Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Πληθωριστικές πιέσεις απειλές και προοπτικές

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 1 Ad

Πληθωριστικές πιέσεις απειλές και προοπτικές

Download to read offline

Πληθωριστικές πιέσεις απειλές και προοπτικές - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ _Σ9_2023-02-12

Πληθωριστικές πιέσεις απειλές και προοπτικές - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ _Σ9_2023-02-12

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Antonis Zairis (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Πληθωριστικές πιέσεις απειλές και προοπτικές

  1. 1. 1. ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ημ. Έκδοσης: . . .12/02/2023 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/02/2023 Σελίδα: . . . . . . . . 9 Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr Πληθωριστικές πιέοεις απειλές και προοπτικές Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΙΡΗ Η εισαγόμενη ακρίβεια που είναι η κύρια αιτία ανατιμήσεων σε προϊόντα του κλάδου τροφίμων και πλήττει το αγοραστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα όλων των νοικοκυριών και δικαιολογημένα στην ατζέντα προτεραιοτήτων του κυβερνητικού έργου Οι ενθαρρυντνκέ5 ενδείξειβ αποκλιμάκωσα των τιμών ενέργεια5 με το φυσικό αέριο να κυμαίνεται στα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα από τα 340 ευρώ Βασικές απειλές που προέρχονται από το διεθνές περιβάλλον είναι αφενός η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου και αφετέρου οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed Οι ενθαρρυντικές ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας προμηνύουν την τιθάσευση των τιμών το επόμενο διάστημα τον προηγούμενο Αύγουστο προμηνύουν την τιθάσευση του επίμονου πληθωρισμού κό στουε για το επόμενο χρονικό διάστημα Σημειωτέον ότι η πρόβλεψη για τη μέση τιμή φυσικού αερίου στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν στα 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα Σε αυτή βεβαίωε τη δύσκολη μεταβατική φάση και μέχρι τη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειαε μέτρα ôncos το καλάθι του νοικοκυριού το market pass και οτιδήποτε άλλο προταθεί για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων είναι καλοδεχούμενα και απαραίτητο να συνεχισθούν προκειμένου να ευεργετηθούν συγκεκριμένεβ κατηγορίεε αγοραστικού κοινού Από την άλλη παρά τιβ προβλέψει του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 1,8 και πληθωρισμό 5 το 2023 αν ο πληθω ρισμόε φρενάρει κάτω από 4 τότε θα τεθούν υπό έλεγχο οι ανατιμήσει Αυτό σε συνδυασμό με το αναμενόμενο πρωτο γενέ πλεόνασμα μεταξύ 1 5 και 2 για μετά το 2023 διάστημα και το θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη θα άρουν την καχυποψία των αγορών θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των διεθνών οίκων αξιολόγησα και όπωε προβλέπεται από τα τέλη Απριλίου με την επενδυτική βαθμίδα ανά χείραε θα ανοίξουν οι πύλεβ εισόδου axs διεθνείε αγορέε κεφαλαίου και χρήματοβ για άντληση πόρων Επιπλέον δύο βασικέβ απει λέε που προέρχονται από το διεθνέε περιβάλλον και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησα στην πρόσφατη Σύνοδο του NTOßos είναι αφενόε η άνο ôos των τιμών του αργού πετρελαίου εξαιτίαβ τα παγκόσμιαβ έκρηξα ζήτησα που θα οδηγήσει σε νέεβ πληθωριστικέε πιέσει και αφετέρου οι συνεχείε αυξήσειε επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα και ευρωπαϊκέβ τράπεζεβ που κατά βάση ακολουθούν κάτι βεβαίωε που θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά για tous επενδυτέβ και αποτρεπτικά για tous ρυθμού5 ανάπτυξα στην παγκόσμια οικονομία Ωστόσο αξίζει να αναφερθούν εδώ οι ενθαρρυντικέ5 ενδείξειβ που προκύπτουν από το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών που διατίθεται τόσο για κατανάλωση όσο και για αποταμίευση Αυτό λοιπόν με βάση τα στοιχεία τα ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο 2022 ανήλθε στα 37,7 δισ σε τρέχουσεβ x]iès εκ των οποίων τα 36,7 δισ διοχετεύτηκαν στην κατανάλωση με ετήσια αύξηση 10 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 Αυτό παρατηρήθηκε εξαιτί as τα αύξησα εισοδημάτων από επιχειρήσει περιουσιακών στοιχείων κ.ά KaOcos και από zs napoxés τα κυβέρνησα υπό μορφή μεταβιβαστικών πληρωμών που εμφάνισαν άνοδο 7,2 Η μεγέθυνση του πλούτου στη χώρα μα5 είναι η διαφορά ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και στην κατανάλωση Οταν δε το πρώτο υπερβαίνει το δεύτερο τότε έχουμε θετική αποτίμηση και ο πλούτοβ μεγεθύνεται 0 δρ Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ επίκ καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Κύπρου μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων ΑΕΑ και του World Economic Forum WEF

×