Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zairis interview

185 views

Published on

Zairis interview

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zairis interview

  1. 1. MARKET LEADER | 05 Αντώνης Ζαΐρης «Βελτίωση της οικονομίας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών» ΙΕΛΚΑ Επιστροφή στην ποιότητα ManpowerGroup 7 στρατηγικές για full speed Αγορά Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης σε ιστορικά υψηλά Περιοδικήηλεκτρονικήέκδοσηγιατολιανεμπόριο,χονδρεμπόριοκαιτηβιομηχανίακαταναλωτικώναγαθών
  2. 2. ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 04 | MARKET LEADER MARKET LEADER | 05 Ποια είναι η πορεία της οικονομίας το εννεάμηνο; Με βάση τα επίσημα στοιχεία του εννεάμηνου 2019 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κυμάνθηκε στο 1,5%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο άγγιξε το 1,9% σε ετήσια βάση. Η αύξηση από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο ήταν στο 0,8% σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛΣΤΑΤ. Όσον αφορά τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το δεύτερο τρίμηνο του 2019 εμφάνισαν μείωση κατά 5,8%, συγκρινόμενες με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, στις ίδιες συγκρίσεις τριμήνων, οι εξαγωγές βελτιώθηκαν κατά 5,4%. Βεβαίως, υπήρξε και αύξηση των εισαγωγών αγαθών στο 3,9% και υπηρεσιών στο 2,8%. Επομένως, η παρατηρούμενη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις και για την πραγματική οικονομία, λαμβανομένης ωστόσο υπόψη και της παραμέτρου ότι η δυναμική της οικονομίας μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την αποκατάσταση, τόσο των συνθηκών απασχόλησης όσο και των μισθών στα επίπεδα προ της κρίσης. Μακροχρόνια στρατηγική Υπάρχουν προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά και την ενδυνάμωση της εγχώριας οικονομίας; Η ενδυνάμωση της εγχώριας οικονομίας και η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά προϋποθέτει αποκατάσταση συνθηκών ενεργού ζήτησης, η αναθέρμανση της οποίας συναρτάται με τη διοχέτευση ρευστότητας και πιστωτικών διευκολύνσεων από τις τράπεζες, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε νοικοκυριά που συγκεντρώνουν ασφαλώς τις απαραίτητες προϋποθέσεις διαχείρισης αυτής της ρευστότητας. Στην κατεύθυνση αυτή η είσοδος της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα και η πιστοληπτική αναβάθμιση της οικονομίας θα επιτρέψει την έκθεση του Ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών στις διεθνείς αγορές για άντληση κεφαλαίων με χαμηλές αποδόσεις. Οι πρώτες ενδείξεις ομολόγων 5ετούς και 10ετούς διάρκειας με επιτόκια επιτόκια εξαιρετικά χαμηλά, συγκρίσιμα με το πρόσφατο παρελθόν, αποτελούν ενθαρρυντικό σημάδι για το μέλλον. «Με στόχο τη δημιουργία μιας εγχώριας αγοράς με υψηλή αγοραστική δύναμη, χρειάζεται δομημένη, πειθαρχημένη στρατηγική σε μακροχρόνιο ορίζοντα»: ο Δρ Αντώνης Ζαΐρης, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), είναι σαφής για την επόμενη μέρα στην ελληνική οικονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Ζαΐρης, είναι «η ενδυνάμωση της εγχώριας οικονομίας και η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά προϋποθέτει αποκατάσταση συνθηκών ενεργού ζήτησης, η αναθέρμανση της οποίας συναρτάται με τη διοχέτευση ρευστότητας και πιστωτικών διευκολύνσεων από τις τράπεζες, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε νοικοκυριά». Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η εξυπηρέτηση, ενημέρωση και στήριξη των καταναλωτών, η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου, η απελευθέρωση των αγορών από ρυθμίσεις που δημιουργούν στρεβλώσεις στον ελεύθερο ανταγωνισμό, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, αλλά και η προώθηση απόψεων σε θέματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ακόμα, ο κ. Ζαΐρης θεωρεί καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας τη στήριξη έξυπνων, δημιουργικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Τέλος, επισημαίνει ότι «υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες, κατάλληλα να υπηρετήσουν με συνέπεια και ευθύνη τις στρατηγικές των επιχειρήσεων». Δρ Αντώνης Ζαΐρης «Βελτίωση της οικονομίας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών» Συνέντευξη στην Τάνια Μπαλαμπάνη «Η μορφή επιχειρηματικότητας που εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε στη μικρή λιανική οφείλονταν κυρίως σε επιχειρηματικές επιλογές ανάγκης, λόγω δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας σε άλλους χώρους»
