Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Η διοίκηση στις ράγες της ανικανότητας

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

Η διοίκηση στις ράγες της ανικανότητας

Download to read offline

Καθημερινή της Κυριακής _Σ8_2023-03-12

Καθημερινή της Κυριακής _Σ8_2023-03-12

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Antonis Zairis (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Η διοίκηση στις ράγες της ανικανότητας

  1. 1. 1. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .12/03/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/03/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 8 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Η διοίκηση στις ράγες της ανικανότητας Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ Τ ο βράδυ ins 28ns Φεβρουαρίου 2023 δεν ήταν μόνο η οδυνηρή σύγκρουση δύο τρένων με την άδικη απώλεια νέων Kupicos ανθρώπων ήταν επιπλέον και η σύγκρουση του βαθέοβ κράτουε με τον σκοτεινό μηχανισμό του κέρδουβ και ταπελατειακά λο YiKns Οι απώλειεε ανθρώπινων ζωών ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα που μόνο τη χρονική στιγμή δεν μπορούσε να προβλέψει κανείβ τα πελατεία νοοτρο nias που στήθηκε από όλεε συλλήβδην xis κυβερνήσει ms Μεταπολίτευση Είναι εξοργιστική η δήλωση έμπειρου πρώην στελέχουε του ΟΣΕ ότι ο εκσυγχρονισμό5 των γαλλικών σιδηροδρόμων στοίχισε 7,5 δισ ενώ αντίστοιχα ο ελληνι KÖS σιδηρόδρομοβ Αθηνών Αλε ξανδρούπολα κόστισε 15 δισ Ενα μικρό ευτυχώ5 κομμάτι τα φαύλα και ανίκανα δημόσι as διοίκησα είναι αχτύπητο οι δικλίδεβ ασφαλείαε ανύπαρκτεε και η αντιστάθμιση κινδύνου μηδενική ôncos και ένα σύστημα τηλεματικήβ παρακολούθησα ανενεργό αλλά ακριβοπληρωμένο Τα ερωτήματα είναι πολλά και η απόδοση ευθυνών ανάλογη npocpavG)s σε πολύ περισσότερα άτομα πέραν του σταθμάρχη Αυτό όμω8 είναι δουλειά ras véas επιτροπήε που θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του μοιραίου δυστυχήματοε Ωστόσο αυτό που εδώ θα υποστηρίξουμε με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι μόνο αν απαλλαγούν οι κυβερνήσει από τη νοοτροπία να τοποθετούν αποτυχόντεε πο λιτευτέ8 κομματάρχεε και καθη γητέβ που στερούνται εμπειρίαβ στην πραγματική οικονομία τότε και μόνον τότε υπάρχει ελπίδα να αντιμετωπιστεί το καρκίνωμα Από την πλευρά μαβ όμωε για να είμαστε χρήσιμοι θα σταθούμε και θα ξαναθυμηθούμε Tis πέντε βασικέβ ικανότητεβ που μεταξύ άλλων θα πρέπει να διαθέτει και να θέτει σε εφαρμογή évas διοικητήβ ή évas διευθύνων σύμβουλοε ή ακόμη και η πολιτική αρχή άμα τη αναλήψει των καθηκόντων tous Πρώτον να διαθέτει όραμα και να έχει συναίσθηση ras αποστο λήβ του δηλαδή επίγνωση ras κατάστασα που επικρατεί στον τομέα που προΐσταται και διοικεί να επικεντρώνεται δε στη χάραξη συγκεκριμένα στρατηγικήε ώστε να κατευθύνει τον οργανισμό με τη συνδρομή υλικών και ανθρώπινων πόρων στην επίτευξη συγκεκριμένα και