Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Защита при създаване на PHP приложения в Интернет (презентация)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Защита при създаване на PHP приложения в Интернет (презентация)

 1. 1. Защита присъздаване наPHPприложения вИнтернет
 2. 2. Същност на уебприложенията  Предимства  Недостатъци
 3. 3. Видове атаки насочени къмphp приложенията и начинина защита XSS атаки  Атака чрез Brute-force атаки препълване на Отĸpaдвaнe нa cecия буфера SQL инжекции  Cross-site request forgery (CSRF) Secure Sockets Layer (SSL)  Предпазване от DDoS атаки
 4. 4. XSS атаки Видоде  непостоянни (non-persistent)  устойчиви (persistent)
 5. 5. Brute-force атаки изпробват всички възможности за потребителско име и парола
 6. 6. Отĸpaдвaнe нa cecия Използване на чужда сесия Кражба на бисквитка съхраняваща session id
 7. 7. Използване на чужда сесия
 8. 8. Кражба на бисквиткасъхраняваща session id
 9. 9. SQL инжекции Пример:SELECT * FROM таблица WHERE id = $id; DROP TABLE таблица #
 10. 10. Cross-site request forgery(CSRF)
 11. 11. Secure Sockets Layer (SSL) Защита на връзката от точка до точка  Public key  Private key
 12. 12. Благодаря за вниманието!

×