Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία

Antonis Zairis
Antonis ZairisVice President at HELLENIC RETAIL BUSINESS ASSOCIATION
1. ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/10/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/10/2023
Σελίδα: . . . . . . . . 9
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr
Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία
Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ
Είναι
γεγονόδ ότι το κλίμα τηδ
οικονομίαδ σε γενικέδ γραμ
μέ είναι ευχάριστο κάτι που
ετηκυρώνεται και από τΐ5 συνεχείδ
αναβαθμίσεΐδ τηδ ελληντκήδ οικονομίαδ
μέχρι την απόκτηση τηδ
λεγόμενηδ επενδυτικήδ βαθμίδαδ
προ5 τα τέλη του χρόνου Συγκεκριμένα
οι ξένεδ άμεσεδ επεν
δύσεΐδ ΞΑΕ κατέγραψαν ρεκόρ
20ετίαδ το 2022 με 7,22 δισ ευρώ
όπου σε μεγάλο μέροδ αφορούν
το ΓΘ31 θδίΗΐθ εξαγορέδ και ιδιωτικοποιήσει
το εμπορικό έλλειμμα
μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου
Απριλίου 2023 κατά 2,42 δισ στα
9 δισ από 11,7 δισ την αντίστοιχη
περίοδο του 2022 Το πρωτο
γενέδ πλεόνασμα στα 5,5 δισ λόγω
έκρηξηδ εσόδων από φόρουδ
έναντι στόχου 2,3 δισ την περίοδο
Ιανουαρίου Αυγούστου 2023
Οι εξαγωγέδ σύμφωνα με την Ελ¬
ληνική Στατισπκή Αρχή το 2022
ανήλθαν στα 54,6 δισ έναντι 39,9
δισ το 2021 με το μεγαλύτερο ποσοστό
να καταλαμβάνουν τα καύσιμα
36,8 και να ακολουθούν
τα βιομηχανικά είδη και τα τρόφιμα
Οσον αφορά τώρα τον ρυθμό
μεγέθυνσηδ ενώ στην Ευρωζώνη
και στη Γερμανία έχουμε δύο συνεχόμενα
τρίμηνα ύφεσηδ μέχρι
το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην
Ελλάδα οι προβλέψείδ για ρυθμό
ανάπτυξηδ το πρώτο εξάμηνο μιλούν
για 2,4 ενώ στην Ευρωζώνη
κινούνται γύρω από το 0,8
Δύο 2 όμωδ είναι οι κρίσιμεδ
περιοχέδ στην οικονομία που χρήζουν
επισταμένηδ προσοχήδ και
αξιολόγησηδ αν θέλουμε να θεμελιώσουμε
σε σταθερέδ βάσειδ την
προοπτική τηδ ελληνικήδ οικονο
μία και να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη
των ξένων οίκων σχετικά με
Το έλλειμμα ίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 1,5 του ΑΕΠ ίο
2019 έφθασε στο 10 χο 2022 λόγω ενεργειακού κόστους και πανδημικής
κρίσης Χρειάζεται στρατηγική τιθάσευση του με στόχευση τον εξωστρεφή
προσανατολισμό της οικονομίας μέσω των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων
την ευοίωνη εξέλιξη των βασικών
οικονομικών μεγεθών
Πρώτον ο έλεγχοδ τηδ πορεί
αδ των καθαρών πρωτογενών
δαπανών που υπολογίζονται για
το 2024 γύρω στα 100 δισ ενώ
από την άλλη η στροφή στη δημοσιονομική
πειθαρχία θα είναι
αναγκαία Οι οδυνηρέδ συνέπει
εδ τηδ κλιματικήδ αλλαγήδ και τα
πλημμυρικά φαινόμενα που από
τούδε και στο εξήδ θα συνιστούν
κανονικότητα ανατρέπουν υπάρ
χοντεδ σχεδιασμούδ και απαιτούν
σοβαρέδ μεταρρυθμιστικέδ πα
ρεμβασεΐδ και ορθά στοχευμένη
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
που κατευθύνονται σε έργα
υποδομήδ Δεύτερον το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
που από 1 5 του ΑΕΠ
το 2019 έφθασε στο 10 το 2022
λόγω ενεργειακού κόστουδ και
πανδημικήδ κρίσηδ Χρειάζεται
στρατηγική τιθάσευσή του με
στόχευση τον εξωστρεφή προσανατολισμό
τηδ οικονομίαδ μέσω
των διεθνώδ εμπορεύσιμων
προϊόντων και άνοιγμα επείγου
σαδ συζήτησηδ για το νέο παραγωγικό
αναπτυξιακό μοντέλο
που έχει ανάγκη η χώρα και που
βεβαίωδ προσαρμόζονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τηδ οικονομίαδ
τηδ Υψηλό έλλειμμα σε
συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη
αποτελούν εκρηκτικό μείγμα
για το μέλλον
0 κ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής
αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ επίκουρος
καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην
Κύπρο μέλος της Ενωσης Αμερικανών
Οικονομολόγων ΑΕΑ και μέλος του
Παγκόσμιου Οικονομικού Ροαιιη 0/ΥΕΡ
1 of 1

