. Ievai Gudļevskai (Ogres Valsts ģimn., 10. kl.) – par pamatīgumu tēmas interpretācijā; Laurai Malinovskai (Viļānu vsk., 11. kl.) – par radošiem meklējumiem; Leldei Polei (Druvas vsk., 12. kl.) – par prasmi ieraudzīt vērtības R. Blaumaņa darbos; Jekaterinai Ribakovai (J.Raiņa Daugavpils 6. vsk., 11. kl.) – par centību R. Blaumaņa daiļrades iepazīšanā; Kristai Rozenbaumai (Rīgas Kultūru vsk., 12. kl.) – par centību izprast R. Blaumani; Valērijai Sadovinai (Misas vsk., 11. kl.) – par saskatītajām atziņām; Liesmai Zariņai (Madonas Valsts ģimn., 11. kl.) – par prasmi atklāt dzīves vērtības.

×