  3. 3. ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 06 | MARKET LEADER MARKET LEADER | 07 Έχει ενισχυθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη; Αν ναι, θεωρείτε πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές; Κατ΄ αρχήν ο Δείκτης Οικονομικού κλίματος που ενσωματώνει τις επιχειρηματικές προσδοκίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη σκαρφάλωσε στις 105,3 μονάδες τον περασμένο Ιούλιο από τις 101,00 μονάδες τον Ιούνιο, και ήταν μία από τις υψηλότερες επιδόσεις από τον Μάρτιο του 2008 (στοιχεία ΙΟΒΕ). Η έρευνα Οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ καταγράφει επίσης βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς: στη Βιομηχανία, στο Λιανεμπόριο, στις Υπηρεσίες και στις κατασκευές. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, καθώς οι θετικές ενδείξεις και οι προσδοκίες από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης κορυφώθηκαν με θετικό πρόσημο, κάτι που καταγράφεται και στους ποσοτικούς δείκτες ζήτησης από πλευράς των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, στο λιανεμπόριο οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους μεταβάλλονται οριακά. Σημειωτέον ότι η καταναλωτική δαπάνη εμφανίζει επιτάχυνση προερχόμενη ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2019 με αύξηση 1,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Πιστεύετε πως θα αυξηθεί το ποσοστό συγκέντρωσης από το μικρό προς το μεγάλο λιανεμπόριο; Είναι απολύτως φυσιολογικό το ποσοστό συγκέντρωσης από το μικρό στο μεγάλο λιανεμπόριο να εμφανίζει σημαντική αύξηση, καθώς τούτο συνάδει με τις γενικότερες εξελίξεις και ανακατατάξεις που παρατηρούνται στον κλάδο λιανικής. Είναι, επίσης, πραγματικότητα ότι η μορφή της επιχειρηματικότητας που εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε στη μικρή λιανική οφείλονταν κυρίως σε επιχειρηματικές επιλογές ανάγκης, λόγω δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας σε άλλους χώρους (δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας). Ως εκ τούτου δεν συγκέντρωνε τα δημιουργικά, καινοτόμα εκείνα στοιχεία που έπρεπε να χαρακτηρίζουν την ιδέα δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής δράσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές από τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν εξαιρετικά περιορισμένο κύκλο ζωής και να οδηγούνται μοιραία σε κλείσιμο συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των δομικών αιτιών της κρίσης. Επομένως, οι κατηγορίες επιχειρήσεων που κυριαρχούν και επικράτησαν στον δύσκολο κλάδο της λιανικής ήταν αφενός οι μεγάλες αλυσίδες τύπου Bigretailchains, Bigboxes, πολυκαταστήματα, Malls, εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα, αφετέρου οι μικρές οργανωμένες και ευέλικτες στη λήψη αποφάσεων μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογικά προηγμένα, καινοτόμα προϊόντα σε καλές τιμές και επίπεδο προσωπικής εξυπηρέτησης ιδιαίτερα υψηλό και μοναδικά διαφορετικό. Μπορεί να περιοριστεί η μεταφορά του τζίρου προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, και με ποια δραστικά μέτρα; Είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε παρέμβαση που νοθεύει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και στοχεύει να κατευθύνει τη μεταφορά τζίρου, είτε από τις μεγάλες στις μικρές επιχειρήσεις είτε από τις μικρές στις μεγάλες. Αυτό που πρέπει να επιδιωχθεί από πλευράς κυβέρνησης είναι η στήριξη έξυπνων, δημιουργικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με χρηματοδότηση νέων ιδεών που διαθέτουν ευρηματικότητα και καινοτομία, συγκριτικό πλεονέκτημα και ισχυρό USP. Δραστικά μέτρα επιβάλλεται να παρθούν σε περιπτώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής παραβατικότητας, καθώς επίσης και εναρμονισμένων πρακτικών που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και επιβαρύνουν τον καταναλωτή με υψηλές χρεώσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι εξαγωγές είναι πορεία προς την ανάπτυξη ή αποτελούν μία πύλη εξόδου από τη στασιμότητα; Οι εξαγωγές αποτελούν προφανώς πύλη εξόδου από τη στασιμότητα, όταν αυτές αφορούν προϊόντα ελληνικής, τοπικής, παραδοσιακής προέλευσης που διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξάλλου, οι εξαγωγές συνιστούν μαζί με τις επενδύσεις και την κατανάλωση έναν από τους τρείς βασικούς πυλώνες ενδυνάμωσης του ΑΕΠ της χώρας. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο αξίζει να σημειωθεί ότι 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας συνιστά μια ασφαλή πορεία στον δρόμο για την ανάπτυξη, καθώς για το 2019 αναμένεται περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες να προβούν σε αγορές online προϊόντων αξίας πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κατηγορία με την μεγαλύτερη αύξηση το 2018 ήταν η παραγγελία έτοιμου φαγητού που έφτασε τα 500 εκατ. ευρώ σε online αγορές. Ωστόσο, οι κορυφαίες κατηγορίες στις online αγορές είναι η διαμονή σε καταλύματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το έτοιμο φαγητό, η ένδυση/υπόδηση, ο εξοπλισμός Η/Υ, οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις, τα οικιακά είδη, τα είδη φαρμακείων, η προσωπική φροντίδα κ.α. Φορολογικές ελαφρύνσεις Πιστεύετε πως η σημερινή κυβέρνηση θα αλλάξει ριζικά ή έστω θα τροποποιήσει θετικά το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών; Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τη σημαντική μείωση των συντελεστών φορολόγησης από το 29% στο 24%, και σε βάθος χρόνου στο 20%, καθώς και μειώσεις κατά 50% στη φορολόγηση των μερισμάτων. Η φορολογική και ασφαλιστική ανακούφιση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα «γεννήσουν» νέες θέσεις εργασίες και θα απομειώσουν το βαρύ πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει ιδιαίτερα τις νέες γενιές δυνητικών απασχολούμενων στην αγορά εργασίας. Η αγορά έχει προεξοφλήσει θετικά τις κυβερνητικές διακηρύξεις, καθώς τούτο αποτυπώνεται στην παρούσα φάση και στο σύνολο των οικονομικών δεικτών της χώρας. Με γνώσεις και δεξιότητες Υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη που μπορούν να δομήσουν ή να αναδομήσουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων με ορίζοντα ανάπτυξης; Ναι, υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες, κατάλληλα να υπηρετήσουν με συνέπεια και ευθύνη τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Στελέχη που διαθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με συνθετική και αναλυτική σκέψη, έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εγχώριας αγοράς αλλά και να κατανοήσουν και ερμηνεύσουν το διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής, ρομποτικής εποχής που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και ιδιαιτέρως στον κλάδο του λιανεμπορίου. Η αναμέτρηση με τις προκλήσεις αυτές προϋποθέτει πέραν της επαγγελματικής συμπεριφοράς και των εγνωσμένης αξίας δυνατοτήτων των managers, πίστη σε αρχές και αξίες που θα αποτελέσουν και τον οδηγό πλοήγησης στην επιχειρούμενη προσπάθεια κατάκτησης νέων αγορών αλλά και προώθησης νέων σειρών προϊόντων σε υπάρχουσες αγορές. Το διακύβευμα της σύγχρονης εποχής έχει ξεπεράσει το σκεπτικό που βασίζονταν στη διαθεσιμότητα της εργασίας και στη μοιρασιά του αποτελέσματος αυτής της εργασίας. Με βασικό πλέον προσανατολισμό και κατεύθυνση την ενίσχυση των όρων ανταγωνιστικότητας σε ένα νέο πεδίο αγοράς που επιθυμούμε τη διεύρυνσή του, κάτι που δημιουργεί σταθερό όφελος όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τον ίδιο τον καταναλωτή. «Το διακύβευμα της σύγχρονης εποχής έχει ξεπεράσει το σκεπτικό που βασίζονταν στη διαθεσιμότητα της εργασίας και στη μοιρασιά του αποτελέσματος αυτής της εργασίας»
  4. 4. ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 08 | MARKET LEADER MARKET LEADER | 09 Ποια πιστεύετε ότι είναι η σχέση αξιοπρέπειας και ανάληψης Δημόσιας θέσης; Είναι αλήθεια πως υπάρχουν λίγες, αλλά εξαιρετικές, περιπτώσεις πολιτικών που η διασύνδεση γι’ αυτούς αξιοπρεπούς δράσης κατά τη διάρκεια υπηρέτησης μιας δημόσιας θέσης τιμά πρωτίστως την Πολιτική και δευτερευόντως τους ίδιους. Παραμένουν πιστοί στον βαθμό αφοσίωσης του δημοσίου συμφέροντος με αξιοπρεπή συμπεριφορά και στάση, αλλά και ανυποχώρητοι σε ρουσφέτια, οικογενειοκρατίες και ακατάσχετη κομματοκρατία. Αντίστοιχα, υπάρχουν και πολλές δύσοσμες και δυσάρεστες περιπτώσεις πολιτικών που κάνουν ακριβώς τα αντίθετα με τους προηγούμενους, μολύνουν δηλαδή τον δημόσιο βίο και καθιστούν την Πολιτική στα μάτια του απλού πολίτη παράδειγμα προς αποφυγήν, και εν τέλει βήμα υπηρέτησης αναξιοπρεπών ίδιων συμφερόντων. Και αυτό ξεκινά δυστυχώς, τόσο κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των καθηκόντων τους έναντι της δημόσιας υποχρέωσης που αναλαμβάνουν, την οποία αντιλαμβάνονται περισσότερο ως δοσοληψία και συναλλαγή και όχι ως πατριωτικό καθήκον, όσο και μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας θητείας τους που αναξιοπρεπώς αποδέχονται οποιαδήποτε δημόσια θέση αρκεί να έχουν και να ασκούν εξουσία π.