ρεαλιστι Küs στοχοθεσίαβ Δεύτερον να διαθέτει tis τρειβ θεμελιώδες δεξιότητεε άμεσα συνυφασμένε5 με τον σύγχρονο τρόπο διοικείν ôncos τεχνικέε δεξιότητεε άριστη γνώση του αντικειμένου ενασχόλησα αν θρώπινεε ικανότητα επικοινωνίας με τον ανθρώπινο παράγοντα καλλιέργεια πνεύματοβ ομαδικό τηταε και συνεργατική8 αντίλη ψη3 και αντιληπτική5 ικανότητα αντίληψα επερχόμενων γεγονότων και καταστάσεων Τρίτον να γνωρίζει Tis βασι Kés apxés που διέπουν τη σύγ χρονη διοίκηση σε επίπεδο κα θημερινήβ λειτουργίαε π.χ τον προγραμματισμό svös έργου την οργάνωση των εμπλεκομένων στο έργο τη στελέχωση με το κατάλληλο κατά περίπτωση ανθρώπινο δυναμικό την επικοινωνία εσωτερική και εξωτερική του οργανισμού την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε-όλα τα κλιμάκια ιε papxuais διαβάθμισα την άσκηση διοίκησα ηγεσία8 και την ελεγκτική και εποπτική δράση για την τυχόν ανίχνευση σφαλμάτων και αρρυθμιών στην εκτέλεση ενό8 έργου Τέταρτον να σχεδιάσει το δικό του swot analysis του οργανισμού και αφού το συγκρίνει με το υπάρχον να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και tis αδυναμίεβ που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού καθώβ εττίσα να αξιοποιήσει Tis ευκαιρίεβ που υπάρχουν στο εξω¬ τερικό περιβάλλον αλλά και να σταθμίσει Tis απειλέε που τυχόν εγκυμονούν στο εξωτερικό περιβάλλον Η χρήσιμη πληροφόρηση θα βοηθήσει στη χάραξη μια επιτυχημένα στρατηγικήβ Πέμπτον να κατανοήσει ανάμεσα σε εκκρεμότητεε που παραλαμβάνει και συμβάντα που προκύπτουν Ποια από αυτά είναι μόνο επείγοντα και όχι σημαντικά Ποια είναι μόνο σημαντικά και όχι επείγοντα Ποια δεν είναι ούτε σημαντικά ούτε επείγοντα Και ποια είναι και σημαντικά και επείγοντα Και αυτά τα τελευταία είναι που οφείλει να προτεραιο ποιήσει να κατατάξει και να επιδιώξει να δώσει άμεσα λύσειε κα 0G)s αυτά έχουν υψηλή στάθμιση κινδύνου και σχετίζονται με την επιτυχία του έργου του Αν αυτά λοιπόν είχαν τύχει προτεραιοποίησα θα είχαν εστιάσει στο μείζον θέμα τα ασφάλειαβ και πιθανόν να είχε αποφευχθεί το τραγικό συμβάν Διαφορετικά θα παραπαίει ανά¬ μεσα σε μια ατελέσφορη καθημερινότητα και στην εκτέλεση ασήμαντων διοικητικών πράξεων Εάν τα προηγούμενα ληφθούν υπόψη και υιοθετηθούν θα έχουμε να κάνουμε με μια συμπερι ληπτική διοίκηση που γνωρίζει να εισηγείται να διεκδικεί πό pous από την προϊστάμενη πολιτική αρχή για κάλυψη ουσιωδών κενών σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και για παραγωγικέβ επενδύσει να αποκαθιστά μοιραία λάθη ατέλειεε και σοβαρέβ παραλείψει του παρελθόντοε Η ευθύνη στη διοίκηση δεν διαχέεται npos τα κάτω υπάρχει μόνο στην κορυφή αλλιώ3 δεν κάνειε μάνατζμεντ παίζει το γνωστό παιχνίδι με το μπαλάκι στην εξέδρα Σε κάθε περίπτωση πόντοι υπάρχει και η αξιοπρεπήβ επιλογή τα παραίτησα σε επίπεδο μη αποδοχήβ των όρων διοίκησα 0 κ Αντώνης Ζαΐρης είναι μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ

×