Recommended

Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST by
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOSTΝέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOST
Νέο δυναμικό πρότυπο Οικονομίας με ψηφιακό αποτύπωμα - HUFFPOSTAntonis Zairis
4 views1 slide
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ... by
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...
Τράπεζες: Τι σημαίνει για την αγορά η αποεπένδυση του ΤΧΣ - Οικονομικός Ταχυδ...Antonis Zairis
11 views1 slide
Two critical areas in the economy - European Business Review by
Two critical areas in the economy - European Business ReviewTwo critical areas in the economy - European Business Review
Two critical areas in the economy - European Business ReviewAntonis Zairis
16 views1 slide
Λιανεμπόριο: Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και οι τάσεις που διαμορφώνουν τον ... by
Λιανεμπόριο: Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και οι τάσεις που διαμορφώνουν τον ...Λιανεμπόριο: Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και οι τάσεις που διαμορφώνουν τον ...
Λιανεμπόριο: Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού και οι τάσεις που διαμορφώνουν τον ...Antonis Zairis
15 views1 slide
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις & διεύρυνση των ανισοτήτων - ΠΑΕΛΟ NEWS#43.pdf by
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις & διεύρυνση των ανισοτήτων - ΠΑΕΛΟ NEWS#43.pdfΕπίμονες πληθωριστικές πιέσεις & διεύρυνση των ανισοτήτων - ΠΑΕΛΟ NEWS#43.pdf
Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις & διεύρυνση των ανισοτήτων - ΠΑΕΛΟ NEWS#43.pdfAntonis Zairis
38 views1 slide
Συνέντευξη στο Σημειωματάριο by
Συνέντευξη στο ΣημειωματάριοΣυνέντευξη στο Σημειωματάριο
Συνέντευξη στο ΣημειωματάριοAntonis Zairis
5 views1 slide

More Related Content

More from Antonis Zairis

The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factor by
The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factorThe great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factor
The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factorAntonis Zairis
23 views1 slide
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ... by
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...Antonis Zairis
20 views1 slide
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and Culture by
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and CultureΣυνέντευξη στο Thessaloniki Arts and Culture
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and CultureAntonis Zairis
26 views1 slide
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ by
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑAntonis Zairis
44 views1 slide
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης» by
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»Antonis Zairis
46 views2 slides
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξη by
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξηEπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξη
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξηAntonis Zairis
37 views1 slide

More from Antonis Zairis(20)