χ. από Υπουργός, Υφυπουργός ή Γενικός Γραμματέας, μεταγενέστερη ανάληψη θέσης στο δημόσιο ως μόνιμος υπάλληλος π.χ. της Βουλής ή ακόμα Πρόεδρος σε δημόσια υπηρεσία ή ΔΕΚΟ. Όμως, αυτό είναι ο ακριβής ορισμός της πολιτικής κατάντιας που την υπηρετούν πιστά πολλοί, καθώς η αδυναμία δεξιοτήτων και προσόντων για να αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα τους κάνει να καταφεύγουν στην προστασία και ασφάλεια του δημόσιου χώρου. Και όλα αυτά τελούνται, καθώς δεν πρόκειται περί παράνομης πράξης, σε ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει μάθει να σέβεται τον εαυτό του και δεν έχει μάθει και να αυτοπροστατεύεται από τους ασκούντες κριτική για την ορθή λειτουργία της Δημοκρατίας. Η συμβολή του ΣΕΛΠΕ Ποια στρατηγική είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τη χώρα και ποιος ο ρόλος και η συμβολή του ΣΕΛΠΕ στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων; Χρειάζεται δομημένη, πειθαρχημένη στρατηγική στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Για παράδειγμα, η άποψη περί μείωσης του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα προκαλέσει αναθέρμανση της αγοράς είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή κρύβεται στην ολοκλήρωση των δομικών, διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα και είναι συναφείς με την απελευθέρωση της οικονομίας και των κλειστών αγορών, με τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη για γρήγορη απονομή σε θέματα επενδύσεων και στην αλλαγή/μετεξέλιξη του τρόπου διοίκησης του δημόσιου τομέα. Όλα αυτά συντάσσονται και με τη γενικότερη στρατηγική φιλοσοφία του ΣΕΛΠΕ και τις αρχές του που διέπουν αυτήν τη φιλοσοφία. Το λιανεμπόριο συνιστά σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του τομέα υπηρεσιών και έχει υποκαταστήσει σε ένα βαθμό τη βιομηχανία στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης στη χώρα μας. Αντιπροσωπεύει το 50% των επιχειρήσεων, συμμετέχει δυναμικά σε ποσοστό 16% στη μεγέθυνση του ΑΕΠ και απασχολεί άνω των 500.000 ατόμων. Στο πλαίσιο της βασικής πάγιας φιλοσοφίας του Συνδέσμου, εντάσσονται συγκεκριμένοι στόχοι και προτάσεις, όπως: • Η εξυπηρέτηση, σωστή ενημέρωση και στήριξη των καταναλωτών, • Η ανάπτυξη του ελληνικού και του διασυνοριακού εμπορίου μέσω της εξωστρέφειας την οποία σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, • Η απελευθέρωση των αγορών από ρυθμίσεις που δημιουργούν στρεβλώσεις στον ελεύθερο ανταγωνισμό, • Η υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων στην πολιτεία όπου μέσα από τη συνδιαλλαγή και διαβούλευση θα καταλήγουν σε νομοθετήματα ευνοϊκά για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας, • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η προώθηση απόψεων πάνω σε ευρύτερα θέματα μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και της αμοιβής των εργαζόμενων με στόχο τη δημιουργία μιας εγχώριας αγοράς με υψηλή αγοραστική δύναμη. Για να επανέλθω όμως στο θέμα της έγκρισης των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων που χρειάζεται η οικονομία, όσο ποτέ άλλοτε, είναι να υπάρξει time scheduling, δηλαδή συγκεκριμένος χρονοπρογραμματισμός, και commitment, δηλαδή συγκεκριμένες δεσμεύσεις από όσους εποπτεύουν τις διαδικασίες της κάθε γραφειοκρατικής φάσης της επένδυσης, από το πέρασμα-έγκρισή της στη Διυπουργική Επιτροπή, μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ και την έκδοση Περιβαλλοντικών αδειών ώστε να απελευθερωθεί η εκκίνηση ενός μεγάλου έργου. Ο Δρ Αντώνης Ζαΐρης είναι Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Μέλος της Ένωσης Αμερικάνων Οικονομολόγων (AEA), Μέλος της Αμερικάνικης Φιλοσοφικής Εταιρείας (ΑPΑ) και συγγραφέας 20 βιβλίων.

×