Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ישראל‬ ‫דואר‬
‫כללית‬ ‫סקירה‬
‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫אודות‬
‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫מתמקדת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬:
.1‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫היסטו...
‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫אודות‬
‫דואר‬ ‫שירותי‬ ‫מעניקה‬ ‫אשר‬ ‫ממשלתית‬ ‫חברה‬,
‫משלוח‬,‫ובנקאות‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬.‫הייתה‬ ‫בעבר‬
‫...
‫היסטורית‬ ‫סקירה‬
‫ישראל‬ ‫דואר‬,‫הקודם‬ ‫בשמה‬ ‫או‬"‫הדואר‬ ‫רשות‬",‫היא‬
‫פועלת‬ ‫אשר‬ ‫מונופוליסטית‬ ‫ממשלתית‬ ‫חברה‬
...
‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬
‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לתושבי‬ ‫שירותיה‬ ‫מעניקה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬
‫הבאים‬ ‫בתחומים‬:
.1‫הבו...
‫הידעת‬?
‫הינה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫סמליל‬‫דוהרת‬ ‫איילה‬.‫זה‬ ‫סמל‬
‫מילים‬ ‫צירוף‬ ‫מתוך‬ ‫נבחר‬" :‫שלוחה‬ ‫איילה‬"‫והו...
‫באינטרנט‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬
‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫מפעילה‬ ‫כיום‬:israelpost.co.il
‫הבאות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

דואר ישראל מצגת

820 views

Published on

סקירה כללית על דואר ישראל

  • Be the first to comment

דואר ישראל מצגת

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫כללית‬ ‫סקירה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫אודות‬ ‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫מתמקדת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬: .1‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬ .2‫היום‬ ‫פעילותה‬ ‫תחומי‬ .3‫באינטרנט‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫שירותי‬
  2. 2. ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫אודות‬ ‫דואר‬ ‫שירותי‬ ‫מעניקה‬ ‫אשר‬ ‫ממשלתית‬ ‫חברה‬, ‫משלוח‬,‫ובנקאות‬ ‫כספים‬ ‫העברת‬.‫הייתה‬ ‫בעבר‬ ‫השם‬ ‫תחת‬ ‫ידועה‬"‫הדואר‬ ‫רשות‬." ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫והמוכר‬ ‫הידוע‬ ‫סמלה‬ ‫הוא‬‫שלוח‬ ‫אייל‬. ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫שאייל‬ ‫עובדה‬ ‫מתוך‬ ‫נבחר‬ ‫זה‬ ‫וסמל‬ ‫ייתכן‬ ‫בעולם‬ ‫בריצה‬ ‫ביותר‬ ‫המהירות‬ ‫החיות‬.
  3. 3. ‫היסטורית‬ ‫סקירה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬,‫הקודם‬ ‫בשמה‬ ‫או‬"‫הדואר‬ ‫רשות‬",‫היא‬ ‫פועלת‬ ‫אשר‬ ‫מונופוליסטית‬ ‫ממשלתית‬ ‫חברה‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מאז‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫בגבולות‬-19. ‫הטורקי‬ ‫לדואר‬ ‫בנוסף‬,‫מדינות‬ ‫של‬ ‫הדואר‬ ‫רשויות‬ ‫פלסטין‬ ‫בגבולות‬ ‫פעלו‬ ‫אחרות‬ ‫רבות‬.‫בשנת‬1948 ‫הדואר‬ ‫את‬ ‫החליפה‬ ‫הישראלית‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬ ‫המונופוליסטית‬ ‫לחברה‬ ‫הפכה‬ ‫ובכך‬ ‫הבריטי‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הדואר‬ ‫לשירותי‬.
  4. 4. ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לתושבי‬ ‫שירותיה‬ ‫מעניקה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫הבאים‬ ‫בתחומים‬: .1‫הבולאי‬ ‫השירות‬ .2‫בנקאי‬ ‫שירות‬ .3‫שה‬"‫ם‬-‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫שירות‬ .4‫מאובטחת‬ ‫ובלדרות‬ ‫שליחים‬ ‫דואר‬
  5. 5. ‫הידעת‬? ‫הינה‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫של‬ ‫סמליל‬‫דוהרת‬ ‫איילה‬.‫זה‬ ‫סמל‬ ‫מילים‬ ‫צירוף‬ ‫מתוך‬ ‫נבחר‬" :‫שלוחה‬ ‫איילה‬"‫והוא‬ ‫מופיע‬‫לבניו‬ ‫יעקב‬ ‫בברכת‬. ‫י‬ִ‫ל‬ ָ‫ת‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ָה‬‫ל‬ָ‫י‬ַ‫א‬‫ה‬ָ‫ֺח‬‫ל‬ ְ‫ש‬--‫ן‬ ֵ‫ֹת‬ ‫נ‬ַ‫ה‬,‫י‬ ֵ‫ר‬ ְ‫מ‬ִ‫א‬-‫ר‬ֶ‫פ‬ ָ‫ש‬. (‫ספר‬‫בראשית‬,‫פרק‬‫מ‬"‫ט‬,‫פסוק‬‫כ‬"‫א‬)
  6. 6. ‫באינטרנט‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫מפעילה‬ ‫כיום‬:israelpost.co.il ‫הבאות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫באתר‬: •‫משלוחים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ •‫מיקוד‬ ‫איתור‬ •‫הדואר‬ ‫סניף‬ ‫איתור‬ •‫ועוד‬... ‫דואר‬ ‫של‬ ‫פתיחה‬ ‫שעות‬ ‫רשימת‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫הבאה‬ ‫בכתובת‬ ‫ישראל‬: %D90%7%D95%7%D93%7http://www.onlinik.co.il/%D -%AA7%D95%7%D2%A7%D9%A7%D-8%A7 /94%7%D97%7%D99%7%AA%D7%D4%A7%D

×