The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factor by Antonis Zairis
The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factorThe great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factor
The great coexistence of long-term strategy and micro-management, success factor
Antonis Zairis23 views
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ... by Antonis Zairis
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...
Προδημοσίευση του νέου βιβλίου «Το Λιανικό Εμπόριο» και οι προκλήσεις του αύρ...
Antonis Zairis20 views
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and Culture by Antonis Zairis
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and CultureΣυνέντευξη στο Thessaloniki Arts and Culture
Συνέντευξη στο Thessaloniki Arts and Culture
Antonis Zairis26 views
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ by Antonis Zairis
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Antonis Zairis44 views
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης» by Antonis Zairis
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»
Αφιέρωμα της One voice στη «Σκάλα μνήμης»
Antonis Zairis46 views
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξη by Antonis Zairis
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξηEπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξη
Eπιχειρησιακή κουλτούρα και δυναμική ανάπτυξη
Antonis Zairis37 views
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο Androsfilm.gr by Antonis Zairis
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο Androsfilm.grΣυνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο Androsfilm.gr
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο Androsfilm.gr
Antonis Zairis56 views
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όρος ευημερίας και ανάπτυξης των Επιχειρήσεω... by Antonis Zairis
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όρος ευημερίας και ανάπτυξης των Επιχειρήσεω...Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όρος ευημερίας και ανάπτυξης των Επιχειρήσεω...
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), όρος ευημερίας και ανάπτυξης των Επιχειρήσεω...
Antonis Zairis44 views
Πληθωριστικές πιέσεις, Aπειλές και προοπτικές για την επόμενη μέρα.. by Antonis Zairis
Πληθωριστικές πιέσεις, Aπειλές και προοπτικές για την επόμενη μέρα..Πληθωριστικές πιέσεις, Aπειλές και προοπτικές για την επόμενη μέρα..
Πληθωριστικές πιέσεις, Aπειλές και προοπτικές για την επόμενη μέρα..
Antonis Zairis69 views
Επαγρύπνηση στις διεθνείς αγορές και Ανθεκτικότητα των Ελληνικών Τραπεζών by Antonis Zairis
Επαγρύπνηση στις διεθνείς αγορές και Ανθεκτικότητα των Ελληνικών ΤραπεζώνΕπαγρύπνηση στις διεθνείς αγορές και Ανθεκτικότητα των Ελληνικών Τραπεζών
Επαγρύπνηση στις διεθνείς αγορές και Ανθεκτικότητα των Ελληνικών Τραπεζών
Antonis Zairis21 views
Το μήνυμα της κατάρρευσης της SVB by Antonis Zairis
Το μήνυμα της κατάρρευσης της SVBΤο μήνυμα της κατάρρευσης της SVB
Το μήνυμα της κατάρρευσης της SVB
Antonis Zairis28 views
The Relationship between Marketing and Economic Prosperity - European Busines... by Antonis Zairis
The Relationship between Marketing and Economic Prosperity - European Busines...The Relationship between Marketing and Economic Prosperity - European Busines...
The Relationship between Marketing and Economic Prosperity - European Busines...
Antonis Zairis29 views
Οικονομία: Μετριοπαθείς προσδοκίες για το 2023 by Antonis Zairis
Οικονομία: Μετριοπαθείς προσδοκίες για το 2023 Οικονομία: Μετριοπαθείς προσδοκίες για το 2023
Οικονομία: Μετριοπαθείς προσδοκίες για το 2023
Antonis Zairis39 views
Συγκρατημένοι οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα by Antonis Zairis
Συγκρατημένοι οι καταναλωτές τα φετινά ΧριστούγενναΣυγκρατημένοι οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα
Συγκρατημένοι οι καταναλωτές τα φετινά Χριστούγεννα
Antonis Zairis43 views
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο thesspress by Antonis Zairis
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο thesspressΣυνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο thesspress
Συνέντευξη του Αντώνη Ζαΐρη στο thesspress
Antonis Zairis66 views
Η φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριού by Antonis Zairis
Η φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριούΗ φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριού
Η φιλοσοφία του καλαθιού του νοικοκυριού
Antonis Zairis166 views
Δημοσίευση της εκδήλωσης του βιβλίου «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός – Πορεία προς... by Antonis Zairis
Δημοσίευση της εκδήλωσης του βιβλίου «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός – Πορεία προς...Δημοσίευση της εκδήλωσης του βιβλίου «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός – Πορεία προς...
Δημοσίευση της εκδήλωσης του βιβλίου «Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός – Πορεία προς...
Antonis Zairis145 views
Culture as a prerequisite for creation and development - European Business Re... by Antonis Zairis
Culture as a prerequisite for creation and development - European Business Re...Culture as a prerequisite for creation and development - European Business Re...
Culture as a prerequisite for creation and development - European Business Re...
Antonis Zairis148 views
Υπεύθυνες στρατηγικές με κοινωνικό πρόσημο by Antonis Zairis
Υπεύθυνες στρατηγικές με κοινωνικό πρόσημοΥπεύθυνες στρατηγικές με κοινωνικό πρόσημο
Υπεύθυνες στρατηγικές με κοινωνικό πρόσημο
Antonis Zairis110 views
Το φάντασμα του πληθωρισμού και η απειλή των επιτοκίων - Οικονομικός Ταχυδρόμος by Antonis Zairis
Το φάντασμα του πληθωρισμού και η απειλή των επιτοκίων - Οικονομικός ΤαχυδρόμοςΤο φάντασμα του πληθωρισμού και η απειλή των επιτοκίων - Οικονομικός Ταχυδρόμος
Το φάντασμα του πληθωρισμού και η απειλή των επιτοκίων - Οικονομικός Ταχυδρόμος
Antonis Zairis94 views

Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία

  • 1. 1. ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .01/10/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/10/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 9 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Δύο κρίσιμα μέτωπα στην οικονομία Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Είναι γεγονόδ ότι το κλίμα τηδ οικονομίαδ σε γενικέδ γραμ μέ είναι ευχάριστο κάτι που ετηκυρώνεται και από τΐ5 συνεχείδ αναβαθμίσεΐδ τηδ ελληντκήδ οικονομίαδ μέχρι την απόκτηση τηδ λεγόμενηδ επενδυτικήδ βαθμίδαδ προ5 τα τέλη του χρόνου Συγκεκριμένα οι ξένεδ άμεσεδ επεν δύσεΐδ ΞΑΕ κατέγραψαν ρεκόρ 20ετίαδ το 2022 με 7,22 δισ ευρώ όπου σε μεγάλο μέροδ αφορούν το ΓΘ31 θδίΗΐθ εξαγορέδ και ιδιωτικοποιήσει το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου Απριλίου 2023 κατά 2,42 δισ στα 9 δισ από 11,7 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 Το πρωτο γενέδ πλεόνασμα στα 5,5 δισ λόγω έκρηξηδ εσόδων από φόρουδ έναντι στόχου 2,3 δισ την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου 2023 Οι εξαγωγέδ σύμφωνα με την Ελ¬ ληνική Στατισπκή Αρχή το 2022 ανήλθαν στα 54,6 δισ έναντι 39,9 δισ το 2021 με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταλαμβάνουν τα καύσιμα 36,8 και να ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη και τα τρόφιμα Οσον αφορά τώρα τον ρυθμό μεγέθυνσηδ ενώ στην Ευρωζώνη και στη Γερμανία έχουμε δύο συνεχόμενα τρίμηνα ύφεσηδ μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 στην Ελλάδα οι προβλέψείδ για ρυθμό ανάπτυξηδ το πρώτο εξάμηνο μιλούν για 2,4 ενώ στην Ευρωζώνη κινούνται γύρω από το 0,8 Δύο 2 όμωδ είναι οι κρίσιμεδ περιοχέδ στην οικονομία που χρήζουν επισταμένηδ προσοχήδ και αξιολόγησηδ αν θέλουμε να θεμελιώσουμε σε σταθερέδ βάσειδ την προοπτική τηδ ελληνικήδ οικονο μία και να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των ξένων οίκων σχετικά με Το έλλειμμα ίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 1,5 του ΑΕΠ ίο 2019 έφθασε στο 10 χο 2022 λόγω ενεργειακού κόστους και πανδημικής κρίσης Χρειάζεται στρατηγική τιθάσευση του με στόχευση τον εξωστρεφή προσανατολισμό της οικονομίας μέσω των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων την ευοίωνη εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών Πρώτον ο έλεγχοδ τηδ πορεί αδ των καθαρών πρωτογενών δαπανών που υπολογίζονται για το 2024 γύρω στα 100 δισ ενώ από την άλλη η στροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία θα είναι αναγκαία Οι οδυνηρέδ συνέπει εδ τηδ κλιματικήδ αλλαγήδ και τα πλημμυρικά φαινόμενα που από τούδε και στο εξήδ θα συνιστούν κανονικότητα ανατρέπουν υπάρ χοντεδ σχεδιασμούδ και απαιτούν σοβαρέδ μεταρρυθμιστικέδ πα ρεμβασεΐδ και ορθά στοχευμένη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που κατευθύνονται σε έργα υποδομήδ Δεύτερον το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που από 1 5 του ΑΕΠ το 2019 έφθασε στο 10 το 2022 λόγω ενεργειακού κόστουδ και πανδημικήδ κρίσηδ Χρειάζεται στρατηγική τιθάσευσή του με στόχευση τον εξωστρεφή προσανατολισμό τηδ οικονομίαδ μέσω των διεθνώδ εμπορεύσιμων προϊόντων και άνοιγμα επείγου σαδ συζήτησηδ για το νέο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα και που βεβαίωδ προσαρμόζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τηδ οικονομίαδ τηδ Υψηλό έλλειμμα σε συνδυασμό με χαμηλή ανάπτυξη αποτελούν εκρηκτικό μείγμα για το μέλλον 0 κ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ επίκουρος καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Κύπρο μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ και μέλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Ροαιιη 0/ΥΕΡ